Svein Berntsen

Alder: 65
  RSS

Om Svein

Fra Finnsnes. God undervisning i litteratur på norsk av C.O.Rosenius som kan leses gratis online: www.arven.net/ Gode linker å følge fra uke til uke: https://whchurch.org/sermon/ www.bertiebrits.com http://gospelrevolutionchurch.org/ Synes forøvrig det er positivt at det av flere og flere takes et grundig oppgjør med en helveteslære som forfekter en evigvarende fysisk pine for de som går fortapt. Denne læren forvrenger vårt gudsbilde på det groveste. Teologer over hele verden skifter side i denne saken og ser at alternativene for menneskene er evig liv som gave, eller fortapelse i form av evig død/tilintetgjørelse. Debatten og synspunkter fra begge sider kan følges her: www.rethinkinghell.com/

Følgere

Mesterplanen fra begynnelsen og redningsaksjonen.

Publisert 4 dager siden - 76 visninger

I en kritisk og kaotisk tid da murer og ideologier har forsvunnet, er mange på famlende leting etter ny identitet og nytt livsinnhold. Gudgitte normer og moralverdier står lavt i kurs, og hele vår verdensorden er på mange måter kommet ut av laget. Men Gud lar oss få et innblikk i den gode mesterplan samt en fullbrakt redningsaksjon og hvordan han på mesterlig vis har forenet disse. Kan denne forening gi noen svar på lidelsens problem og et berettiget håp om en lys framtid for en fallen slekt og en ødelagt og utplyndret jord?

Da Jesus fra Nasaret ble født i begynnelsen av vår tidsregning, var "tidens fylde" kommet. Mer enn 500 år tidligere hadde profeten Daniel kunngjort årstallet da han skulle stå frem. Andre hadde forutsagt hans fødested. Han etterlot seg ikke noe skriftlig dokument. Det eneste han skrev, var noen få ord i sand. Likevel har hans liv og lære satt uutslettenige spor i kunst og litteratur, i folkenes historie og ikke minst i menneskers hverdag og sinn.

Mange forstår at botemidlet for verdens problemer og for den enkelte ikke finnes i vår tids materialisme eller andre "ismer", men mer i de åndelige og etiske verdier som er en del av grunnlaget for hele skaperverket. Han som er historiens opphav og Herre,og som har vært tidligere tiders håp og faste fundament, er svaret på menneskenes grunnbehov også i dag.

Her tar Greg Boyd for seg av det Skriften "åpner på gløtt" om mesterplanen om mennesket og Gud fra før verden ble skapt. Han får på en glimrende måte fram en del nyanser som slik jeg oppfatter det viser oss et litt annerledes bilde av Gud enn det som på mange måter har hatt lett for å feste seg i våre sinn.

The Masterplan - Greg Boyd

https://youtu.be/Zvu0emtkkWo

I en halvtimes fokus på Jesu lidelser får Dr Desmond Ford fram hvordan sammenføyningen av mesterplanen og redningsplanen forløste en fallen slekt.

The Key to Life and Death - Dr. Des Ford

https://youtu.be/k3Xp2xiYQSg

 

 

Gå til innlegget

Hva har du gjort mot mine minste?

Publisert 19 dager siden - 398 visninger

Mennesket er den eneste art som kan rødme, og som har grunn til det. For vi er "et hode høyere" enn dyrene. Gjelder Guds shalom også for de andre skapningene, som er hans stolthet og glede? For eksempel fugler?

"Og det er treffende sagt at mennesket er den eneste art som kan rødme, og som har grunn til det. Vi har mer innsikt og inteligens enn de andre, vi er så å si "et hode høyere" enn dyrene. Vi er skapt med evnen til å tenke og sette grenser for våre handlinger, og derfor har vi grunn til å rødme når vi ser at vi har overskredet grenser for rovdrift på dyrene.

Sabbaten er også et memento om vårt ansvar, som gjenfortellingen om skapelsen, evighetens atom i tiden, en bønn mellom bølgene av sorg og strev. Sabbaten er medfølelsens dag, frigjøringens røst for tjeneren og tjenestekvinnen, oksen og eselet og andre dyr, slik det står i budet.

Og i dag er det naturlig å vende blikket mot andre av de lidende skapninger, og da tenker jeg ikke først og fremst på pelsdyrenes ynkelige situasjon, men behandlingen av de frie fugler som elsker vann og bølgeskvulp. De er et mesterverk fra Skaperens hånd. Problemet er at produksjon av dun medfører en hjerteløs tortur, en grotesk mishandling av ender og gjess, en ugjerning som ikke lar seg forsvare med noen som helst argumenter.

Mesteparten av all dun i dyner, puter og dunjakker, kanskje opp mot 90%, stammer fra fugler som blir plukket levende, i Kina, Ungarn og Polen. Det skjer ikke mindre enn fire ganger, før døden kommer som en befrier. Prosessen er smertefull. Det er en alminnelig mening at fjær fra levende fugler er av best kvalitet. Man binder sammen føttene for at de skal bevege minst mulig. Den "dyriske" mishandlingen resulterer selvsagt i sår og flenger. Fuglene skriker i redsel og smerte. Kyrie eleison? De har også følelser og behov for godhet og respekt.

Vi trenger ikke flere detaljer, men det er filmer på nettet for dem som er interessert i slik forferdelig underholdning. Det er imidlertid viktig å nevne at halvparten av torturofrene blir kanalisert videre til produksjon av gåselever (foie gras), som vissnok skal være godt å spise. Fuglene står, eller ligger i bur og blir tvangsforet med maisgrøt gjennom et rør som blir stukket ned i halsen, tre ganger daglig, slik at leveren vokser sykelig, til den er 10-15 ganger så stor som naturlig.

Den økonomiske gevinsten i dunindustrien blir naturlig maksimert i prosessen. Og det er vanskelig å spore distribusjonsgangen. Kapitalismen i en slik avsindig praksis er anti-teistisk.

Blir det ikke mer problematisk å rusle omkring i dunjakker i minusgradene, når den stakkars anden skjelver uskyldig, naken, kald og blodig? Hva har du gjort mot mine minste?

Gjelden nåden bare en såkalt personlig frelse, eller også den profetiske visjon om shalom, om himmelrikets tilstand på jorden? Evig eies kun det skapte."

Utdrag av artikkelen "Nåden og fuglen" av Ove S. Berntsen Adventnytt nr.2 2018

 

 

Gå til innlegget

Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.

Publisert rundt 1 måned siden - 734 visninger

Fra enkelte hold får man av og til høre at trollkvinnens fram-maning av den døde Samuel er et bevis for at det falne mennesket har en udødelig sjel (! Samuel 28: 3-25). En slik tolkning av denne teksten synes imidlertid å være bygd på et heller skrøpelig fundament. Det man går ut fra er at det er den virkelige Samuel som snakker og kommer til syne. Fenomenet er blitt aktuelt i vår tid hvor bl.a. kjente skuespillere hevder å få kontakt med avdøde mennesker som de spiller i sine roller. Dokumentasjon på dette finnes i link til sist i innlegget.

La oss for det første ha helt klart for oss hva slags hendelse dette dreier seg om. Det er ikke annet enn en spiritistseanse der en avdøds ånd manes fram for angivelig å snakke gjennom et medium. Hendelsen er typisk okkult i sitt vesen. Alle som har lest litt om det okkulte vet at slike hendelser også forekommer i stor skala i vår tid. Folk søker til spiritistiske seanser og sier de har hatt kontakt med avdøde. Det kan dreie seg om avdøde slekninger eller kjendte personer.

Men alle som har litt innsikt i dette feltet, vet at det ikke er tante Pose eller andre avdøde mer eller mindre kjente personer de møter i sine seanser. Flere advarer mot at det derimot er betrageriske falne ånder og deres forskjellige løgnbudskaper som kommer fram. Et felles trekk ved mange av disse "vitnesbyrdene" er at åndebudskapene ofte virker svært troverdige, i hvert fall til å begynne med. Djevelen og hans alierte falne engler kan nemlig omskape seg til "lysets engler" nettopp for å bedra mennesker. De presenterer seg ikke hr Demon, men som en kjær slekning eller en kjent person. Gjennom dette bedrageriske skuespillet søker mørkets makter å få innflytelse og kontroll over mennesker.

Med dette for øye bør iallefall den som legger vekt på hva Bibelen avdekker om disse fenomener ikke feste lit til hva som kommer fra "den andre siden" i denne samenhengen uansett hvor uskyldig det kan virke.

Spørsmålet blir da om det er noen større grunn til å feste lit til et budskap som fremkommer i en slik seanse for ca 3000 år siden og lignende manifestasjoner i dag?

Og hva med mariadyrkelse og åpenbaringer fra den kanten? Og videre med helgendyrkelser og bønner til disse avdøde menneskene? Okkultisme trenger ikke å fremstå som mørk og ond i sitt vesen, men heller lys og tiltalende for å forføre sine offer.

Det er i denne sammenhengen jeg mener læren om sjelens udødelighet baner veien for åndenes makt og forførelser.

Hvordan gikk det så med kong Saul?

"Slik døde Saul på grunn av den troløshet som han hadde vist mot Herren, fordi han ikke hadde holdt seg etter Herrens ord, og likeså fordi han hadde spurt dødningemanere til råds. Men ikke Herren. Derfor lot han ham dø og førte kongedømmet over til David, Isais sønn." (1Krøn. 10:13-14)

Spirits of Devils and the Kings of the Earth.

https://youtu.be/j2vWMfrVdKE

 

Gå til innlegget

Et hyggelig møte med seg selv i døra / Sledge-Hammer Faith

Publisert rundt 1 måned siden - 113 visninger

De fleste av oss har nok av og til møtt seg selv i døra. Noen ganger kjente vi oss igjen, andre ganger ikke. Vi kan sågar møtes opp til flere ganger uten gjenkjennelsens aha. De fleste av oss har bivånet fenomenet "stand up comedian shows" og opplevd befrielsen å kunne le av seg selv. Gud er også humorens kilde og bruker den på mange måter for å berike våre liv. Og kan hende galgenhumoren for å overleve!

Dette kan skje gjennom forkynnere som har innsikt vunnet ved egen erfaring. Greg Boyd har gjennom tid vært en katalysator til å introdusere meg for meg selv "i døra". Han har forøvrig en "stand up comedian style" også om det alvorlige på en hyggelig og naturlig måte.

Men som alltid vil det være noen som ler og lærer og kan hende også noen som rister alvorlig på hode. Jeg hørte en gang litt om hvordan en kunne slå fast om hvem som hadde "vunnet" en diskusjon der dette var uklart. Det kom opp et forslag om at det var den som eventuelt kunne le mest oppriktig til slutt. Noe å tenke på kan hende?

Her spør han om tvil er det motsatte av tro? Han ser litt på hvordan "a strength-tester" modell av troen kan ilustrere heller en avgudstro enn et paktsforhold og et fruktbart personlig forhold til den korsfestede og oppstandne Jesus. Måten han foreslår at tvilen er nødvendig i et godt gudsforhold tiltaler meg!

"Sledge-Hammer Faith"

https://youtu.be/V_5DuvqrIr4

 

Skulle det være noen som begeistres av dette legger jeg ved en mulighet til å se litt på Boyd i flere utdypene innslag om samme tema.

https://www.youtube.com/user/deepcoffee

 

Gå til innlegget

Ifølge Wikipedia er fundamentalistisk kristendom en evangelisk bevegelse som oppstod i USA rundt 1900. Fundamentalisme er egentlig bare klassisk protestantisme kokt ned til 5 punkt. Disse er: 1. Bibelens ufeilbarlighet. 2. Jomfrufødselen. 3. Jesus døde i menneskenes sted som soning for deres synd. Frelse kommer gjennom Guds nåde ved troen. 4. Jesu legemlige oppstandelse. 5. Jesu mirakler var ekte. Noen erstatta dette seinere med troen på at Jesu gjenkomst skulle skje før tusenårsriket..

På 80-tallet gav den liberalteologiske lutherske teologen Martin E. Marty ut "The Fundamentalism Projekt" der han stempla motstanderene sine som fundamentalister, enten de var enige med de fem fundamenta eller ikke, og media startet å kalle ekstremistiske muslimer for fundamentalister. Selv om både fundamentalister (i den originale betydningen) og de som nå ble stemplet som det protesterte, fortsatte ordet å skli ut. (Wikipedia)

Men det som fanger min interesse er hvordan merkelappen fundamentalist stadig dukker opp i språkbruken til de kristne høyrekreftene i USA godt hjulpet av katolske kilder. Og jeg kjenner ikke til noen som bedre er i stand til å dokumentere dette enn professor Walter Veith. I oktober 2017 var han København med noen programmer med undetittelen "The Battle for your Mind".

I programmet "The Protestantism Betrayed" del 2, kommer han også inn på den fundamentalistiske merkelappen som henges på troende mennesker. Men her kan en vel si at professoren til gjengjeld evner å henge bjella på katta så det holder!

https://youtu.be/PUZnSCT16A4

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Magne Kristiansen kommenterte på
BCC trenger mer business
4 minutter siden / 535 visninger
Øystein Bjaanes Lemvik kommenterte på
Argumentasjon i klimadebatten
rundt 1 time siden / 183 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Satan, hvor er du?
rundt 8 timer siden / 374 visninger
Robin Tande kommenterte på
Satan, hvor er du?
rundt 8 timer siden / 374 visninger
Øyvind Norderval kommenterte på
Mine drømmer for Kirken
rundt 8 timer siden / 1927 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Til forsvar for mennesket
rundt 8 timer siden / 425 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
En konge til Ingrid Alexandra
rundt 8 timer siden / 762 visninger
Øyvind Norderval kommenterte på
Mine drømmer for Kirken
rundt 8 timer siden / 1927 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Satan, hvor er du?
rundt 8 timer siden / 374 visninger
Torvid Høiland kommenterte på
Mine drømmer for Kirken
rundt 8 timer siden / 1927 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Satan, hvor er du?
rundt 9 timer siden / 374 visninger
Les flere