Dagny Faksvåg Haugen

Alder:
  RSS

Om Dagny Faksvåg

Mangeårig leder i barnearbeid i Den norske kirke.

Leder Kompetansesenter i lindrande behandling Haukeland universitets­sjukehus. Professor i palliativ 
medisin Universitetet i Bergen.

Følgere

Samlet livshjelp — ikke sprikende

Publisert nesten 5 år siden

Få land har hatt en så grundig og samlende strategi 
for utvikling av tilbudet innen lindrende behandling 
som Norge.

Vårt Land skrev torsdag 20. august på lederplass om «Sprikende livshjelp». Avisen mener at Stortingets vedtak om å be regjeringen sette ned et nytt utvalg for å utrede omsorgen for alvorlig syke og døende, viser hvor haltende strategien på dette feltet har vært.

Realiteten er imidlertid at få land de siste 15 årene har hatt 
en så grundig og samlende strategi for utvikling av tilbudet innen lindrende behandling (palliasjon) som Norge.

Solid strategi. Grunnlaget ble lagt i den offentlige utredningen «Livshjelp» i 1999. I 2004 ga fagmiljøet ut «Standard for palliasjon», med kvalitetskrav til alle deler av det lindrende tilbudet.

Fra 2007 har Helsedirektoratet og et samlet fagmiljø stått bak «Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon», som bygger på de to nevnte dokumentene og i tillegg presenterer 
retningslinjer for pasient­behandlingen. Norge har dermed hatt en solid strategi 
for utbyggingen av lindrende 
behandling, og har vært et 
eksempel for våre naboland.

Hva er oppnådd? Det er etablert 40 tverrfaglige, lindrende team og 21 lindrende enheter med til sammen 111 senger i sykehus. 129 sykehjem har til sammen over 400 senger øremerket for lindrende behandling.

Både team og enheter i sykehus og sykehjem fungerer som lokale «fyrtårn» for palliasjon, mens et kompetansesenter i hver helseregion har ansvar for forskning, undervisning og fagutvikling. Kompetansenettverk for lindrende behandling 
er bygget ut med vel 2.000 
ressurspersoner, de fleste 
sykepleiere, i kommuner og 
sykehus — inkludert de kommunale kreftkoordinatorene. Selv om mye gjenstår for et fullt utbygd tilbud, særlig i kommunene, har strategien gitt klare resultater.

Hospicefilosofien. Det er full politisk og faglig enighet om at all lindrende behandling i Norge 
skal bygge på hospicefilosofien, 
med ivaretakelse av både 
fysiske, psykiske, sosiale og 
åndelige/eksistensielle behov hos pasient og pårørende.

Innholdet og kvaliteten i ­tjenesten er det som betyr 
noe, ikke om virksomheten 
heter hospice, palliativt team 
eller lindrende enhet. Det viktige er at pasienten og de pårørende blir møtt i forhold til sine behov.

I vårt langstrakte land med spredt befolkning har det 
også vært et klart mål å få 
det lindrende tilbudet godt 
integrert i de offentlige helse- 
og omsorgstjenestene, og dermed tilgjengelig for alle som trenger det.

Lindrende behandling krever innsats fra et tverrfaglig team med ulike yrkesgrupper. Det blir derfor feil når medisinsk behandling presenteres som 
et motstykke til helhetlig 
omsorg fundert i hospice­filosofien.

Samtidig har det de siste 
10—15 årene vært viktig å 
fundamentere palliativ medisin som et eget medisinsk fagfelt. 
Av den grunn har Norge både en legeforening og en tverrfaglig 
forening for lindrende behand­ling. Begge foreningene står samlet bak det nasjonale handlingsprogrammet, og har tett samarbeid.

Planlagt evaluering. Mange 
enkelttiltak har vært evaluert, 
men det har ikke vært 
utført noen full evaluering av hele tilbudet i lindrende 
behandling.

I mars i år leverte Helse­direktoratet en fagrapport om lindrende behandling til helseministeren. En av anbefalingene i rapporten var nettopp å gjøre en slik bred, nasjonal gjennomgang.

Enhver strategi bør evalueres og justeres, og et samlet fagmiljø hilser evalueringen velkommen. Det som spriker, er at politikerne nå har bedt om en ny utredning før den bestilte evalueringen er gjennomført. La oss først få en vurdering av hva som fungerer og hva som bør styrkes eller endres, før det legges nye planer

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 24. AUGUST 2015

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2965 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1576 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1110 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1061 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 642 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere