Dagfinn Gaarde

Alder: 55
  RSS

Om Dagfinn

Ugift mann etter Jesus sin kallelse.

Følgere

Etterettelige vitnesbyrd.

Publisert over 2 år siden

En bønn om helbredelse.

En kjent tv-predikant er nå blitt beskylt for å være for optimistisk når det gjelder å vitne om helbredelse. Under og tegn er noe de fleste kristne ønsker at skal skje, da bibelen sier at evangeliet skal stadfestes på denne måten. De fleste undergjerningene Jesus og apostlene gjorde, dreide seg om helbredelse fra sykdom, og det er dette som er mest aktuelt i dag også.

Da dette er veldig sterke påstander bør man være meget sikker på at det man påstår er korrekt. Jeg ble selv helbredet fra svært alvorlig hjertesykdom etter forbønn. Ikke av en kjent predikant, men en ung mann som hadde gått en og en halv måned på bibelskole. Han hadde vært i bønn og faste og hadde begynt å høre Guds stemme. Han var begynt å komme i Åndens ledelse.

Alle som kjenner meg ser den enorme forskellen. Ingen benekter det faktum at min fysiske helse ble voldsomt mye bedre. Men ikke alle godtar forklaringen at Jesus har gjort dette. Forbedringen av helsetilstanden skjedde over natta, og jeg var totalt uforberedt på den store forskjellen. Jeg forstår at dette er en voldsom påstand. Derfor ventet jeg med å vitne om dette for å være sikker på at det ikke var et forbigående fenomen.

Jeg tror at det er viktig at man er edruelig når det gjelder påstander som dette. Hvis man påstår for mye uten å ha dekning for påstandene, tror jeg det kan virke mot sin hensikt. Men det er mange som vitner om at Jesus har hjulpet dem på helt konkrete måter, så man skal ikke avvise dette. Min anbefaling er at man må bruke kritisk sans og undersøke saken før man går ut med slike sterke påstander.

Gå til innlegget

Ingen bønn om helse.

Publisert nesten 3 år siden

Søk først Guds rike.

http://idag.no/nyheter/kristenliv/og-dagfinns-hjerte-ble-helbredet/19.26817

 

Det er Vår Herre Jesus Kristus som bestemmer hvem som blir helbredet.
Han har all makt i himmel og på jord og er evig suveren i dette. Det viktigste for en kristen må jo være at man er frelst av nåde.

Jeg ba aldri om helbredelse, men om vekkelse og Guds rikes komme.
Jeg har bedt og bedt om dette på lik linje med andre kristne. Tanken på at de fleste i familien ikke er kristne og at det norske folk snart må regnes som et unådd folkeslag plager meg.

Men helsa begynte å bli så dårlig at jeg tenkte det gikk mot slutten.
Mitt ønske var da at jeg ihvertfall ville ha en ordentlig kristelig begravelse. Jeg ba faktisk også om at noen skulle bli frelst i begravelsen.
Vel, Aage Samuelsen har jo noen fine sanger som kanskje kan brukes.

Jeg hadde absolutt ingen forhåpninger om å bli helbredet, jeg tenkte ikke på det engang. Var heller egentlig klar for å gå i grava med lovsang og glede. Jeg begynte å lengte hjem.

Dette kan nok høres ut som en overdrivelse, men det er det ikke.

Jeg håper dette innlegget kan være til oppmuntring.

Gå til innlegget

Adam og Eva eller common descent.

Publisert nesten 3 år siden

Om ånd og kjøtt.

Er første Mosebok og teorien om felles opphav gjensidig utelukkende?
Beskriver disse to forklaringsmodellene det samme, eller dreier det seg om to forskjellige felt som menneskene må forholde seg til?
Ånd eller materie. Slik jeg ser det er de fem Mosebøkene en beskrivelse av menneskenes forhold til Gud. Bibelens påstand er at Gud har skapt denne verden og at han har gjort det med en hensikt.
Gud skapte oss for å ha samfunn med oss. Å være hos oss, og ha oss hos seg. Dette finner jeg å være en svært tiltrekkende tanke. Men det finnes en uoverstigelig barriere, nemlig at menneskene faller i synd til stadighet.
Mosebøkene ser jeg som et bakteppe og en forklaring for at Jesus måtte komme til jorden og dø som et menneske, for å sone for våre overtredelser. Stedfortredende død for soning av synd er en sentral del av jødisk historie, som kristendommen jo bygger på.
Så over til kjøttet. Er teorien om felles opphav forenelig med bibelens lære hvis man ser på bibelen som en forklaring på det åndelige?
Kan livet på jorden ha vært utviklet over tid med hensikt å tilveiebringe en kropp som vår Ånd kan bo i, eller må man forstå det slik at skapelsesberetningen i bibelen er en historisk hendelse?

