Daniel Hisdal

Alder: 1
  RSS

Om Daniel

Kristen mann som liker ekte evangelisering, og ikke kristendom light som dessverre oftere og oftere er å finne i verden i dag!

Følgere

Den unødvendige splittelsen

Publisert rundt 7 år siden

Hvilke doktriner er egentlig nødvendige? Hvilke doktriner har ingen annen effekt enn kirkesplittelse? Er det spørsmål som kan tas opp uten at man blir stemplet på den ene eller andre måten...

Det finnes utrolig mange kirkesamfunn. Selv om mange ikke påberoper seg eksklusivitet hva frelse angår, er det også noen kirkesamfunn som gjør det. Det er stort sett "doktrinale" forskjeller som spitter kirkesamfunnene...

Noen doktriner, som at Jesus er Gud, treenigheten osv er nødvendige og grunnleggende. Fravikes disse, er splittelse uungåelig, men hva med alle de "mindre" doktrinene"?

Jeg forstår ikke hvorfor baptistene skal stå så hardnakket på predestinasjonslæren, hvorfor adventistene må ha en doktrine om at Michael er Jesus. osv osv

Ingen av disse doktrinene finnes det entydige svar på i Bibelen, og jeg mener det er feil å gå ut og si at "slik og slik er det". Man kan godt tro at det er slik og slik, men å være så bastante som enkelte er, når Bibelen IKKE er det, mener jeg er litt trist. 

Hadde vært fint om man oftere kunne hyllet enigheten (igjen må jeg understreke at det ikke er snakk om de som fraviker de helt grunnleggende doktriner), snarere enn å hele tiden angripe hverandre på den måten mange gjør.

Gå til innlegget

Dagens kristnedom - Johannes kap.8

Publisert rundt 7 år siden

De kristne i dag faller gjerne i en av to gruver i sitt virke...

Joh 8:3-11: 3 Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram  4 og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd.  5 I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?»  6 Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren.  7 Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.»  8 Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden.  9 Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. 10 Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» 11 Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»• 

Her ser vi hva som er problemet for de aller fleste av dagens kristne. Svært få gjør som Jesus gjorde - å BÅDE si at han ikke fordømmer og si at hun ikke skulle synde mer. Noen lar være å dømme, men lar synderen leve videre i sin synd. Andre dømmer, men påpeker viktigheten av å vende seg bort fra synden. 

Skal vi ikke gjøre som Jesus, eller? I så fall, hvordan...?

Gå til innlegget

Er ikke Himmelen bra nok?

Publisert rundt 7 år siden

Når vi kristne skal evangelisere har vi en tendens til å fokusere på hva som skjer med de som ikke vil tro på Jesus. Vi har en tendens til å fokusere på helvete snarere enn Himmelen.

Vi kristne opptrer nesten som politiske partier som heller snakker negativt om andre partier enn positivt om sitt eget.

Hvorfor har vi ofte et større fokus på helvete enn Himmelen?

Er ikke Himmelen bra nok?

Er det ikke slik at uansett hva helvete er, så er Himmelen mer positivt enn hva helvete er negativt?

Hvorfor er det da slik at vi ikke kan fokusere mer på Himmelen enn helvete?

Gå til innlegget

Er Bibelen nok?

Publisert rundt 7 år siden

Svært mange kristne kirkesamfunn har "behov" for å se til tekster utenfor Bibelen. Er ikke Bibelen nok?

Enten det er snakk om å endre Bibelens tekst, legge til bøker, skrive kommentarer, eller rett og slett lage egne bøker som kommenterer Bibelen, så er det liten tvil om at de aller fleste kirkesamfunn ikke lever opp til: "Sola Scriptura".

Adventistene har Ellen G White

Calvinistene hviler ofte på Calvin, Spurgeon osv

Mormonerne setter sin lit til Mormons bok m.fl

Jehovas vitner har sin helt egne oversettelse hvor de tydelig har endret viktige ting fra grunnteksten som for eksempel Johannes 1.1

Mange andre kirkesamfunn har egne studiebibel hvor noen har skrevet kommentarer osv

Hvorfor gjør man dette? Er ikke Bibelen nok? Tror vi ikke at Gud kan vise oss det han vil vise oss om vi leser Bibelen slik han vil vi skal lese den? Hvorfor kan ikke bare adventistene legge bort White? Hvorfor kan ikke calvinistene legge bort Calvin? 

Gå til innlegget

1.Tim 4.1-4

Publisert over 7 år siden

Jeg satt og så på en video på youtube, da jeg fikk se en bibelreferanse. Det var 1.Tim 4.1-4. Hva betyr disse versene?

Versene sier: Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære  2 fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet.  3 Disse forbyr folk å gifte seg og krever avhold fra mat, den som Gud har skapt for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot den med takk.  4 Alt det Gud har skapt, er godt, og ikke noe skal forkastes når det mottas med takk. 5 For det helliges ved Guds ord og bønn. 

Jeg sjekket litt rundt på nettet og fant mange nettsteder som mener at de det står om her er adventistene (på grunn av deres spiseforbud). Jeg ble litt forskrekket, da jeg er enig i mye av det adventistene sier. Men det var en ting som gjorde meg enda mer forskrekket - det som står om å nekte folk å gifte seg. Hva betyr det? Noen mener visst det er snakk om at den katolske kirke ikke tillater prester å gifte seg, mens andre igjen kanskje tenker at dette betyr at man nekter homofile å gifte seg. 

Før noen føler seg fristet til å skrive at jeg har baktanker med dette innlegget, ber jeg dere om å tro på at jeg er oppriktig etter min søken etter svar.

Håper det er noen som har tanker om dette?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
22 dager siden / 2167 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
20 dager siden / 1794 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
8 dager siden / 1289 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
28 dager siden / 1205 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
13 dager siden / 1111 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
23 dager siden / 1053 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
16 dager siden / 911 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
27 dager siden / 896 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere