Dan Lyngmyr

Alder: 3
  RSS

Om Dan

Følgere

Dømt til å betale 1,64 millioner kroner.

Publisert rundt 1 måned siden - 254 visninger

Høyt skattet frihet er under press når samvittigheten skal tvinges inn i nordiske sosialdemokratiers mørke skyggesider, der hvor den destruktive ateistiske arven vokser frem.

Ellinor Grimmark den svenske jordmoren – har tapt to rettssaker mot svenske myndigheter fordi hun som jordmor ikke vil delta ved eller utføre aborter.

http://www.dagen.no/Nyheter/abortmotstander/Vil-ha-kronerulling-for-svensk-jordmor-480894

Grimmark, som i sin tid nådeløst ble karakterisert av den svenske tidligere lederen for Sosialdemokraterna, Mona Sahlin, og sammenlignet med terrororganisasjonen IS, for sin kamp for retten til å nekte å delta ved abortinngrep.

Etter to tap i det svenske rettsvesenet må hun nå betale 1,64 millioner, og familien er i økonomisk nød.

Fordi hun først og fremst vil ta imot liv, og ikke bidra til å ta liv.Forvist av den svenske konformiteten pakket inn i jurdiske termer

Nektet å følge sin dypeste overbevisning og skjøvet ut i kulden. 

Bare fordi hun er det ufødte livs forsvarer.

For den troende kan det være verdt å bli minnet på guds velsignelse over de jødiske jordmødrene i Egypt, som ikke ville etterkomme faraos befaling om å drepe alle jødiske guttebarn.

Likeså de unge mennene i profeten Daniels følge som ikke ville bøye seg for Nebudkanesars gudbilde og som ble straffet med døden - og deretter mirakuløst reddet.

De har alle gått opp veien foran Ellinor Grimmark - den svenske jordmoren.

Mirakelet denne gangen måtte være om alle nordiske biskoper i fellesskap, oppfordret til en økonomisk støtteaksjon for den modige jordmoren og samtidig høylytt protesterte på den ulevelige og antidemokratiske dommen.

Gå til innlegget

LO`s urovekkende Israel boikott.

Publisert rundt 2 måneder siden - 1485 visninger

Et stort flertall på LO-kongressen har vedtatt at Norge skal jobbe for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. 

LO`s viktige og langvarige kamp for vanlige folks rettigheter i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig, er kronet med mange viktige seire.

Fagbevegelsen representerer derfor en viktig samfunnsregulator både for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet.Samtidig er det fraksjoner i LO, og Arbeiderpartiet, som jevnt og trutt de siste årene har ivret for boikott av Israel.

Hittil har fornuften seiret, og disse har ikke fått gjennomslag for boikott-truslene mot midt - østens eneste reelle demokrati.

Frem til nå.

Jeg er veldig glad LO nå går inn for boikott. Det er en naturlig videreutvikling av standpunktene og solidariteten vi har hatt med Palestina i mange år, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT-forbundet, som sto bak forslaget, til VG-Nett.

Med 193 mot 117 stemmer gikk kongressen inn for at Norge skal jobbe for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/lo/lo-vil-boikotte-israel/a/23996659/

Tilnærmingen som har vært Norges offisielle i en rekke av verdens konflikter, og som har vært benyttet med stort hell, nemlig oppfordringen til dialog og forsoning, finner ikke lenger gjenklang hos de fagorganiserte i LO.

Nå har de valgt å ta opp kampen mot midt-østens eneste sanne demokrati, til fordel for en terroriserende palestinsk ledelse som attpåtil belønner fengslede palestinske terrorister med norske bistandsmidler.

De roper bare boikott, boikott.

Regjeringspartiet Frp`s nylige vedtak om å forby den flere årtusen lange tradisjonen med rituell omskjæring av guttebarn kan ramme jødisk kultur og tradisjon hardt.

LO`s historiske og tette bånd til Arbeiderpartiet, inklusive det faktum at sterke grupperinger i Arbeiderpartiet også ønsker boikott av Israel, medfører at om vi får regjeringskifte til høsten kan resultatet meget vel også være flertall for FRP`s antijødiske forslag.

Og, et Arbeidertparti med regjeringsmakt som kan komme til å velge full kulturell, økonomisk og akademisk boikott av Israel og det jødiske folk.

 

Gå til innlegget

FRPs urovekkende og jødefiendtlige vedtak

Publisert rundt 2 måneder siden - 623 visninger

Den som ikke ser hvilke konsekvenser Frp`s landsmøtevedtak om nei til rituell omskjæring kan medføre, ønsker ikke å forstå jødisk identitet.

Frp ønsker å straffe de som følger en sterk jødisk identitetsbærer – rituell omskjæring av guttebarn.

Med vedtaket angriper Frp i praksis trosfriheten, og kan bidra til å plassere Norge i den samme jødefiendtlige klassen som grupper og nasjoner vi ikke ønsker å bli sammenlignet med.

Frp`s «medisinske komite`» mener å vite bedre om omskjæring enn en stor mengde fagkyndige som inngående har kunnskap om emnet og som fastslår at inngrepet har minimal risiko under kyndig medisinsk utførelse.

- Noen må stå opp for gutter og jenter i Norge, som blir født av tradisjonsstyrte foreldre, men som ikke selv er i stand til å se at det å skjære i kjønnsorganene til barna er deres feil. Det her er en praksis vi ikke skal drive med i et opplyst kunnskapssamfunn som Norge, sa  delegasjonslederen fra Sør-Trøndelag Frp.(Sitat fra avisen Dagen)

Implisitt i dette ligger delegasjonslederens kunnskapsløse sammenligning mellom den grusomme og avskyelige praksisen med omskjæring av kvinner , med dødsfall , smerter, og andre helseproblemer som følger – og mannlig omskjæring som i praksis er ufarlig - og  som i noen tilfeller er ansett å være fordelaktig.

Når Frp på denne måten oppfordrer til, og vil kriminalisere praksisen, er dette det kraftigste virkemiddelet staten kan ta i bruk overfor sine borgere. Frp, regjeringspartiets budskap, innebærer derfor i praksis at jøder anses som uskikket til å være foreldre, og truer med straffetiltak.

De skal med andre ord forfølges av samfunnet.

Slik forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfunn uttrykker det når han uttaler at dette innebærer «å forby jødisk religiøs praksis», og hvor Israelsk UD i samme saken bekrefter at et slikt forbud vil gjøre det vanskelig å leve som jøde i Norge.

Når Holocaust-senteret (På oppdrag fra regjeringen) i 2012 gjennomførte en omfattende undersøkelse om norsk antisemitisme, var resultatet nedslående. 12,5 % av den norske befolkningen har “utpregede fordommer mot jøder”, var forskernes konklusjon.

Om mange av disse har funet veien til Frp`s landsmøte skal være usagt, men Frp`s vedtak om å straffeforfølge rituell omskjæring et kraftig tilbakeskritt for religionsfriheten i Norge.

Det historiske bakteppet , behandlingen av det jødiske folk og kultur gjennom århundrene, gjør at vedtaket i Frp er sterkt urovekkende.

Det er trist at partiet som ellers har vært en så tydelig forsvarer av det jødiske hjem – ikke forstår hvilke signaler landsmøtevedtaket sender til enhver av jødisk opphav, og hvor den naturlige responsen er ; kan vi ikke leve våre liv i fred her heller ?

 

Gå til innlegget

Alle skal med.

Publisert 2 måneder siden - 231 visninger

Heter det.Hos Arbeiderpartiet - på veggen bak Støres talerstol.

Bare ikke de som gjerne vil beholde faget kristendom eller et religionsfag med tydelig vekt på vår kristne kulturarv og som høyt og klart uttrykker dette.

Bare ikke de som gjerne vil beholde det ufødte barnets rett til liv og løfter livets fane høyt.

Bare ikke de som gjerne vil beskytte ufødte tvillingers rett til liv og sier dette nok en gang.

Bare ikke de som gjerne vil løfte frem ekteskapet som en forening mellom en mann og en kvinne og som peker på livets skaperorden.

Bare ikke de som gjerne vil løfte fram barnets rett til en far og som undres på hvorfor to kvinner skal ha rett til å frata barnet en far.

Bare ikke de som vil beskytte morskapet når to menn vi frata barnet en mor gjennom surrogati.

Bare ikke de som kjemper for alle legers rett til å kunne praktisere som fastleger - også når de i noen få enkeltsaker reserverer seg.

Alle skal med og alle jubler.

Bare ikke de.

 

Gå til innlegget

Når den Kinesiske dragen foreløpig har lagt seg til ro .

Publisert 3 måneder siden - 224 visninger

Ernas dilemma. Å være i statsministerens sko når Norges interesser overfor Kina skal ivaretas er ingen enkel øvelse. Og,det er mulig å forstå at idealene kan være litt bortgjemt i den diplomatiske porteføljen – men de må ikke være ikke glemt. Det bør regjeringen huske.

Når norske politikere skal etterleve idealene de selv løfter frem, og som Nobelkomiteen i praksis har hyllet ved mange av sine tidligere tildelinger, da er det nødvendig å leve med konsekvensene.

Når Nobels fredspris i 2010 ble tildelt den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo utløste  dette en kraftig diplomatisk konflikt mellom Kina og Norge - med harde fronter. Og, med påfølgende økonomisk tap for Norsk leverandørindustri . Omfanget av dette, direkte og indirekte, er ikke enkelt å beregne, men ligger trolig i størrelsesorden pluss minus 1 milliard kroner.

