Bjørn Erik Fjerdingen

Alder: 69
  RSS

Om Bjørn Erik

Følgere

Vi lever i et mentalt univers

Publisert over 3 år siden

Matematikk er kanskje noe som kun har gyldighet innenfor det menneskelige mentale univers, innenfor vår evne til abstraksjon. Det hevder Sokrates, vismannen, bare timer før han tømmer giftbegeret.

Bare timer før Sokrates tømmer giftbegeret , kan vi lese i boken Faidon, skrevet av vennen Platon, at Sokrates sier til sin nærmeste:

"Vet dere forresten at en og en ikke er to?"

Vennene protesterer.  Det må da være vrangforestillinger hos Sokrates like før hans dødstime.

Men Sokrates er klarere i hodet enn noensinne.  Sokrates forklarer:

"Når vi legger sammen to ting, kreves det en nærhet mellom de to tingene som legges sammen."

To småsteiner vi holder sammen i hånden, de er to.  De er to fordi det finnes en nærhet mellom dem.  Men, den ene av disse to steinene kan ikke uten videre adderes med en tilfeldig småstein ved strendene på Kreta - som er langt borte. 

All matematikk krever en nærhet mellom objektene vi setter sammen til matematiske sannheter.  Der denne nærheten ikke finnes, skaper vi mennesker nærhet mellom objektene  - ved vår evne til abstaksjon.

Matematikk er derfor muligens noe som bare har gydlighet innenfor vår tankeboble - innenfor vår evne til abstaksjon - hevder Sokrates.

Sokrates sier dette i sine siste timer til vennene. Han setter spørsmålstegn  ved den mest vedtatte av alle sannheter, nemlig at en og og en er to.  For å åpne vennenes bevissthet.

Virkeligheten og Sannheten er uendelig mye større enn vi kan lese ut fra matematikkens språk og forklaringer.

For vi lever i et mentalt univers.  Vi tror at tingene rundt oss er konkrete og ubestridelige håndfaste, men de er kun sansinntrykk omgjort til mentale bilder.

Vår forestilling om en stol er dypest sett verken mer eller mindre konkret enn vår forestilling om Gud.

Der ateistene insisterer på at det ikke er noe liv etter døden eller at det ikke finnes noen Gud - da insisterer ateistene på at da vi dør - da skal vi multipliseres med null.

Men der forteller Jesus oss:

Kom til meg, så vil jeg i din dødsstund multiplisere livet ditt med meg. 

For det er hos Han all menneskelighet hører hjemme både i tid og i evighet.

Sokrates var opptatt av matematikk i sin dødstime.  Han visste at i den virkelige verden, er det ingenting som multipliseres med null.  Det er bare på papiret det regnestykket er mulig.

Alle ting forandres.  Dråpen fordamper, men den mulitipliseres ikke med null.  Den går over til damp.

Evangeliet handler om å la seg mulitiplisere med Jesus Kristus.

Hva svaret på det regnestykket blir eller er - kan ingen datamskin regne ut.

Kilde: Menighetsbladet Be og Hør

 

 

 

Gå til innlegget

Jesu hodeklede

Publisert over 3 år siden

Oddvar Søvik om Jesu hodeklede.

 

Hele artikkelen kan leses i avisen Dagen i dag side 33.

Et lite utdrag:

"Apostelen Johannes forteller at hodekledet«lå sammenrullet på et sted for seg selv», se Joh 20,7. Dette hodekledet, på gresk sudarion, ble vist fram nå på langfredag i San Salvadorkatedralen. Det var en sterk opplevelse å se Jesu blod på en slik dag.

Dette kledet ble brukt til å samle opp blod fra Jesu sår i hodet og blod som rant fra nesa hans da de tok ham ned fra korset. Med kledet surret rundt hodet ble Jesus båret til graven. Før de svøpte ham i likkledet, dro de av hodekledet som da ble liggende sammenrullet for seg selv.

Siden 1985 er det forsket intenst på dette kledet også, og det er samstemmig oppfatning blant vitenskapsmennene at samme person har hatt begge kledene på seg. Legger man blodflekkene på hodekledet over blodflekkene på Likkledet er det 100 prosent match. Det er samme blodtype på begge kledene og pollenkorn viser dets ferd fra Israel, gjennom Nord-Afrika til Spania.Kledets historie er godt bevitnet. Det ble oppbevart i et kloster i Jordandalen til 570 e. Kr. Så ble det flyttet til Jerusalem i 614. Men da perserne angrep byen, flyktet de med kledet til Alexandria. Siden kom muslimene, og hodekledet ble fraktet gjennom Nord-Afrika til Spania. Muslimene erobret Spania også fra 711, men kom ikke så langt nord som til Oviedo. Der bygget kong Alfonso II et kapell for kledet i 812, Camara Santa, som siden ble bygget inn i katedralen i 1388.

Jostein Andreassen har skrevet en fascinerende bok om forskningen på hodekledet og dets historie: «Jesu hodeklede: Sudariet i Oviedo –hemmeligheten langs pilgrimsveien til Santiago de Compostela». Her viser han hvordan de to kledene stadfester hverandre og bekrefter evangelienes sannhetsinnhold."

Mer utfyllende her:

http://torinokledet.no/jesu-hodeklede--sudariet-i-oviedo

 

Gå til innlegget

Jesus det sanne påskelammet

Publisert over 3 år siden

Påsken feires om noen dager. Evangeliet og Skriften forteller oss om det sanne påskelammet som åpenbares - som følger Skriften helt tilbake til mosebøkene.

 

Jesus ofret sitt blod for oss, som vår stedfortreder, Han er vårt påskelam da Han korsfestes. De som ikke forstår det, forstår ingenting av kristendommen og ingenting av Bibelens budskap.


Jødene, er fremdeles i Egypt i forholdet til Gud. De brøt den 1. pakt, allerede før Moses kom ned fra fjellet med steintavlene. Det beviste menneskenes skrøpelig vilje, og at en evig pakt aldri kunne eller kan bero på noen annen - enn mennesket Jesus Kristus.


Ettersom jødene ikke har tatt imot evangeliet og frelsen, vil de først bli frelst ved Jesu 2. komme.


Jesus er i dag, lever i dag og kan erfares som den levende Han er i dag.


Vi kan se hvor eksakt Jesus oppfyller profetiene fra mosebøkene til Johannes døperen, og på korset helt fram til han døde på korset.


Jødisk rett krevde at de korsfestede må dø og gravlegges samme dagen. 5. Mos 21, 22 ff.


Det var derfor bødlenes oppgave å fremskynde ofrenes død ved å knuse bena deres. Det skjer også i dette tilfellet med de korsfestede på Golgata.


De to røverne får bena knust. Men Jesu ben knuses ikke.


Soldatene ser at Jesus alt er død. I stedet gjennomborer en av dem Jesus side med et spyd og straks kom det ut blod og vann. Joh 19, 34.


Det skjer i den timen påskelammet slaktes. For påskelammet gjelder det Skriften forteller - at ikke et ben skal brytes.


2. Mos 12, 46.

Bena må ikke brytes på lammet.


Slik oppfyller Jesus alle forskriftene om det sanne påskelam, rent og fullkomment. Også det Johannes døperen sier i Joh 1, 29. Se Guds lam som bærer bort verdens synd.


Samtidig oppfyller Jesus Salme 34,20f.
Han bevarer hvert bein i hans kropp, ikke ett av dem skal brytes.

Mika 5, 1-3 viser Sannheten og keiser Augustus oppfyller profetien fra Mika om at fredsfysten skal fødes iBetlehem.


Fredsfyrsten fra Betlehem

5 Du, Betlehem, Efrata,
minst blant slektene i Juda!
Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme.
Hans opphav er fra gammel tid,
fra eldgamle dager.

2 Derfor skal han overgi dem,
helt til tiden er kommet da hun som skal føde, har født.
Da skal resten av hans brødre
komme tilbake til Israels barn.

3 Han skal stå og gjete i Herrens kraft,
i Herren sin Guds høye navn.
Og de skal bo trygt,
for nå rekker hans makt til jordens ender.


Det viser hvordan Gud handler i verden. Det viser at Bibelen taler sant. Slik som ødeleggelsen av Tempelet viser. Vers 3 viser også Guds makt og at de troende som er Jesu flokk blir tatt godt vare på. Det viser at Gud er Gud med makt også over dødsriket.

Allerede her vises evangeliet.

Gå til innlegget

Ord for dagen

Publisert over 3 år siden

Trygve Bjerkrheim skrev disse versene i 1969

Et ord for dagen:

"Kristus død for mine synder, oppreist i fra dødens blund, levende for meg i himmelen, Det er salighetens grunn.

På Hans soningsverk jeg bygger.  Blodet gjelder hver en stund.  Han har fullført frelsesverket.   Det er  salighetens grunn.

Den som tror på meg skal leve!  Slik lød ordene fra Hans munn.  Evig fast står frelsesfjellet.  Det er salighetens grunn.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2816 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1270 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
6 dager siden / 1185 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
12 dager siden / 857 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
4 dager siden / 724 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
16 dager siden / 546 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
4 dager siden / 539 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 490 visninger
NLM og ukultur
av
Gunnar Hansen
rundt 1 måned siden / 429 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere