Dan Lyngmyr

Alder: 0
  RSS

Om Dan

Følgere

Den styrtrike halliken er død.

Publisert 18 dager siden - 194 visninger

Han var en av mange grundere i den moderne seksuelle revolusjon - Hugh Hefner, var innbegrepet på kommersialiseringen av kvinnekroppen og ble gradvis stueren og ufarliggjort av mange.

Like fullt var han en del av en bransje som formørker og forsimpler samfunnet og som skader den enkelte som er fanget av det.

Og slik som det er blitt, er det knapt mulig å åpne øynene uten å være ”tvunget” til å forholde seg til den avgrunn av fornedrelse og ulykke som bransjen representerer.

En hensynsløs milliardindustri, på lik linje med tobakksindustrien, som søker størst mulig nytelse og profitt - uansett menneskelige omkostninger. 

Virkelighetens speilbilder er, i motsetning til bransjens glansede og falske fremstillinger – slik som Hugh Hefner gjerne ville framstille det, fylt av håpløshet, fornedrelse og tomhet.

Og i kjølvannet av hans fremstillinger finnes det uendelige mengder av utroskap, skilsmisser, seksualisert vold, profittjag, utnytting, menneskehandel, ødelagte følelser, falske seksuelle forhåpninger, samt en uriktig og falsk fremstilling av menns og kvinners seksualliv.

Derfor er det ikke blitt mindre nødvendig å si ja takk til pornofrihet , og nei takk til en hensynsløs milliardindustri , arven etter bla. a Hefner, som søker størst mulig profitt - uansett menneskelige omkostninger. 

Og synderen Hefner.

Han som i prinsippet er lik oss alle.

Alle vi som ikke har maktet å gjøre alt rett til tross for alle gode intensjoner.

Vel.

Om noen føler seg fristet til å være hevet over Hefners liv og pusser sin egen glorie overbevist om egen fortreffelighet gjennom årelangt kirkemedlemskap og utførelsen av gode gjerninger, eller i det minste ikke har syndet «så ille som han», så kan det være fristende å minne om skriftens ord om at «døm ikke for at dere selv ikke skal bli dømt»

 

Gå til innlegget

Når lederen ikke er tydelig.

Publisert 2 måneder siden - 294 visninger

KRF lederen Knut Arild Hareide velger å ikke tone flagg i spørsmålet om samkjønnet vigsel før årets stortingsvalg - slik han også gjorde ved det siste kirkevalget.

Selvsagt fordi han frykter stemmetap.

Når KRF allerede i utgangspunktet kjemper sin valgkamp faretruende nær sperregrensen har Hareide antageligvis resonnert seg frem til at det er flere stemmer å tape - enn vinne på å stå frem med sitt standpunkt.

I KRF`s velgermasse finner man mange velgere som velger KRF pga  "merkestener" som f,eks bistandspolitikk , miljøpolitikk og rettferdig fordeling av samfunnets goder  - og abortmotstand.

Like fullt finnes det også et grunnfjell av medlemmer, og velgere, som ikke vil være med på at KRF`holdning til ekteskapet, som en gudegitt ordning mellom en kvinne og en mann - skal forvitre.

Derfor er Hareides manglende klargjøring av sitt standpunkt i dette spørsmålet urovekkende og trist.

Premisset for debatten er ikke om det finnes, eller ikke finnes, fornuftige begrunnelser mot likekjønnet ekteskap, men at svært mange velgere ønsker at KRF og dets leder skal peke på ekteskapet mellom mann og kvinne som eneste sanne samlivsperspektiv - selv om samfunnet ellers tilrettelegger for samkjønnet samliv.

Den nødvendige og grunnleggende respekten for andre menneskers livsvalg, også når det gjelder samlivsform, og erkjennelsen av stortingsflertallets beslutning om å tillate likekjønnet ekteskap i 2008 - må ikke skygge for at det noen ganger allikevel kan være riktig å hevde at rett er rett og feil er feil.

Selv om dette faller utenfor den politiske realitetsorienteringen.

For mange av KRF`s velgere vil det aldri være rett å omfavne likekjønnede ekteskap som en del av KRf `s familiepolitikk, selv om en stadig større gruppe, og KRF tilitsvalgte, peker på at dette er veien å gå. 

Det finnes flere forklaringer når valget for KRf i 1997 gav rekordhøye 13,7 % av stemmene og 25 mandater på Stortinget. I tillegg fikk KRF regjeringsmakt og Kjell Magne Bondevik som statsminister.

Mange mente at partiet opplevde en slags "folkeliggjøring" som en følge av færre moralske pekefingre, og enten det skyldes vinsmaking eller sigarrøyk fra statsministerstolen - så fikk Krf betalt i form av velgeroppslutning.

I 2009, da partiet bare fikk 5,5 % av stemmene og 10 mandater på Stortinget, var dette stemningsskiftet åpenbart over, og stort sett bare grunnfjellet i KRF tilbake.

I denne konteksten er det lett å forstå Hareides tilbakeholdenhet, dvs frykten for velgerreaksjonene.

Men at lederen i Norges største og eldste kristne parti ikke våger å ta offentlig standpunkt, i et av de mest omtalte kirkelige spørsmålene de siste tiårene, fremstår som beklagelig og svakt - og det skaper usikkerhet for mange av KRF`s kjernevelgere.

Gå til innlegget

Forsvarssjefens betenkninger - Norges svake forsvarsevne

Publisert 3 måneder siden - 451 visninger

Forsvaret trenger mer enn Nygaardsvolds (manglende) visjoner og Mogens Glistrups telefonsvarer.

Mogens Glistrup, som etablerte det danske ”Fremskridtspartiet”, foreslo i sin tid at det danske forsvaret skulle nedlegges. Erstatningen skulle være i form av en telefonsvarer som på russisk erklærte at - ” vi overgir oss”

Den norske  "Undersøkelseskommisjonen av 1945” gav honnør til Nygaardsvold (Arbeiderpartiet) for sin innstats i krigsårene i Storbritannia, og han fikk endog bevilget æreslønn av Stortinget, foruten borgerdådsmedaljen i gull i 1949.

Men,for den jevne historieinterreserte nordmann er han nok allikevel symbolet på den sterkt fallerte og svekkede forsvarsevnen som ble synliggjort for alle ved den tyske invasjonen.  

Klassekampen på nett oppsummerer idag forsvarssjefens  rapport for 2016, og situasjonen kan være foruroligende lik situasjonen i 1939/49 :

Forsvarets operative evne er «mindre god, på grensen mot ikke tilfredsstillende». I tilfelle krig eller krise, er Forsvaret «ute av stand» til å mobilisere. Hæren, Luftforsvaret, Heimevernet og Cyberforsvaret får alle stryk. Av alle Forsvarets kapasiteter er det kun spesialstyrkene som får karakteren «god».

Dette er dommen forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen selv feller over forsvarsevnen i en hemmeligstemplet rapport skrevet ved utgangen av 2016.

Ifølge rapporten har tilstanden vært den samme siden 2014. Det har lenge vært kjent at Forsvaret har utfordringer, men at tilstanden er så dårlig som forsvarssjefen her beskriver, har de færreste trodd.

I klartekst sier forsvarssjefen altså selv at Forsvaret er ute av stand til å forsvare landet i tilfelle krig. Det er svært dramatisk.

Når Arbeiderpartiet og tildels Høyre nå beskjemmet ser på sin egen rolle etter mange år med nedbygging av forsvaret, og med bremseklossen SV ute av de mest innflytelsesrike sfærene, ser det nå ut som om realitetsorienteringen i de politiske miljøene omfavner mange av forsvarssjefens nye vurderinger for fremtidens forsvar.

Den hjemlige politiske naiviteten har vært fremtredende blant mange politikere, i mange partier, i mange år, også blant dem som tradisjonelt sett har hatt vært forsvarsorienterte. Arbeiderpartiets  leder av utenriks og forsvarskomiten, Anniken Huitfeldt, vurderer endelig at det sikkerhetspolitiske bildet er endret. Om hennes erkjennelse skyldes  Natos  generalsekretær skal være usagt.

Generalsekretær Stoltenberg som nå må minne alliansens nasjoner om betydningen av at felles avskrekkende slagkraft ikke er mulig uten kraftig økte  bevilgninger. 

En rekke tidligere og nåværende forsvarstopper og spesialister, besvarte tidligere Aftenpostens forespørsel på en rekke viktige spørsmål knyttet til Norges forsvarsevne.

Knapt noen av disse vurderingene kunne kalles betryggende, om man skulle velge å ordlegge seg en smule diplomatisk, og ingen av disse kommentarene gjør overskriften mindre relevant.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Er-Norge-bedre-forberedt-i-dag-enn-9-april-1940-7972725.html

I vårt nærmiljø er Russlands tydelige vilje til bruk av militærmakt ikke nødvendigvis en primærårsak som begrunnelse for fornyelse  og opprustning, men naturlig nok et moment i et samlet større bilde. Ekstreme terrororganisasjoner og andre konfiktscenarier bør også bidra til skjerpet vaktsomhet og forsvarsevne.

Uansett så kan hverken forsvarsminister Søreide eller forvarssjef Bruun- Hansen forsvare Norge i paradeuniformer. Resten må regjering og storting bidra med.

 

Gå til innlegget

Liu Xiaobo - og den pinlige tausheten fra Erna og Børge.

Publisert 4 måneder siden - 1501 visninger

Han er syk - muligens døende - fredsprisvinneren. Han som i årevis har vært fengslet for sine meningers mot. Til kommunistenes store irritasjon, og fortsatt skal han være fengslet.

 

Utenriksdepartementet syntes det er leit at han er syk, og deres tanker går til hans familie.

EU sluttet seg fredag til rekken av internasjonale ledere og diplomater som ber Kina slippe den kreftsyke fredsprisvinneren fri.

- Dette er utenriksdepartementets ansvar, sier Erna.

Børge Brende er taus.

Jeg er flau på Norges vegne.

Skikkelig flau.

Gå til innlegget

Dømt til å betale 1,64 millioner kroner.

Publisert 5 måneder siden - 264 visninger

Høyt skattet frihet er under press når samvittigheten skal tvinges inn i nordiske sosialdemokratiers mørke skyggesider, der hvor den destruktive ateistiske arven vokser frem.

Ellinor Grimmark den svenske jordmoren – har tapt to rettssaker mot svenske myndigheter fordi hun som jordmor ikke vil delta ved eller utføre aborter.

http://www.dagen.no/Nyheter/abortmotstander/Vil-ha-kronerulling-for-svensk-jordmor-480894

Grimmark, som i sin tid nådeløst ble karakterisert av den svenske tidligere lederen for Sosialdemokraterna, Mona Sahlin, og sammenlignet med terrororganisasjonen IS, for sin kamp for retten til å nekte å delta ved abortinngrep.

Etter to tap i det svenske rettsvesenet må hun nå betale 1,64 millioner, og familien er i økonomisk nød.

Fordi hun først og fremst vil ta imot liv, og ikke bidra til å ta liv.Forvist av den svenske konformiteten pakket inn i jurdiske termer

Nektet å følge sin dypeste overbevisning og skjøvet ut i kulden. 

Bare fordi hun er det ufødte livs forsvarer.

For den troende kan det være verdt å bli minnet på guds velsignelse over de jødiske jordmødrene i Egypt, som ikke ville etterkomme faraos befaling om å drepe alle jødiske guttebarn.

Likeså de unge mennene i profeten Daniels følge som ikke ville bøye seg for Nebudkanesars gudbilde og som ble straffet med døden - og deretter mirakuløst reddet.

De har alle gått opp veien foran Ellinor Grimmark - den svenske jordmoren.

Mirakelet denne gangen måtte være om alle nordiske biskoper i fellesskap, oppfordret til en økonomisk støtteaksjon for den modige jordmoren og samtidig høylytt protesterte på den ulevelige og antidemokratiske dommen.

Gå til innlegget

Lesetips

Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
6 dager siden / 2201 visninger
3 kommentarer
Unnfallenhet som dyd
av
Arne Johan Vetlesen
10 dager siden / 947 visninger
5 kommentarer
Den andres lidelse
av
Ketil Slagstad
28 dager siden / 511 visninger
0 kommentarer
Morfar er bibelsmugler
av
Line Konstali
rundt 1 måned siden / 821 visninger
1 kommentarer
Selektiv historieskrivning
av
Einar Thomassen
rundt 1 måned siden / 3630 visninger
3 kommentarer
For vår jord
av
Arne Johan Vetlesen
rundt 1 måned siden / 1968 visninger
9 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
Bare 1000 år?
rundt 3 timer siden / 752 visninger
Werner Skaug kommenterte på
Bare 1000 år?
rundt 3 timer siden / 752 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Når vil vi alle forstå Islam?
rundt 3 timer siden / 1842 visninger
Kaj Sperrås kommenterte på
Når vil vi alle forstå Islam?
rundt 3 timer siden / 1842 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Hvor ble det av Jesus?
rundt 4 timer siden / 9340 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Når vil vi alle forstå Islam?
rundt 4 timer siden / 1842 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Når vil vi alle forstå Islam?
rundt 4 timer siden / 1842 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Når vil vi alle forstå Islam?
rundt 4 timer siden / 1842 visninger
Dagbjørn Skipnes kommenterte på
Holocaust: Uklokt lovforbud
rundt 4 timer siden / 421 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Når vil vi alle forstå Islam?
rundt 4 timer siden / 1842 visninger
Arnt Thyve kommenterte på
Kva ville Månestråle gjort?
rundt 4 timer siden / 1915 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Kva ville Månestråle gjort?
rundt 4 timer siden / 1915 visninger
Les flere