Dan Lyngmyr

Alder: 3
  RSS

Om Dan

Følgere

Når lederen ikke er tydelig.

Publisert 6 dager siden - 280 visninger

KRF lederen Knut Arild Hareide velger å ikke tone flagg i spørsmålet om samkjønnet vigsel før årets stortingsvalg - slik han også gjorde ved det siste kirkevalget.

Selvsagt fordi han frykter stemmetap.

Når KRF allerede i utgangspunktet kjemper sin valgkamp faretruende nær sperregrensen har Hareide antageligvis resonnert seg frem til at det er flere stemmer å tape - enn vinne på å stå frem med sitt standpunkt.

I KRF`s velgermasse finner man mange velgere som velger KRF pga  "merkestener" som f,eks bistandspolitikk , miljøpolitikk og rettferdig fordeling av samfunnets goder  - og abortmotstand.

Like fullt finnes det også et grunnfjell av medlemmer, og velgere, som ikke vil være med på at KRF`holdning til ekteskapet, som en gudegitt ordning mellom en kvinne og en mann - skal forvitre.

Derfor er Hareides manglende klargjøring av sitt standpunkt i dette spørsmålet urovekkende og trist.

Premisset for debatten er ikke om det finnes, eller ikke finnes, fornuftige begrunnelser mot likekjønnet ekteskap, men at svært mange velgere ønsker at KRF og dets leder skal peke på ekteskapet mellom mann og kvinne som eneste sanne samlivsperspektiv - selv om samfunnet ellers tilrettelegger for samkjønnet samliv.

Den nødvendige og grunnleggende respekten for andre menneskers livsvalg, også når det gjelder samlivsform, og erkjennelsen av stortingsflertallets beslutning om å tillate likekjønnet ekteskap i 2008 - må ikke skygge for at det noen ganger allikevel kan være riktig å hevde at rett er rett og feil er feil.

Selv om dette faller utenfor den politiske realitetsorienteringen.

For mange av KRF`s velgere vil det aldri være rett å omfavne likekjønnede ekteskap som en del av KRf `s familiepolitikk, selv om en stadig større gruppe, og KRF tilitsvalgte, peker på at dette er veien å gå. 

Det finnes flere forklaringer når valget for KRf i 1997 gav rekordhøye 13,7 % av stemmene og 25 mandater på Stortinget. I tillegg fikk KRF regjeringsmakt og Kjell Magne Bondevik som statsminister.

Mange mente at partiet opplevde en slags "folkeliggjøring" som en følge av færre moralske pekefingre, og enten det skyldes vinsmaking eller sigarrøyk fra statsministerstolen - så fikk Krf betalt i form av velgeroppslutning.

I 2009, da partiet bare fikk 5,5 % av stemmene og 10 mandater på Stortinget, var dette stemningsskiftet åpenbart over, og stort sett bare grunnfjellet i KRF tilbake.

I denne konteksten er det lett å forstå Hareides tilbakeholdenhet, dvs frykten for velgerreaksjonene.

Men at lederen i Norges største og eldste kristne parti ikke våger å ta offentlig standpunkt, i et av de mest omtalte kirkelige spørsmålene de siste tiårene, fremstår som beklagelig og svakt - og det skaper usikkerhet for mange av KRF`s kjernevelgere.

Gå til innlegget

Forsvarssjefens betenkninger - Norges svake forsvarsevne

Publisert rundt 1 måned siden - 442 visninger

Forsvaret trenger mer enn Nygaardsvolds (manglende) visjoner og Mogens Glistrups telefonsvarer.

Mogens Glistrup, som etablerte det danske ”Fremskridtspartiet”, foreslo i sin tid at det danske forsvaret skulle nedlegges. Erstatningen skulle være i form av en telefonsvarer som på russisk erklærte at - ” vi overgir oss”

Den norske  "Undersøkelseskommisjonen av 1945” gav honnør til Nygaardsvold (Arbeiderpartiet) for sin innstats i krigsårene i Storbritannia, og han fikk endog bevilget æreslønn av Stortinget, foruten borgerdådsmedaljen i gull i 1949.

Men,for den jevne historieinterreserte nordmann er han nok allikevel symbolet på den sterkt fallerte og svekkede forsvarsevnen som ble synliggjort for alle ved den tyske invasjonen.  

Klassekampen på nett oppsummerer idag forsvarssjefens  rapport for 2016, og situasjonen kan være foruroligende lik situasjonen i 1939/49 :

Forsvarets operative evne er «mindre god, på grensen mot ikke tilfredsstillende». I tilfelle krig eller krise, er Forsvaret «ute av stand» til å mobilisere. Hæren, Luftforsvaret, Heimevernet og Cyberforsvaret får alle stryk. Av alle Forsvarets kapasiteter er det kun spesialstyrkene som får karakteren «god».

Dette er dommen forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen selv feller over forsvarsevnen i en hemmeligstemplet rapport skrevet ved utgangen av 2016.

Ifølge rapporten har tilstanden vært den samme siden 2014. Det har lenge vært kjent at Forsvaret har utfordringer, men at tilstanden er så dårlig som forsvarssjefen her beskriver, har de færreste trodd.

I klartekst sier forsvarssjefen altså selv at Forsvaret er ute av stand til å forsvare landet i tilfelle krig. Det er svært dramatisk.

Når Arbeiderpartiet og tildels Høyre nå beskjemmet ser på sin egen rolle etter mange år med nedbygging av forsvaret, og med bremseklossen SV ute av de mest innflytelsesrike sfærene, ser det nå ut som om realitetsorienteringen i de politiske miljøene omfavner mange av forsvarssjefens nye vurderinger for fremtidens forsvar.

Den hjemlige politiske naiviteten har vært fremtredende blant mange politikere, i mange partier, i mange år, også blant dem som tradisjonelt sett har hatt vært forsvarsorienterte. Arbeiderpartiets  leder av utenriks og forsvarskomiten, Anniken Huitfeldt, vurderer endelig at det sikkerhetspolitiske bildet er endret. Om hennes erkjennelse skyldes  Natos  generalsekretær skal være usagt.

Generalsekretær Stoltenberg som nå må minne alliansens nasjoner om betydningen av at felles avskrekkende slagkraft ikke er mulig uten kraftig økte  bevilgninger. 

En rekke tidligere og nåværende forsvarstopper og spesialister, besvarte tidligere Aftenpostens forespørsel på en rekke viktige spørsmål knyttet til Norges forsvarsevne.

Knapt noen av disse vurderingene kunne kalles betryggende, om man skulle velge å ordlegge seg en smule diplomatisk, og ingen av disse kommentarene gjør overskriften mindre relevant.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Er-Norge-bedre-forberedt-i-dag-enn-9-april-1940-7972725.html

I vårt nærmiljø er Russlands tydelige vilje til bruk av militærmakt ikke nødvendigvis en primærårsak som begrunnelse for fornyelse  og opprustning, men naturlig nok et moment i et samlet større bilde. Ekstreme terrororganisasjoner og andre konfiktscenarier bør også bidra til skjerpet vaktsomhet og forsvarsevne.

Uansett så kan hverken forsvarsminister Søreide eller forvarssjef Bruun- Hansen forsvare Norge i paradeuniformer. Resten må regjering og storting bidra med.

 

Gå til innlegget

Liu Xiaobo - og den pinlige tausheten fra Erna og Børge.

Publisert rundt 2 måneder siden - 1495 visninger

Han er syk - muligens døende - fredsprisvinneren. Han som i årevis har vært fengslet for sine meningers mot. Til kommunistenes store irritasjon, og fortsatt skal han være fengslet.

 

Utenriksdepartementet syntes det er leit at han er syk, og deres tanker går til hans familie.

EU sluttet seg fredag til rekken av internasjonale ledere og diplomater som ber Kina slippe den kreftsyke fredsprisvinneren fri.

- Dette er utenriksdepartementets ansvar, sier Erna.

Børge Brende er taus.

Jeg er flau på Norges vegne.

Skikkelig flau.

Gå til innlegget

Dømt til å betale 1,64 millioner kroner.

Publisert 3 måneder siden - 259 visninger

Høyt skattet frihet er under press når samvittigheten skal tvinges inn i nordiske sosialdemokratiers mørke skyggesider, der hvor den destruktive ateistiske arven vokser frem.

Ellinor Grimmark den svenske jordmoren – har tapt to rettssaker mot svenske myndigheter fordi hun som jordmor ikke vil delta ved eller utføre aborter.

http://www.dagen.no/Nyheter/abortmotstander/Vil-ha-kronerulling-for-svensk-jordmor-480894

Grimmark, som i sin tid nådeløst ble karakterisert av den svenske tidligere lederen for Sosialdemokraterna, Mona Sahlin, og sammenlignet med terrororganisasjonen IS, for sin kamp for retten til å nekte å delta ved abortinngrep.

Etter to tap i det svenske rettsvesenet må hun nå betale 1,64 millioner, og familien er i økonomisk nød.

Fordi hun først og fremst vil ta imot liv, og ikke bidra til å ta liv.Forvist av den svenske konformiteten pakket inn i jurdiske termer

Nektet å følge sin dypeste overbevisning og skjøvet ut i kulden. 

Bare fordi hun er det ufødte livs forsvarer.

For den troende kan det være verdt å bli minnet på guds velsignelse over de jødiske jordmødrene i Egypt, som ikke ville etterkomme faraos befaling om å drepe alle jødiske guttebarn.

Likeså de unge mennene i profeten Daniels følge som ikke ville bøye seg for Nebudkanesars gudbilde og som ble straffet med døden - og deretter mirakuløst reddet.

De har alle gått opp veien foran Ellinor Grimmark - den svenske jordmoren.

Mirakelet denne gangen måtte være om alle nordiske biskoper i fellesskap, oppfordret til en økonomisk støtteaksjon for den modige jordmoren og samtidig høylytt protesterte på den ulevelige og antidemokratiske dommen.

Gå til innlegget

LO`s urovekkende Israel boikott.

Publisert 3 måneder siden - 1532 visninger

Et stort flertall på LO-kongressen har vedtatt at Norge skal jobbe for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. 

LO`s viktige og langvarige kamp for vanlige folks rettigheter i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig, er kronet med mange viktige seire.

Fagbevegelsen representerer derfor en viktig samfunnsregulator både for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet.Samtidig er det fraksjoner i LO, og Arbeiderpartiet, som jevnt og trutt de siste årene har ivret for boikott av Israel.

Hittil har fornuften seiret, og disse har ikke fått gjennomslag for boikott-truslene mot midt - østens eneste reelle demokrati.

Frem til nå.

Jeg er veldig glad LO nå går inn for boikott. Det er en naturlig videreutvikling av standpunktene og solidariteten vi har hatt med Palestina i mange år, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT-forbundet, som sto bak forslaget, til VG-Nett.

Med 193 mot 117 stemmer gikk kongressen inn for at Norge skal jobbe for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/lo/lo-vil-boikotte-israel/a/23996659/

Tilnærmingen som har vært Norges offisielle i en rekke av verdens konflikter, og som har vært benyttet med stort hell, nemlig oppfordringen til dialog og forsoning, finner ikke lenger gjenklang hos de fagorganiserte i LO.

Nå har de valgt å ta opp kampen mot midt-østens eneste sanne demokrati, til fordel for en terroriserende palestinsk ledelse som attpåtil belønner fengslede palestinske terrorister med norske bistandsmidler.

De roper bare boikott, boikott.

Regjeringspartiet Frp`s nylige vedtak om å forby den flere årtusen lange tradisjonen med rituell omskjæring av guttebarn kan ramme jødisk kultur og tradisjon hardt.

LO`s historiske og tette bånd til Arbeiderpartiet, inklusive det faktum at sterke grupperinger i Arbeiderpartiet også ønsker boikott av Israel, medfører at om vi får regjeringskifte til høsten kan resultatet meget vel også være flertall for FRP`s antijødiske forslag.

Og, et Arbeidertparti med regjeringsmakt som kan komme til å velge full kulturell, økonomisk og akademisk boikott av Israel og det jødiske folk.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Hvem er vi?
av
Svein Skjei
rundt 9 timer siden / 59 visninger
0 kommentarer
FÅ BORT SIDEMÅLSSTILEN
av
Arne Jørgen Løvland
rundt 10 timer siden / 86 visninger
0 kommentarer
"Me er alle individ!"
av
Per Kristian H. Sætre
rundt 12 timer siden / 806 visninger
0 kommentarer
Når vi mister oss sjølv
av
Emil André Erstad
rundt 17 timer siden / 802 visninger
0 kommentarer
Jattelova
av
Sigmund Voll Ådnøy
rundt 17 timer siden / 159 visninger
0 kommentarer
Vannet ditt er også politikk
av
Toril Hofshagen
rundt 19 timer siden / 243 visninger
3 kommentarer
Et mirakel
av
Bjørn Erik Fjerdingen
rundt 19 timer siden / 104 visninger
0 kommentarer
Sunn økonomisk politikk ?
av
Ole Paulshus
rundt 19 timer siden / 526 visninger
0 kommentarer
Nittitallsnostalgi i lekeland
av
Åshild Mathisen
rundt 21 timer siden / 1239 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Toril Hofshagen kommenterte på
Vannet ditt er også politikk
39 minutter siden / 243 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Messias-komplekset
rundt 7 timer siden / 571 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Fortjener noen å gå fortapt?
rundt 8 timer siden / 938 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Fortjener noen å gå fortapt?
rundt 8 timer siden / 938 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Troens tvil, mistillit og troløshet
rundt 8 timer siden / 624 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Messias-komplekset
rundt 9 timer siden / 571 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Fortjener noen å gå fortapt?
rundt 9 timer siden / 938 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Fortjener noen å gå fortapt?
rundt 9 timer siden / 938 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Fortjener noen å gå fortapt?
rundt 9 timer siden / 938 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Fortjener noen å gå fortapt?
rundt 9 timer siden / 938 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Mellom grenseløs freidighet og smålighet av tilnærmet samme format
rundt 10 timer siden / 763 visninger
Les flere