Camilla Williams

Alder:
  RSS

Om Camilla

Følgere

Gudstro og menneskesyn

Publisert rundt 4 år siden

Trenger vi Gud?

At flere nå definerer seg som ikke-troende enn i tidligere målinger, er en naturlig konsekvens av samfunnets utvikling og verdier. Vi har fått store gjennombrudd innen teknologi, økonomisk vekst og medisinsk forskning. De fleste av oss lever et godt liv, iallefall materielt sett. Vi har sto tro på menneskets kapasitet. Spørsmålet er: Trenger vi en Gud?

Det er ikke avgjørende å ha en tro, for å være et godt menneske, for å kunne tilgi, for å kunne elske hverandre eller ta vare på jorden vi bor på. Dette handler like så godt om hvilke verdier vi innehar og hvilket samfunn vi ønsker å bo i. Det er ikke nødvendigvis bekymringsverdig at tallene nå er lavere enn før. 

Ser vi til land som USA, dog med sin unike historie, ser vi folk fra alle verdens kroker leve stort sett i religiøs harmoni, med frihet til å uttrykke sin tro, og ikke-tro på utallige måter, også i det offentlige. I et sekulært land som USA står det på pengesedlene "In God we trust", det største symbolet for amerikansk politikk, kapitalismen. Det er et realtivt høyt antall amerikanere som betegner seg som gudstroende, med alt det innebærer. Frihet til å tro, gir et mangfold av trosutrykk, hvor det blir en del av ens identitet.

At mange nordmenn melder seg ut av kirken etter kontroverser, eller velger å ikke døpe sine barn, har etter mitt syn sin forklaring i at mange ikke burde, av trosmessige årsaker, stått oppført der i det hele tatt. At mennesker som ikke tror, plutselig melder seg ut av statskirken når det raser debatt, er vel heller et tegn på tidligere likegyldighet.

Selvfølgelig har våre myndigheter et ansvar i dette, ved å minimere den kristne tros plass i skolen og det offentlige klima, men vi kan ikke legge skylden på en partikulær ting her. Det er en fin balanse mellom opplæring og indoktrinering. Tro bør vekkes i ens indre, ved en gjenkjennede klang, ikke som en påtvunget sannhet fra det offentlige.

Religiøse dogmer og tolkning av religiøse tekster utvikler seg, og vi får ny kunnskap. Forandring er en del av livet, også det religiøse. Hvordan nåtidens endringer utvikler seg, blir spennende å følge med på.

Dersom målet er at flere skal bekjenne seg til den kristne tro, da må det gjøres tiltak, og prester, menighet og alle troende har et ansvar. Ikke ved å fatte vedtak og sende ut rundskriv, men å gå ut der mennesker oppholder seg, ut i parker, på gaten- ja ta de viktige spørsmålene opp til debatt. Ikke som direkte misjonering, men ut for å lære, for å samtale og for å gi gode svar på eksistensielle spørsmål.

Den Norske Kirke har en imageutfordring. Det kunne kanskje vært mer fokus på å gjøre alternative gudstjenester, mer debatter, mer futt og sang inn i kirkerommet. Vise mangfoldet, ha en samling utendørs med godspel - mindre sørgmodig orgelmusikk, gjøre tro til en positiv greie, og ikke snakk om synd, skam og helvete i introen. Det er ingen fordel. Fokuser heller på takknemmelighet, godhet, tilgivelse og nestekjærlighet. 

Det er som Kvarme sier en stor mulighet for at islams påvirkning på det norske samfunnet vekker nordmenns nysjerrighet på egen tro, og på de store spørsmålene her i livet. Vi får iallefall en mer reflekterende holdning til Gud, tro og menneskesyn. Noe er vi enige i, noe ikke. Dette har jo med vår indre identitet å gjøre. Hva slags menneske er jeg? Hvordan skal jeg leve mitt liv? Hvorfor?.

I det store og det hele, blir svaret på spørsmålet mitt om vi trenger Gud: "Ja, vi trenger Gud", iallefall vi som tror.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1589 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
17 dager siden / 1179 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
11 dager siden / 1169 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
rundt 1 måned siden / 971 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 751 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
3 dager siden / 672 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere