Dan Lyngmyr

Alder: 99
  RSS

Om Dan

Følgere

Når både ABC Nyheter og langrennsmiljøet er rystet.

Publisert rundt 1 måned siden - 287 visninger

Et lite hjertesukk når den språklige forsøplingen galopperer videre.

Og hvorfor ; jo, fordi FIS har besluttet å ikke videreføre tradisjonen med 4 x 10 km stafett i store internasjonale mesterskap.

I stedet har et flertall i organisasjonen valg å redusere til bare 7,5 Km.

Det er altså dette som er rystende - i langrennsmiljøet, og hos ABC nyheter.

Men vi er ikke alene.

Svenskene skal også være rystet.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/sport/2018/05/17/195397237/fis-stemte-ut-norsk-paradegren-langrennsmiljoet-er-rystet.

Sist jeg ble rystet var da barn og unge ble gasset i Syria eller under tragedien på Utøya - eller under 9/11 i New York.

Da var det grunn til å være rystet - i tillegg til en rekke andre grufulle hendelser som daglig når oss, nær sagt uansett hvor vi snur og vender oss.

Imidlertid kan Dagbladet nå avsløre at det fortsatt finnes håp for å beholde 4 x 10 kilometer herrestafett. Beslutning kommer nemlig opp igjen i FIS Council, det øverste styret i FIS, i kveld. Der vil de vurdere å overstyre flertallets ønske, altså de ni mindre nasjonene mot de seks store.( Delvis sitert fra Dagbladet)

Kanskje vi derfor kan ane konturene av enda flere rystelser i tiden som kommer ?

Gå til innlegget

SV`s  urovekkende og jødefiendtlige vedtak.

Publisert 2 måneder siden - 169 visninger

SV gjør i likhet med hva FRP har gjort tidligere , nemlig fattet vedtak som straffer de som ønsker å følge en sterk jødisk identitetsbærer – rituell omskjæring av guttebarn.

Mannlig omskjæring finnes i en rekke kulturer, noen religiøst betinget og i andre kulturer ikke. I USA , Storbritania og Australia f,eks, er en relativt stor gruppe menn omskjært , i første rekke fordi ulike fagmiljøer har ansett de helsemessige fordelene større enn ulempene, m.a.o uten religiøs/kulturell kontekst som årsak.

Så når SVs landsstyre går inn for aldersgrense på 15 år for rituell omskjæring av gutter, så har partiet i praksis vedtatt et forslag som forbyr jødisk religiøs praksis i Norge.

Og selv om det er mulig å oppfatte gode intensjoner bak vedtaket og at det ikke er så vidtrekkende som FRP`s tidligere vedtak, innebærer dette i realiteten et angrep på trosfriheten,  dessverre bygget på , til dels fordommer - og til dels kunnskapsløshet.

Så den som ikke ser hvilke konsekvenser SV`s og Frp`s vedtak om nei, eller begrensninger for rituell omskjæring kan medføre, ønsker ikke å forstå jødisk identitet, etter mitt skjønn.

Både hos SV og Frp finnes det åpenbart en «medisinsk komite`» som mener å vite mer om omskjæring enn en stor mengde fagkyndige, som inngående har kunnskap om emnet, og som fastslår at inngrepet har minimal risiko under kyndig medisinsk utførelse.

Om vedtakene i praksis innebærer at det både hos flertallet i Sv og FRP også ligger  en kunnskapsløs sammenligning mellom den grusomme og avskyelige praksisen med omskjæring av jenter/kvinner , med dødsfall , smerter, og andre helseproblemer som følger – og mannlig omskjæring som i praksis er ufarlig - og  som i noen tilfeller er ansett å være fordelaktig – er ikke godt å si.

Men, når både SV og Frp vil kriminalisere praksisen, er dette det kraftigste virkemiddelet staten kan ta i bruk overfor sine borgere.

Budskapet innebærer derfor i praksis at jøder anses som uskikket til å være foreldre, og trues med straffetiltak.

De skal med andre ord forfølges av samfunnet.

Slik forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfunn uttrykker det når han tidligere uttalte  at dette innebærer «å forby jødisk religiøs praksis», og hvor Israelsk UD i samme saken bekrefter at et slikt forbud vil gjøre det vanskelig å leve som jøde i Norge.

Det historiske bakteppet , behandlingen av det jødiske folk og kultur gjennom århundrene, gjør at vedtakene både i SV og FRP er sterkt urovekkende.

Vedtakene sender et tydelig signal til enhver av jødisk opphav, og hvor den naturlige responsen vil være ; kan vi ikke i finne fred her heller.

Gå til innlegget

Statsminister Erna Solberg ønsker at det fødes flere barn i Norge. Slik man f.eks finner hos enkelte innvandrergrupper - og tanken er naturligvis god.

Solberg ser imidlertid ut til å ha glemt  det mest opplagte, de omkring 13 000 -16 000 barn som hvert år aborteres.

Hennes helseminister Bent Høie forsterket også abortlovens omfattende konsekvenser ved  , og til tross for faglige innvendinger, å tillate tvillingabort.

Hun klager altså på fødselsunderskuddet uten vilje til å diskutere abortlovens omfattende samfunnsmessige konsekvenser.

Dessverre, og i likhet med de fleste andre politikere.

Parallelt med dette intensiveres debatten, både generelt og på Høyres landsmøte spesielt, om at arbeidstakerne må stå lengre i arbeid for at det fortsatt skal være forsvarlig og mulig å videreføre samfunnets velferdsnivå til nye generasjoner.

Derfor er det trist å registrere at det som det tilsynelatende er bred politisk enighet om, at aborttallene i Norge er for høye, ikke har materialisert seg i en faktisk nedgang. En rekke handlingsplaner er lagt frem uten at disse i vesentlig grad har bidratt til å redusere tallene – selv om tallene for 2017 isolert sett viser en gledelig nedgang.

Frykten for diskutere tallenes tale, og de negative følger både for samfunnet og kvinnene, er så angstskapende både i Høyre og AP, og andre partier, at man unngår å debattere abortlovens omfattende samfunnsmessige konsekvenser nærmest for enhver pris, om man ikke ønsker sin egen politiske død velkommen.

I likhet med Arbeiderpartiet  foregår det heller ingen ingen reell offentlig debatt i Høyre om de høye aborttallene, selv om man der også gjerne  hiver seg på den allmenne politiske enighet om at ”disse er for høye”.

Den gledelige utviklingen som viser nedgang i aborttallene generelt de siste årene, og i underkant av 13 000 i 2017, må ikke ha som konsekvens at ingen våger å ta til reell politisk debatt at en hel generasjon friske hender er gått tapt.

KRF valgte i sin tid å ikke tre inn i en regjering fordi den administrerte abortloven, og fortsatt gjelder livsvernslinjen hos dem - men ropet lyder ikke lenger like kraftfullt. 

Gå til innlegget

Demokratiets pulsslag i midtøsten - Israel, fyller 70 år .

Publisert 3 måneder siden - 380 visninger

I skyggen av århundrenes forfølgelser ble staten Israel proklamert i 1948, og generasjoners forventninger ble oppfylt for dem som ikke lenger bare kunne utrykke selve ønsket, "neste år i Jerusalem" , men faktisk kunne samles under felles flagg - på felles jord. Der hvor Abraham, Isak og Jakob en gang hadde vandret.

Men, som en følge av dette,og fra en rekke arabiske stater, ble store folkemengder av jødisk opprinnelse, i tiden etter, forvist fra de landene som deres forfedre hadde vært bosatt i - i generasjoner. I praksis uten noen form for kompensasjon eller på rettslig akseptabelt grunnlag forvist.

Utelukkende som en følge av deres jødiske herkomst.

Den nye generasjon palestinske politikere som fulgte, med Arafat i spissen, hadde som mål å utslette staten Israel.

Og, selv om han offisielt senere tilsynlatende gikk bort fra denne linjen, er fundamentet , det tankemessige hatet som han plantet mot Israel og jødene - fortsatt levende hos begge de store nåværende palestinske fraksjonene på Vestbredden og på Gazastripen.

Den norske tidligere Ap statsråden og visegeneralsekretæren i FN ,Terje Rød Larsen, kalte da også Arafat en løgner og mesterlig manipulator - som løy hele tiden.

Kanskje det er derfor tanken fortsatt lever ; om den "urettmessige" etableringen av den demokratiske staten som dette året fyller 70 år, og at den "urettferdige" behandlingen av palestinerne løftes frem så snart anledningen byr seg.

Med på laget finnes dessverre også mange politikere, organisasjoner  og redaksjoner som regelmessig oppfordrer til boikott av staten Israel - i ulike varianter. 

Taperne.

Taperne er fortsatt den gode og vanlige palestiner, som på Gazastripen lever under tvangsregimet og den Iranstøttede terrorbevegelsen Hamas , og på Vestbredden i dønningene etter Arafats løgn og forfalskninger.

Om fremtiden også vil vise en ideologisk, religiøs og praktisk tilnærming fra PLO/Fatah sin side, hvor formålet er å styrke palestinsk samhandling, så vil trolig effekten være enda flere avskyerklæringer mot israel.

Balfourerklæringens legitimitet og det senere Folkeforbundets opprettelse av "mandatsystemet", som hadde som formål å få fart på avkoloniseringen, og  fremme selvbestemmelse i regionen, er ikke spesielt velkomment i palestinske kretser,  blant annet fordi  palestinamandatet spesifikt anerkjenner "  det jødiske folk historiske tilknytning til palestina og grunnlaget for å gjenopprette deres nasjonalhjem i det landet"

Den kjente palestinske "fredsforhandleren" Saeb Erekat`s påstand om at han stammer fra kananitter som var her (?) 5500 år før Josva,faller unektelig i et underlig lys,  når den palestinske ministeren Fathi Hammad i 2012, overfor Egytiske myndigheter, hevdet at " halvparten av palestinerne er egyptere og den andre halvparten er saudiere" 

T.A Lindstad, som på et innlegg  her på VD, dessverre og etter mitt skjønn usant, hevder at "Jødisk selvhevdelse og eksklusivitet – jødisk rasisme – er årsak til Palestina-problemet", er beklageligvis også representativ for en rekke nordmenn som har latt seg lure av palestinsk retorikk, falsk historieskrivning og arven etter den notoriske løgneren Arafat. Slik også et betydelig flertall på den siste LO kongressen gjorde da de  urovekkende vedtok full boikott av israel.

Midtøstens eneste virkelige demokrati.

Den palestinske sivilbefolkningens lidelser vil fortsette så lenge Hamas og PLO/Fatah får råde og de palestinske selvstyremyndighetene fortsatt løfter frem og hyller drapsmenn som dreper uskyldige jøder.

Når demokratiet og rettsstaten Israel saumfares fortløpende av nasjonal og internasjonal presse, og alle slags mulige "eksperter", kan det, og ikke bare av og til, synes som om dypt problematiske sider ved de palestinske selvstyremyndighetene, og deres pågående hatretorikk, ikke påkaller like stor interesse.

Det  er påfallende og tragisk - spesielt for den palestinske sivilbefolkningen , de som må leve under et islamistisk tvangsregime, uansett hvor "demokratisk" de måtte være valgt.  

De endeløs forfulgte jødene fikk endelig, og gledelig nok, et nasjonalhjem i 1948.

Grunnlagt av mennesker som ville andre vel, og som løftet demokratiske rettsprinsipper inn i landets lovgivende og utøvende forsamlinger , men som også var desperate etter århundrer med forfølgelser, pogromer og Hitlers naziregime.

Det samme sporet som en rekke palestinske ledere  dessverre synes å følge.

Gå til innlegget

En takk til Robert Stoltenberg som har styrket min tro på den oppstandne Kristus – han som oppfordret oss til å le med de leende og gråte med de gråtende, og som innstendig ba oss om å elske vår neste som oss selv.

Selv komikere som spytter på påska, slik han nå gjør.

Når Nrk sender humor i påska, og humoren inneholder en bakfull prest som spyr i døpefonten og gumler nattverdsoblater som snacks, er dette trolig for at de skal oppfylle sitt «samfunnsoppdrag» - som Gjermund Eriksen, Nrk sjefen, ville uttrykt det.

Og kristne holder holder naturligvis munn, og det blir hverken opptøyer eller annen oppstand av slikt.

Og .om det er fordi morgenandakten fortsatt holder stand i NRK, og  "humor seksjonen " litt lengre med i gangen skal «hevne» dette, skal være usagt. Men NRK`s tydelige hang til å harselere med kristen tro blir tatt til nye høyder når Robert Stoltenberg bevisst velger å harselere med handlinger som for mange kristne berører det dypeste og mest sentrale i deres tro.

Noen vil derfor muligens anta at disse sendingene er et ledd i en utvidet harselas med religion , og at både NRk og Stoltenberg allerede under neste Ramadan viser en humor serie med en naken pedofil imam som raver narkoruset rundt med sabel i den ene  hånda og en 12 årig barnebrud i den andre - mens menigheten roper allah u'akbar, samtidig som de fortærer sideflesk fra svin og skyller dette ned med alkohol.

Ikke ?

Kjære NRk og Robert Stoltenberg.

Hvorfor.

Hvorfor, er det nødvendig til de grader å tråkke på det som for svært mange er et hellig budskap - om han som  oppfordret oss til å le med de leende og gråte med de gråtende, og som innstendig ba oss om å elske vår neste som oss selv.

Også NRK komikere.

Gå til innlegget

Lesetips

Vigslet rot
av
Stephanie Dietrich
31 minutter siden / 21 visninger
0 kommentarer
Hjerte for Afrika
av
Rannveig Bremer Fjær
rundt 1 time siden / 20 visninger
0 kommentarer
Avlatshandelen i Vennesla
av
Leif Gunnar Sandvand
rundt 24 timer siden / 1111 visninger
25 kommentarer
Bokanmeldelse med skylapper?
av
Lyder Storhaug
rundt 24 timer siden / 466 visninger
20 kommentarer
VGs karakterdrap
av
Bjarte Ystebø
1 dag siden / 582 visninger
6 kommentarer
Ute av verden
av
Andreas Ribe
2 dager siden / 2163 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Vigslet rot
av
Stephanie Dietrich
31 minutter siden / 21 visninger
0 kommentarer
Hjerte for Afrika
av
Rannveig Bremer Fjær
rundt 1 time siden / 20 visninger
0 kommentarer
Judas anger!
av
Torbjørn Ustad
rundt 1 time siden / 38 visninger
1 kommentarer
En bokser hviler ut
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 3 timer siden / 83 visninger
1 kommentarer
Med ansvar for religion
av
Vårt Land
rundt 3 timer siden / 48 visninger
0 kommentarer
Verdiløse menn
av
Håvard Nyhus
rundt 15 timer siden / 508 visninger
8 kommentarer
SKAM, PRIDE OG BARNEHAGER
av
Øyvind Hasting
rundt 16 timer siden / 169 visninger
4 kommentarer
Venstres Høyre-problem
av
Berit Aalborg
rundt 19 timer siden / 312 visninger
2 kommentarer
Rett til liv - heile livet
av
Aase Maren Østgaard
rundt 21 timer siden / 683 visninger
4 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Blokhus kommenterte på
SKAM, PRIDE OG BARNEHAGER
4 minutter siden / 169 visninger
Ingar Eriksen kommenterte på
Verdiløse menn
11 minutter siden / 508 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Jo, Listhaug er politiker
16 minutter siden / 860 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Verdiløse menn
23 minutter siden / 508 visninger
Sigmund Svarstad kommenterte på
Verdiløse menn
27 minutter siden / 508 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
En bokser hviler ut
28 minutter siden / 83 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Ute av verden
rundt 1 time siden / 2163 visninger
Torbjørn Ustad kommenterte på
SKAM, PRIDE OG BARNEHAGER
rundt 1 time siden / 169 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hva skal vi med De ti bud i 2018?
rundt 1 time siden / 442 visninger
Rune Staven kommenterte på
Judas anger!
rundt 1 time siden / 38 visninger
Rune Staven kommenterte på
Judas fulgte Jesus men gikk fortapt.
rundt 1 time siden / 692 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Jo, Listhaug er politiker
rundt 1 time siden / 860 visninger
Les flere