Christian L. Askø-Næss

Alder: 39
  RSS

Om Christian L.

(cand.psychol.) Velkommen til min debattprofil. Her vil jeg særlig trekke frem mitt engasjement for Serbia, og at jeg er kristen i Helge Hognestads forstand. For flere innlegg henviser jeg til min profil på Dagsavisen/Nye meninger: https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/christian-lekic-askø-næss-1.712702

Følgere

Uretten mot Serbia

Publisert 3 måneder siden - 194 visninger

Ved å holde i hevd territoriale løsninger som er inkonsekvente og urettferdige mot det serbiske folk, gjør Vesten det vanskelig å få til en forsoning og forbrødring mellom folkeslagene i det tidligere Jugoslavia.

NATOs bombing av serbiskbebodde områder tvang serberne i desember 1995 til å godta den vestlig designede Dayton-avtalen. Avtalen brakte Jugoslavia-krigene til opphør. I avtalen tegnet Vesten opp det Bosnia-Herzegovina som eksisterer i dag: En stat bestående av to deler – føderasjonen Bosnia-Herzegovina og Republika Srpska. Til informasjon utgjør Republika Srpska omtrent den geografiske halvparten av Bosnia, og cirka 90 prosent av befolkningen i Republika Srpska er serbere.

Det var altså slik at Vesten under Jugoslavia-krigene først understøttet bosniernes løsrivelse fra Jugoslavia, for deretter å tvinge langt over en million serbere til å leve innenfor den bosniske staten sine grenser. Hva kan være motivet for denne inkonsekvente holdningen? Hvorfor skal ikke serberne i Srpska kunne få leve i en selvstendig stat eller bli en del av Serbia, når bosnierne har fått sin selvstendige stat?

Den samme inkonsekvente holdningen har serberne blitt møtt med i tilfellet Kosovo. Etter at serberne i 1999 reagerte militært på terroraksjoner mot serbisk politi og serbiske sivile, bestemte NATO seg for å igangsette en bombekampanje mot serberne. Dette førte i siste instans til at Kosovo i 2008 kunne erklære sin løsrivelse fra Serbia. Det problematiske her er at de fire nordligste kommunene i Kosovo, som grenser til Serbia og er befolket av serbere, også ble innlemmet i den nye, albanske staten. EU legger i våre dager sterkt press på Serbia for at også Serbia skal anerkjenne Kosovo som selvstendig. Spørsmålet EU og Vesten bør stille seg, er: Om det var rettferdig at albanerne fikk løsrive Kosovo fra Serbia – hvorfor skal da det serbiskbefolkede Nord-Kosovo måtte finne seg i å leve innenfor grensene av den nye albanske staten?

Mitt budskap er at hvis nasjonalisme (idéen om at hver nasjon skal utgjøre en stat) skal være rettferdig, må den gjelde for alle. Ikke bare for bosniere og albanere, men også for serbere. Hvis det var riktig at bosnierne løsrev seg fra Jugoslavia og dannet sin egen stat, må det også være riktig at den serbiske befolkningen i Republika Srpska får løsrive seg fra Bosnia og bli en del av Serbia. Hvis det var riktig at den albanske majoriteten i Kosovo løsrev Kosovo fra Serbia, må det være like riktig at serberne i Nord-Kosovo får løsrive seg fra Kosovo og bli en del av Serbia igjen. 

Vesten har agert urettferdig overfor det serbiske folk, og fortsetter å holde i hevd inkonsekvente territoriale løsninger. Vesten har en moralsk plikt til å legge til rette for at også serberne får leve innenfor grensene av samme stat, ved å understøtte Nord-Kosovos løsrivelse fra Kosovo og Republika Srpskas løsrivelse fra Bosnia. Gjennom dette kan grunnlaget legges for en genuin forsoning og forbrødring mellom folkeslagene i det tidligere Jugoslavia.

 

Gå til innlegget

Kort om religiøs dialog

Publisert 3 måneder siden - 187 visninger

Et enkelt utgangspunkt og naturlig utfall.

At den ene og samme Gud kan vise seg på forskjellige måter for ulike mennesker i ulike tider og samfunn. Denne enkle erkjennelsen kunne være både utgangspunkt for og et naturlig utfall av religiøs dialog.

Gå til innlegget

Organismens protest

Publisert 3 måneder siden - 93 visninger

En liten hypotese om psykiske lidelser fra et cand.psychol.- perspektiv.

Psykisk lidelse er organismens protest mot tankemønstre som holder den nede. Det er ett av visdomsordene jeg har tatt med i min nye utgivelse, "Litterære arbeider i utvalg". Som cand.psychol. er jeg inspirert av både humanistisk psykologi, evolusjonspsykologi og kognitiv terapi, og jeg tror at psykiske lidelser i mange sammenhenger kan forstås som naturlige reaksjoner hos organismen på negative grunnantakelser som hemmer organismens tilpasningsdyktighet.

Gå til innlegget

Menneskeheten er på vei

Publisert 3 måneder siden - 244 visninger

En verden med et sterkere menneskelig fellesskap på tvers av kulturelle, nasjonale og religiøse skillelinjer er dit vi er på vei.

Helge Hognestad sin forståelse av kristendommen er en stor inspirasjonskilde for meg. Hognestad skriver at Jesus gjennom sitt liv formidlet en frigjørende visdom som verden venter på å få del i. En visdom som handler om at mennesket er bærer og formidler av guddommelig visdom, lys og kjærlighet. At Gud bor i dypet av oss alle, og at vi kan overgi oss til og erfare Gud direkte. Hognestad skriver også at menneskets bevissthet har vært i kontinuerlig utvikling, og at vi ikke er i mål.

Jeg forstår Gud som livskraften som holder hele universet oppe, en livskraft som bor innerst i dypet av hvert enkelt menneske og i alt som lever. En forståelse av at Gud er kjærlighet og at hvert eneste menneske er bærer av guddommelig visdom, lærer oss å verdsette livet og verne om alt som lever. Og den lærer oss å møte den andre som menneske og enkeltindivid.

Vi er ennå ikke i mål, skriver Hognestad. Selv tenker jeg det er vår hang til å oppfatte og definere oss selv og andre ut i fra gruppeidentitet som står i veien.

Vi kan psykologisk forstå oss selv og andre på tre nivåer: Som menneske, som gruppemedlem (identitet) eller som enkeltindivid. Ofte er det situasjonen vi befinner oss i, som avgjør hvordan vi forholder oss til den andre (som individ, gruppemedlem eller menneske).

At tilhørighet til grupper og gruppeidentitet har stor betydning for hvordan vi mennesker forstår oss selv, henger sammen med at evolusjonen har bygd oss slik. I tusenvis av år var det å søke til og danne grupper helt avgjørende for at mennesker skulle overleve og reprodusere seg. Gruppeidentitet og det å tilhøre fellesskap er viktig for oss og gir oss mange gleder, og jeg vil selvsagt ikke argumentere for at vi skal slutte å identifisere oss med grupper.

Samtidig er det unektelig slik at vår hang til å definere oss selv ut i fra gruppeidentitet, i mange tilfeller avsondrer oss fra andre mennesker og kan føre til splittelse og konflikt. Faktisk er det slik at hvor enn det er konflikt og krig i verden, så er det gruppeidentitet som utgjør opphavet.

For meg handler åndelig visdom og klokskap om dette: Å møte den andre som individ og menneske, også når han eller hun tilhører en annen gruppe enn deg. Gud lærer oss å elske alle mennesker og å møte dem som enkeltindivider.

Det tar tid å korrigere tankemønstre som evolusjonen har fasttømret i oss, men en verden med et sterkere menneskelig fellesskap på tvers av kulturelle, nasjonale og religiøse skillelinjer er dit vi er på vei.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Hva vil det si at noe er sant?
11 minutter siden / 1832 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Matematikk og evolusjon
21 minutter siden / 6218 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Hva vil det si at noe er sant?
33 minutter siden / 1832 visninger
Arild Kvangarsnes kommenterte på
Prinsipper på billigsalg
rundt 1 time siden / 848 visninger
Arnt Thyve kommenterte på
Kutt bistanden til homohaterne
rundt 1 time siden / 139 visninger
Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Støtte til overgrep ER overgrep !
rundt 1 time siden / 1752 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 2 timer siden / 6218 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Skoleverket som forsvar for demokratiet
rundt 2 timer siden / 136 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 2 timer siden / 6218 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Støtte til overgrep ER overgrep !
rundt 2 timer siden / 1752 visninger
Kristoffer Eknes kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
rundt 2 timer siden / 930 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Å forvente en orden
rundt 2 timer siden / 201 visninger
Les flere