Dag T. Elvin

Alder:
  RSS

Om Dag

Følgere

NRK er til skade for Israel

Publisert 5 måneder siden - 382 visninger

NRK historie-fortelling 14. mai om Jerusalem hadde flere feil, og var svært tendensiøs.

Da Israel feiret 70-år som egen stat og USA åpnet ambassade i Jerusalem, ville NRK forklare hvorfor byen er omstridt. NRKs historie var full av feil og tok parti mot Israel. Ett eksempel: «Etter 6-dagers krigen i 1967 okkuperte Israel Øst-Jerusalem og erklærte byen som Israels evige og udelelige hovedstad. Stikk i strid med internasjonal lov.» 

Ikke et ord om hvilken internasjonal lov Israel skulle ha brutt. Israel brøt ingen internasjonal lov. Det fantes en internasjonal lov om området, den som seiersmaktene etter første verdenskrig vedtok i San Remo 1920.  Her heter det at området ‘fra Dan til Bersheba’, dvs hele det området som jødene hadde brukt fra gammelt av, skulle være grunnlaget for et jødisk nasjonalhjem (stat). Det betyr landområdet fra østenfor Jordanelva og til Middelhavet, inkludert Golanhøydene og selvsagt Jerusalem. Folkeforbundet sluttet seg til denne folkeretten i 1922. Israels annektering av Øst-Jerusalem var således i samsvar med internasjonal lov, ja, en oppfyllelse av den.

Det var FN som brøt folkeretten i 1947, ved å foreslå at halvparten av det området som skulle være for en jødisk stat, heller skulle bli en arabisk stat. FN foreslo også at Jerusalem og området rundt skulle være en internasjonal sone. Men merk! Dette var bare et forslag, det hadde ingen status som folkerett. Da krigen brøt ut, gjorde FN ikke noe for å forsvare sitt eget vedtak, så også av denne grunn kan ikke delingsforslaget brukes som politisk argument i dag.

NRK bruker våre skattepenger til å spre desinformasjon til skade for Israel, og har gjort det gjennom 50 år. Det er synd, og det har ganske sikkert bidratt til den antisemittismen vi ser i Norge i dag. Jødene har gitt oss den religion som har preget europeisk kultur gjennom 2000 år, med respekten for enkelt-mennesket som en hjørnesten. Vi bør være stolt av våre røtter. NRK bør finne nye utenriks-reportere fra Midtøsten.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
42 minutter siden / 15 visninger
0 kommentarer
Sammen for et varmere klima?
av
Synne Dokka
rundt 4 timer siden / 38 visninger
0 kommentarer
En ordning som kan bety alt
av
Bent Høie
rundt 4 timer siden / 49 visninger
0 kommentarer
Prosessen i KrF
av
Inga Sandstad
rundt 6 timer siden / 52 visninger
0 kommentarer
Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 7 timer siden / 759 visninger
0 kommentarer
Prestekrisen krever tiltak
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 119 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
12 minutter siden / 597 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
27 minutter siden / 2937 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
36 minutter siden / 2843 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Brev til en sint og bekymret kristensjel
38 minutter siden / 578 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
44 minutter siden / 597 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2937 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 2937 visninger
Per Søetorp kommenterte på
Brev til en sint og bekymret kristensjel
rundt 2 timer siden / 578 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 2 timer siden / 2843 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 2 timer siden / 2843 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 2937 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 3 timer siden / 2937 visninger
Les flere