Michael Hoffmann

Alder:
  RSS

Om Michael

Følgere

Den NORSKE kyrkja - berre for dei norske?

Publisert nesten 6 år siden - 859 visninger

12,2 % av befolkninga i Noreg har innvandrarbakgrunn. 34 % av dei har norsk statsborgarskap. 40% av innvandrarane kommer frå ein kristen kulturbakgrunn. Kor er dei i den norske folkekyrkja? Er Den norske kyrkja ei kyrkje berre for dei etnisk norske?

Det er onsdag kl. 9.00 på eit kyrkjekontor ute i distriktet i Den norske kyrkja. Det er stabsmøte. Rundt bordet sitt det ei kyrkjeverje, ein prosjektleiar, ein prest og ein kyrkjetenar. Kyrkjeverja er den einaste av dei som er vakst opp i Noreg.  Ingen av dei andre har norsk som morsmål. Dei snakkar om ein tyskar som etter over 10 år har fått med seg at han kan melde seg inn i Den norske kyrkja. Dei diskuterar korleis ein kunne få betre kontakt med dei polske innvandrarane og sjølvsagt også mange andre ting.

Dette er ennå ingen vanlig situasjon i Noreg, men den kan bli meir og meir vanleg.  Den norske kyrkja ynskjer å være ”ei vedkjennande, misjonerande, tenande og open folkekyrkje”.[1] Men kven er dette folket som ho skal være folkekyrkje for?

”I dag er det omlag 600 900 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv (500 000) eller er født i Norge med innvandrerforeldre (100 000). Til sammen utgjør disse gruppene 12,2 prosent av befolkningen. Om lag 287 000 personer har bakgrunn fra Europa, 210 000 personer har bakgrunn fra Asia, 74 000 har bakgrunn fra Afrika og 19 000 har bakgrunn fra Sør- og Mellom-Amerika. I tillegg er det 11 000 personer med bakgrunn fra Nord-Amerika og Oseania.

 Av innvandrere er det flest fra Polen, Sverige, Tyskland og Irak, og 34 prosent av innvandrerne har norsk statsborgerskap.”[2]

Om lag 10 % av den norske befolkninga har bakgrunn i eit anna land, minst halvparten av dei har røtene sine i land som er prega av den  kristne kulturen. Om lag ” 40% av innvandrerne til landet kommer fra en kristen kulturbakgrunn.”[3]Mange kjem til og med frå kyrkjesamfunn som Den norske kyrkja har fellesskap med, enten gjennom Det lutherske verdensforbund, Leuenbergkonkordien eller Porvoo-avtalen. Men det er få av dei som finn vegen inn i Den norske kyrkja.

Sjølv om mange kyrkjelydar er flinke og engasjerar seg for asylsøkjarar og andre innvandrar er det etter mi erfaring framleis få innvandrar som kjenner seg heime i Den norske kyrkja.

Om kven som kan være medlem står i den gjeldande kyrkjelova: ”Bare en person som er bosatt i riket og norsk statsborger bosatt i utlandet kan være medlem av Den norske kirke.”[4]Slik definerast kyrkja som norsk i begge tydingar: Som kyrkja både for dei etnisk norske og for dei som bur i kongeriket Noreg. Det opnar for at innvandrarar kan bli medlem i kyrkja, sjølv om eg etter mine erfaringar framleis lurar på kor velkomne dei er. Takka vere Sjømannskyrkja er Den norske kyrkja veldig flinke til å ta vare på nordmenn i utlandet. Men korleis står det til med dei som ikkje er etnisk norske og som bor her i landet? Er det å hente dei inn i kyrkja ei oppgåve berre for nokre få engasjerte i nokre få kyrkjelydar? Er dette ei relevant utfordring for heile kyrkja? Eller er dette for krevjande? Er det Den romersk-katolske kyrkja og frikyrkjene som skal ta seg av dei? Men også her er det mange som sliter med å få innvandrar til å engasjere seg og til å melde seg inn.

I 2007 fekk Ingrid Vad Nilsen tildelt Olavstipendet eit prosjekt om innvandrarane sin plass i norske kyrkjesokn og publiserte ein artikkel i Halvårsskrift for praktisk  teologi i 2009[5], men kva har skjedd sidan?

Liturgien til den gamle høgmessa er framleis tilgjengelege på fleire språk, men kor er plassen til innvandrarane i gudstenestereforma? Må dei bli 110% norske for å finne plass i Den norske kyrkja?

Kva er det som må til for at Den norske kyrkja skulle kunne møte innvandrarane? Kva er det som må til for at dei skal kunne kjenne seg som ein naturleg del av kyrkjelydane våre? Skal Den norske kyrkja også i framtida vere folkekyrkja Noreg bør ho vere kyrkje for fleire enn dei norske.

[1] http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=232

[2] http://www.ssb.no/emner/00/00/10/innvandring/

[3] http://www.kirken.no/?event=showNews&FamID=95721per 15.9.09

[4] LOV 1996-06-07 nr 31: Lov om Den norske kirke (kirkeloven) §3.1  http://www.lovdata.no/all/hl-19960607-031.html#3

[5] Nilsen, Ingrid Vad (2009) Er integrering av innvandrere mulig?, Menighetsarbeid i spenningen mellom segregering og assimilering. Halvårsskrift for praktisk teologi 1/2009

 

Gå til innlegget

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
13 dager siden / 6592 visninger
296 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
16 dager siden / 6884 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
21 dager siden / 2236 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
24 dager siden / 3578 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 484 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 490 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3549 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8052 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2687 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Show i kirken
av
Paul Nergård Wirkola
rundt 5 timer siden / 89 visninger
0 kommentarer
Reis deg og gå inn
av
Ida Marie Haugen Gilbert
rundt 7 timer siden / 150 visninger
1 kommentarer
Et symboldokument
av
Vårt Land
rundt 9 timer siden / 121 visninger
1 kommentarer
Klarere på grensene
av
Joav Melchior
rundt 9 timer siden / 354 visninger
1 kommentarer
Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 21 timer siden / 1231 visninger
11 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 22 timer siden / 787 visninger
16 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Torry Unsgaard kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
9 minutter siden / 1611 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
9 minutter siden / 1611 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
29 minutter siden / 1925 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
33 minutter siden / 1925 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
38 minutter siden / 787 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
39 minutter siden / 1925 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
rundt 1 time siden / 787 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
rundt 1 time siden / 318 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
rundt 1 time siden / 318 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
rundt 1 time siden / 1611 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Et symboldokument
rundt 2 timer siden / 121 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
rundt 2 timer siden / 787 visninger
Les flere