Svein Berntsen

Alder: 65
  RSS

Om Svein

Fra Finnsnes. God undervisning i litteratur på norsk av C.O.Rosenius som kan leses gratis online: www.arven.net/ God link å følge fra uke til uke: https://unconditionallovefellowship.com Synes forøvrig det er positivt at det av flere og flere takes et grundig oppgjør med en helveteslære som forfekter en evigvarende fysisk pine for de som går fortapt. Denne læren forvrenger vårt gudsbilde på det groveste. Teologer over hele verden skifter side i denne saken og ser at alternativene for menneskene er evig liv som gave, eller fortapelse i form av evig død/tilintetgjørelse. Debatten og synspunkter fra begge sider kan følges her: www.rethinkinghell.com/

Følgere

Bare jeg visste om navnet mitt står i livets bok, eller ikke!

Publisert 3 dager siden - 319 visninger

Gud har helt fra verden ble til åpenbart sin evige rådslutning gjennom mange uttrykkelige ord og talende forbilder. Ved å sende sin enbårne Sønn ville han gjenopprette det som ble ødelagt ved syndefallet, ta bort synden og oppfylle loven for overtrederne av loven.

Ordet er ganske nær deg, for det er i din munn og i ditt hjerte; Det er troens ord som vi forkynner. Rom 10:8.

Legg godt merke til disse ordene! Her er troens hemmelighet. Her er den sanne visdom. "Ordet er ganske nær deg".

Den som vil finne Gud og Kristus, skal bare holde seg til Ordet. Der vil Gud møte oss. Der finner du Kristus. Du behøver ikke fare omkring og søke etter ham i underlige opplevelser eller ukjente skjulesteder, verken i høyde eller dybde. Du har han ganske nær deg, i Ordet, som skaper troen, "troens ord". Lar du det innta hjertet ditt, da har du Kristus og alt det ordene inneholder og lover.

Du behøver ikke sveve hit og dit med tankene dine som om du ville si: Bare jeg visste hva Gud i himmelen tenker om meg, og vil gjøre med meg! Bare jeg visste om navnet mitt står i livets bok, eller ikke! Å, bare Gud på en eller annen måte ville åpenbare seg for meg og si meg det!

Si ikke noe slikt i hjertet ditt. Gud har allerede gjort det du ønsker. Han har allerede åpenbart seg og gitt oss det ordet som gjelder for alle, for hver eneste en. Du kan være helt sikker på at han gjør ikke forskjell på mennesker. Nei, den nådens lov han har forkyndt gjelder like mye for alle.

Vi forstår godt hvordan vårt lands lover gjelder i jordiske forhold. Kjenner jeg samfunnets lover, så behøver jeg ikke si: Å, om jeg bare fikk tale med kongen og høre om jeg kunne regne med hans kongelige beskyttelse. Nei, jeg vet på forhånd hvem han er nådig mot, og beskytter. Det gjør han mot alle som retter seg etter landets lover. På samme måte er det med Guds ord. Det skyldes bare et altfor løst forhold i vår tro på Guds ord, når vi ikke vet hva Gud tenker om oss. Han har jo allerede fortalt oss det i Ordet.

Der ser jeg at hvis jeg ikke vil opphøye Sønnen, men velger å leve i verden, fritt etter mitt eget kjød og lyst, i synd og lettsindighet, så er jeg under fordømmelsens dom.

Vil jeg derimot forsøke gjennom egen rettferdighet etter loven å oppnå Guds nåde, da vet jeg at kravet er dette: Oppfyll alt, så skal du få leve! Og hvis jeg da synder i en eneste ting, så er jeg under forbannelse.

Er jeg derimot dømt av loven, rådløs og knust, men søker nå frelse utelukkende i Sønnen, i hans forsoning, og ikke lenger kan unnvære Sønnen og hans evangelium. Da vet jeg at jeg allerede er ikledd hans rettferdighet, og skrevet i livets bok, hvor ille det enn synes eller kjennes i hjertet mitt. Hvordan kan jeg vite dette? Jo, det vet jeg ut fra Guds eget ord. Hvem skulle jeg tro, om ikke Gud selv? Og dette finner vi forkyndt av ham over alt i Skriften.

Uttdrag av Husandaktsboka, 15.mai, C.O.Rosenius

www.arven.net/

 

 

 

Gå til innlegget

The Great Trouble - Covenant and Controvercy

Publisert 8 dager siden - 97 visninger

A city known by many names, Jerusalem is a central character in the biblical narrative and redemptive history, yet she is burdened by competing ambitions. From the tragedy of Masada in the first Century to the triumph of the Bulgarian rescue of her 50.000 Jewish Citizens in the Second World War, Discover how the testimony of history serves as a faithful guide into the great and terrible days ahead.

"The City of the Great King" is the second installment in this series, examining the age-old controversy over this city so inextricably knit to the Everlasting Covernant. Is grace enough to save these ancient hills so married by sin, blasphemy, war and covenantal infidelity?

"Covenant and Controversy" Part II

https://youtu.be/04q7kvt41hI

"The Great Trouble" highlighting the most develasting and hopeful moments in the history and the future of the Jewish people.

"Covenant and Controversy" Part III

https://youtu.be/NAwD5AptLHE

 

Gå til innlegget

Why the worst is yet to come!

Publisert 11 dager siden - 199 visninger

Throughout centuries, judenhass has found expression in political, religious and sosial contexts spanning continents and cultures without discernible cause or correlation.

"The Great Rage" is the first installment in this five-part series, which assesses these historical expressions of Jew-hatred and grapples with the modern progression of this international rage in present day.

Far ikke så fort forbi!!

Covernant and Controvercy Part 1: The Great Rage

https://youtu.be/B0iTHHKqFRs

Gå til innlegget

Hvil i fred før døden.

Publisert 25 dager siden - 235 visninger

Erkjennelsen av å ikke strekke vet vi alle mye om. Denne erfaring er alltid klar til å prege våre liv i en hverdag hvor krav og forventninger står i kø. Vi strever med å leve opp til idealene vi på for forskjellige måter er blitt programmert til å strekke oss etter, også gjennom kommersiell reklame. Det er sunt med gode idealer og forbilder, men det er to sider av medaljen!

På det religiøse området får det også skadelige følger når vi hverken klarer å leve opp til våre egne forsetter og de krav vi forestiller oss at Gud har til oss.

I religioner generellt må mennesket selv gjøre eller være noe for å strekke til, for at gudene skal blidgjøres. Personligheten utvikles og godkjennes må vite. Godgjørenhet fra oven tilbys som hjelp til å "nå opp og fram".

Derfor bærer det galt av sted når hesten settes bak vogna for å skyve i "rett" retning mot målet. Forsøk på å påvirke vår menneskelige adferd med frykt for avvisning og manipulering ved hjelp av skyld og skam over brutte intensjoner er ikke veien som leder til hvile og fred!

Og den lenge praktiserte religiøse metode å true med en evighet i pine og mørke for de som ikke vil forsøke å "få det til" gav heller ikke glede og fred som frukt!

Men godt er det at flere og flere av oss så smått begynner av egen erfaring å se at det legende middel er noe så enkelt som takknemligheten. En oppnåelig takknemlighet helt uavhengig av stilling og status rent menneskelig sett og hvor vi ble født inn i denne verden.

I vår rike del av verden kan det se ut til at takknemlighetsfølelsen må vike for kravmentalitetens destruktive kraft.

Jesus har båret skylden og skammen for alle. Under skjer når vi får se at Gud er uforskammelig raus. Ja rent menneskelig sett ulogisk kjærlig og "umenneskelig" god. Han gir livet og frelsen til alle som vil.

Og jeg er sikker på at han ikke har glemt et eneste menneske som er født. Hvordan han har berørt og tilbudt de "unådde" livet vet vi ikke! Men vi som regner oss som de priveligerte vil kan hende rynke på nesen når vi en gang får se at nåden rakk mye lenger en til vår sterkt religiøse nesetipp.

Takknemlighet er en av de edleste følelsene vi har, og mest egnet til å lege våre mange sår og arr. Her er store muligheter nedlagt i oss skapninger av Skaperen selv! Gud er i restaureringbransjen, ikke i krav og fordømmelsesfaget. Her er anklageren og ødeleggeren på ferde!

Noen har fått gaven å formidle nåden gjennom forkynnelse og undervisning. Gjennom flere år har jeg hatt gleden og nytten av å følge Malcolm Smith fra uke til uke.

Når en rent menneskelig sett er hjemløs når det gjelden kirketilhørighet er også det usynlige felleskap gjennom dagens teknologi en velsignelse!

Så anbefaler jeg til slutt på det varmeste de to siste programmene ved M. Smith med tittelen "The Righteous" i linkene under.

https://youtu.be/yMtCy46UbOA

https://youtu.be/4xeN69bLvwg

God helg!

Gå til innlegget

Mennesker som er bedre enn seg selv?

Publisert rundt 1 måned siden - 350 visninger

Det bor en merkelig dobbelthet i oss mennesker. En lengsel etter det gode, men samtidig en dragning mot det som ødelegger. Bibelens skribenter har begge beina plantet dypt i virkeligheten når de skriver om både årsaken til problemet og om løsningen. Ved å innrømme at verden burde være bedre enn den er, viser vi kan hende at vi er bedre enn oss selv. Skylder noen oss en forklaring? Finnes det en forklaring?

I spiritismens røtter finner vi et godt utganspunkt. Bibelen forteller at da menneskeheten falt, var det på grunn av løftet om gudestatus og udødelighet. (1 Mosebok 3,1-5)

Siden har disse to tankene levd i beste velgående i de fleste religioner. Og disse religioner har også hatt kompliserte ritualer for hvordan man skal forholde seg til de avdødes ånder.

Bibelen lærer noe helt annet. Gud alene er udødelig (2 Tim 6,16). Mennesket er det ikke (Rom 6,23; 1 Mosebok 3,3.22) Døden er en ubevisst søvn og håpet er oppstandelsen fra de døde (Forkynneren 9,5; Daniel 12,13; Joh 11,11-14; Joh 5,28.29; 1Tess 4,13-17).

I motsetning til alle andre religioner var det i jødenes religion forbud mot ethvert forsøk på å kontakte de avdødes ånder (3 Mosebok 20,6.27; 5 Mosebok 18,11; 1 Krøn 10,13).

De døde er døde, og derfor kan man ikke komme i kontakt med dem dem. Men det finnes onde ånder, eller falne engler som er en nærmere forklaring av hva dette er. Og dem skal man ikke leke med (3 Mosebok 17,7; 5 Mosebok 32,17; 2 Kong 23,8; 1 Kor 10,20).

Bibelen er klar på dette punktet. De døde hviler i jorden til oppstandelsen, da Gud skal kalle dem ut (1 Kor 15,20-23).

Så avslutningsvis litt om sjelen og oppstandelsen.

"Og nå kjære Sofie, nå får du notere deg at det her på jødisk grunn ikke dreier seg om "sjelens udødelighet" eller noen form for sjelevandring". Det var en gresk - og altså indoeuropeisk - tanke. Men ifølge kristendommen er det ikke noe i mennesket - for eksempel menneskets "sjel" som er udødelig i seg selv. Kirken tror på "legemets oppstandelse og et evig liv", men det er nettopp et Guds under at vi blir reddet fra døden og "fortapelsen". Det er ikke vår egen fortjeneste, og det skyldes heller ikke noen naturlig - eller medfødt - egenskap"

(Jostein Gaarder: Sofies verden, Ascheaug & Co, Oslo 1991, side 162)

"Det er et sentralt moment i det kristne menneskesyn at mennesket ikke er en sammelsetning av forskjellige deler - som sjel og legeme. Et slikt syn finner vi for eksempel i gresk filosofi og i indiske religioner. Bibelens syn er at mennesket er en helhet som Gud har frembrakt og gitt liv. Det er derfor ikke helt dekkende for det kristne mennesket å si at mennesket har en sjel. Bibelen fremholder at mennesket som en levende helhet har en sjel. Men mennesket er samtidig "kjøtt". Det vil si at det er forgjengelig, og at det skal dø. For det er ikke noe i mennesket - for eksempel udødelighet i seg selv. Når kristendommen forkynner håpet om frelse for mennesket, er det "hele mennesket" som blir frelst. I trosbekjennelsen bekjenner den kristne troen på "legemets oppstandelse og et evig liv"

(Hellern,Notaker, Gaarder: Kristendommen, Gyldendal Norsk Forlag 1987, side 32. Tidligere pensum for kristendomsundervisningen i videregående skole).

Den delen av kristenheten som i disse siste tider mer og mer har beveget seg bort fra sine jødiske røtter i denne sammenhengen har kan hende blitt offer for et frafall? Og enda værre åpnet døra mer enn på gløtt for forførende krefter?

Fra en spenevarm presentasjon av David Asscerick om også dette temaet legger jeg ved siste program i serien "The Beautiful Believable Basics".

https://youtu.be/JAs435pPIpw

 

Gå til innlegget
Lesetips

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
6 minutter siden / 448 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
43 minutter siden / 448 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 2168 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 1 time siden / 344 visninger
Terje Furuseth kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 2168 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Hva har jeg lært av NRK-streiken?
rundt 2 timer siden / 165 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 2 timer siden / 623 visninger
Arja Larsen kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 2 timer siden / 623 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
rundt 2 timer siden / 448 visninger
Arja Larsen kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Les flere