Dag Westhrin

Alder:
  RSS

Om Dag

Følgere

Jeg er skremt av Frps retorikk de siste dager, preget av retorikk som skaper avstand, viser manglende forståelse for sentrale rettstatlige verdier

Jeg blir skremt når jeg leser uttalelsene til Frps finanspolitiske talsmann og hans kobling mellom biskop Tor Jørgensen og Boko Haram. Bakgrunnen er så vidt jeg forstår at biskop Tor Jørgensen har benyttet seg av ytringsfriheten. I november 2000 skrev Kåre Willoch om ytringsmot og ytringsfrihet. Jeg synes det kan være grunn til å sitere ham, han referer til fedrene på Eidsvold: « De viste dyp forståelse for betydningen av fri debatt, først og fremst som en uunnværlig beskyttelse av friheten, men også som en forutsetning for god politikk i det hele» og videre: «Grunnlovens fedre så embetsstandens uavhengighet som et vilkår for kloke politiske beslutninger».

Når Hagesæther uttaler at kirken på denne måten tiltar seg makt fra et område de bør holde seg vekke fra, tråkker han nettopp på biskopens – og embetsmennenes ytringsfrihet.

Det går an å være uenig med biskopen i skattespørsmålet, men derfra til å nekte biskopen ytringsfrihet og i tillegg slå biskopen i hartkorn med Boko Haram viser Hagesæther et særdeles dårlig politisk skjønn. De siste dagers hendelser viser at Frp tydeligvis ikke har forstått noen ting verken om ytringsfrihet, etterrettelighet eller dannelse.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere