Christian Lekic Askø-Næss

Alder: 41
  RSS

Om Christian Lekic

Jeg er psykolog, kristen og Serbia-venn. Jeg ønsker meg et samfunn med størst mulig grad av frihet for flest mulig mennesker.

Følgere

Derfor trenger vi EU

Publisert over 1 år siden

Jeg har gått fra "nei" til "tja".

I 1994 var jeg for ung til å stemme, men engasjerte meg likevel aktivt mot norsk EU-medlemskap. I ettertid har en stadig større andel av den norske befolkningen iflg. meningsmålinger gått over til nei-siden, mens jeg selv har beveget meg i motsatt retning: Jeg har blitt en tviler, med et i utgangspunktet positivit syn på EU.

Det er flere grunner til dette.

Det er åpenbart at EU som fredsprosjekt har vært en suksess. Fred i Europa er ikke noe vi kan ta for gitt. Vi trenger samhold og forpliktende samarbeid mellom de europeiske nasjonalstater. Vi trenger EU.

Dertil kommer at EU også er et solidaritetsprosjekt, gjennom å ha innlemmet stater som har hatt behov for politisk, økonomisk og demokratisk utvikling.

I tillegg er det slik at strukturen og maktforholdene i verden er i endring. Teknologi minimerer avstanden mellom folk og migrasjonen når nye høyder. Kampen mellom stormakter om hegemoni tar seg opp, og på den globale arena er det dessverre fortsatt slik at prinsippet om den sterkestes rett rår. For å overleve, beskytte seg selv og bli hørt, er Europa avhengig av å stå samlet med en tydelig stemme.

Så selv om kortsiktige nasjonalegoistiske hensyn skulle tilsi at Norge er best tjent med å stå utenfor EU, ville jeg antakeligvis ha stemt "ja" om det ble folkeavstemning igjen.Gå til innlegget

Uretten mot Serbia

Publisert nesten 2 år siden

Ved å holde i hevd territoriale løsninger som er inkonsekvente og urettferdige mot det serbiske folk, gjør Vesten det vanskelig å få til en forsoning og forbrødring mellom folkeslagene i det tidligere Jugoslavia.

NATOs bombing av serbiskbebodde områder tvang serberne i desember 1995 til å godta den vestlig designede Dayton-avtalen. Avtalen brakte Jugoslavia-krigene til opphør. I avtalen tegnet Vesten opp det Bosnia-Herzegovina som eksisterer i dag: En stat bestående av to deler – føderasjonen Bosnia-Herzegovina og Republika Srpska. Til informasjon utgjør Republika Srpska omtrent den geografiske halvparten av Bosnia, og cirka 90 prosent av befolkningen i Republika Srpska er serbere.

Det var altså slik at Vesten under Jugoslavia-krigene først understøttet bosniernes løsrivelse fra Jugoslavia, for deretter å tvinge langt over en million serbere til å leve innenfor den bosniske staten sine grenser. Hva kan være motivet for denne inkonsekvente holdningen? Hvorfor skal ikke serberne i Srpska kunne få leve i en selvstendig stat eller bli en del av Serbia, når bosnierne har fått sin selvstendige stat?

Den samme inkonsekvente holdningen har serberne blitt møtt med i tilfellet Kosovo. Etter at serberne i 1999 reagerte militært på terroraksjoner mot serbisk politi og serbiske sivile, bestemte NATO seg for å igangsette en bombekampanje mot serberne. Dette førte i siste instans til at Kosovo i 2008 kunne erklære sin løsrivelse fra Serbia. Det problematiske her er at de fire nordligste kommunene i Kosovo, som grenser til Serbia og er befolket av serbere, også ble innlemmet i den nye, albanske staten. EU legger i våre dager sterkt press på Serbia for at også Serbia skal anerkjenne Kosovo som selvstendig. Spørsmålet EU og Vesten bør stille seg, er: Om det var rettferdig at albanerne fikk løsrive Kosovo fra Serbia – hvorfor skal da det serbiskbefolkede Nord-Kosovo måtte finne seg i å leve innenfor grensene av den nye albanske staten?

Mitt budskap er at hvis nasjonalisme (idéen om at hver nasjon skal utgjøre en stat) skal være rettferdig, må den gjelde for alle. Ikke bare for bosniere og albanere, men også for serbere. Hvis det var riktig at bosnierne løsrev seg fra Jugoslavia og dannet sin egen stat, må det også være riktig at den serbiske befolkningen i Republika Srpska får løsrive seg fra Bosnia og bli en del av Serbia. Hvis det var riktig at den albanske majoriteten i Kosovo løsrev Kosovo fra Serbia, må det være like riktig at serberne i Nord-Kosovo får løsrive seg fra Kosovo og bli en del av Serbia igjen. 

Vesten har agert urettferdig overfor det serbiske folk, og fortsetter å holde i hevd inkonsekvente territoriale løsninger. Vesten har en moralsk plikt til å legge til rette for at også serberne får leve innenfor grensene av samme stat, ved å understøtte Nord-Kosovos løsrivelse fra Kosovo og Republika Srpskas løsrivelse fra Bosnia. Gjennom dette kan grunnlaget legges for en genuin forsoning og forbrødring mellom folkeslagene i det tidligere Jugoslavia.

 

Gå til innlegget

Kort om religiøs dialog

Publisert nesten 2 år siden

Et enkelt utgangspunkt og naturlig utfall.

At den ene og samme Gud kan vise seg på forskjellige måter for ulike mennesker i ulike tider og samfunn. Denne enkle erkjennelsen kunne være både utgangspunkt for og et naturlig utfall av religiøs dialog.

Gå til innlegget

Organismens protest

Publisert nesten 2 år siden

En liten hypotese om psykiske lidelser fra et cand.psychol.- perspektiv.

Psykisk lidelse er organismens protest mot tankemønstre som holder den nede. Det er ett av visdomsordene jeg har tatt med i min nye utgivelse, "Litterære arbeider i utvalg". Som cand.psychol. er jeg inspirert av både humanistisk psykologi, evolusjonspsykologi og kognitiv terapi, og jeg tror at psykiske lidelser i mange sammenhenger kan forstås som naturlige reaksjoner hos organismen på negative grunnantakelser som hemmer organismens tilpasningsdyktighet.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
15 dager siden / 1455 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
30 dager siden / 1282 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
25 dager siden / 1280 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
2 dager siden / 814 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
6 dager siden / 795 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
24 dager siden / 551 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere