Christian Lekic Askø-Næss

Alder: 40
  RSS

Om Christian Lekic

Jeg er psykolog/cand.psychol., kristen (i Helge Hognestads forstand), aktivt engasjert for Asker FrP og Serbia-venn. Mitt politiske mål er et samfunn med størst mulig grad av frihet for flest mulig mennesker. Se også min profil på DA Debatt: https://www.dagsavisen.no/debatt/christian-lekic-asko-ness-18.16809

Følgere

Et liberalt FrP som er seg selv

Publisert 28 dager siden

Et FrP som er seg bevisst sin liberale ideologi, som med andre ord fortsetter å være seg selv, vil ha bred appell for velgerne. Hva kjennetegner et slikt FrP?

For Fremskrittspartiet var årets valgresultat skuffende. Etter sentralstyrets valgkampoppsummering i september, uttalte partileder Siv Jensen at ”den liberalistiske ideologien som setter frihet for enkeltmennesker først, er viktigere enn noen gang”. Jeg håper denne uttalelsen sier noe om retningen for partiets arbeid med strategi og nytt partiprogram fremover. Jeg mener at et FrP som er seg bevisst sin liberale ideologi, som med andre ord fortsetter å være seg selv, vil ha bred appell for velgerne og i tillegg være en attraktiv samarbeidspartner. 

Men hva kjennetegner et liberalt FrP som er seg selv? For meg har noen prinsipper vært helt grunnleggende siden jeg ble medlem i FrP i 2013 og senere aktivt engasjert i lokallaget mitt. Jeg ønsker meg et FrP som:

* arbeider for størst mulig grad av frihet for flest mulig mennesker.

* arbeider for lavere skatter og avgifter.

* mener det er grenser for hva politikerne skal blande seg inn i, og har tillit til at folk flest under normale omstendigheter selv kan ta fornuftige valg.

* setter enkeltmenneskets frihet i fokus, samtidig som det verner om velferdsstaten for at folk flest skal være trygge og frie.

* er bevisst på at fattigdomsbekjempelse er frihetskamp.

* stiller seg bak EØS-avtalen og europeisk samarbeid.

* er grunnleggende positivt til migrasjon og globalisering, men kritisk til totalitære ideologier og regimer.

* støtter Israels rett til å forsvare seg mot terror.

* fører en restriktiv innvandringspolitikk i den grad det er nødvendig for å få til vellykket integrering.

* arbeider for å bekjempe ekstremisme i enhver form.

Kanskje de fleste vil enes om at disse punktene berører noe av FrPs kjerne?

I alle fall blir det spennende å følge utviklingen i partiet fremover!

Gå til innlegget

Vesten må endre kurs på Balkan

Publisert 12 måneder siden

Vesten må ta et oppgjør med sin urettferdige behandling av den serbiske nasjon, og arbeide for territoriale løsninger som er konsekvente og rettferdige.

I en ideell verden ville det kanskje ikke være behov for landegrenser, idet vi alle så hverandre som mennesker og enkeltindivider og var mindre opptatt av nasjonal identitet. Det er imidlertid langt frem dit. Gjennom evolusjonshistorien har tilhørighet til grupper vært helt avgjørende for menneskers overlevelse, og dette har satt spor i vår psyke. Gruppetilhørighet, herunder nasjonal identitet, er viktig for oss. I konfliktområder er derfor ofte det beste man kan håpe på en pragmatisk nasjonalisme som er konsekvent og rettferdig. Dette er også tilfelle på Balkan.

Jugoslavia var en stat som lenge forente flere folk i fredelig sameksistens, før nasjonalisme med krav om selvstendige stater utløste borgerkrig. Vesten og NATO understøttet denne nasjonalismen. Nasjonalismen som ble understøttet, var imidlertid verken konsekvent eller rettferdig. Vesten støttet Bosnias løsrivelse fra Jugoslavia for deretter å tvinge over en million serbere i Republika Srpska til å leve innenfor grensene av den nye bosniske staten. Vesten støttet Kosovos løsrivelse fra Serbia, for så å tvinge den serbiske befolkningen i Nord-Kosovo til å leve innenfor grensene av den nye albanske staten.

I våre dager holder Vesten de urettferdige territoriale løsningene i hevd.

Skal man lykkes med varig fred og forsoning på Balkan, må Vesten ta et oppgjør med sin urettferdige behandling av den serbiske nasjon, og arbeide for territoriale løsninger som er konsekvente og rettferdige. Republika Srpska og Nord-Kosovo må løsrives fra henholdsvis Bosnia og Kosovo, og forenes med Serbia.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

KRIK - NYE spilleregler
av
Trond Andreassen
11 dager siden / 1297 visninger
Jeg lever ikke lenger selv
av
Merete Thomassen
13 dager siden / 1272 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
29 dager siden / 1151 visninger
Ingen Disco på Roser
av
Øyvind Hadland
25 dager siden / 849 visninger
Stjernedialektar
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
13 dager siden / 810 visninger
Disco, kirken og kreativiteten
av
Henrik Peder Govertsen
19 dager siden / 683 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere