Carl Christian G Andersen

Alder: 6
  RSS

Om Carl Christian G

Carl Christian Glosemeyer Andersen.
Pensjonert lektor i filosofi og idéhistorie på Nansenskolen -Norsk Humanistisk Akademi -
Magister i filosofisk idéhistorie, UiO.

Følgere

Denne nyheten om dyremishandling er fra Pakistan, men selv i Norge, burde vi for lengst ha fått effektivt dyrepoliti i hvert fylke og kommune.For vi er egentlig ikke stort bedre her hjemme, og det til tross for, at v i er et overflodssamfunn, i motsetning til det skadeskutte Pakistan.

Det er rystende nyheter å lese i Aftenposten i dag om mangelen på dyrevelferd i Pakistan (08.04).

Det er skremmende, og etisk sett helt uutholdelig å forholde seg til at vår egen art, menneskedyret,

behandler andre arter som rene produkter, som slakt , eller «ting» som kan anskaffes som kjæledyr, så lenge det passer,

for deretter bare å kunne kvitte seg med, ofte på de mest horrible måter, der dyrene er overlatt til helt ufattelige smerter og lidelser før de dør.

Ingen annen dyreart enn vår egen, er i stand til å utføre slike onde handlinger.
For onde er de, selv om mange av disse valgene, i »beste fall», kan være utført på mangel av bedre viten og innsikt om andre dyrs evne til å føle smerte og glede, akkurat som oss selv.

Vår menneskelige evne til empati, og det å kunne føle sympati 

med a l t levende (  «med-følelse», fra gresk «sympatha») -, er en fundamental forutsetning for menneskets moralske følelse og vår moral, og dermed er disse evnene også medbestemmelse for våre mulighet til å foreta etiske valg.
Disse valgene, som innbefatter, ikke bare oss selv, men hele det økologiske livsfelleskap.

Denne nyheten om dyremishandling er fra Pakistan,

men selv i Norge,

burde vi for lengst ha fått effektivt dyrepoliti i hvert fylke og kommune.

I forhold til dyrevelferd 

er også vårt livssyn på mange måter hengende igjen i eld-gamle fordommer og den dype kløften, som disse gamle vanene ennå er med på å opprettholde mellom oss og de( t) andre.

For vi er egentlig ikke stort bedre her hjemme, og det til tross for, at v i er et overflodssamfunn, i motsetning til skadeskutte Pakistan.


Jeg venter med gru og spenning på hvilke nyheter vi vil få i media her i Norge etterhvert,

når pandemi-restriksjonene for feriereiser i inn- og utland igjen vil oppheves, og kjæledyr i 100-, ja i 1000-vis, enten blir forlatt, sluppet hjemløse ut på gaten, eller pakket inn i hardt tilknyttede plast-søppelsekker og dumpet i søppelkontainere

eller direkte i sjøen mens de ennå lever.


Gå til innlegget

Pandemier og corona-krisen. Hva kommer etterpå?

Publisert rundt 2 måneder siden

Aftenposten skriver på onsdag at det er merkelig hvor uforberedt verdens myndigheter har vært på kommende pandemier.Det er jeg dessverre helt enig i.Hva vil skje på klima-og-miljø fronten når denne pandemien en gang vil gå over?

Aftenposten skriver på onsdag at det er merkelig hvor uforberedt verdens myndigheter har vært på kommende pandemier.

Det er jeg dessverre helt enig i.

Det har nemlig overhodet ikke manglet på varsler fra vitenskapen over mange år.

Kampen mellom verdens nasjoner, som vi nå er vitne til, for å få tak i nødvendig helseutstyr, er stygg og helt moralsk forkastelig. 

Den gjelder for alle de rike i-land, mens de fattige nasjonene, flyktningene og u-land, som alltid, kommer tapende ut av kampen for tilværelsen.

Men,- hva kan vi håpe på vil skje når verden en gang vil få kontroll over coronaepidemien?

Miljø- og klimakrisen har vært tydelig analysert og varslet i mer enn 50 år, uten at noe fundamentalt nytt har skjedd på den fronten.

Tvert i mot har «industri-og post-kapitalismen»  uavlatelig skuffet innpå med stadig økt forbruk av fossil energi, og utnytting av våre begrensede naturressurser. 

En kaskade av unyttige varer og tjenester, uten mening, flommer over oss for å «glemme» hva som er i ferd med å gå tapt for alltid - menneskets fremtidige livsmuligheter på jorden.

I  mens ser vi hvordan alle statistiske piler på forbruk, CO2 og artsmangfold enten eskalerer oppover med ufattelig hastighet, eller det motsatte, pilene stuper rett nedover mot 0.

Jeg ser på Corona-epidemien som et lite forvarsel, - en liten bølge på havoverflaten - av det som venter oss selv og de neste generasjoner, 

hvis vi ikke nå øyeblikkelig viser den samme vilje, til en full innsats for klima og miljø, både økonomisk, politisk og etisk-moralsk, som vi nå ser gjøres verden over, med bekjempelsen av coronaviruset.

Jeg håper det vil kunne skje nå, denne gangen, men av lang erfaring,  er stygt redd for at alt vil falle tilbake i «same procedure as last year”.

Det vil i tilfelle bety at homo sapiens har mistet all fornuft i kampen for å overleve.

Gå til innlegget

Jøssingfjorden er i ferd med å dø ut.

Publisert 4 måneder siden

Aftenposten skriver en tilstandsrapport(27.01) om livet og økologien i Jøssingfjorden.Bunnen av fjorden er helt død for liv selv mange tiår etter at utslipp av gruveavfall fra Titania i Soknedal er avsluttet.Rapparfjorden og Førdefjorden står nå for tur til å bli søppelplass for tonnevis av gruveavfall.

Aftenpostens reportasje (27.01)om den økologiske tilstanden i Jøssingfjord etter tonnevis av gruveavfall i fjorden er svært deprimerende lesning.


Fra 1960 til 1984 deponerte bergverksbedriften Titania i Sokndal mange millioner tonn gruveavfall i Jøssingfjord.

Nå er store deler av fjorden mer eller mindre død.

Men rapportene fra NIVA og andre overvåknings institusjoner sier at tilstanden i Jøssingfjorden er bra.


Fjorden er brukt som eksempel for hvor raskt en fjord kan få tilbake normalt liv etter stopp i avfalls deponi fra gruvedrift!


Nå står to nye fjorder klare for å dynges ned av slam fra gruveavfall, Repparfjorden og Førdefjorden!


Norge er et av tre land i verden som fortsatt tillater gruveavfall i landets fjorder.


I nyttårstalene i fjor og i år, står Erna Solberg frem med myndig tale om hvordan Norge skal gå i første rekke for å ta vare på sjø og hav.

Pass på å ikke kaste plastposer i havet, og plukk opp plast dere finner i strandkanten, er statsministerens bønn til ungdommen!

Går det an å bli mer skinnhellig?!!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere