Christian L. Askø-Næss

Alder: 39
  RSS

Om Christian L.

(cand.psychol.) Velkommen til min debattprofil. Siden sommeren 2015 har jeg skrevet over 20 innlegg om forskjellige temaer. Jeg er kristen (i Helge Hognestads forstand), Serbia-venn og FrP-medlem.

Følgere

Vesten må endre kurs på Balkan

Publisert rundt 2 måneder siden - 396 visninger

Vesten må ta et oppgjør med sin urettferdige behandling av den serbiske nasjon, og arbeide for territoriale løsninger som er konsekvente og rettferdige.

I en ideell verden ville det kanskje ikke være behov for landegrenser, idet vi alle så hverandre som mennesker og enkeltindivider og var mindre opptatt av nasjonal identitet. Det er imidlertid langt frem dit. Gjennom evolusjonshistorien har tilhørighet til grupper vært helt avgjørende for menneskers overlevelse, og dette har satt spor i vår psyke. Gruppetilhørighet, herunder nasjonal identitet, er viktig for oss. I konfliktområder er derfor ofte det beste man kan håpe på en pragmatisk nasjonalisme som er konsekvent og rettferdig. Dette er også tilfelle på Balkan.

Jugoslavia var en stat som lenge forente flere folk i fredelig sameksistens, før nasjonalisme med krav om selvstendige stater utløste borgerkrig. Vesten og NATO understøttet denne nasjonalismen. Nasjonalismen som ble understøttet, var imidlertid verken konsekvent eller rettferdig. Vesten støttet Bosnias løsrivelse fra Jugoslavia for deretter å tvinge over en million serbere i Republika Srpska til å leve innenfor grensene av den nye bosniske staten. Vesten støttet Kosovos løsrivelse fra Serbia, for så å tvinge den serbiske befolkningen i Nord-Kosovo til å leve innenfor grensene av den nye albanske staten.

I våre dager holder Vesten de urettferdige territoriale løsningene i hevd.

Skal man lykkes med varig fred og forsoning på Balkan, må Vesten ta et oppgjør med sin urettferdige behandling av den serbiske nasjon, og arbeide for territoriale løsninger som er konsekvente og rettferdige. Republika Srpska og Nord-Kosovo må løsrives fra henholdsvis Bosnia og Kosovo, og forenes med Serbia.

Gå til innlegget

Derfor trenger vi EU

Publisert 2 måneder siden - 103 visninger

Jeg har gått fra "nei" til "tja".

I 1994 var jeg for ung til å stemme, men engasjerte meg likevel aktivt mot norsk EU-medlemskap. I ettertid har en stadig større andel av den norske befolkningen iflg. meningsmålinger gått over til nei-siden, mens jeg selv har beveget meg i motsatt retning: Jeg har blitt en tviler, med et i utgangspunktet positivit syn på EU.

Det er flere grunner til dette.

Det er åpenbart at EU som fredsprosjekt har vært en suksess. Fred i Europa er ikke noe vi kan ta for gitt. Vi trenger samhold og forpliktende samarbeid mellom de europeiske nasjonalstater. Vi trenger EU.

Dertil kommer at EU også er et solidaritetsprosjekt, gjennom å ha innlemmet stater som har hatt behov for politisk, økonomisk og demokratisk utvikling.

I tillegg er det slik at strukturen og maktforholdene i verden er i endring. Teknologi minimerer avstanden mellom folk og migrasjonen når nye høyder. Kampen mellom stormakter om hegemoni tar seg opp, og på den globale arena er det dessverre fortsatt slik at prinsippet om den sterkestes rett rår. For å overleve, beskytte seg selv og bli hørt, er Europa avhengig av å stå samlet med en tydelig stemme.

Så selv om kortsiktige nasjonalegoistiske hensyn skulle tilsi at Norge er best tjent med å stå utenfor EU, ville jeg antakeligvis ha stemt "ja" om det ble folkeavstemning igjen.Gå til innlegget

Uretten mot Serbia

Publisert 5 måneder siden - 202 visninger

Ved å holde i hevd territoriale løsninger som er inkonsekvente og urettferdige mot det serbiske folk, gjør Vesten det vanskelig å få til en forsoning og forbrødring mellom folkeslagene i det tidligere Jugoslavia.

NATOs bombing av serbiskbebodde områder tvang serberne i desember 1995 til å godta den vestlig designede Dayton-avtalen. Avtalen brakte Jugoslavia-krigene til opphør. I avtalen tegnet Vesten opp det Bosnia-Herzegovina som eksisterer i dag: En stat bestående av to deler – føderasjonen Bosnia-Herzegovina og Republika Srpska. Til informasjon utgjør Republika Srpska omtrent den geografiske halvparten av Bosnia, og cirka 90 prosent av befolkningen i Republika Srpska er serbere.

Det var altså slik at Vesten under Jugoslavia-krigene først understøttet bosniernes løsrivelse fra Jugoslavia, for deretter å tvinge langt over en million serbere til å leve innenfor den bosniske staten sine grenser. Hva kan være motivet for denne inkonsekvente holdningen? Hvorfor skal ikke serberne i Srpska kunne få leve i en selvstendig stat eller bli en del av Serbia, når bosnierne har fått sin selvstendige stat?

Den samme inkonsekvente holdningen har serberne blitt møtt med i tilfellet Kosovo. Etter at serberne i 1999 reagerte militært på terroraksjoner mot serbisk politi og serbiske sivile, bestemte NATO seg for å igangsette en bombekampanje mot serberne. Dette førte i siste instans til at Kosovo i 2008 kunne erklære sin løsrivelse fra Serbia. Det problematiske her er at de fire nordligste kommunene i Kosovo, som grenser til Serbia og er befolket av serbere, også ble innlemmet i den nye, albanske staten. EU legger i våre dager sterkt press på Serbia for at også Serbia skal anerkjenne Kosovo som selvstendig. Spørsmålet EU og Vesten bør stille seg, er: Om det var rettferdig at albanerne fikk løsrive Kosovo fra Serbia – hvorfor skal da det serbiskbefolkede Nord-Kosovo måtte finne seg i å leve innenfor grensene av den nye albanske staten?

Mitt budskap er at hvis nasjonalisme (idéen om at hver nasjon skal utgjøre en stat) skal være rettferdig, må den gjelde for alle. Ikke bare for bosniere og albanere, men også for serbere. Hvis det var riktig at bosnierne løsrev seg fra Jugoslavia og dannet sin egen stat, må det også være riktig at den serbiske befolkningen i Republika Srpska får løsrive seg fra Bosnia og bli en del av Serbia. Hvis det var riktig at den albanske majoriteten i Kosovo løsrev Kosovo fra Serbia, må det være like riktig at serberne i Nord-Kosovo får løsrive seg fra Kosovo og bli en del av Serbia igjen. 

Vesten har agert urettferdig overfor det serbiske folk, og fortsetter å holde i hevd inkonsekvente territoriale løsninger. Vesten har en moralsk plikt til å legge til rette for at også serberne får leve innenfor grensene av samme stat, ved å understøtte Nord-Kosovos løsrivelse fra Kosovo og Republika Srpskas løsrivelse fra Bosnia. Gjennom dette kan grunnlaget legges for en genuin forsoning og forbrødring mellom folkeslagene i det tidligere Jugoslavia.

 

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82170 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44631 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35544 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28875 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22872 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22498 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22089 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20395 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19445 visninger

Lesetips

Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 17 timer siden / 75 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 17 timer siden / 30 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 18 timer siden / 117 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 18 timer siden / 179 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 23 timer siden / 387 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
3 dager siden / 361 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
3 dager siden / 3095 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
3 dager siden / 377 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
4 dager siden / 163 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
4 dager siden / 424 visninger
Les flere

Siste innlegg

Hvorfor har vi ikke TV, mamma?
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 9 timer siden / 180 visninger
Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 14 timer siden / 91 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 17 timer siden / 75 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 17 timer siden / 30 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 18 timer siden / 117 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 18 timer siden / 179 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 22 timer siden / 459 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 23 timer siden / 387 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 953 visninger
Les flere