Og Kinas svar, da besøket fra tidligere Nobelprisvinner Dalai Lama ble kjent, var da heller ikke utpreget vennligsinnet; - Kina er resolutt mot alle land som tar imot Dalai Lama, sa Hua Chunyaing, en talskvinne for kinesiske myndigheter dengang, til NTB.

Når så meldingen kom like før jul 2016 om et diplomatisk taktskifte, og at statsminister Solberg var invitert til statsbesøk til Kina, kunne mange senke skuldrene. Frihandelsforhandlingene mellom landene er gjenopptatt, og striden synes dermed å være bilagt.

Men ingen velger politikken uten at man samtidig ønsker å påvirke.

Noen valg er imidlertid mer problematiske enn andre.

For noen ganger svir det å løfte frem frihetsidealene som Nobelprisvinnerne Dalai Lama og Liu Xiaobo har fremmet - og høstet bred internasjonal anerkjennelse for.

Tidligere har vår nåværende regjering dessverre bidratt til å skyggelegge disse, ved å unnlate å møte Dalai Lama.

Erik Solheim , tidligere statsråd og mangeårig SV- politiker i den rødgrønne regjeringen, hev seg også på skyggeleggingen ved sine uttalelser.

Slik også regiondirektør Ernst Meyer i Det Norske Veritas (DNV) gjorde , blant utallige andre, for en tid tilbake, da han sendte ut en bønn om hjelp til norske myndigheter. - Jeg tar ikke stilling til om dette er politisk riktig eller mulig, men det er nok det som skal til hvis normalisering er målet, sa Meyer til E24 den gangen.

Og presset - det har vært vedvarende.

Det er trist at mange norske politikere ikke ser seg i stand til å fastholde viktige idealer, og en etter en, i alle fall tilsynelatende, bukker under for det de selv trolig anser for å være en slags uungåelig "politisk realitetsorientering"- i dette tilfellet Kinas kommunistiske parti.

Selv om den norske modellen, med vekt på dialog, også i forhold til krevende regimer, i alle fall til dels har hatt suksess, er det noen norske politiske miljøer som ikke bare har en ærerik fortid - med lefling for politiske regimer som lukter vondt.

Problemet er at premisset blir feil når normaliseringen, i alle fall tilsynelatende, kun synes å være mulig gjennom en klar og ensidig norsk politisk beklagelse for tildelingene av Nobelprisene til Liu Xiaobo og Dalai Lama.

Ganske enkelt fordi det finnes tilfeller hvor rett er rett, og feil er feil. Og da - svir det noen ganger. Både for næringslivet og andre, og gjør selvsagt den politiske dialogen krevende.

En rekke tildelinger har vært omstridt og mange har ytret seg om disse i årenes løp. Nobelinstituttets tidligere direktør og Nobelkomiteens tidligere sekretær, nå avgåtte Geir Lundestad, hevder  i sin bok at nåværende Arbeiderpartileder, Jonas Gahr Støre, og mulig statsministerkandidat ved neste stortingsvalg, forsøkte å påvirke komiteen til å avstå fra å utnevneLiu Xiaobo som vinner i 2010.

Når norske politikere skal etterleve idealene de selv løfter frem, og som Nobelkomiteen i praksis har hyllet ved sine tidligere tildelinger, da er det nødvendig å leve med konsekvensene.

Det er mulig å forstå at idealene kan være litt bortgjemt i den diplomatiske porteføljen – men de må ikke være ikke glemt. Det bør regjeringen huske.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Robin Tande kommenterte på
Den norske kirke og den politiske korrekthet
rundt 1 time siden / 1141 visninger
Petter Kvinlaug kommenterte på
Den norske kirke og den politiske korrekthet
rundt 1 time siden / 1141 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den norske kirke og den politiske korrekthet
rundt 2 timer siden / 1141 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Den norske kirke og den politiske korrekthet
rundt 2 timer siden / 1141 visninger
Ben Økland kommenterte på
Den norske kirke og den politiske korrekthet
rundt 2 timer siden / 1141 visninger
Ben Økland kommenterte på
Den norske kirke og den politiske korrekthet
rundt 2 timer siden / 1141 visninger
Ben Økland kommenterte på
Den norske kirke og den politiske korrekthet
rundt 2 timer siden / 1141 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Har vi tatt feil?
rundt 2 timer siden / 795 visninger
Petter Kvinlaug kommenterte på
Den norske kirke og den politiske korrekthet
rundt 2 timer siden / 1141 visninger
Petter Kvinlaug kommenterte på
Den norske kirke og den politiske korrekthet
rundt 3 timer siden / 1141 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Den norske kirke og den politiske korrekthet
rundt 3 timer siden / 1141 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den norske kirke og den politiske korrekthet
rundt 3 timer siden / 1141 visninger
Les flere