Petter Mohn

Alder: 74
  RSS

Om Petter

Følgere

Blikket mot himmelen

Publisert 3 måneder siden - 141 visninger

Merete Thomassen har i VL for 13. juni noen tanker om «Reelt og materielt gudsnærvær» med undertittel om hvor presten skal rette blikket ved innstiftelsen av nattverden. I Nordstrand kirke var det inntil 1935 en altertavle med nettopp dette motivet, malt av Christen Brun i 1866.


Merete Thomassen har i VL for 13. juni noen tanker om «Reelt og materielt gudsnærvær» med undertittel om hvor presten skal rette blikket ved innstiftelsen av nattverden. I Nordstrand kirke var det inntil 1935 en altertavle med nettopp dette motivet, malt av Christen Brun i 1866. Det var et av hans få originale verk. Nasjonalgalleriet ville gjerne ha det. Riksantikvaren har imidlertid bestemt at det skal forbli i kirken, men det er utilgjengelig i tårnet. Fotografiet her viser hvordan det ser ut idet Jesus innstifter nattverden. Han retter tydelig blikket mot himmelen. Dertil har han en rød kjortel og en blå kappe. Det viser at han er av Davids ætt og at han er konge i det himmelske rike.

Det himmelrettede blikket var det først Alexander den store som ble fremstilt med. Siden overtok de romerske keiserne det, også de kristne med Konstantin i spissen og de tysk-romerske opp igjennom middelalderen. Det ble også brukt i kirkekunst , som f.eks. på maleriet til Christen Brun.

Jeg synes det er viktig å ta vare på det liturgiske kroppsspråket som går tilbake til både antikken og urkirken, særlig når det viser prestens henvendelse til Gud. Dette er jo også en del av gudstjenesten og vår kristne kulturarv.

 Trykket i Vårt land 19. juni 2018

 

 

Gå til innlegget

Kalk eller beger

Publisert 7 måneder siden - 125 visninger

Tidligere bibeloversetter Harald Nordtug Tveit hadde et inserat i Vårt Land 6. februar.Den siste oversettelsen bruker "beger" istedenfor "kalk" som har vært brukt helt siden vi fikk en oversettelse. Men i liturgien vår brukes fortsatt "kalk". Derfor mener Tveit at "beger" også må benyttes i liturgien. Jeg synes derimot at "kalk" bør gjeninnføres i Bibelen.

 

Kalk eller beger

Petter Mohn

Bibeloversetter Harald Nordtug Tveit har i VL for 6.2. et ønske om å fjerne "kalk" fra nattverdliturgien og få inn "beger" isteden, slik det nå står i NT. Det viser bare at oversetterne ikke har kjennskap til selve gjenstanden, men tenker på den bare som no å drikke av. Alterkalkens form går tilbake til Israels-folkets påskefeiring i familiene, som også Jesus og disiplene praktiserte. Det er funnet slike kalker fra 8. å.h. f.Kr.

I europeisk tradisjon sies de å ha ha fot, stett og klokke. Et beger derimot står på sin egen bunn. Derfor er det direkte feil å oversette "kalk" med "beger". I gresk tradisjon finnes ikke den jødiske kalk-formen. Derfor synes jeg at "kalk" bør gjeninnføres i NT. Ordet kan vel forklares med en fotnote og/eller bakerst i Bibelen.

Jeg synes at vi fortsatt må holde på "kalk" som har henimot en 3000 år lang tradisjon som liturgisk gjenstand. Et beger kan være hva som helst nå til dags, laget av papp, plast, keramikk eller glass. Det gir ingen assosiasjon til høytid og Jesu nærvær.

Gå til innlegget

Forsoningens mysterium

Publisert 8 måneder siden - 152 visninger

Betydningen av Jesu død og oppstandelse henger sammen. Det er Anselm og Abelard som har gjort dem til motsetninger.

Erling Rimehaug kommer i Vårt Land 29. desember med noen refleksjoner over «Seierherren på korset». Dermed kommer han inn på hovedformene på krusifiksene som preget Vestens middelalder.

Kongekrusifikset, som det eldste med Jesus som seierherre, og Lidelseskrusifikset, som han sier kom på 1100-tallet. Det er omtrent slik vi lærte det på skolen. Deretter knytter han konge-krusifikset til Abelard, og lidelseskrusifikset til Anselm.

Historisk ramme. For å sette krusifiksene inn i en historisk ramme er det fruktbart å gå tilbake til Jesu tid og de følgende århundrene. Det vakte både sorg og motstand da Jesus fortalte at han skulle lide og dø. Han sa også at han skulle oppstå den tredje dagen, men det forsto de ikke. Før den siste påsken kom det noen grekere og spurte om de kunne få møte Jesus. Men det fikk de ikke. Grekerne trodde ikke at gud kunne dø.

Rundt 300-tallet ønsket den romerske keiser å finne et symbol som kunne være felles for alle folk i hans rike. Valget falt på ­solen, og ved vintersolverv ble «den udødelige sols fødsel» feiret.

Den rettferdige sol. Da kristendommen ble anerkjent noen år senere, ble det aktuelt å legge feiringen av Jesu fødsel til denne dagen. Han var «den rettferdige sol». Dermed var det duket for Jesu udødelighet. På 500-tallet kom kongekrusifiksene. Jesus sto på korset med åpne øyne som dødens overvinner, mens blodet fløt. Men døde han da ikke?

I karolingertiden på 800-tallet kom bilder som viste at Jesus var død da han ble tatt ned av korset. Som korsfestet ble hodet hans med lukkede øyne bøyd ned mot hans høyre skulder, mot Maria. Det antas å være gjort etter forbilder fra senantikken.

Gero-krusifikset. I bøker fra 900-tallet laget i Tyskland fremstilles disse to tilstandene i sammenheng i Johannesevangeliet, som to motiver i samme bilde eller på hver sin side. Den mest storslagne fremstillingen av den døde Kristus på korset er det ­legemstore Gero-krusifikset i Kølnerdomen, som er fra omkring 970. Altså over hundre år eldre enn det Rimehaug sier om lidelseskrusifiksene.

Så vidt jeg forstår levde fremstillingene av den lidende og seirende Frelser side om side gjennom et par hundre år. I hele Det nye testamente henger betydningen av Jesu død og oppstandelse sammen, og vi døpes til Jesu død og oppstandelse. Uten det ene, ikke det andre. Det er Anselm og Peter Abelard som har gjort dem til motsetninger.

En dypere forståelse. Derfor tror jeg det ville være mer fruktbart å komme til en dypere forståelse av hva det skal bety i de døptes liv.

Petter Mohn

Oslo

Gå til innlegget

Hvor ble det av krusifikset ?

Publisert over 2 år siden - 343 visninger

Når vi nå går mot Luther-jubileet og minnes og skal feire nåden, skulle det være en selvsagt ting at krusifikset kommer tilbake på alteret.

Vårt Land har nylig fortalt oss hva Kirkerådet har bestemt skal være hovedtema for Luther-året 2017, nemlig nåde.

I bykirken i Wittenberg holdt Luther ofte prekenen. Allerede året etter hans død i 1546 ble det plassert en altertavle der. Den har et hovedfelt og et mindre på hver side. Dertil er det et felt under disse, ned mot alteret.

Der er Luther malt på prekestolen til høyre, og til venstre er menigheten samlet. Luther peker på Jesus på korset som er malt mellom ham og menigheten. Han gjør som Paulus sier: «Jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet.» Det er derfor Gud ble menneske.

Hos oss er nå krusifikset fjernet fra alteret. Kirkemøtet­ vedtok i 2015 regler om liturgisk inventar og utstyr i kirkerommet. Inventar er gjenstander som har sin permanente plassering i kirkerommet, enten det er fast montert eller løst. Utstyr er gjenstander som brukes regelmessig i kirkerommet, men som ikke er permanent plassert der. Under nattverdutstyr til alteret er det nevnt kalk og disk, vinkanne, brødeske, enkeltkalker, lys og eventuelt krusifiks. Gjennom århundrer har det stått fast på alteret, men nå gjør det ikke det lenger.

I 2005 kom utredningen «Kunsten å være kirke». 
I den ble det blant annet påpekt at det er viktig at alle sansene blir tatt i bruk i gudstjenesten, ikke uventet også synet. Synlig kunst er viktig. Men ikke krusifikset.

Det er etter hvert blitt mye abstrakt/symbolsk kunst på alterveggene, men ingenting som forteller om at Jesus er den usynlige Guds billede. Krusifikset gjorde og gjør det. Det finnes ingen annen gjenstand i kirkerommet som viser at det er her kristne samles til sin gudstjeneste – og viser oss en nådig Gud, som døde for våre synders skyld.

Når vi nå går mot Luther-jubileet og minnes og skal feire nåden, skulle det være en selvsagt ting at krusifikset kommer tilbake på alteret – og blir der. Så får prestene rette seg etter det og forklare hva det har med nåden å gjøre, som Luther gjorde.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 2. MAI 2016

Gå til innlegget

Sassanidene og Armenia

Publisert nesten 8 år siden - 5 visninger

Hei Tor !

Jeg har ikke hatt anledning til å skrive noen replikk før nå til debatten vår.

Innledningsvis skrev du dette om konflikten mellom islam og zarathustriene:”Historien til de iranske zarathustris etter den arabiske invasjonen og det sassanidiske dynastiets fall er intet mindre enn en historie om folkemord og grusomheter. Det er en historie om en kultur, språk og tros kamp for å overleve.

Historien er som regel skrevet av seierherrene. Historien om zarathustriene som eksisterer i dag har blitt skrevet og omskrevet i 1400 år. For å forstå den arabiske invasjonen og de grusomheter de begikk må vi forstå historien og filosofien til datidens arabere. Jeg vil gi en kort beskrivelse for å understreke mitt poeng.”

Verken araberne eller deres kultur var noe som de gamle kulturene som f.eks den iranske på den tiden så opp til. Tvert imot ble den foraktet av iranerne og ansett som svært primitiv. Araberne var et folk som bestod av ulike stammer som kriget og ranet hverandre, de dyrket ingenting unntatt å stelle daddelpalmer i oasene. De hadde heller ingen kunst og arkitektur. Heller ikke var deres nye religion, islam mer spirituell enn den religionen som eksisterte i Iran.

Med dette ville du trekke frem tapernes historie, hvordan de iranske zarathustriene nær ble utryddet av de ukulturelle araberne.

Det fikk meg til å reagere, fordi de iranske, kulturelle zarathustriene omkring 200 år tidligere hadde prøvd å utrydde de kristne armenerne. De hadde sitt eget land med sin kultur og var det første som antok kristendommen som sin religion.

Du også synes det er en bedrøvelig historie, men velger å se det fra seierherrenes side – den iranske -  for å forklare konflikten. Derfor blir den primært for deg – og Rawlinson – et ordningsspørsmål, mens jeg ser på den som en religiøs konflikt som førte til det jeg mener var en religionskrig mellom to land/folk. Jeg skiller dermed mellom forførgelse av en folkegruppe med minoritetstro i et rike og krig mot et land som har en annen religion. Er det brukbart ?

Mvh Petter

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 8 timer siden / 362 visninger
14 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 8 timer siden / 215 visninger
1 kommentarer
No treng vi anti-populistane
av
Emil André Erstad
rundt 8 timer siden / 824 visninger
2 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 692 visninger
1 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 17 timer siden / 596 visninger
2 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 17 timer siden / 160 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Pisken svinges i feil retning
2 minutter siden / 269 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Nådens evangelium
7 minutter siden / 362 visninger
Gunn Pound kommenterte på
Pisken svinges i feil retning
20 minutter siden / 269 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Opprop til dugnad
23 minutter siden / 2293 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Pisken svinges i feil retning
27 minutter siden / 269 visninger
Elise Skarsaune kommenterte på
Kall til samling
29 minutter siden / 230 visninger
Muhammad Yasser Shafeian kommenterte på
Skinne klart
rundt 1 time siden / 596 visninger
Muhammad Yasser Shafeian kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 1 time siden / 2293 visninger
Muhammad Yasser Shafeian kommenterte på
Mer enn én Gud
rundt 1 time siden / 1710 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 1 time siden / 362 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 1 time siden / 362 visninger
Les flere