Må man si enten eller, eller kan man si ja takk, begge deler?
Jeg har selv mange erfaringer med åndelige opplevelser og ser dette som en ugjendrivelig sannhet.
Samtidig synes jeg at paleontologi er interessant, og setter pris på å besøke Natural History Museum i London.

Er det noen som har synspunkter på dette?

Gå til innlegget

Helbredelse-ett år etter.

Publisert nesten 3 år siden

Gud hører bønn. Det nytter å be.

Nå er det ett år siden jeg møtte en ung bibelskoleelev mens jeg var på veg til butikken for å handle.
Han hadde vært i bønn og faste den dagen for å innvie seg for Gud.
Det store ønsket hans var å høre Guds stemme og være i hans ledelse.
Han var på veg til treningsstudio for å trene styrketrening. Han syklet.
Da han syklet forbi meg på gangstien hørte han Guds tiltale til ham at han skulle stoppe og be for meg.
Det gjorde han og han ba for meg da jeg hadde et svært dårlig hjerte.

Har hatt to hjerteinfarkt og er hjerteoperert. Åpen hjerteoperasjon med bypass. Dette endte med økende hjertesvikt.
Det endte med at jeg måtte slutte å kjøre bil, da det var vanskelig å følge med i trafikken på grunn av hjertesykdom.
Da måtte jeg gå til butikken,og jeg husker at jeg pleide å be om at det måtte bli vekkelse i begravelsen min. Jeg var overbevist om at det gikk mot slutten og at jeg ikke hadde lenge igjen.
På kvelden samme dag som jeg ble bedt for kjente jeg at det var skjedd en forandring. Dagen etterpå var helsa enormt mye bedre. Det var da ingen problem å gå i motbakker.
Jeg visste at Gud hører bønn og at det nytter å be, men jeg var ikke forberedt på den store forandringen som var skjedd.

Jeg var svært aktiv i evangeliseringsarbeidet til studentlaget og gateevangelisering på begynnelsen av 90-tallet.
Og fra første dag jeg ble en kristen har jeg hatt del i den Hellige Ånds ledelse og samfunn. Dette til tross for at jeg er veldig lite karismatisk og egentlig er ganske liberal.
Jesus sa at han skulle sende Den Hellige Ånd for å forkynne det som er hans. Jeg ser ingen forskjell på Den Hellige Ånd og Jesus da Den Hellige Ånd sier det samme som Jesus.
Jeg tror på den treenige Gud, Fader , Sønn og Hellig Ånd. De er ett og uadskillelige.

Men en ting er sikkert. Jesus døde for syndere til fastsatt tid. Dette står fast i all evighet. Jesus er vegen. Guds veg. Ordet om korset må forkynnes inntil enden.

Her er en artikkel som stod i den kristne ukeavisa Norge i Dag.

 

http://idag.no/nyheter/kristenliv/og-dagfinns-hjerte-ble-helbredet/19.26817

Gå til innlegget

Når dagene er onde.

Publisert rundt 3 år siden

Om gode og onde dager.

Jeg har fortalt litt om min helbredelse i en annen tråd her på verdidebatt.
Min helse har vært svært dårlig i mange år. Men jeg ønsker her å fortelle
at den største velsignelsen er å kjenne Jesus personlig. Det har vært årevis med motgang og slit.
Men jeg har visst at Jesus har vært hos meg helt siden jeg traff ham for 27 år siden.
Det var litt av et møte. Mest som et sjokk. Jeg visste ingenting om Gud.
Det har vært depresjoner og forvirring. Det har vært alvorlige fysiske plager i form av hjertesykdom.
Men Jesus har vært hos meg hele tiden.
Da jeg våknet om natten og desperat forsøkte å finne nitroglycerinet som stod på nattbordet, var han der.
Han var der også da jeg fikk hjerteinfarkt en uke før innleveringsfristen på diplomoppgaven ved NTNU.
Nyutdannet sivilingeniør, rett ut i attføring og uføretrygd.
Da jeg lå på operasjonsbordet og legene hadde sagd opp brystkassa med elektrisk sag var han også med meg.
Også da jeg måtte ligge et døgn ekstra på intensiven på grunn av oksygenmangel.

Jesus er med meg hele tiden. Det største er ikke å bli helbredet men at han var med meg i dødsskyggens dal.

Han er alltid med meg, selv når dagene er onde.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
25 dager siden / 2901 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1984 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
13 dager siden / 1109 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
27 dager siden / 621 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
6 dager siden / 581 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
12 dager siden / 577 visninger
Om islam og humanisme
av
Marie Rørvik
24 dager siden / 376 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere