Dagfinn Gaarde

Alder: 53
  RSS

Om Dagfinn

Ugift mann etter Jesus sin kallelse.

Følgere

Pinsevenn eller lutheraner.

Publisert 2 dager siden - 219 visninger

Ja takk begge deler.

Er det noen av de kristne retningene som har forstått Guds ord mer enn andre? Eller er det slik at vi har bare forstått det delvis? Burde man ta det beste fra de forskjellige retningene og sette sammen sin egen teologi?

Jeg føler det slik at man bare ser en del av sannheten. I mitt eget liv er det slik at jeg tenker at de forskjellige retningene fokuserer bare på deler av Jesu lære.

Pinsevennene har en teologi der man fokuserer på kraften i Den Hellige Ånd. Man skal leve et seirende kristenliv ved Den Hellige Ånds kraft. Dette kan bli veldig slitsomt hvis man ikke helt klarer å leve opp til forventningene.

Luther mente vel at mennesket er en bedervet synder og ikke hadde mulighet til å leve etter Guds standard. Dette er vel egentlig ganske pessimistisk. Men mange føler nok at dette stemmer da vi er ganske skrøpelige i oss selv.

Kan begge ha rett? Samtidig?

Fra min egen erfaring kan jeg si at jeg ønsker det beste fra begge leire.
Jeg synes at mitt eget liv går fra seier til seier og fra nederlag til nederlag. Det er en blanding av begge deler.

Jeg får ingen anfektelser når livet er grusomt, men uten Den Hellige Ånd ville jeg ikke vært i live.

De fleste opplever vel begge ytterlighetene i sitt eget liv.

Jeg sier ja takk til både Luther og Den Hellige Ånd.

 

Gå til innlegget

Sterk tro eller svært naiv.

Publisert 9 dager siden - 318 visninger

Troen alene.

Jeg sender dere ut som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger og troskyldige som duer!

Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.

Kan man opparbeide seg sterk tro ved at man handler på den informasjonen som nytestamentet gir? Jo mer bekreftelse man får, desto sterkere blir troen. Kan troen styrkes ved at man gjør en egeninnsats.

Barn er i utgangspunktet naive, og dette er noe som bibelen setter høyt. De troende kalles jo for Guds barn. Kan man opparbeide seg naivitet og barnlighet? Eller er det dette som er utgangspunktet?

Apostlene oppfatter jeg som at de hadde sterk tro. De hadde kommet til modenhet i troen. Men de handlet på Jesu ord, og var Jesu etterfølgere.

De som Jesus kaller "én av disse mine minste søsken" er vel de som ikke har så mange ressurser. Dermed blir det vel ikke forventet så mye av dem. Men evangeliet om Jesus Kristus er veldig enkelt, så til og med enkle mennesker kan bli frelst.

Jeg oppfatter meg selv nærmest som ytterliggående naiv. Det fungerer det også.

Gå til innlegget

De skal slippe å reise så langt.

Publisert 15 dager siden - 119 visninger

Naive meg.

Jeg foreslo for Jesus at han kunne sette i gang en helbredelseskampanje i Sjømannskirka på Gran Canaria. Da ville man nok få en del omtale og mange ville bli frelst. Da fikk jeg til svar: "De skal slippe å reise så langt".

 

Det var det hele.

Jeg er visst utrolig naiv.

Gå til innlegget

Noen tanker om døden.

Publisert 23 dager siden - 159 visninger

Guds ugjenkallelige vilje er at alle skal bli frelst.

Gud åpenbarer sin veg til frelse for hvem han vil.
I unge år var jeg ikke interresert i åndelige spørsmål i det hele tatt.
Jeg er døpt og konfirmert i Den Norske Kirke på grunn av tradisjon, slik som de fleste andre i Norge. Vi fikk utdelt nytestamentet slik at vi kunne lese om grunnlaget for kristendommen.
Jeg leste en halv side og kom til den konklusjonen at dette er en tullebok helt uten verdi.
Men da vi var i kirken i forbindelse med konfirmasjonen kunne jeg merke en voldsomt påfallende fred og en god følelse. Jeg kunne ikke forstå hva dette var. Men jeg husker det fremdeles.
Så ble det ikke noe mere åndelighet for min del.

Men i 1990 fikk jeg en opplevelse av at det var noe utenom det man kunne ta og føle på i den fysiske verden.
Det minner mye om det mange muslimer som kommer til tro på Jesus opplever i den muslimske del av verden.
Jeg var totalt uforberedt. Paulus visste i hvert fall i utgangspunktet at Gud fantes. Jeg visste absolutt ingenting om Gud og Jesus og sånt. Plutselig kunne jeg masse bibelvers. Men jeg hadde ALDRI lest bibelen. Da forstod jeg at her var det bare å begynne å lese.
Jeg forstod da at man skulle bekjenne seg som kristen og vedkjenne seg Jesus. Jeg begynte da med en ringerunde til venner og bekjente og fortalte at jeg hadde møtt Jesus. Jeg stupte ut i det og har ALDRI sett meg tilbake. Etter dette har jeg overlatt alt til Jesus, og hans stemme
til veiledning har ALLTID vært med meg.


Min mormor og morfar har bedt mye for meg. De kunne be.

Jeg jobbet som dataprogrammerer på den tiden. Men etter denne opplevelsen fant jeg ut at jeg ville bli sykepleier og reise ut som missionær. På begynnelsen av 90-tallet var jeg vel en av
Norges mest aktive til å vitne om Kristus som Guds veg til frelse. En dag jeg hadde vært ute på gaten og delt ut traktater, sa Jesus til meg at dette skulle jeg ALDRI angre.
Dette var i 1993. Men etter hvert ble helsen stadig dårligere, og jeg ga opp denne tanken.

Men selv i perioder med dårlig helse visste jeg at Jesus uansett var med meg. Han sa at selv om hele verden skulle være imot meg så ville Han ALDRI slippe meg.

Livet var i perioder svært misslykket og i 1999 fant jeg ut at jeg ville begynne å studere til dataingeniør. Jeg tenkte at dette var det enste jeg kunne i denne verden.
Jeg klarte å fullføre universitetsutdannelsen med et nødskrik. Hjerteinfarkt.
Jeg jobbet som dataprogrammerer på 80-tallet da jeg har et ekstraordinært talent i dette. Jeg lærte dataprogrammering i løpet av en uke og begynte i jobb etter fjorten dager. Dette kunne jeg før jeg var født, slik at jeg klarer å hevde meg i faget selv om helsen har vært ubeskrivelig dårlig. Jeg har aldri hørt om noen som har hatt så mange sykdommer.

Da jeg var 40 år fikk jeg klar beskjed fra fastlegen. "Du kommer IKKE til å leve lenge."
Da jeg var 45 år sa den nye fastlegen min, "jeg har sett det værre, men ALDRI i så ung alder".
Hjerteoperasjon da jeg var 47. Jeg måtte forklare noen av sykehuspersonellet, at om vi lever eller dør så hører vi Herren til, og at døden er en vinning. Men jeg var lei av å bruke nitroglycerin om natta. Det har vært profetert over meg at Gud er med meg.
Dette har jeg ALDRI tvilt på selv om det er et Guds under at jeg lever.
Selv når jeg er døden nær får jeg beskjed om at Gud er med meg.

I 2012 spør Jesus meg om jeg trenger hjelp med økonomien. Ja, svarer jeg. Så spør han meg om hva jeg ønsker at Han skal gjøre. Jeg svarer at jeg vet ikke, du får gjøre det du synes er best, svarer jeg. Så går søknaden min om pensjon igjennom. Mer enn jeg noen gang
hadde drømt om. Mine kontaktpersoner i helsevesenet hadde ALDRI hørt om noe lignende. Men det er innenfor reglene.

30. desember 2017 spør Jesus meg om jeg ønsker å bli helbredet en gang til, da jeg hadde vært syk en stund. Jeg vil helst at min mor skal bli frelst svarte jeg. 3.januar blir jeg akuttinnlagt på sykehuset, og har berget livet ved hjelp av skolemedisin. "Tvangsinnlagt", sa innleggende lege. Men det var frivillig.

For noen dager siden sa Jesus til meg at jeg kunne be om hva jeg vil, og jeg skulle få det. Jeg ba om at min mor skulle bli frelst.

Jesus svarer ALLTID på en annen måte enn det jeg ber om. Bedre. Nå venter jeg i spenning på hva som kommer til å skje.


Nedenfor er det en artikkel om en av Jesus sine undergjerninger mot meg. Legg merke til detaljene, da de viser at dette var en villet og overlagt gjerning.
Jesus er vital og i høyeste grad i live. Han er aktiv ved Den Hellige Ånd et eller annet sted på vår jordklode, døgnet rundt , året igjennom. Han tar aldri ferie.

Mastergrad i dataalgoritmer - for det meste logikk og matematikk.
Pinsevennlig lutheraner.
Taler ikke i tunger.
Ikke karismatisk.
Medlem av Den Norske Kirke.

Et helt vanlig menneske. Eller?

 http://idag.no/nyheter/kristenliv/og-dagfinns-hjerte-ble-helbredet/19.26817

Gå til innlegget

Om penger og sånt.

Publisert rundt 1 måned siden - 143 visninger

Finansiering av Guds menighet.Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål.

Det er et bibelsk prinsipp at forkynnelsen av evangeliet om Jesus Kristus og driften av Guds menighet skal finansieres av de troende. Dette ser vi i det gamle testamentet og det blir bekreftet i det nye. Jesus bekrefter dette overfor fariseerne da han sier at dette ikke skal forsømmes.

Jeg vet at dette ikke er noe krav, da Jesus har oppfylt loven.
Men aktiviteten i Guds menighet må finansieres. Dette er det menighetens medlemmer som må gjøre. Å forkynne evangeliet og gjøre alle folkeslag til disipler koster penger.

Jeg anser at å bringe tienden inn i Guds hus ikke er et krav i den nye pakt, men at løftet om velsignelse fremdeles gjelder. Dette er velsignelser som kommer i tillegg til det å være frelst. Jeg tenker at dette ikke dreier seg om betaling, men om en prioriteringssak. Søker vi først Guds rike? Er dette viktig for oss?

 

«Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer,
og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler.
For hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være.»

 

De fleste i Norge har rikelig med penger. Hadde vi prioritert forkynnelse av evangeliet og det å drive mission hadde det vært overflod til disse aktivitetene.

Å gjøre evangeliet om Jesus Kristus kjent er de troende sitt ansvar.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Fra oversett til overbetont
av
Pål Repstad
rundt 1 time siden / 25 visninger
0 kommentarer
Takk, adjø og farvel
av
Per Arne Dahl
rundt 1 time siden / 103 visninger
1 kommentarer
Realpresens eller preteritum
av
Tormod Wasbø
rundt 1 time siden / 34 visninger
0 kommentarer
Ingen raske løsninger
av
Joav Melchior
rundt 4 timer siden / 307 visninger
1 kommentarer
Mirakelpredikantene
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 492 visninger
4 kommentarer
Vi har henne ikke
av
Håvard Nyhus
rundt 16 timer siden / 930 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Daniel Krussand kommenterte på
Takk, adjø og farvel
5 minutter siden / 103 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Ingen raske løsninger
9 minutter siden / 307 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Ernas Trump-problem
20 minutter siden / 1785 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Samarbeid, samkvem og samliv med syndere
28 minutter siden / 222 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 6061 visninger
Kjetil Nilsen kommenterte på
Israel og boikott
rundt 1 time siden / 1398 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Israel og boikott
rundt 1 time siden / 1398 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 6061 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 2 timer siden / 3739 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 6061 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Israel og boikott
rundt 2 timer siden / 1398 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Vi har henne ikke
rundt 2 timer siden / 930 visninger
Les flere