Dagfinn Gaarde

Alder: 52
  RSS

Om Dagfinn

Ugift mann etter Jesus sin kallelse.

Følgere

Gjelder denne velsignelsen fremdeles?

Publisert 3 måneder siden - 323 visninger

Kun for jøder?

Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål.

Er dette noe som gjelder kristne i dag? Eller er dette gammeltestamentlige løftet om velsignelse kun beregnet på jødene?

Jeg er klar over at det ble innstiftet en ny pakt ved Jesu død og oppstandelse, og at loven er oppfylt i Kristus. Jesus oppfylte loven for oss, og dermed er alle kravene som den gamle pakt krever oppfylt. 

Spørsmålet er om disse løftene om velsignelse fremdeles gjelder. Det er flere som forkynner disse tingene, mens andre sier at den gamle pakt ikke gjelder lenger.

Løftet forutsetter at man bringer tienden inn i Guds hus.

Gå til innlegget

Vantro.

Publisert 3 måneder siden - 1447 visninger

Veien til fortapelsen.

Det er sørgelig å se hvordan man degger for tvil og vantro i disse dager.

Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham: Det ord jeg har talt skal dømme ham på den siste dag.

Dette er voldsomt alvorlig. Vi bør heller fremelske det å gå i tro. Jesus vil stadfeste ordet med tegn og under. Den troende har ikke sin egen agenda, men har Guds sak for øye.

Den troende skal ta opp sitt kors og følge Jesus. Den troende må sette Jesus først i livet, ellers kan han ikke være en disippel. Hvetekornet må falle til jorden og dø.

Vi som er døpt til Kristus Jesus er døpt til hans død. Dermed følger opstandelsen fra de døde og vi skal leve i ham. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus.

Jesus ser om vårt hjerte er helt med ham. Hvis så, da skal vi leve. Alternativet er en evig åndelig død.

Gå til innlegget

Etterettelige vitnesbyrd.

Publisert 5 måneder siden - 180 visninger

En bønn om helbredelse.

En kjent tv-predikant er nå blitt beskylt for å være for optimistisk når det gjelder å vitne om helbredelse. Under og tegn er noe de fleste kristne ønsker at skal skje, da bibelen sier at evangeliet skal stadfestes på denne måten. De fleste undergjerningene Jesus og apostlene gjorde, dreide seg om helbredelse fra sykdom, og det er dette som er mest aktuelt i dag også.

Da dette er veldig sterke påstander bør man være meget sikker på at det man påstår er korrekt. Jeg ble selv helbredet fra svært alvorlig hjertesykdom etter forbønn. Ikke av en kjent predikant, men en ung mann som hadde gått en og en halv måned på bibelskole. Han hadde vært i bønn og faste og hadde begynt å høre Guds stemme. Han var begynt å komme i Åndens ledelse.

Alle som kjenner meg ser den enorme forskellen. Ingen benekter det faktum at min fysiske helse ble voldsomt mye bedre. Men ikke alle godtar forklaringen at Jesus har gjort dette. Forbedringen av helsetilstanden skjedde over natta, og jeg var totalt uforberedt på den store forskjellen. Jeg forstår at dette er en voldsom påstand. Derfor ventet jeg med å vitne om dette for å være sikker på at det ikke var et forbigående fenomen.

Jeg tror at det er viktig at man er edruelig når det gjelder påstander som dette. Hvis man påstår for mye uten å ha dekning for påstandene, tror jeg det kan virke mot sin hensikt. Men det er mange som vitner om at Jesus har hjulpet dem på helt konkrete måter, så man skal ikke avvise dette. Min anbefaling er at man må bruke kritisk sans og undersøke saken før man går ut med slike sterke påstander.

Gå til innlegget

Ingen bønn om helse.

Publisert 7 måneder siden - 139 visninger

Søk først Guds rike.

http://idag.no/nyheter/kristenliv/og-dagfinns-hjerte-ble-helbredet/19.26817

 

Det er Vår Herre Jesus Kristus som bestemmer hvem som blir helbredet.
Han har all makt i himmel og på jord og er evig suveren i dette. Det viktigste for en kristen må jo være at man er frelst av nåde.

Jeg ba aldri om helbredelse, men om vekkelse og Guds rikes komme.
Jeg har bedt og bedt om dette på lik linje med andre kristne. Tanken på at de fleste i familien ikke er kristne og at det norske folk snart må regnes som et unådd folkeslag plager meg.

Men helsa begynte å bli så dårlig at jeg tenkte det gikk mot slutten.
Mitt ønske var da at jeg ihvertfall ville ha en ordentlig kristelig begravelse. Jeg ba faktisk også om at noen skulle bli frelst i begravelsen.
Vel, Aage Samuelsen har jo noen fine sanger som kanskje kan brukes.

Jeg hadde absolutt ingen forhåpninger om å bli helbredet, jeg tenkte ikke på det engang. Var heller egentlig klar for å gå i grava med lovsang og glede. Jeg begynte å lengte hjem.

Dette kan nok høres ut som en overdrivelse, men det er det ikke.

Jeg håper dette innlegget kan være til oppmuntring.

Gå til innlegget

Adam og Eva eller common descent.

Publisert 7 måneder siden - 1931 visninger

Om ånd og kjøtt.

Er første Mosebok og teorien om felles opphav gjensidig utelukkende?
Beskriver disse to forklaringsmodellene det samme, eller dreier det seg om to forskjellige felt som menneskene må forholde seg til?
Ånd eller materie. Slik jeg ser det er de fem Mosebøkene en beskrivelse av menneskenes forhold til Gud. Bibelens påstand er at Gud har skapt denne verden og at han har gjort det med en hensikt.
Gud skapte oss for å ha samfunn med oss. Å være hos oss, og ha oss hos seg. Dette finner jeg å være en svært tiltrekkende tanke. Men det finnes en uoverstigelig barriere, nemlig at menneskene faller i synd til stadighet.
Mosebøkene ser jeg som et bakteppe og en forklaring for at Jesus måtte komme til jorden og dø som et menneske, for å sone for våre overtredelser. Stedfortredende død for soning av synd er en sentral del av jødisk historie, som kristendommen jo bygger på.
Så over til kjøttet. Er teorien om felles opphav forenelig med bibelens lære hvis man ser på bibelen som en forklaring på det åndelige?
Kan livet på jorden ha vært utviklet over tid med hensikt å tilveiebringe en kropp som vår Ånd kan bo i, eller må man forstå det slik at skapelsesberetningen i bibelen er en historisk hendelse?

Må man si enten eller, eller kan man si ja takk, begge deler?
Jeg har selv mange erfaringer med åndelige opplevelser og ser dette som en ugjendrivelig sannhet.
Samtidig synes jeg at paleontologi er interessant, og setter pris på å besøke Natural History Museum i London.

Er det noen som har synspunkter på dette?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Kristningen av Norge
av
Fredrik Evjen
rundt 6 timer siden / 123 visninger
3 kommentarer
Nå eller aldri
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 102 visninger
0 kommentarer
Nøkkelpersoner i kirken
av
Dag Håland
rundt 13 timer siden / 141 visninger
0 kommentarer
Våre viktige verdier i spill
av
Knut Arild Hareide
rundt 14 timer siden / 1569 visninger
2 kommentarer
En låvedørsåpen kirke
av
Ivar Bu Larssen
rundt 16 timer siden / 238 visninger
1 kommentarer
«Klassisk» er eit tvitydig ord
av
Kari Veiteberg
rundt 16 timer siden / 411 visninger
4 kommentarer
Fra Jerusalem til Oslo
av
Ingrid Vik
rundt 16 timer siden / 309 visninger
4 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 3 timer siden / 938 visninger
Marit Rike kommenterte på
Kom til den hvitmalte kirke
rundt 3 timer siden / 266 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
«Klassisk» er eit tvitydig ord
rundt 3 timer siden / 411 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 4 timer siden / 938 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 4 timer siden / 938 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 4 timer siden / 938 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Kom til den hvitmalte kirke
rundt 4 timer siden / 266 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 5 timer siden / 938 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Fra Jerusalem til Oslo
rundt 5 timer siden / 309 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 5 timer siden / 938 visninger
Anne Sender kommenterte på
Fra Jerusalem til Oslo
rundt 5 timer siden / 309 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
Kristningen av Norge
rundt 5 timer siden / 123 visninger
Les flere