Dan Lyngmyr

Alder:
  RSS

Om Dan

Følgere

I skyggen av århundrenes forfølgelser ble staten Israel proklamert i 1948, og generasjoners forventninger ble oppfylt for dem som ikke lenger bare kunne utrykke selve ønsket, "neste år i Jerusalem" , men faktisk kunne samles under felles flagg - på felles jord. Der hvor Abraham, Isak og Jakob en gang hadde vandret.

Men, som en følge av dette,og fra en rekke arabiske stater, ble store folkemengder av jødisk opprinnelse, i tiden etter, forvist fra de landene som deres forfedre hadde vært bosatt i - i generasjoner. I praksis uten noen form for kompensasjon eller på rettslig akseptabelt grunnlag forvist.

Utelukkende som en følge av deres jødiske herkomst.

Den nye generasjon palestinske politikere som fulgte, med Arafat i spissen, hadde som mål å utslette staten Israel.

Og, selv om han offisielt senere tilsynlatende gikk bort fra denne linjen, er fundamentet , det tankemessige hatet som han plantet mot Israel og jødene - fortsatt levende hos begge de store nåværende palestinske fraksjonene på Vestbredden og på Gazastripen.

Den norske tidligere Ap statsråden og visegeneralsekretæren i FN ,Terje Rød Larsen, kalte da også Arafat en løgner og mesterlig manipulator - som løy hele tiden.

Kanskje det er derfor tanken fortsatt lever ; om den "urettmessige" etableringen av den demokratiske staten som dette året fyller 70 år, og at den "urettferdige" behandlingen av palestinerne løftes frem så snart anledningen byr seg.

Med på laget finnes dessverre også mange politikere, organisasjoner  og redaksjoner som regelmessig oppfordrer til boikott av staten Israel - i ulike varianter. 

Taperne.

Taperne er fortsatt den gode og vanlige palestiner, som på Gazastripen lever under tvangsregimet og den Iranstøttede terrorbevegelsen Hamas , og på Vestbredden i dønningene etter Arafats løgn og forfalskninger.

Om fremtiden også vil vise en ideologisk, religiøs og praktisk tilnærming fra PLO/Fatah sin side, hvor formålet er å styrke palestinsk samhandling, så vil trolig effekten være enda flere avskyerklæringer mot israel.

Balfourerklæringens legitimitet og det senere Folkeforbundets opprettelse av "mandatsystemet", som hadde som formål å få fart på avkoloniseringen, og  fremme selvbestemmelse i regionen, er ikke spesielt velkomment i palestinske kretser,  blant annet fordi  palestinamandatet spesifikt anerkjenner "  det jødiske folk historiske tilknytning til palestina og grunnlaget for å gjenopprette deres nasjonalhjem i det landet"

Den kjente palestinske "fredsforhandleren" Saeb Erekat`s påstand om at han stammer fra kananitter som var her (?) 5500 år før Josva,faller unektelig i et underlig lys,  når den palestinske ministeren Fathi Hammad i 2012, overfor Egytiske myndigheter, hevdet at " halvparten av palestinerne er egyptere og den andre halvparten er saudiere" 

T.A Lindstad, som på et innlegg  her på VD, dessverre og etter mitt skjønn usant, hevder at "Jødisk selvhevdelse og eksklusivitet – jødisk rasisme – er årsak til Palestina-problemet", er beklageligvis også representativ for en rekke nordmenn som har latt seg lure av palestinsk retorikk, falsk historieskrivning og arven etter den notoriske løgneren Arafat. Slik også et betydelig flertall på den siste LO kongressen gjorde da de  urovekkende vedtok full boikott av israel.

Midtøstens eneste virkelige demokrati.

Den palestinske sivilbefolkningens lidelser vil fortsette så lenge Hamas og PLO/Fatah får råde og de palestinske selvstyremyndighetene fortsatt løfter frem og hyller drapsmenn som dreper uskyldige jøder.

Når demokratiet og rettsstaten Israel saumfares fortløpende av nasjonal og internasjonal presse, og alle slags mulige "eksperter", kan det, og ikke bare av og til, synes som om dypt problematiske sider ved de palestinske selvstyremyndighetene, og deres pågående hatretorikk, ikke påkaller like stor interesse.

Det  er påfallende og tragisk - spesielt for den palestinske sivilbefolkningen , de som må leve under et islamistisk tvangsregime, uansett hvor "demokratisk" de måtte være valgt.  

De endeløs forfulgte jødene fikk endelig, og gledelig nok, et nasjonalhjem i 1948.

Grunnlagt av mennesker som ville andre vel, og som løftet demokratiske rettsprinsipper inn i landets lovgivende og utøvende forsamlinger , men som også var desperate etter århundrer med forfølgelser, pogromer og Hitlers naziregime.

Det samme sporet som en rekke palestinske ledere  dessverre synes å følge.

Gå til innlegget

En takk til Robert Stoltenberg som har styrket min tro på den oppstandne Kristus – han som oppfordret oss til å le med de leende og gråte med de gråtende, og som innstendig ba oss om å elske vår neste som oss selv.

Selv komikere som spytter på påska, slik han nå gjør.

Når Nrk sender humor i påska, og humoren inneholder en bakfull prest som spyr i døpefonten og gumler nattverdsoblater som snacks, er dette trolig for at de skal oppfylle sitt «samfunnsoppdrag» - som Gjermund Eriksen, Nrk sjefen, ville uttrykt det.

Og kristne holder holder naturligvis munn, og det blir hverken opptøyer eller annen oppstand av slikt.

Og .om det er fordi morgenandakten fortsatt holder stand i NRK, og  "humor seksjonen " litt lengre med i gangen skal «hevne» dette, skal være usagt. Men NRK`s tydelige hang til å harselere med kristen tro blir tatt til nye høyder når Robert Stoltenberg bevisst velger å harselere med handlinger som for mange kristne berører det dypeste og mest sentrale i deres tro.

Noen vil derfor muligens anta at disse sendingene er et ledd i en utvidet harselas med religion , og at både NRk og Stoltenberg allerede under neste Ramadan viser en humor serie med en naken pedofil imam som raver narkoruset rundt med sabel i den ene  hånda og en 12 årig barnebrud i den andre - mens menigheten roper allah u'akbar, samtidig som de fortærer sideflesk fra svin og skyller dette ned med alkohol.

Ikke ?

Kjære NRk og Robert Stoltenberg.

Hvorfor.

Hvorfor, er det nødvendig til de grader å tråkke på det som for svært mange er et hellig budskap - om han som  oppfordret oss til å le med de leende og gråte med de gråtende, og som innstendig ba oss om å elske vår neste som oss selv.

Også NRK komikere.

Gå til innlegget

Kvinner i hardt vær.

Publisert nesten 2 år siden

Listhaug – Mathisen og Krohn Traaseth.

Kronh Traaseth har ikke hatt tillit hos deler av styret, og nå avgått styreleder i Innovasjon Norge, som viser til styrets konkrete og direkte oppplevelser av Krohn Traaseths lederstil.

Han sier blant annet, på vegne av styret : " Styret har på nært hold opplevd hvordan daglig leder skaper konflikter,konfrontasjoner og splid "

I praksis innebærer dette at hun trolig sitter på oppsigelse, forjent eller uforjent – det er trolig bare et spørsmål om tid.

Sjefredaktør Mathisen i Vårt land har ikke tillit hos styreleder  Per Magne Tveiten som er konsernsjef i Mentor Medier og styreleder i Vårt Land.

– Det finnes saker der det oppstår ulike syn, dette har vi interne fora som tar seg av. Saken skal drøftes der, sier Per Magne Tveiten som ikke vil si noe mer om videre saksgang.

I praksis innebærer dette at hun trolig sitter på oppsigelse, forjent eller uforjent – det er trolig bare et spørsmål om tid.

Sylvi Listhaug har fått så hatten passer i saken som gjaldt  hennes facebook innlegg - særdeles fortjent vil noen mene , kun en formidling av sanheten etter andres skjønn.

Om hun også sitter på oppsigelse vil de nærmeste dagene vise.

Hver har sin historie, forjent eller ufortjent, men felles for alle er offentlig eksponering med den belastning det medfører. De har alle trådt tydelig inn i offentligheten i kraft av sine posisjoner, og vil grunnleggende derfor være ansett som rustet for oppgavene som gir offentlig eksponering.

Krohn Traaseth som øverste sjef for forvaltingen av milliarder av kroner fra statskassen, med det presset det innebærer fra et uttall av aktører som gjerne vil ha penger.

Mathisen som sjefredaktør i Vårt land og avisens ansikt utad når viktige samfunnspørmål debatteres, og som må tåle både saklig og usaklig kritikk for stoffvalg og redaksjonell profil - og avisen posisjon i avislandskapet.

Listhaug som statsråd for saksområder som til de grader engasjerer , menneskelig og politisk, og hvor avveiningene er vanskelige i møte med medier som gransker og veier alle hennes utsagn på gullvekt.

Hver for seg må de nå bære offentlig eksponering som er krevende for dem selv og deres familier .

Men midt i stormene er de først og fremst mennesker , og ikke kvinner eller menn som kan risikere å få fyken.

Da skulle kanskje alle de som mener noe om disse menneskene av og til unne seg en ørliten pause før man gjør seg klar til neste hugg.

Gå til innlegget

Fortsatt ja takk til alkoholfrie julebord.

Publisert rundt 2 år siden

Som alle andre skifter kristne dekk , reiser på skiferie og kjøper de nyeste mobitelefonene. Så da er det vel strengt tatt ikke noe å ta på vei for når tiden er kommet da kristne også drikker seg fulle på julebord. De som nyter den nye friheten.

For ; er det den personlige og bejublede friheten - friheten fra "lovisk og utdatert kristendom" som gjør at mange kristne svelger unna stadig mere alkohol, og på den måten forsøke å legitimere Jesu omskapelse fra vann til vin som moralsk kompass for eget forbruk.

Aner ikke.

Og dette til tross for at Bibelens beskrivelser gjennomgående og spesifikt er så tydelig advarende mot alkoholbruk i sin alminnelighet.

Hvis ikke, må det jo være en åpenbar uvilje mot å se noen enkle fakta hvor avholdenheten kan gi så tydelige positive konsekvenser;

Bedre liv.

Mindre vold.

Færre overfall. 

Mindre utroskap.

Mindre kriminalitet.

Færre fraværsdager. 

Fredeligere for politiet.

Færre skadet i trafikken.

Færre drepte i trafikken.

Færre sykehusinnleggelser.

Færre fornærmede kollegaer.

Færre slåsskamper i taxikøen. 

Færre engstelige familiemedlemmer.

Ikke så mange uønskede graviditeter.

Reduserer belastningen på helsevesenet.

Færre barn som ser fulle foreldre komme hjem.

...og pengene kan alternativt doneres til organisasjoner som bekjemper  misbruk. 

Og slik er det altså når vi, de siviliserte kristne velger nytelsen fremfor refleksjonen.

Som har vandret reservasjonsløst inn i et rettighetsorientert tankesett.

De må klare seg selv, de andre, de som ikke evner å stoppe nå.

De mange som blir slukt av en hensynsløs milliardindustri.

Industrien der hvor eneste mål er uendelig profitt.

Uansett menneskelige omkostninger - alltid.

Det når oss ikke – ropet fra de fortvilede.

Fordi vi skal nyte og ikke tenke.

På dem som ikke stopper.

De som ikke evner.

De svake

Gå til innlegget

Den styrtrike halliken er død.

Publisert over 2 år siden

Han var en av mange grundere i den moderne seksuelle revolusjon - Hugh Hefner, var innbegrepet på kommersialiseringen av kvinnekroppen og ble gradvis stueren og ufarliggjort av mange.

Like fullt var han en del av en bransje som formørker og forsimpler samfunnet og som skader den enkelte som er fanget av det.

Og slik som det er blitt, er det knapt mulig å åpne øynene uten å være ”tvunget” til å forholde seg til den avgrunn av fornedrelse og ulykke som bransjen representerer.

En hensynsløs milliardindustri, på lik linje med tobakksindustrien, som søker størst mulig nytelse og profitt - uansett menneskelige omkostninger. 

Virkelighetens speilbilder er, i motsetning til bransjens glansede og falske fremstillinger – slik som Hugh Hefner gjerne ville framstille det, fylt av håpløshet, fornedrelse og tomhet.

Og i kjølvannet av hans fremstillinger finnes det uendelige mengder av utroskap, skilsmisser, seksualisert vold, profittjag, utnytting, menneskehandel, ødelagte følelser, falske seksuelle forhåpninger, samt en uriktig og falsk fremstilling av menns og kvinners seksualliv.

Derfor er det ikke blitt mindre nødvendig å si ja takk til pornofrihet , og nei takk til en hensynsløs milliardindustri , arven etter bla. a Hefner, som søker størst mulig profitt - uansett menneskelige omkostninger. 

Og synderen Hefner.

Han som i prinsippet er lik oss alle.

Alle vi som ikke har maktet å gjøre alt rett til tross for alle gode intensjoner.

Vel.

Om noen føler seg fristet til å være hevet over Hefners liv og pusser sin egen glorie overbevist om egen fortreffelighet gjennom årelangt kirkemedlemskap og utførelsen av gode gjerninger, eller i det minste ikke har syndet «så ille som han», så kan det være fristende å minne om skriftens ord om at «døm ikke for at dere selv ikke skal bli dømt»

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere