Sverre Kolberg

Alder: 72
  RSS

Om Sverre

Følgere

skavvissesann

Publisert over 6 år siden - 726 visninger

Hva er ingress for noe?

Foreløbig så virker ingen ting her. Men ved å trykke på "nytt innlegg" så kom det endelig opp ei rute til å skrive i. Så får vi se hvor den havner hen da, og er her ingen annen adgang, så får jeg meddele meg denne veien, da.

Tenk, å skulle gjøre det så vanskelig......

Gå til innlegget

Hvorfor dra over bekken etter vann?

Publisert over 6 år siden - 613 visninger

Kjære menighed:

Dere drar helt til det ville vesten og helt til Australia etter storflom. Har dere ikke hørt om Stor-ofsen?  Den har jeg spadd i på Selsmyrene i Gudbrandsdalen og fant ganske riktig den Ofsen jeg selv var med på i Solør 1967, det var den siste. Og mange ofser nedover og en virkelig svær ofse under der.

Så har jeg ca 2004 skullet bestemme et virkelig exotisk funn, en tektitt i de nordtyske kvartærsedimentene og slo opp geografiboka med det geologiske kartet. Samtidig var det stor-flom i Po- deltaet, hvor det også er meget flatt, tundralandskap og isgang i vårflommen. Vannet steg 3-4-5 meter og innpå gårdsplassene, folk ble isolert, og da vannet hadde trukket seg tilbake lå det metertykke iskolosser innpå gårdsplassene. Da skjønte jeg endelig hva som har foregått i elvelandskapet der min kone kommer fra hvor det er pannekakeflatt, og de har noe somheter "Hochwasser". Høstflom og vårflom. Man har kunnet gå på skøyter til Bremen, Det flør utover alle jorder og vidder så langt øyet kan se og dette fryser til skøyteis. Man har vært utpå med slae og skjært kornet over holka. 

 Men under istiden da breen lå helt til hamburg, vestjylland var isfritt, doggerbank var tørt land,......

.............Da lå det et enormt deltasystem av øst- vestgående elver... fra Warsawa gjennom Berlin flere løp... Såkalte "Urstrohmthäler"... man ser det på det geologiske kartet, ganske amazonisk format, et nedslagsfelt like stort som Po- bekkenet på tundraen og med meget større årsnedbør. Disse mange og meget brede elevøp fløt vestover Friesland og nordover i Nordsjøen og ut i Norskerenna Devils Hole øst for Skottland.

Først høstflommen som fryser til skøyteis, såhele vinternedbøren og vinteren var svært lang den gangen,... Og alt dette skal ut i vårflommen hvert år i....juni. Og nedslagsfeltet var nesten hele den store breen årsnedbøren der, hele polenog Böhmen, og mye av Balticum. Og meget lang vinter til å akkumulere snø for vårflommen.

Vannet må ha steget 30 meter, det blir jo isdemninger når det er så flatt. Merk at Reinsdyra er særlig gode svømmere, de har reddet seg opp på de høyeste sandbankene. Ursus oceanicus må ha gått yrkesskolen i den issørpa  før han la til sjøs,...

Og samme slags systemer sør for breen finner vi over there i USA, Lake district og de tusen sjøars land der og. Det er unge landskaper, istidslandskaper. 

 Dette må vi vite til klimadebatten.

Kvartærgeologien er meget interessant. Og utbredelsen av arkrisk ringsel viser hvor diger breen har vært ved største nedising. Dit har de krabbet seg frem til det Kaspiske hav, til Baikalsjøen, til Ladoga og Anjega, til midt inne på Finnskogen i ferskvann, og i Bottniska Viken. Og opp i elvene der.

Vi finner fossiler og relikter i landskapet av situasjoner og tider som har vært og for meget lenge siden.

Vi fikk bilder fra Sachsen. Steika, hvorfor dra helt til Utah?, Sachsen har jo de samme meget langt forvitrede åser og kammer midt i flatlandet, bare at i Sachsen er det grønt.

Beltene har vært stengt, Østersjøen har vært en ferskvanns issjø, og det har flødd over vestover ved Vänern.  

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Petter Kvinlaug kommenterte på
Det er ikke morsomt lenger.
4 minutter siden / 7608 visninger
Petter Kvinlaug kommenterte på
Toget er allerede gått
21 minutter siden / 1536 visninger
Tor Næss kommenterte på
Det er ikke morsomt lenger.
28 minutter siden / 7608 visninger
Hans Petter Nenseth kommenterte på
Det er ikke morsomt lenger.
28 minutter siden / 7608 visninger
Tor Egil Hansen kommenterte på
Shame Day (Homofilisme I)
29 minutter siden / 499 visninger
Tor Næss kommenterte på
Det er ikke morsomt lenger.
39 minutter siden / 7608 visninger
Are Hegrand kommenterte på
Det er ikke morsomt lenger.
41 minutter siden / 7608 visninger
Tor Næss kommenterte på
Det er ikke morsomt lenger.
44 minutter siden / 7608 visninger
Petter Kvinlaug kommenterte på
Toget er allerede gått
rundt 1 time siden / 1536 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Makeleg barnetru
rundt 1 time siden / 2443 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Shame Day (Homofilisme I)
rundt 1 time siden / 499 visninger
Tor Egil Hansen kommenterte på
Shame Day (Homofilisme I)
rundt 1 time siden / 499 visninger
Les flere