Bjørn Erik Fjerdingen

Alder: 69
  RSS

Om Bjørn Erik

Følgere

De nye jobbene

Publisert over 2 år siden
Gå til innlegget

1. Mos 3, 6 og 3, 17

Publisert over 2 år siden

Ser vi det samme i dag? Spiser vi også i dag av kunnskapens tre for å benytte fornuften til innsikt og forståelse av Gud - istedenfor å stole på Guds klare Ord?

Vi er av Gud gitt fri vilje.  Til å velge Gud å tro på Han - eller forkaste Gud og troen på Han.

I. Mosebok viser at Gud valgte oss, mens Adam og Eva (mennesket selv) valgte bort Gud. 1. Mos 2, 17.  Og valgte menneskelig kunnskap, mennesketro istedenfor Gudstro.  Troen på vår fornuft - isteden for Guds kunnskap.

Det viser at vi har frihet til å velge.

Kol 1, 20, 22 viser at Jesus ved sin død og oppstandelse forsonet oss med Gud ved å tro på Han som er oppstanden. 

Hvorfor var en forsoning nødvendig om ikke troen på fornuften i forståelsen av det åndelige rike gjør at mange mister troen.  Hvorfor velger mange fornuften og vitenskapen - isteden for Sannheten?

Det viser to to åndskrefter i sving.  Kjærligheten og ondskapen.

Hvorfor ikke velge kjærligheten?  Guds kjærlighet istedenfor materialismen. 

Har vitenskapssyn og hypoteser i haugevis, som mange fester større lit til enn kjærlighetens Gud - det resultatet at mange også i dag forkaster troen på Han som forsonet oss med Gud og Hans rike?

Er det det samme som Bibelens første bøker viser oss - at resultatet er fall igjen og igjen.  At mange velger bort Gud - slik som 1. Mos 2, 17 viser oss.

Gud valgte oss til paradis og Hans rike - mennesket velger heller materialismen og fornuften.  Hvor er fornuften da?

Dansen rundt gullkalven, dansen rundt kunnskapens tre holder mange på med også i våre dager.

Gå til innlegget

Et mirakel

Publisert over 2 år siden

Moren døde under fødselen - 24 timer senere ble mannen vitne til et mirakel. Noen ting er utenfor vår kontroll, slik som komplikasjoner under en fødsel. Melanie Pritchard hadde et normalt svangerskap, uten problemer, men da selve fødselen skulle skje, skjedde det utenkelige. Melanies hjerte stoppet. Hun var død.

Hun våknet etter 24 timer.

Les resten her:

 

http://www.msn.com/nb-no/nyheter/verden/moren-d%C3%B8de-under-f%C3%B8dselen-24-timer-senere-ble-mannen-vitne-til-et-mirakel/ar-AAqy7Ly?li=AAb27D5&ocid=spartandhp

 

Gå til innlegget

Mange i dag stiller seg noen spørsmål om Gud er virkelig og om han er det, er det særlig 3 spørsmål de lurer på:Er Gud urettferdig? Hvorfor tier Gud? Hvorfor skjuler han seg?


I GT og i Mosebøkene kan man lese om hvordan det gikk med menneskene og troen da ingen tvilte på at Gud er:

Andre Mosebok beskriver faktisk den verden som mange ønsker seg. Den viser hvordan Gud grep inn i menneskenes historie nesten daglig.

Han opptrådte absolutt rettferdig, og han talte så alle kunne høre det. Ja, Han synligjorde seg selv.

Om det er slik at Gud hadde makt til opptre rettferdig, tale tydelig og åpenbare seg synlig. Hvorfor virker det som om han ikke gjør det i dag?

Hvorfor er Han ikke konsekvent og straffer onde mennesker, og belønner gode mennesker? Forestill deg en verden som er slik at vi opplever smertestikk ved enhver synd, og en deilig lykkefølelse av en hver god gjerning, eller en verden der alle vranglærere blir truffet av lynet osv. Ville det vært en god verden å leve i.

Ville alle som kommer til tro langt ut i livet fremdeles vært i live og fått det evige liv om de ikke rakk å omvende seg å komme til tro? Ville ikke det bare skape frykt, trelldom og lydighet istedenfor tro, kjærlighet og fred.

Gud forenklet sin måte å lede på da israelittene slo leir i Sinaiørkenen. Var det riktig sted å slå leir?

Svaret kunne spørrende israelitter få bare ved å kaste et blikk på skyen over tabernaklet. Hvis skyen beveget seg, ville Gud at folket skulle dra videre. Ble skyen der, betydde det at de skulle bli. Enkelt kunne en sjekke Guds vilje døgnet rundt.

Om natten skinte skyen som en ildstøtte. Guds vilje viste Han i et regelverk som besto av 613 lover. Disse dekket alt mulig, fra mord til å koke en geitekylling i dens mors melk. Det var ikke mange som klaget over utydelig ledelse i de dager.

Men førte ord fra Gud til at man ble mer lydig? Øyensynlig ikke. ”Men Herren sa til meg: Si til dem at de ikke skal dra opp og kjempe mot amorittene, for jeg er ikke med dem, og da kommer de til å bli slått av sine fiender. Likevel dro israelittene opp og kjempet og tapte.

De rykket fram når de ble bedt om å være i ro, de flyktet i redsel når de ble bedt om å kjempe, de kjempet når de bedt om å tilby fred og de tilbød fred når de ble bedt om å kjempe.

Guds klare tale når det gjaldt hans vilje hadde også en hemmende virkning på israelittenes tro. Den klare ledelsen innskrenket jødenes frihet og førte til at det etter hvert dreide seg om lydighet, ikke tro.

Og i løpet av 40 års vandring gjennom ørkenen strøk israelittene så ettertrykkelig i lydighetsprøven at Gud var nødt til å begynne på nytt med en ny generasjon.

Har Gud gjemt seg? Hvorfor viser han seg ikke av og til og stopper munnen på skeptikerne en gang for alle? En tid viste Gud seg personlig, og en mann talte med ham ansikt til ansikt. Gud og Moses møttes i et telt som var slått opp utenfor Israels leir. Møtet var ingen hemmelighet. Hver gang Moses gikk ut til teltet , var hele leiren på bena for å se på.

En skystøtte , Guds synlige nærvær blokkerte inngangen til teltet. Etter hvert kom Moses ut og glødet som en fremmed fra verdensrommet. Folk måtte snu seg vekk til han fikk dekket seg til.

Det var få om noen ateister på den tiden. Ingen israelitter skrev skuespill om å vente på en Gud som aldri kom. Og likevel virket det som om det som skjedde på den tiden, svekket troen.

Da Moses gikk opp på det hellige fjellet, som bar alle tegn på Guds nærvær, glemte folket han. Det var dette folket som gjennomlevd 10 landeplager i Egypt, som hadde krysset Sivhavet på tørr grunn, som hadde drukket vann fra en klippe og som hadde spist mirakelmanna. Da Moses kom ned fra fjellet danset de rundt gullkalven.

Det virker som om Guds åpenbaringer førte til det motsatte av den ønskede virkningen. Israelittene svarte ikke med tilbedelse og kjærlighet, men med frykt og åpent opprør.

Guds synlige nærvær økte ikke på noen måte troen. Disse dystre resultatene kan gi oss en innsikt på hvorfor Gud ikke griper mer inn i våre dager. Er Gud urettferdig? Taus? Skjuler han seg?

Da Moses sto fram løste Gud israelittene fra lenkene. Han straffet det onde og lønnet det gode. Han talte tydelig, og han gjorde seg synlig, først for Moses i en brennende busk og deretter for israelittene i en sky og ildstøtte.

Israelittenes svar gir viktig innsikt i de innebygde begrensingene i all maktbruk. Makt kan utrette alt unntatt det viktigste. Den kan ikke kontrollere kjærligheten. Gud vil helst ha sitt folks kjærlighet og troskap. Det faktum at Gud ikke opererer etter maktens regler, kan være en hjelp til å forstå hvorfor Gud iblant velger å la være å bruke sin makt.

Det blir en noe lysere tone i det gamle testamentet når navnet David dukker opp på arenaen. Salme 78 beskriver disse dagene slik: ”Da våknet Herren som av en søvn, lik en stridsmann som våkner av rusen.” Gud hadde endelig funnet den personen som han kunne bygge en nasjon rundt.

Livsnyteren kong David brøt hver eneste lov i lovbøkene bortsett fra en. Han elsket Gud av hele sitt hjerte, hele sitt sinn og hele sin sjel.

Davids sønn Salomo fikk alt det barn drømmer om. Gud sa at han kunne ønske seg alt han ville – et langt liv, rikdom, alt mulig, og da Salomo valgte visdom, ga Gud han en bonus i form av rikdom, ære og fred.

Men også han feilet. Jo mer han gledet seg over verdens gode gaver, jo mindre tenkte han på giveren. I ørkenen var Gud hos folket i en ildstøtte om natten og en skystøtte om dagen, farlig nær med sin veldige makt.

På Salomos tid ser det ut til at Gud holdt sin makt tilbake. Israelittene tok det nærmest for gitt at Guds nærvær var begrenset til tempelet.

Han ble så å si en del av det kongelige landskapet. Som svar på denne holdningsendringen, vendte Gud seg rolig i en annen retning.

Gå til innlegget

Se video. Døden er noe ufravikelig, og for mange er det veldig skremmende. Døden er også full av myter, og selv om de motbevises mange ganger, så lever mytene fortsatt videre.Det finnes en myte om at sjelen veier 21 gram, og noen mener derfor at vi blir 21 gram lettere når vi dør.Et kamera på et sykehus i Kina fanget for en stund siden noen veldig merkelig. Klippet har spredt seg raskt på nettet og har blitt sett av over 10 millioner mennesker.

Jeg har tidligere hørt om sykepleieres erfaringer om dette da vi dør.

 

Jeg har aldri tidligere opplevd å se det på film.

 

Klikk på linken:

http://www.msn.com/nb-no/nyheter/verden/kvinnen-d%C3%B8r-p%C3%A5-sykehuset-det-skjulte-kameraet-fanger-noe-som-gir-meg-frysninger/ar-BBA1EPD?ocid=spartandhp

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
21 dager siden / 2135 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
19 dager siden / 1778 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
7 måneder siden / 1769 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 1271 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
12 dager siden / 1106 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
22 dager siden / 1043 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
27 dager siden / 997 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
15 dager siden / 907 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere