Chris Svendsen

Alder:
  RSS

Om Chris

Mandag 19. juni 2017: Ja ja, da har jeg fra VD's egen religions- og debattredaktør, Alf Gjøsund, fått bekreftet det jeg fryktet; mitt valg om å bruke ordene "kynisk" og "manipulerende" om Ervin Kohn er personangrep og brudd på god debattskikk, mens det at andre kaller meg for bl.a. jødehater, antisemitt og psykotisk, hverken går under personangrep eller brudd på nevnte debattskikk. Det viser seg også at moderatorer har enten ikke lengre mulighet for å redigere kommentarer og fjerne det de anser som personangrep og/eller avsporing (slik de gjorde tidligere), eller så overstyres de av nevnte debattredaktør. Det er både skuffende og opplysende, og det var som jeg fryktet, den nåværende redaksjonen drar VD ned i gjørmen. Jeg kan ikke akseptere en slik inkompetent og arrogant ledelse, det er alt for mye forskjellsbehandling og hykleri, og ettersom det er umulig å få noen vettuge svar fra Gjøsund, blir dette det siste jeg skriver her inne. Det er en god stund siden jeg var aktiv her, og jeg er uansett bare en tilfeldig person på et random debattforum, så ingen vil merke mitt fravær. Jeg har dessuten også informert Gjøsund om hva jeg mener om alt dette, og alt avhengig av hvor mottakelig han er for kritikk, så skal du ikke se bort ifra at jeg blir suspendert/utestengt. Så... god sommer folkens! :)

Følgere

Dette mener altså Islam Net, organisasjonen som denne helgen arrangerer "Peace Conference Scandinavia 2012" i Ekeberghallen i Oslo.

Jeg har skrevet en mail til bl.a. Norges Idrettsforbund som jeg gjengir nedenfor her, men først noen ord ang. det overnevnte sitatet:

Det ble mye oppstyr da det kom frem at lederen av Islam Net - Fahad Qureshi - er av den oppfatning av at "Ingen muslimer kan være imot dødsstraff". [link, link] Hvorfor journalister og media generelt sett for lengst ikke har sett behovet for å rette søkelyset mot resten av organisasjonens "verdisyn" finner jeg uforståelig. Det er fremdeles noe som heter "undersøkende journalistikk", er det ikke det da?

Jeg har gjentatte ganger henvendt meg til Islam Net for å få en konkret redegjørelse for hva de står for, men når responsen begrenser seg til personangrep og utestengelse er det vanskelig å få til en dialog. Det er ikke enkelt å oppspore noen vilje til å oppklare de misoppfatningene jeg tydeligvis må ha, som altså ledet til at jeg ble fjernet. Når direkte samtaler ikke har latt seg gjøre, førte det til at jeg istedenfor har fulgt med på avstand, lest artikler og kommentarer på deres fora, og tatt noen screenshots. Jeg har også henvendt meg til mangfoldige medier, både til forskjellige tips-mail samt direkte til journalister, hvor jeg har lagt ved screenshots og direktelinker til artikler/kommentarer på Islam Net's fora, uten at noe skjer. Vil det si at de jeg har kontaktet synes Islam Net’s holdninger, oppførsel og verdisyn er akseptabelt, eller er det rett og slett ikke bekymringsfullt "nok" til å selge aviser/generere mange nok klikk?

Sitatet er som følger; "Pedofili er heller ikke greit i islam. Men det spørs hva du legger i pedofili. Som jeg forklarte over, så er det ikke pedofili, om jenta har kommet i puberteten", men det nevnes ikke noe konkret alder. Et par søk på nettet - link, link, link, link - tilsier at gjennomsnittsalder for kvinnelig pubertetsalder er ca 12 år, men at den KAN starte enten flere år tidligere eller senere. Islam Net kan vel ikke mene at seksuell omgang med jenter helt nede i 9-10 års alderen er problemfritt, så lenge de har havnet i puberteten? Og hva med barnebruder? Det er desverre ikke et nytt fenomen, men organisasjonen støtter vel ikke en slik praksis?

----------

God aften.

Jeg ser at Islam Net skal avholde sin "Peace Conference Scandinavia 2012" i Ekeberghallen 27. - 29. april. Hvilke undersøkelser dere selv har foretatt, hva slags dokumentasjon dere har mottatt, eller i det hele tatt hvilke kriterier og krav dere stiller til lag, foreninger eller organisasjoner som ønsker å leie deler av hallen vet jeg ikke. Formålet med denne bekymringsmailen til dere er å informere og opplyse om hvilke holdninger og verdier Islam Net lærer videre til unge, norske muslimer.

Islam Net har over 10 000 medlemmer på Facebook, men jeg kan bare spekulere i hvor stor prosentdel av disse som faktisk er klar over hva organisasjonen står for. Det som derimot bør være hevet over enhver tvil er at dere som utleiere er klar over de faktiske forhold. Dere har jo selvsagt lov til å leie ut hallen til hvem dere måtte ønske, men jeg håper at dere gjorde dette uvitende til hvilket verdisyn dere er med på å være tilrettelegger av.

Ved første øyekast virker Islam Net som en organisasjon som tar dette med å oppklare misoppfatninger om islam på alvor. Lederen - Fahad Qureshi - sa til og med i programmet Migrapolis 05.10.2011 at "Islam er en fredelig religion som lærer oss nestekjærlighet". Men dessverre så er organisasjonen som et isfjell; kun 10% er synlig før nærmere undersøkelser blir gjort. I denne mailen har jeg skrevet ned noe av det som jeg har lagt merke til.

Islam Net’s syn på:

Apostasi (frafall fra islam - populært kalt religionsfrihet).

Sett bort fra det faktum at organisasjonen baserer seg i hovedsak på nettstedet www.islamqa.com, så har det i lang tid blitt gjort utallige resultatløse forsøk på å få konkrete svar på hvordan Islam Net stiller seg til den velkjente "problematikken" ang. muslimer som forlater islam. Omsider har dette endret seg. På et spørsmål fra et medlem om alle lovskolene i islam er enige i at det er dødsstraff for frafall (når en muslim konverterer til f.eks. kristendommen eller andre religioner), svarer Ujjal Mazumder (står oppført som sekretær i hovedstyret i Islam Net) med å linke til IslamQA, hvor man bl.a. kan lese:

-"The muslim has to accept the ruling based on evidence from the Qur’aan and Sunnah. It is essential to put the texts and rulings of sharee’ah before all else."
-"The apostate (murtadd) is worse than one who is a kaafir in the first place."
-"The saheeh Sunnah indicates that it is essential to put the apostate to death."
-"Al-Bukhaari (6922) narrated that Ibn ‘Abbaas said: The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "Whoever changes his religion, put him to death.""
-"The general meaning of these ahaadeeth indicates that it is essential to put the apostate to death whether he is waging war on Islam (muhaarib) or not."


Blasfemi.

Her kan vi også lese noe som faktisk brukes av radikale islamister som rettferdiggjøring for hvorfor karikaturtegningene skapte så forferdelig mye harme, og at drapstrusler (Rushdie, Westergaard, m.fl.) og drap (bl.a. Theo van Gogh) forekommer mot folk som er kritiske til islam:

-"Waging war against Islam is not limited only to fighting with weapons, rather it may be done verbally such as defaming Islam or the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), or attacking the Qur’aan, and so on. Waging verbal war against Islam may be worse than waging war against it with weapons in some cases."
-"Waging war verbally against Islam may be worse than waging war physically - as stated above - hence the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) used to kill those who waged war against Islam verbally, whilst letting off some of those who waged war against Islam physically. This ruling is to be applied more strictly after the death of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him)."


Homofili.

Islam Net’s syn på dødsstraff generelt har kommet klart frem i media, hvor lederen av organisasjonen kort sagt mener at "Motstandere av dødsstraff kan ikke være muslimer". Nå ser vi altså at både mennesker som "er i verbal krig mot islam" og de som forlater islam hører hjemme i samme bås, men hva med mennesker av en ikke-heterofil seksuell legning? Hvordan stiller Islam Net seg til disse?

Meningene som kommer frem på organisasjonens FB-sider og diskusjonsforum er vanskelige å misoppfatte;

-"Praktiseringen av homofili er faktisk et av de største katastrofene, på lik linje med alle andre verdens katastrofer". [link]
-"Maryam har promotert en artikkel på sin facebook profil som oppfordrer til at islam skal tillate menn å implementere penis inn i avføringskanalen til andre menn og gni ut og inn. Jeg sier dette for å advare mot denne kvinnen som har valgt å følge Satans vei ved å prøve forandre islam." [link]
-"Homsebeistet Daaylee Abdullah mener at de som ikke aksepterer homsesex angriper Quranen. Er det egentlig plass til slike folk i islam?" [link]
-Aisha - kvinnen som iført niqab besøkte skoler og fortalte om både frihetsbudskap og kvinnekamp - sitt syn på homofili kommer bl.a. klart frem av sin kommentar under forumposten "Skammelig homsebryllup"; "Leste dette for en stund siden... sykelig kvalmt... Astaghfirullah!" (Astaghfirullah betyr å søke tilgivelse fra Gud.)

Organisasjonens ledelse er selvsagt ikke ansvarlig for hva medlemmene sier, men istedenfor at de går hardt ut og fordømmer slike utsagn gjør de det motsatte. La meg aller først presisere hvem det er som står bak kontoen "Islam Net - Misoppfatninger om Islam", som tidligere besvart av Qureshi: "Hvem som styrer kontoen er ikke relevant, det som legges ut derfra er på vegne av Islam Net." [link]

-Denne kontoen skriver at det ikke er noen forskjell på homofili og incest når det det gjelder hva som er moralsk forkastelig. I samme kommentar kan vi lese at "Som jeg forklarte over, så er det ikke pedofili om jenta har kommet i puberteten.". Med tanke på at puberteten kan starte så tidlig som i 9-års alderen, er jeg forferdet over at organisasjonen viderefører en slik holdning, men for referansens skyld bør det nevnes at Aisha ble giftet bort allerede som 6-åring, og at ekteskapet med Profeten Muhammad ble fullbyrdet da hun var 9 år gammel. [link]

-Fahad Qureshi: "Det som gjør at folk føler for å bli homofile i vår tid er hvordan noe som opprinnelig ble sett på som kriminelt, nå er hyllet som en velsignelse og blir nesten sett på som mote. Over alt man går er det propaganda for å få folk til å mene at homofil aktivitet er noe som er bra og riktig. Selv på skolene kommer det homofile på besøk og forteller ungdommen at det er helt vanlig å være homo, og at 1/4 av klassen er homofil. Så er det rart at folk blir hjernevasket til å tro at de er homofile? Nei, ikke i det hele tatt." [link]

Det henvises også til hva de lærde på IslamQA har å si om saken:

-"For homosexuality involves innumerable evil and harms, and the one to whom it is done would be better off being killed than having this done to him, because after that he will become so evil and so corrupt that there can be no hope of his being reformed, and all good is lost for him."
-"And the two persons (man and woman) among you who commit illegal sexual intercourse, hurt them both."
-"The words of Allaah ‘And the two persons (man and woman) among you who commit illegal sexual intercourse, hurt them both’ mean, those who commit immoral actions, punish them both."
-"The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: ‘Whoever you find doing the deed of the people of Loot, kill the one who does it and the one to whom it is done." [link]
-"The crime of homosexuality is one of the greatest of crimes, the worst of sins and the most abhorrent of deeds."
-"The Sahaabah were unanimously agreed on the execution of homosexuals, but they differed as to how they were to be executed. Some of them were of the view that they should be burned with fire, and some of them thought that they should be thrown down from a high place then have stones thrown at them."
-"Because the evil consequences of homosexuality are amond the worst of evil consequences, so its punishment is one of the most severe of punishments in this world and in the Hereafter." [link]

Fahad Qureshi’s sitat som jeg nevnte tidligere - "Islam er en fredelig religion som lærer oss nestekjærlighet" - er en sannhet med modifikasjoner. Hans toleranse ovenfor de av oss som ikke er muslimer ser ut til å være lik null, noe som bl.a. kom klart frem da han veiledet en ung muslimsk jente ang. hennes kjærlighetsforhold til en ikke-muslimsk gutt. ([link og link]) Jeg sendte han en mail og spurte hvor nestekjærligheten og toleransen var i hans kommentar "Kan du tenke deg at de du elsker mest i ditt liv (dine egne barn), vil brenne i evig helvete fordi deres far har fått den til å ikke bli muslimer...". Følgende var svaret jeg fikk: "Nestekjærlighet innbærer ikke at man skal lyve eller forandre på Guds ord. Islam lærer at enhver som forkaster Allahs foreskrevne leemåte og ikke underkaster seg Skaperen av himlene og jorden, venter evig helvete. Straffen Gud har foreskrevet for de vantro har ingenting med nestekjærlighet å gjøre." [link]

Så da sitter vi igjen med at Islam Net’s definisjon av islams nestekjærlighet må bli noe som dette:

Islam er en fredelig religion som lærer oss nestekjærlighet... så lenge den neste ikke er homofil, har forlatt islam, bryter islamske blasfemi-lover, eller er en vantro/kuffar/ikke-muslim.


Sharia - islamsk lovgivning.

Når Islam Net skriver bl.a. følgende:

-"Det er ikke plukk og miks i islam. Du kan ikke velge bort ting du evt. ikke liker.". [link]
-"Muslimer underkaster seg ikke menneskeskapte tradisjoner (eller mennesker for den saks skyld), de underkaster seg kun Skaperen av himlene og jorden. Hvis Skaperen har forbudt noe, kan ikke muslimer trosse Han for å tilfredsstille menneskers forståelse av rett og galt.". [link]
-"Muslimer gjør ikke kompromiss med Guds lover for å tilfredsstille andre.". [link]
-"Muslimer trenger ikke stille spørsmål om hvorfor Allah har forbudt gambling, for når Allah sier noe, så aksepterer de det.". [link]
-"Islamsk Råd kan ikke gi noe avvik i noe som Allah har gjort obligatorisk.". [link]
-"Det er 100% forbudt å tolke Koranen slik man forstår det selv, og Profeten har advart mot selvtolkere.". [link]
-"Din mening har null verdi i islam, dine personlige meninger er ikke ønsket her." [link]
-"Islam handler ikke om fornuft. Det er ikke plass til vår egen fornuftig tenking i islam. Med mindre man er en lærd selv, så må man følge og ikke komme med egne meninger..." [link]

... kan man stille seg spørrende til om de henter denne tankegangen (om at personlige meninger og verdier er ubetydelige) fra Koranen, vers 2:216: "Fighting has been enjoined upon you while it is hateful to you. But perhaps you hate a thing and it is good for you; and perhaps you love a thing and it is bad for you. And Allah Knows, while you know not.". [link] [link]

Til media har Islam Net sagt at de erkjenner at siden de velger å bo i Norge, så følger de Norges lover og ikke sharia. Dette virker forunderlig, siden - i tillegg til overnevnte sitater - Fahad Qureshi kommer med følgende kommentar; "Vi forholder oss til det Skaperen av universet anser som riktig og galt. Skal Guds budskap tilpasse seg samfunnet, eller skal samfunnet tilpasse seg Guds budskap. Om Gud eksisterer er svaret enkelt..." [link], og som tidligere nevnt i linken til Ujjal Mazumder; "The muslim has to accept the ruling based on evidence from the Qur’aan and Sunnah. It is essential to put the texts and rulings of sharee’ah before all else.". På organisasjonens fora forekommer dessuten veldig tydelige krav, og jeg kan ikke huske å ha sett noen av disse stå oppført på www.lovdata.no. Her følger et par slike "lover" de opererer med, samt diverse linker. Du - som muslim - blir fortalt:

-hva som er tillatt (halal) å spise og hva som er forbudt (haram).
-hvordan du skal kle seg. (ulike regler for kvinner og menn, naturlig nok.) [link] [link] [link] [link] [link] [link]
-hvem du kan sosialisere deg med, og hvordan. (ulike regler for kvinner og menn.) [link] [link] [link] [link] [link] [link]
-at kommunikasjon med det motsatte kjønn er forbudt, så fremt ikke en hel drøss med krav er oppfyllt (se fatwa #13791 på IslamQA). [link] [link]
-at homofili er likestilt med incest når det gjelder hva som er moralsk forkastelig. [link]
-at pedofili ikke gjelder så lenge jenta er kommet i puberteten. [link]
-at du ikke kan være venn med en soldat som har tjenestegjort i Afghanistan eller Irak (selv om disse kjempet mot Taliban, Al Qaida, osv). [link]
-at du ikke kan være venn med noen som lager tegninger/karikaturer av Muhammed. [link]
-hvordan du skal tilbringe fritiden din. F.eks. så er da'wah din plikt, og musikk, film, tv-serier, alkohol, røyk, sang og dans er forbudt. [link] [link] [link] [link]
-at det er forbudt å håndhilse på en person av motsatt kjønn. [link] [link]
-at leger kun skal behandle pasienter av samme kjønn. [link] [link] [link] [link]
-hvordan du skal behandle kroppen din. F.eks. negler klippes senest hver 40. dag, det samme gjelder hårvekst under armene og rundt kjønnsorganene. Napping av øyenbryn er forbudt (kvinner), mens menn må anlegge skjegg, samt trimme barten sin. [link] [link] [link] [link]
-at det er forbudt for menn å gå med gullringer, men sølvringer er ok. Halskjeder, ring i øret og armbånd er også forbudt. (du skal ikke imitere det motsatte kjønn) [link] [link] [link]
-hvem du kan gifte seg med basert på kjønn og religion, både når det gjelder deg selv og din fremtidige partner, samt hvilke "regler" som gjelder. (ulike regler for kvinner og menn.) [link] [link] [link] [link] [link]
-at det er forbudt for kvinner å reise uten mahram (ledsager) dersom avstanden er mer enn 80km. og/eller tidsaspektet er mer enn 3 dager. [link]
-at det er forbudt å feire bursdager. [link] [link]
-at alt som har med jul å gjøre er forbudt. [link] [link] [link] [link] [link] [link] [link] [link]

For meg er disse "lovene" hinsides all sunn fornuft, og man kan ikke se bort ifra den røde tråden som sharia er; total kontroll. Islam Net skriver at de ønsker å ha et inkluderende samfunn, og at Allahs lover ikke er diskriminerende. [link] Sannheten er at sharia ikke hører hjemme i Norge, men det er visstnok vanskelig å akseptere. Dette er altså ikke en islamistisk stat, men likevel så påtvinges Islam Net’s medlemmer å følge disse "lovene" for å være gode muslimer. Med tanke på bl.a. det som nevnes i denne mailen lurer jeg på hvordan organisasjonen forventer at muslimer (som følger deres religionsforståelse) kan integreres i henholdsvis det norske eller hvilket som helst ikke-muslimsk, demokratisk samfunn.

Fakta er at diskrimineringen, forskjellsbehandlingen og intoleransen Islam Net forkynner er enorm! Les forøvrig "Islam - Den Naturlige Religionen" - spesielt "3. Vantroens natur" - for mer innsikt i hvordan det legges opp til "oss mot dem". Her er et lite utdrag:

"Den mann som fornekter Gud kalles en kafir (skjuler). Det han skjuler ved sin vantro er det som bor i hans natur og som er nedlagt i hans egen sjel, for hans natur er instinktmessig gjennomsyret av Islam. Han er ute av stand til å se det innlysende, virkeligheten er blitt fremmed for ham, og han famler i mørket. Dette er den natur vi tillegger kufr. Kufr er en form for uvitenhet, eller bedre, det er uvitenhet. Og ikke bare det, kufr er et tyranni, det verste av alle tyrannier. Fins der vel større urettferdighet, tyranni og ondskap enn det dette menneske fremviser, som utnytter og misbruker alt under solen, og samvittighetsløst tvinger alt i en retning som er imot natur og rettferd? Kufr er ikke bare tyranni, det er opprør, utakknemlighet og vantro. Hvis en tjener forråder sin herre vil man anse ham som troløs. Hvis en offiser ikke er lojal mot staten, stempler vi ham som forræder eller frafallen. Hvis et menneske bedrar sin velgjører har vi ingen betenkeligheter ved å fordømme ham som utakknemlig. Men slike handlinger kan ikke engang et stykke på vei sammenlignes med det en vantro gjør ved sin kufr.

Hva kan være større forræderi, utakknemlighet og opprør enn kufr, der et menneske fornekter, og er ulydig mot, sin virkelige Herre og Konge? Ved sin ulydighet er mennesket selv på veien mot ruin og vanære. En uunngåelig konsekvens av dette opprør og denne fornektelse av virkeligheten er at man mislykkes når det gjelder livets fundamentale og høyeste idealer. Et slikt menneskes intellekt og fornuft er alltid på villstrå.

Et slikt menneske vil mislykkes i alle livets anliggender. Hans moral, hans borgelige og sosiale liv, hans innsats for levemåte og familieliv, kort sagt, hele hans eksistens vil være utilfredsstillende. Han vil uten det ringeste samvittighetsnag utgyde blod, gjøre vold mot andre menneskers rettigheter, og i det hele tatt opptre destruktivt. Hans forvridde tankegang og ambisjoner og hans uklare utsyn, hans fordreide verdiskala og hans onde utfoldelse vil gjøre livet bittert for ham og alle omkring ham. Et slikt menneske vil ødelegge roen og verdigheten i livet på jorden."


Avslutningsvis vil jeg si følgende.

Som med alle religiøse tekster finnes det ting som enten overstyrer eller bekrefter også det som nevnes i denne mailen, problemene oppstår når fokuset tas bort ifra tekster som oppfordrer til likeverd, samhold og fred. Vi ser det overalt i verden; muslimer som dreper muslimer kun pga. begge "sider" mener at det er DE som har den rette tolkningen, selv om alle i prinsipp baserer seg på samme samling av religiøse tekster. Det finnes et klart flertall av norske muslimer som problemfritt lever side om side med både kristne og homofile, og som hverken har interesse eller ønske om å følge en streng sharia, men Islam Net er altså IKKE en organisasjon som fremmer hverken toleranse, likeverd eller integrering.

Westboro Baptish Church i USA er blitt ganske verdenskjent for sitt religiøse "engasjement", som bl.a. inkluderer å protestere i begravelser hvor den avdøde var homofil for å "informere" de etterlatte om at han/hun nå befinner seg i helvete. Skremmende nok hører disse under kategorien kristne, selv om så og si resten av verdens kristne tar sterkt avstand fra dem og deres verdisyn. Islam Net er muslimer, og selv om de representerer et klart mindretall av norges muslimer er deres populæritet blandt unge svært bekymringsfull.

Et velkjent "fenomen" som desverre dukker oftere og oftere opp, er at alle muslimer tas under én kam. Jeg har diskutert med - og forsvart - flere muslimer i debatter omkring Krekar, hvor ekstreme, rasistiske ytringer kommer på løpende bånd og som rettes mot alle muslimer. (Gjerne av et "kast-alle-muslimer-ut-av-landet" kaliber.) Den generelle muslim identifiserer seg ikke med Krekars holdninger, og jeg forstår ikke hvorfor så mange "ikke-muslimer" har problemer med å forstå det.

Dette "fenomenet" brukes også av muslimer som da gjerne slenger ut rasisme-kortet i hytt og vær. Krekar, Arfan Bhatti og Mohyeldeen Mohammad bruker dette. Islam Net er like ille. Enhver kritikk mot Krekar (link), enhver fordømmelse av sharia, enhver negativ offentlige uttalelse om deler av islam (link), niqab-motstand (link), alt dette blåses stort opp til å være et angrep på islam og alle muslimer. Dette gjelder også krigen mot Taliban, Al Qaida, Al Shabaab, osv. Alt dette er ifølge Islam Net bevis på hvordan vesten fremmer sitt hat mot islam. Uenighet og kritikk er altså bevis på islamofobia.

Fakta derimot er at selv om man er imot Taliban, Al Qaida, Krekar, Arfan Bhatti, Mohyeldeen Mohammad, full ansiktstildekning og/eller Islam Net så betyr det ikke at man er imot alle muslimer. Dette mener jeg er veldig viktig å få frem!

Selv om jeg på langt nær har funnet frem til de nevnte 90%, må jeg beklage at dette likevel ble en forferdelig lang mail. Den ville blitt mye lengre dersom jeg skulle tatt med hva de inviterte foredragsholderne viderefører av verdier, men her er en smakebit: Dette er hva Abdur-Raheem Green sier om menneskeskapte lover (demokrati) vs. Allahs lover (sharia); "All the laws by which we should live; what is halaal and what is haraam, this is the sharia. This is the laws of Allah. So at the very heart and the very essence of what islam teaches us, is that we are people who submit ourselves to the law of Allah. And this is what it means to be a muslim. By our very essence of what islam teaches us, that if ever the muslim is faced with a situation where Allah has commanded us with something, and a human being commands us with something which opposes the command of Allah, the muslim is the one who must always choose to obey Allah. It’s the very essence of what it means to be muslim." (sitatet er fra ca 0:20:46)


Med hilsen
Chris Svendsen

PS: En kopi av denne mailen sendes også til LIM-nettverket, som har et flott manifest. [link]

Gå til innlegget

Islam Net's syn på apostasi.

Publisert over 7 år siden

Omsider ser det ut som det foreligger et klart svar om hvordan de tolerante, inkluderende og religionsfrihetforkjempende muslimene i Islam Net stiller seg til den velkjente "problematikken" om muslimer som forlater islam.

På et spørsmål fra et medlem om alle lovskolene i islam er enige i at det er dødsstraff for frafall (når en muslim velger å tro på kristendommen eller andre religioner), svarer Ujjal Mazunder (står oppført som sekretær i hovedstyret) med å linke til IslamQA, hvor man bl.a. kan lese:

"The muslim has to accept the ruling based on evidence from the Qur’aan and Sunnah. It is essential to put the texts and rulings of sharee’ah before all else."

"The apostate (murtadd) is worse than one who is a kaafir in the first place."

"Ibn Qudaamah said in al-Mughni, 9/18:
The apostate should not be put to death until he has been asked to repent three times. This is the view of the majority of scholars, including ‘Umar, ‘Ali, ‘Ata’, al-Nakhaii, Maalik, al-Thawri, al-Awzaa’i, Ishaaq and others. Because apostasy comes about because of doubt, and cannot be dispelled in an instant. Time should be allowed for the person to rethink the matter, and the best length of time is three days."

"The saheeh Sunnah indicates that it is essential to put the apostate to death."

"Al-Bukhaari (6922) narrated that Ibn ‘Abbaas said: The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "Whoever changes his religion, put him to death.""

"The general meaning of these ahaadeeth indicates that it is essential to put the apostate to death whether he is waging war on Islam (muhaarib) or not."

"Waging war against Islam is not limited only to fighting with weapons, rather it may be done verbally such as defaming Islam or the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), or attacking the Qur’aan, and so on. Waging verbal war against Islam may be worse than waging war against it with weapons in some cases."
(hmm, er det dette sitatet som gjør at islamister med "loven" i hånd dreper personer som ytrer seg kritisk til islam eller tegner "krenkende" figurer av Muhammad?)

"Waging war verbally against Islam may be worse than waging war physically - as stated above - hence the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) used to kill those who waged war against Islam verbally, whilst letting off some of those who waged war against Islam physically. This ruling is to be applied more strictly after the death of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him)."

"With regard to not praying, the correct view is that the one who does not pray is a kaafir and an apostate."

I denne sammenheng er det passende å ta med hvordan lederen av Islam Net - Fahad Qureshi - uttalte seg om islam på Migrapolis 05.10.2011; "Islam er en fredelig religion som lærer oss nestekjærlighet".

Organisasjonens syn på dødsstraff generelt har kommet klart frem i media, samt deres syn på homofile er også kjent, (vil jeg tro, siden dokumentasjonen er tilgjengelig på deres fora), og nå ser vi altså at mennesker som forlater islam havner i samme bås. Fahad Qureshi skrev følgende i en mail til meg;

"Nestekjærlighet innbærer ikke at man skal lyve eller forandre på Guds ord. Islam lærer at enhver som forkaster Allahs foreskrevne leemåte og ikke underkaster seg Skaperen av himlene og jorden, venter evig helvete. Straffen Gud har foreskrevet for de vantro har ingenting med nestekjærlighet å gjøre."

Så, da sitter vi igjen med at Islam Net's definisjon av islams nestekjærlighet må bli noe som dette:
"Islam er en fredelig religion som lærer oss nestekjærlighet... så lenge den neste ikke er homofil, har forlatt islam, eller er en vantro/kuffar/ikke-muslim."

Er det ikke betryggende å vite at det finnes en muslimsk organisasjon i Norge som tar seg tid til å oppklare de mange misoppfatningene om islam som finnes der ute? En organisasjon som forteller oss om hvordan islam virkelig er, og som tar seg tid til å videreføre denne kunnskapen til alle unge - og ofte lett påvirkelige - muslimer?

Personlig får jeg frysninger jo mer jeg lærer om Islam Net's verdisyn, men de over 10 000 medlemmene der må tydeligvis ha sett noe jeg ikke ser. Eller kan det være så enkelt at de faktisk ikke har den fjerneste idé om hva de egentlig gir sin støtte til?

 

http://img708.imageshack.us/img708/5779/20120305islamnetomfrafa.jpg
http://islamqa.com/en/ref/14231
http://img807.imageshack.us/img807/3384/migrapolisfahad.jpg

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere