Daniel Hisdal

Alder: 2
  RSS

Om Daniel

Kristen mann som liker ekte evangelisering, og ikke kristendom light som dessverre oftere og oftere er å finne i verden i dag!

Følgere

Åpne skolene igjen? Absolutt ikke!

Publisert 7 måneder siden

Flere går ut i media og forlanger åpne skoler etter påske. Dette er særdeles lite gjennomtenkt.

Camilla Trud Nereid, oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim, er en av de som nå sier at barnehager og skoler bør åpne igjen etter påske. Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av rusmisbrukere, er en annen. Selv om deres intensjoner nok er gode, er dette dessverre et uttrykk for å ikke helt ha tenkt gjennom situasjonen.

Begrunnelsen til begge de nevnte ligger i at en del barn ikke har det bra hjemme, og at situasjonen ikke blir bedre av at barn holdes hjemme. I seg selv er dette helt klart et godt argument, men det kolliderer med for mye annet til at man kan vedta skoleåpning nå.

For det første må man se på forskning. Man er absolutt ikke kommet til det stedet hvor man kan konkludere det ene eller det andre om smitte hos barn. Dette er en type forskning som må bygges over tid, ikke i løpet av en liten måned!

For det andre ser man i land som Sverige hvilket alternativ man heller velger om man vedtar skoleåpning. Flere medier skriver i dag at Sverige straks når taket for hvor stor kapasitet de har på sykehusene. Snart vil kanskje svenske leger måtte gjøre vanskelige prioriteringer a la de vi har sett i Italia, Spania og New York. Vil vi virkelig ha dette i Norge? Er det ikke dette spanske og italienske leger og sykepleiere har advart mot?

For det tredje så vil det arbeidet Norge har gjort de siste 3 ukene være totalt bortkastet om man nå skulle åpne skolene. La oss ta godt i og si at 50000 vil være smittet (ikke alle registrert) om halvannen uke. Da vil det altså fortsatt være 100 ganger flere som ikke har vært smittet. De som tror at man da har nådd en smittetopp, må vel kalles i overkant optimistiske. Man har hatt stort fokus på vasking av hender og avstand på 2 meter. Dette er de fleste nå svært opptatt av å overholde. Imidlertid finnes det en gruppe mennesker som ikke er så gode på dette (naturlig nok): barn. Tar man dem tilbake til skolen vil de klynge seg sammen, klemme hverandre, stå tett i grupper og snakke osv. Dette altså like etter at regjeringen har uttalt at barn fint kan leke sammen, men kun med én venn. 

Til slutt, argumentet fra Sjømæling og Nereid har med helse å gjøre, psykisk og fysisk. Det vil da være naturlig å avslutte med et argument i samme kategori. Ser jeg gjennom fingrene på det faktum at en del barn har det ille hjemme? Absolutt ikke. Imidlertid er det slik at en del av disse samme barna har et hjem hos besteforeldre som fungerer som et fristed. Hvis besteforeldrene dør pga viruset, hva da? Og hva med den 9 år gamle gutten eller 7 år gamle gutten som mister moren sin på 35 år fordi hun fikk en kritisk variant av Covid-19 pga astma? 

Nei, argumentene taler helt klart for at skolene fortsatt skal holdes stengt etter påske!

Gå til innlegget

Statsbusjett - bort med 350 kroners grensen?

Publisert nesten 2 år siden

Høyre-sentrum er enige. Handelsnæringen jubler. Men hva med fornuften - jubler den?

Man kan selvsagt forstå hensynet til norske arbeidsplasser. Netthandel generelt har tatt over mye av det totale konsum, og svært mye av dette kommer fra utlandet. Likevel, det må være mulig å bruke filter her. Hva er fornuftig, og hva er det som rett og slett blir offer for at alt blir dratt under samme kam?

Det burde være slik at man fikk momsfritak om det ikke var mulig å få tak i samme vare i Norge. Et eksempel på dette kan være om Ola Nordmann er fan av Liverpool og har lyst på en fotballtrøye. Den kan han kjøpe i Norge, eller på en norsk nettside. For Kari Nordmann derimot, som holder med Northampton Town, er situasjonen annerledes. Hun får ikke kjøpt varen i Norge, og må derfor få varen fra utlandet. At hun da sitter igjen med en totalregning som er en del høyere enn den Ola Nordmann sitter igjen med, er rett og slett ikke rettferdig. Fornuften rister på hodet.

Hvis man absolutt skal ha moms på drakten Kari vil kjøpe, burde handelsnæringen også ta litt ansvar og tilby denne varen i Norge, slik at hun har et alternativ til å handle fra utlandet. Slik det er nå får handelsnæringen mange rettigheter, men få krav.

Gå til innlegget

Helligdager

Publisert over 2 år siden

Debatten om helligdager er en flersidig debatt - skal man endre på noe i det hele tatt? Hvis så -hvilke dager skal ut, hvilke skal inn?

De som ut fra medieoppslag bør føle seg mest utsatt for å bli borte, er 2.pinsedag, 2.påskedag og 2.juledag. Det finnes ikke bibelske argumenter for å behandle disse dagene noe annerledes enn helt vanlige dager. Ei heller finnes det logiske årsaker basert på hvordan samfunnet fungerer i praksis.

Så, skal disse erstattes av andre fridager. Kanskje det kan være godt å samle disse dagene til en høstferie i oktober, ettersom dette gjerne er den tiden da folk flest kanskje aller mest trenger et avbrekk. Noen vil kanskje si at nordmenn må jobbe mer og at man derfor like gjerne bare kan kvitte seg med disse fridagene helt. Imidlertid spørs det om det er mer arbeid norske folk trenger, ettersom mange har store problemer med å komme seg på jobb i utangspunktet. Dette basert på et unaturlig høyt sykefravær.

 

 

Gå til innlegget

Facebookbildet som Listhaug publiserte hadde teksten: "Ap mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet". Gjør man en liten endring i setningsstrukturen får man spørsmålet som burde vært besvart, men som dessverre har havnet fullstendig i glemmeboken: Mener (AP) terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet?

Uansett hvor i det politiske landskapet man befinner seg, tenker jeg det må være interessant å få klarhet i hvorvidt påstanden, her uttrykt som et spørsmål, stemmer.

Er man AP-er eller på venstresiden av norsk politikk, vil jeg tro det vil være fint å få avfeiet en slik påstand om man mener den er tøvete. Dette bør i så fall gjøres på helhetlig og saklig vis. 

Er man FrP-er eller på høyresiden av norsk politikk, vil jeg tro det vil være fint å få klarhet i hvorvidt deres antagelser stemmer. Skulle antagelsene ikke stemme, ville det være på sin plass med en beklagelse.

Sist, men ikke minst: Det norske folk, som i de siste dager har blitt ledet inn på et spor som ikke har noe med dette å gjøre, fortjener å få vite hva Listhaug-saken egentlig handler om. Eller rettere sagt hva den burde handle om.  

Gå til innlegget

Hva er det Gud venter på?

Publisert over 2 år siden

Dommedagsprofet etter dommedagsprofet har tatt feil. Likevel, det er slik at alle som kaller seg kristne tror på at Jesus skal komme tilbake en gang. Flere og flere snakker om tegn i tiden og om bibelske profetier er i ferd med å oppfylles, men hva er det egentlig Gud venter på?

Luther var overbevist om at Jesus skulle komme tilbake i hans tid. Det samme kan man si om utallige andre i løpet av de siste 500 årene. Alle har tatt feil.

I en tid med større og større frafall, kan det være vanskelig å forstå hva det er som gjør at Gud drøyer med å sende Jesus tilbake til jorden. For oss kan det gjerne virke som en rar taktikk å vente så lenge at det knapt finnes troende igjen på jorden (Luk 18.8). Hadde det ikke vært bedre å komme på et tidspunkt hvor det var mange å hente?

Så, hva er det egentlig Gud venter på? Bibelen sier i 2.Peter 3.9 at Gud kommer gjerne på et tidspunkt som kan virke ulogisk for mennesker. Den sier altså AT det er slik, men lar spørsmålet om hvorfor det er slik være. Hva Gud venter på, kommer ikke frem av teksten, og jeg tror dette er med på å gjøre teoriene mange, og ikke minst bidrar det til at dommedagsprofetene har så mange følgere. Når det ikke finnes et svar, kan ethvert svar virke overbevisende.

Hadde det bare vært dommedagsprefetene som f.eks Harold Camping som snakket om dette, kunne man gjerne latt det være med det. Men Jesu gjenkomst er noe også mange seriøse og velmenende kristne, uten økonomiske eller andre baktanker, sier er rett rundt hjørnet.

Noen sier at Gud venter på at Ordet skal nå alle verdens hjørner, men har ikke dette allerede skjedd? Hva med de som snakker om fikentreet (Israel) og generasjoner? Er ikke dette en tolkning/spådom som er i ferd med å gå ut på dato? Andre igjen snakker om at verden nå er på bristepunktet av hva den kan tåle, både med tanke på politikk, militært og at verden rett og slett er blitt for liten for oss. Men er ikke dette nøyaktig samme argumentasjonen som vi har sett i århundrer? 

Så, hva er det Gud egentlig venter på?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere