Christina Ek

Alder: 42
  RSS

Om Christina

Følgere

Det er ingenting som heter passiv dødshjelp

Publisert rundt 11 år siden

Det snakkes om aktiv og passiv dødshjelp i debatten som pågår, men det er egentlig helt feil begreper å bruke.

Eutanasi: En leges intenderte (tilsiktede) drap på en person ved å injisere medikamenter, på personens frivillige og kompetente forespørsel.

Legeassistert selvmord: En leges intenderte (tilsiktede) hjelp til en person i dennes selvmord, ved å skaffe tilveie medikamenter som vedkommende kan innta selv, på personens frivillige og kompetente forespørsel. (Materstvedt, Førde, Kaasa og Borchgrevink. Palliasjon, nordisk lærebok, Gyldendal 2007)

Passiv dødshjelp blir brukt om det å skulle avslutte antatt meningsløs livsforlengende behandling. Men det har ingenting med dødshjelp å gjøre. Det er ingen som hjelper noen til å dø. Derimot er det å la dø. Det betyr heller ikke at man avslutter all behandling. Tvert i mot kan behandlingen intensiveres, med det formål å lindre smerter. 

Noe av det viktigste i debatten om dødshjelp akkurat nå, er å skilne mellom det å ta liv og la dø. Vi trenger noen gode begreper som hjelper oss å skilne dette.  Har du innspill?

Følg @Menneskeverd på twitter, eller på vår facebookgruppe.

Gå til innlegget

Siv Jensen tar feil om dødshjelp

Publisert rundt 11 år siden

Fremskrittspartiet har vedtatt å legalisere aktiv dødshjelp, men det virker som partileder Siv Jensen ikke aner hva aktiv dødshjelp er. I sin avslutningstale på partiets landsmøte presiserte Jensen at pasienten selv, og ikke pårørende, må ta bestemmelsen om å ”øke morfindoser” eller  ”trekke ut kontakten”. Det er dette partilederen mener aktiv dødshjelp dreier seg om. Der tar hun feil.  

Det å øke morfindoser kalles god smertelindring. Og det andre er å avslutte antatt meningsløs livsforlengende behandling. For det første, alle pasienter på norske sykehus kan nekte å motta behandling. For det andre, livsforlengende behandling er noe helsepersonell avslutter hver eneste dag på sykehus og sykehjem – uten at det er lovstridig. Her er vi ved kjernen: Det er forskjell på å ta liv og la dø.  

Aktiv dødshjelp er medisinsk drap som betyr at en lege gir medikamenter til en pasient med én hensikt: Å ta livet av pasienten. Det kan skje at smertelindrende medisiner fremskynder døden, men det er ikke intensjonen bak handlingen og personen dør av sykdommen.

I 2005 undersøkte fem forskere i Trondheim hva alvorlig syke kreftpasienter mente om aktiv dødshjelp. Pasientene var svært ambivalente. En av pasientene sa: ”Det går veldig opp og ned. Noen ganger ønsker jeg bare å forsvinne. Det har hendt at jeg har ønsket hjelp til å gjøre det. Men senere forandrer det seg”. Det er viktig å merke seg denne ambivalensen, nettopp fordi døden er endelig. Det er ingen retrettmuligheter.

Når behandling og pleie ikke lenger kan helbrede, har vi behov for en annen tilnærming til mennesker. Vi må legge til rette for god smertelindring, pleie og omsorg. Målet er at alle skal tas vare på, oppleve verdighet og livskvalitet tross begrenset levetid og fysiske smerter.

Siv Jensens uttalelser er skremmende. Aktiv dødshjelp angriper rettsvernet til enkeltmennesket i samfunnet. Døden er ikke, og kan ikke bli en helsetjeneste. Det er en fallitterklæring og strider imot det en lege skal gjøre. En lege skal ikke ta liv, en lege skal lindre, helbrede og gi omsorg.

Gå til innlegget

Naivt av Frp

Publisert rundt 11 år siden

Frp vil tilby tidlig ultralyd til alle gravide. Jeg synes det er hårreisende å lese Vigdis Giltun sine uttalelser på partiets hjemmeside.

Saken er at Danmark innførte tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide for fem år siden. Der har antallet fødte med Down syndrom gått dramatisk ned (Fra 61 til 21 barn). Giltun avviser på det sterkeste at det er Frp sin målsetting at det skal fødes færre barn med Down syndrom. Da må jeg få spørre, hva med å føre en politikk som følger målsettingen?

Det er ganske så naivt, og på grensen til uansvarlig, å innføre et tilbud og tro at konsekvensene vil bli helt annerledes enn i Danmark. Vi skal også huske på at vi allerede vet at majoriteten av alle gravide i Norge som får vite at barnet de bærer har Downs, velger abort (84 prosent).

Det er også viktig å merke seg at debatten om sorteringssamfunnet begynner å røre på seg i Danmark - etter fem år. Det etiske Råd i Danmark (tilsvarer den norske Bioteknologinemnda) har begynt å stille spørsmål om hvordan informasjonen vi kan få om fosteret utfordrer samfunnsmoralen. Og det den debatten Norge bør ta, før vi innfører noe som helst.

Jeg mener vi skal verne om livet, og da er tidlig ultralyd ikke bare ukomplisert. Retten til å leve, uavhengig egenskaper og sykdom, er den mest grunnleggende retten vi har. Men vi må debattere den utviklingen som skjer og argumentere for det vi står for.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
24 dager siden / 1498 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1193 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
14 dager siden / 1087 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 988 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 817 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 471 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
20 dager siden / 452 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere