Dan Lyngmyr

Alder: 100
  RSS

Om Dan

Følgere

Ja takk til white friday.

Publisert 22 dager siden - 183 visninger

Og gjerne noen white weeks også takk.

For den som har hørt eller sett på reklamefinansierte radio eller tv- kanaler, og på nær sagt alle andre  plattformer de siste dagene, så har det ikke vært mulig å unngå den enestående "omsorgen" som flimrer mot oss fra hvitevare/elektrobransjen , bilbransjen og enhver annen bransje som ser sitt snitt til å tyne enda en krone ut av en vanlig nordmann.

Selv hyppigere dopauser og spoling med moderne opptaksmaskiner har ikke hjulpet – de er der uansett. 

Den "livsnødvendige" billig plastikken, pynteputer, vaskemaskiner og laptoper, og for ikke å glemme mobiltelefoner fra kjeder som setter sin ære i å levere produkter med  betegnelsen «garantert kvalitet» –  og med inntil flere års antatt levetid.

Jada.

Og vi løper.

Også denne uken.

Selv om prisene antagelig ikke er billigere enn i forrige uke, og i en del tilfeller ikke er det, men faktisk høyere.

Og kvaliteten garantert like dårlig som alltid.

Det er da det ikke nødvendigvis er lett å undertrykke lysten til ta en titt på frokosten på nytt - den som allerede er fortært.

Gi meg derfor heller det enkle budskapet om han som ble født i en stall og som oppfordret oss alle til å le med leende og gråte med de gråtende, og å elske vår neste som oss selv – samtidig som vi uten skam drikker av den samme koppen som i fjor og varmer oss i en dunjakke fra før totusenogfem. 

Og deretter skjenke en vennlig tanke til butikksjefen som får korreks fra regiondirektøren i superduperkjeden , fordi han ikke maktet budsjettet denne gangen, og at det knakende billige plastjuletreet som var satt ned til nærmest underskuddsforetagendet kr 1600,- ikke ble solgt.


Gå til innlegget

Den stengte livsvernsdebatten - rettighetene som trumfer det ufødte liv.

Publisert rundt 1 måned siden - 138 visninger

Aborttilhengernes prinsipielle tilnærming omfatter også kvinnens rett til å velge tvillingabort og abort på foster med Downs syndrom og/eller andre sykdomstilstander. Og det finnes ikke noe rom for diskusjon.

Selv om de fleste har fått med seg tydelige og sterke faglige innvendinger mot tvillingabort, og at veldig mange er av den oppfatning at « nei selvsagt skal ikke ufødte barn med Downs aborteres, vi driver da ikke med sånn sortering av mennesker » - så er debatten så ødelagt at enhver som ikke ønsker sin egen politiske død velkommen , gjør best i å holde munn.

Og , stikkordet  for den nye gryende abortdebatten, etter at Erna Solberg luftet muligheten for en justering av abortloven, er fortsatt å trykke flest ganger på følelsesknappene , slik at man hurtigst mulig kan legge debatten død.

VG, Dagbladet og ABC nyheter har derfor ikke uventet, og først og fremst med utgangspunkt i deres eget redaksjonelle  proabort standpunkt , gitt AP politikeren Marianne Marthinsens  utspill - bred omtale.

Hun forteller  om det som for mange trolig er det mest smertefulle i livet, nemlig det å miste sitt eget barn, og hennes egen historie danner grunnlaget for stortingsrepresentantens skriftlige spørsmål i stortinget til statsminister Solberg.

https://www.dagbladet.no/nyheter/det-har-blitt-personlig/70416198

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/11/05/195453325/datteren-hennes-dode.-na-spor-marianne-marthinsen-ap-erna-solberg-om-abort-endringer

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/0Ed1LA/gaar-hardt-ut-mot-hoeies-homosammenligning-helt-forkastelig?utm_content=row-1&utm_source=vgfront

Formålet med spørsmålet er å få statsministerens avklaring på om hun (Marthinsen), i et gitt tilfelle, dersom hun på nytt blir gravid , selv kan avgjøre om hun vil bære fram barnet dersom barnet har den samme skaden som hennes nå avdøde datter.

Dersom KRF får gjennomslag for sitt synlige standpunkt i saken.

Eller om hun på egenhånd fortsatt kan avgjøre om det ufødte barnet skal aborteres.

Spørsmålet som Marthinsen stiller har derfor, i praksis, også et taktisk formål i debatten, etter Erna Solbergs abortutspill. Den personlig sterke historien som mange vil forstå og uttrykke sin medfølelse med, løfter frem en underliggende følelsesfaktor som skal benyttes for å avskjære mulighetene for endringer, og  spesielt i AP kretser, forhindre en debatt som ingen våger å ta - om de har sitt politiske liv kjært.

Nemlig de mer problematiske sidene og konsekvensene ved norsk abortpraksis.                                                                                

I stedet ville det være mer oppløftende om flere hadde valgt å se på hvilke muligheter som ligger i et nasjonalt fellesskap, i verdens rikeste land,som til tross for at vi ikke er forskånet for lidelse og nød, oppfordret til å stille flest mulig av samfunnets ressurser til rådighet for de svake og sårbare ufødte liv, menneskelig og materielt, i stedet for en konklusjon som åpner for tvillingabort og abort på ufødte barn med Downs syndrom og andre.

Marthinsens utgangspunkt , hennes sterke og smertefulle historie til tross, og som selvsagt berører de fleste av oss, er at hun i praksis sier ja til tvilling og flerlingeabort og en tolkning av loven som i praksis tillater abort på barn med Downs syndrom – bare fordi de har Downs.

Begge deler en sterkt foruroligende og skremmende praksis.

Til tross for dette , og Marthinsens store og smertelige tap, håper jeg Erna Solberg vil være i stand til å stå imot både ytre og indre press  når hun i løpet av  kort tid både skal besvare Marthinsens spørsmål i stortinget, og innlede forhandlinger med KRF hvor det samme spørsmålet vil være en naturlig del av regjeringsonderingene.

Det vil styrke og løfte livsvernsdebatten utover et nivå som bare skal ivareta et rettighetsperspektiv - uten å skjelne til det ufødte livets verdi. 

Gå til innlegget

Ivar Braut`s etterfølger som biskop.

Publisert rundt 2 måneder siden - 267 visninger

Jeg vil tro at kirken er mest tjent med følgende nye biskop ;

1) 

Den nye biskopen må forkynne frelse og nåde for alle som tar imot budskapet om Jesus Kristus - guds sønn, han som døde for våre synder.

2) 

Den nye biskopen må forkynne klart om livets to utganger - himmel og fortapelse/helvete.

3)

Den nye biskopen må oppfordre til ærlighet om livet, menneskelivets ukrenkelighet og alle livets utfordringer.

4)

Den nye biskopen må oppfordre til kamp mot alle undertrykkende politiske regimer.

5)

Den nye biskopen må oppfordre til bærekraftig forvaltning av naturens ressurser.

6)

Den nye biskopen må være mann.

7)

Den nye biskopen må avvise likekjønnet ekteskap i kirkelig regi, og mane til fortsatt kamp mot den nye ekteskapsloven, i tråd med både historisk tradisjon og velbegrunnet teologisk forståelse - og i likhet med brorparten av alle verdens kirkesamfunn.

8)

Den nye biskopen må oppfordre til kamp for fastlegene som ønsker å praktisere etter sin samvittighet i enkelte svært viktige samvittighetsspørsmål.

9)

Den nye biskopen må oppfordre landets politikere til å vedta en ny livsvernlov, og en lov som forbyr tvillingabort.

10) 

Den nye biskopen bør oppfordre til totalavhold i solidaritet med alle verdens ofre for en kynisk alkoholindustri.


Gå til innlegget

Samvittigheten vant frem i Høyesterett.

Publisert 2 måneder siden - 258 visninger

Fastlegen Katarzyna Jachimowicz har vunnet frem på alle punkter i Høyesterett. Oppsigelsen er kjent ugyldig og Sauherad kommune må betale erstatning som en følge av deres urettmessige oppsigelse og behandling av fastlegen.

Og det er vel fortjent.

Høyesterett har derfor avsagt en viktig prinsipiell dom i saken, og helt siden den første debatten om fastlegenes praktiserte reservasjonsrett, i 2011, har presset bare økt mot fastleger som i noen ytterst få kontroversielle enkeltspørsmål har ønsket å reserve seg.

Disse legene utgjør samlet sett et lite fåtall av landets nærmere 5000 fastleger og deres praktisering av samvittighet og reservasjon har på ingen måte utgjort noen trussel mot , eller medført praktiske problemer i den daglige pasientbehandlingen.

Slik det også er grundig dokumentert tidligere.

Dommen , hvor dommerne også muligens har skjelnet til praksis i slike saker ved Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen , har både en prinsippiell og praktisk side.

Og uansett  hvilken tilnærming man har , løfter dommen frem på hvilke arenaer ytringsfrihet og samvittighet skal ha sin rettmessige plass.

Den praktiske tilnærmingen, fastslått gjennom flere tiår med pasientbehandling, og i praksis uten klager, viser at praksisen ikke har medført problemer  i pasientbehandlingen.

Slik som f,eks VG nett fastslo for en del år siden, da de kunne melde om at hverken Helse og Omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet eller Helsetilsynet, kunne melde om at praksisen hadde medført problemer i pasientbehandlingen.

Til tross for dette er det dessverre  et faktum at en rekke,spesielt Ap og Sv politikere, etter beste evne forsøkte å konstruere slike problemer.

Derfor har også kampen mot samvittighetslegene , de som har hatt et noe annet moralsk kompass i noen svært få kontroversielle enkeltsaker, i praksis vært motivert av politisk tvangsmessige overtoner som man ellers gjerne finner i regimer vi ikke ønsker å sammenligne oss med.

Derfor ; takk til Høyesterett.

https://www.nrk.no/telemark/dom-i-spiralnekt-saken-1.14206854

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77073 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43332 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34755 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27729 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22394 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22114 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20003 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19019 visninger

Lesetips

Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 3 timer siden / 41 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 3 timer siden / 52 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
1 dag siden / 183 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
1 dag siden / 121 visninger
Å sjå fortida med to augo
av
Johannes Morken
1 dag siden / 112 visninger
Voksen og ledig
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 141 visninger
Et forpliktende sammenfall
av
Thea Elisabeth Haavet
2 dager siden / 173 visninger
Borgerlig rødming?
av
Bo Kristian Holm
2 dager siden / 356 visninger
Les flere

Siste innlegg

Til forsvar for monogamiet
av
Vårt Land
37 minutter siden / 47 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
39 minutter siden / 21 visninger
Advent = ventetid
av
Kjell G. Kristensen
rundt 1 time siden / 20 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 3 timer siden / 41 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 3 timer siden / 52 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 3 timer siden / 87 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 11 timer siden / 82 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 11 timer siden / 294 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 11 timer siden / 105 visninger
Verdidebatt strupes?
av
Herdis Alfredsen
rundt 11 timer siden / 185 visninger
Les flere