Carl-Erik Grimstad

Alder:
  RSS

Om Carl-Erik

Stortingsrepresentant (V)

Følgere

Norske friskoler må følge norsk lov

Publisert 7 måneder siden - 557 visninger

Min holdning i denne saken bygger på at Gjennestad, etter min tolkning, ikke tilfredsstiller lovens krav til muligheten for å påberope seg unntaksbestemmelsene i likestillings- og diskrimineringsloven.

Saken om oppsigelsen til en rektor ved Gjennestad VGS – og spørsmålet som Venstre har stilt til kunnskapsministeren – har fått Vårt Land til å trekke en relativt vidtgående konklusjon i en lederartikkel 31. januar. Jeg skal angivelig ikke kjenne konsekvensene av mitt eget «utspill».

Det kan være nødvendig å spole tilbake til start. Rektoren har sagt opp sin stilling fordi han føler seg forpliktet av et verdidokument som han ble forelagt under ansettelsen. Dette er et dokument som også alle andre ansatte blir seg forelagt – selv en vaktmester som ikke har noe med undervisningen å gjøre. I dokumentet fremgår det at «det livslange ekteskap mellom én mann og én kvinne er utgangspunktet for familien og rammen for det seksuelle samliv». Venstre har bedt statsråden om en tolkning av bruken av et slikt verdidokument. Svaret jeg har fått mener vi er i samsvar med forarbeidene til den nye likestillings- og diskrimineringsloven i NOU 2008:1. Der heter det at i aktiviteter som har «liten eller ingen sammenheng med religionsutøvelsen» har aktiviteten (i dette tilfellet skolen) svakere eller intet vern i religionsfriheten. Videre: «Det vil derfor kun være i noen få, helt spesielle, tilfeller at forskjellsbehandlingen vil være saklig. Krav om samlivsform vil ikke kunne stilles til alle i virksomheten. Unntaket vil bare kunne påberopes for enkelte helt bestemte stillinger i virksomheten. I barnehager og skoler vil dette kun være stillinger der arbeids­takeren deltar i religionsundervisningen. Ute­stengningen vil dessuten ikke være forholdsmessig hvis det er andre ansatte i virksomheten som står for eller kan stå for (hoveddelen av) det religiøse pedagogiske opplegget».

Gjennestad VGS er en skole med studietilbud innen naturbruk, service og samferdsel, design og håndverk, helse- og oppvekstfag m.m. Skolen er ikke en skole med vekt på religionsundervisning. Faktisk vet mange av skolens elever ikke at Gjennestad drives av Normisjon. Skolens web-side er heller ikke akkurat preget av den religiøse tilknytningen til eierne.

Jeg mener ikke at det skal være ulovlig å stille verdikrav til religiøst ansatte lærere – for eksempel i bibelskoler. Min holdning i denne saken bygger på at Gjennestad, etter min tolkning, ikke tilfredsstiller lovens krav til muligheten for å påberope seg unntaksbestemmelsene i likestillings- og diskrimineringsloven.

Så registrerer jeg at kunnskapsministeren mener han ikke har grunnlag for å trekke noen konklusjoner om hvorvidt saken innebærer lovbrudd eller ikke. Men saken dreier seg jo ikke om at det er begått lovbrudd ved Gjennestad – rektoren har ikke fått sparken, han har sagt opp selv. Saken er prinsipiell og dreier seg om gyldigheten av skolens verdidokument. Der mener jeg vi har fått et klargjørende svar og som skolen bør trekke sine egne konklusjoner av. Skulle skolen fortsette sin praksis, for eksempel også overfor den nye rektoren som snart skal ansettes, kan det være grunnlag for å forfølge saken med anmodning om at tilsynsmyndigheten koples inn. For jeg går uten videre ut fra at heller ikke Vårt Land mener det offentlige skal bevilge penger til skoler som ikke følger norsk lov.

Gjennestad VGS er en skole Vestfold – og landet – trenger. Jeg mener saken om rektorens oppsigelse ikke har styrket dens anseelse. Jeg tror den relativt vidtgående og bokstavtro tolkningen av bibelen vil kunne bidra til å svekke søkningen til skolen. Det fortjener hverken skolen, fylket eller elevene.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
4 minutter siden / 312 visninger
Chiek Er kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
11 minutter siden / 312 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
26 minutter siden / 312 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 1 time siden / 312 visninger
Morten Andreas Horn kommenterte på
Vil også kirken støtte aktiv dødshjelp?
rundt 1 time siden / 383 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Det vi står sammen om
rundt 2 timer siden / 987 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Morfars kristendom
rundt 2 timer siden / 192 visninger
Frode Meland kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 2 timer siden / 312 visninger
Levi Fragell kommenterte på
Vil også kirken støtte aktiv dødshjelp?
rundt 2 timer siden / 383 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 3 timer siden / 312 visninger
Magne Kongshaug kommenterte på
Miraklet i Leipzig
rundt 4 timer siden / 201 visninger
Les flere