Dan Lyngmyr

Alder: 0
  RSS

Om Dan

Følgere

Fortsatt ja takk til alkoholfrie julebord.

Publisert 8 dager siden - 553 visninger

Som alle andre skifter kristne dekk , reiser på skiferie og kjøper de nyeste mobitelefonene. Så da er det vel strengt tatt ikke noe å ta på vei for når tiden er kommet da kristne også drikker seg fulle på julebord. De som nyter den nye friheten.

For ; er det den personlige og bejublede friheten - friheten fra "lovisk og utdatert kristendom" som gjør at mange kristne svelger unna stadig mere alkohol, og på den måten forsøke å legitimere Jesu omskapelse fra vann til vin som moralsk kompass for eget forbruk.

Aner ikke.

Og dette til tross for at Bibelens beskrivelser gjennomgående og spesifikt er så tydelig advarende mot alkoholbruk i sin alminnelighet.

Hvis ikke, må det jo være en åpenbar uvilje mot å se noen enkle fakta hvor avholdenheten kan gi så tydelige positive konsekvenser;

Bedre liv.

Mindre vold.

Færre overfall. 

Mindre utroskap.

Mindre kriminalitet.

Færre fraværsdager. 

Fredeligere for politiet.

Færre skadet i trafikken.

Færre drepte i trafikken.

Færre sykehusinnleggelser.

Færre fornærmede kollegaer.

Færre slåsskamper i taxikøen. 

Færre engstelige familiemedlemmer.

Ikke så mange uønskede graviditeter.

Reduserer belastningen på helsevesenet.

Færre barn som ser fulle foreldre komme hjem.

...og pengene kan alternativt doneres til organisasjoner som bekjemper  misbruk. 

Og slik er det altså når vi, de siviliserte kristne velger nytelsen fremfor refleksjonen.

Som har vandret reservasjonsløst inn i et rettighetsorientert tankesett.

De må klare seg selv, de andre, de som ikke evner å stoppe nå.

De mange som blir slukt av en hensynsløs milliardindustri.

Industrien der hvor eneste mål er uendelig profitt.

Uansett menneskelige omkostninger - alltid.

Det når oss ikke – ropet fra de fortvilede.

Fordi vi skal nyte og ikke tenke.

På dem som ikke stopper.

De som ikke evner.

De svake

Gå til innlegget

Den styrtrike halliken er død.

Publisert 2 måneder siden - 272 visninger

Han var en av mange grundere i den moderne seksuelle revolusjon - Hugh Hefner, var innbegrepet på kommersialiseringen av kvinnekroppen og ble gradvis stueren og ufarliggjort av mange.

Like fullt var han en del av en bransje som formørker og forsimpler samfunnet og som skader den enkelte som er fanget av det.

Og slik som det er blitt, er det knapt mulig å åpne øynene uten å være ”tvunget” til å forholde seg til den avgrunn av fornedrelse og ulykke som bransjen representerer.

En hensynsløs milliardindustri, på lik linje med tobakksindustrien, som søker størst mulig nytelse og profitt - uansett menneskelige omkostninger. 

Virkelighetens speilbilder er, i motsetning til bransjens glansede og falske fremstillinger – slik som Hugh Hefner gjerne ville framstille det, fylt av håpløshet, fornedrelse og tomhet.

Og i kjølvannet av hans fremstillinger finnes det uendelige mengder av utroskap, skilsmisser, seksualisert vold, profittjag, utnytting, menneskehandel, ødelagte følelser, falske seksuelle forhåpninger, samt en uriktig og falsk fremstilling av menns og kvinners seksualliv.

Derfor er det ikke blitt mindre nødvendig å si ja takk til pornofrihet , og nei takk til en hensynsløs milliardindustri , arven etter bla. a Hefner, som søker størst mulig profitt - uansett menneskelige omkostninger. 

Og synderen Hefner.

Han som i prinsippet er lik oss alle.

Alle vi som ikke har maktet å gjøre alt rett til tross for alle gode intensjoner.

Vel.

Om noen føler seg fristet til å være hevet over Hefners liv og pusser sin egen glorie overbevist om egen fortreffelighet gjennom årelangt kirkemedlemskap og utførelsen av gode gjerninger, eller i det minste ikke har syndet «så ille som han», så kan det være fristende å minne om skriftens ord om at «døm ikke for at dere selv ikke skal bli dømt»

 

Gå til innlegget

Når lederen ikke er tydelig.

Publisert 4 måneder siden - 300 visninger

KRF lederen Knut Arild Hareide velger å ikke tone flagg i spørsmålet om samkjønnet vigsel før årets stortingsvalg - slik han også gjorde ved det siste kirkevalget.

Selvsagt fordi han frykter stemmetap.

Når KRF allerede i utgangspunktet kjemper sin valgkamp faretruende nær sperregrensen har Hareide antageligvis resonnert seg frem til at det er flere stemmer å tape - enn vinne på å stå frem med sitt standpunkt.

I KRF`s velgermasse finner man mange velgere som velger KRF pga  "merkestener" som f,eks bistandspolitikk , miljøpolitikk og rettferdig fordeling av samfunnets goder  - og abortmotstand.

Like fullt finnes det også et grunnfjell av medlemmer, og velgere, som ikke vil være med på at KRF`holdning til ekteskapet, som en gudegitt ordning mellom en kvinne og en mann - skal forvitre.

Derfor er Hareides manglende klargjøring av sitt standpunkt i dette spørsmålet urovekkende og trist.

Premisset for debatten er ikke om det finnes, eller ikke finnes, fornuftige begrunnelser mot likekjønnet ekteskap, men at svært mange velgere ønsker at KRF og dets leder skal peke på ekteskapet mellom mann og kvinne som eneste sanne samlivsperspektiv - selv om samfunnet ellers tilrettelegger for samkjønnet samliv.

Den nødvendige og grunnleggende respekten for andre menneskers livsvalg, også når det gjelder samlivsform, og erkjennelsen av stortingsflertallets beslutning om å tillate likekjønnet ekteskap i 2008 - må ikke skygge for at det noen ganger allikevel kan være riktig å hevde at rett er rett og feil er feil.

Selv om dette faller utenfor den politiske realitetsorienteringen.

For mange av KRF`s velgere vil det aldri være rett å omfavne likekjønnede ekteskap som en del av KRf `s familiepolitikk, selv om en stadig større gruppe, og KRF tilitsvalgte, peker på at dette er veien å gå. 

Det finnes flere forklaringer når valget for KRf i 1997 gav rekordhøye 13,7 % av stemmene og 25 mandater på Stortinget. I tillegg fikk KRF regjeringsmakt og Kjell Magne Bondevik som statsminister.

Mange mente at partiet opplevde en slags "folkeliggjøring" som en følge av færre moralske pekefingre, og enten det skyldes vinsmaking eller sigarrøyk fra statsministerstolen - så fikk Krf betalt i form av velgeroppslutning.

I 2009, da partiet bare fikk 5,5 % av stemmene og 10 mandater på Stortinget, var dette stemningsskiftet åpenbart over, og stort sett bare grunnfjellet i KRF tilbake.

I denne konteksten er det lett å forstå Hareides tilbakeholdenhet, dvs frykten for velgerreaksjonene.

Men at lederen i Norges største og eldste kristne parti ikke våger å ta offentlig standpunkt, i et av de mest omtalte kirkelige spørsmålene de siste tiårene, fremstår som beklagelig og svakt - og det skaper usikkerhet for mange av KRF`s kjernevelgere.

Gå til innlegget

Forsvarssjefens betenkninger - Norges svake forsvarsevne

Publisert 5 måneder siden - 452 visninger

Forsvaret trenger mer enn Nygaardsvolds (manglende) visjoner og Mogens Glistrups telefonsvarer.

Mogens Glistrup, som etablerte det danske ”Fremskridtspartiet”, foreslo i sin tid at det danske forsvaret skulle nedlegges. Erstatningen skulle være i form av en telefonsvarer som på russisk erklærte at - ” vi overgir oss”

Den norske  "Undersøkelseskommisjonen av 1945” gav honnør til Nygaardsvold (Arbeiderpartiet) for sin innstats i krigsårene i Storbritannia, og han fikk endog bevilget æreslønn av Stortinget, foruten borgerdådsmedaljen i gull i 1949.

Men,for den jevne historieinterreserte nordmann er han nok allikevel symbolet på den sterkt fallerte og svekkede forsvarsevnen som ble synliggjort for alle ved den tyske invasjonen.  

Klassekampen på nett oppsummerer idag forsvarssjefens  rapport for 2016, og situasjonen kan være foruroligende lik situasjonen i 1939/49 :

Forsvarets operative evne er «mindre god, på grensen mot ikke tilfredsstillende». I tilfelle krig eller krise, er Forsvaret «ute av stand» til å mobilisere. Hæren, Luftforsvaret, Heimevernet og Cyberforsvaret får alle stryk. Av alle Forsvarets kapasiteter er det kun spesialstyrkene som får karakteren «god».

Dette er dommen forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen selv feller over forsvarsevnen i en hemmeligstemplet rapport skrevet ved utgangen av 2016.

Ifølge rapporten har tilstanden vært den samme siden 2014. Det har lenge vært kjent at Forsvaret har utfordringer, men at tilstanden er så dårlig som forsvarssjefen her beskriver, har de færreste trodd.

I klartekst sier forsvarssjefen altså selv at Forsvaret er ute av stand til å forsvare landet i tilfelle krig. Det er svært dramatisk.

Når Arbeiderpartiet og tildels Høyre nå beskjemmet ser på sin egen rolle etter mange år med nedbygging av forsvaret, og med bremseklossen SV ute av de mest innflytelsesrike sfærene, ser det nå ut som om realitetsorienteringen i de politiske miljøene omfavner mange av forsvarssjefens nye vurderinger for fremtidens forsvar.

Den hjemlige politiske naiviteten har vært fremtredende blant mange politikere, i mange partier, i mange år, også blant dem som tradisjonelt sett har hatt vært forsvarsorienterte. Arbeiderpartiets  leder av utenriks og forsvarskomiten, Anniken Huitfeldt, vurderer endelig at det sikkerhetspolitiske bildet er endret. Om hennes erkjennelse skyldes  Natos  generalsekretær skal være usagt.

Generalsekretær Stoltenberg som nå må minne alliansens nasjoner om betydningen av at felles avskrekkende slagkraft ikke er mulig uten kraftig økte  bevilgninger. 

En rekke tidligere og nåværende forsvarstopper og spesialister, besvarte tidligere Aftenpostens forespørsel på en rekke viktige spørsmål knyttet til Norges forsvarsevne.

Knapt noen av disse vurderingene kunne kalles betryggende, om man skulle velge å ordlegge seg en smule diplomatisk, og ingen av disse kommentarene gjør overskriften mindre relevant.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Er-Norge-bedre-forberedt-i-dag-enn-9-april-1940-7972725.html

I vårt nærmiljø er Russlands tydelige vilje til bruk av militærmakt ikke nødvendigvis en primærårsak som begrunnelse for fornyelse  og opprustning, men naturlig nok et moment i et samlet større bilde. Ekstreme terrororganisasjoner og andre konfiktscenarier bør også bidra til skjerpet vaktsomhet og forsvarsevne.

Uansett så kan hverken forsvarsminister Søreide eller forvarssjef Bruun- Hansen forsvare Norge i paradeuniformer. Resten må regjering og storting bidra med.

 

Gå til innlegget

Liu Xiaobo - og den pinlige tausheten fra Erna og Børge.

Publisert 5 måneder siden - 1505 visninger

Han er syk - muligens døende - fredsprisvinneren. Han som i årevis har vært fengslet for sine meningers mot. Til kommunistenes store irritasjon, og fortsatt skal han være fengslet.

 

Utenriksdepartementet syntes det er leit at han er syk, og deres tanker går til hans familie.

EU sluttet seg fredag til rekken av internasjonale ledere og diplomater som ber Kina slippe den kreftsyke fredsprisvinneren fri.

- Dette er utenriksdepartementets ansvar, sier Erna.

Børge Brende er taus.

Jeg er flau på Norges vegne.

Skikkelig flau.

Gå til innlegget

Lesetips

Himmel nå!
av
Erling Rimehaug
11 dager siden / 2503 visninger
71 kommentarer
Den barmhjertige Trump
av
Åste Dokka
20 dager siden / 3305 visninger
28 kommentarer
Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
rundt 1 måned siden / 7600 visninger
309 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
rundt 1 måned siden / 8206 visninger
225 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
rundt 1 måned siden / 2459 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
rundt 1 måned siden / 3893 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 2 måneder siden / 590 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 2 måneder siden / 608 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Karl Øyvind Jordell kommenterte på
Kirkemøtet bør binde seg til masten og menighetene
30 minutter siden / 198 visninger
Asgeir Remø kommenterte på
Kirkemøtet bør binde seg til masten og menighetene
rundt 1 time siden / 198 visninger
Eivind Haarseth Olsnes kommenterte på
Den kristne treenige Gud er ikke Allah
rundt 8 timer siden / 5618 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Den kristne treenige Gud er ikke Allah
rundt 8 timer siden / 5618 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Tente Trump lunta?
rundt 8 timer siden / 4371 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Tente Trump lunta?
rundt 9 timer siden / 4371 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Den kristne treenige Gud er ikke Allah
rundt 9 timer siden / 5618 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Problemet Jerusalem
rundt 9 timer siden / 131 visninger
Arnt Thyve kommenterte på
Israel er en rasistisk apartheidstat. Nå venter mer konflikt og kriger
rundt 9 timer siden / 1771 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Den kristne treenige Gud er ikke Allah
rundt 9 timer siden / 5618 visninger
Les flere