Bjørn Erik Fjerdingen

Alder: 69
  RSS

Om Bjørn Erik

Følgere

Dåpen - Den Hellige Ånd og det nye livet

Publisert nesten 2 år siden

Fra Oskar Skarsaunes bok Kristendommens jødiske røtter II.Den kristne dåpen gir DHÅ og den er kraften som virker i dåpen. Da Justin Martyr forsøkte å overbevise jøden Trypho om at den messianske tidsalder tross alt var begynt med Jesu komme, pekte han først og fremst på DHÅs nærvær. Før Jesu komme var det kun noen få profeter og konger som fikk noen av Åndens gaver. Salomo fikk visdommens ånd, Daniel forståelsens ånd, Moses hadde fromhetens og maktens ånd, Elias hadde fryktens ånd - for å nevne noen

Andre fikk på samme måten enten en ånd hver, eller vekselsvis en kraft og så en annen kraft.  Slik som det var med Jermias og de tolv, samt David og profetene.

Når Åndens gaver hadde tatt opphold i Kristus, slik det var profetert,  får de som tror på Han og er døpt Åndens kraft.

Slik sies det i Ef 4, 7-8

  7 Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt. 8 Derfor heter det:
Han steg opp i det høye
og bortførte fanger,
til menneskene ga han gaver.

Se også Salme 68, 19.

Som et tydelig bevis på DHÅs nærvær konstaterer Justin Martyr følgende:

"Hver eneste dag er det noen som forlater villfarelsens vei og blir en Jesu disippel.  De mottar gaver ... en mottar kunnskapens gave, en annen rådgivningens gave, en annen maktens gave, en annen helbredelsens gave, en annen gaven til å vite noe på forhånd, en annen undervisningens gave, en annen gave å frykte Gud"  (Dialogen 39, 2.)

Vanndåpen er den nye pakt og er en overveldende gave fra Gud. 

Vi ser da Jesus døpes i vann av Johannes døperen at DHÅ kommer over Jesus.  Da vi i dåpen blir ett med Jesus får også vi DHÅ i oss eller over oss.  Og da vi blir ett med med Jesus får vi den overveldende gave - at vi blir syndfrie og renset og får evig liv i troen på Han og Hans oppstandelse.

Jeg viser også til 1. Kor 12, 4 og 28ff.

Gå til innlegget

Johan Greger Aulstad Professor dr. juris, Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø

En smakebit fra kronikken i Aftenposten:

 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ddbovw/Mistillitsforslaget-hadde-som-formal-a-begrense-Listhaugs-rett-til-a-ytre-seg-som-justisminister--Johan-Greger-Aulstad

 

"Mitt inntrykk er imidlertid at en stadig større del av befolkningen gjennomskuer slike forsøk fra mediene på å spinne uttalelser fra eksperter, slik at uttalelsene gir inntrykk av at en bestemt person eller gruppe tar feil. Selv mener jeg slik journalistikk er yrkesetisk forkastelig og ingen pressestøtte verdig.

Etter min mening er det ikke juridisk grunnlag for å konkludere med at Sylvi Listhaug tok feil når hun påsto at Jonas Gahr Støre har kneblet hennes ytringsfrihet.

Fra et samfunnsmessig ståsted mener jeg imidlertid at Støres sensuriver er langt farligere enn Listhaugs provokative og takløse utspill. Jeg mener Listhaug har rett i at det er viktig å sørge for stor takhøyde i innvandringsdebatten. I debatten om hva slags innvandringspolitikk Norge skal føre bør det også være rom for ytringer som enkelte vil oppleve som ubehagelige og provokative. Dette er nødvendig for å unngå den såkalte trykkokereffekten."

Gå til innlegget

Fosser fram på meningsmåling

Publisert nesten 2 år siden

TV2 sin meningsmåling viser kjempebyks på oppslutningen. Fremskrittspartiet får hele 20,6 prosents oppslutning, frem hele 9,8 prosentpoeng sammenlignet med den ordinære målingen.Blåeste på syv årMandatberegningen viser at et valg i dag ville gitt det blåeste Stortinget på over 7 år. Høyre og Fremskrittspartiet ville fått hele 81 mandater og hatt klart flertall sammen med Venstre som ville fått 9 mandater.

Regjeringspartiene har ikke hatt så høy oppslutning på mange, mange år.

Snakk om bomskudd for alle politiske forståsegpåere.

I TV2 - i VG - ikke minst i VL.  Helbom på alle anlyser av samtlige eksperter -over en lav sko,

 

https://www.tv2.no/nyheter/9755040/

 

Gå til innlegget

Døde og levende terrorister belønnes

Publisert nesten 2 år siden

Dette skriver ikke riksavisene om. Det nevnes ikke av politiske journalister eller av politikere - av en eller annen grunn. Er alle skremt til taushet? Denne nyheten ble sluppet nesten samtidig med Listhaugs famøse face book melding.

MIFF melder med kilder fra Jerusalem Post at utbetalingen til de palestinske terroristene øker med 430 millioner i året. 

I 2017 brukte de Palestinske selvstyre myndighetene 2, 7 milliarder kroner på å lønne terroristene, som i år økes til kr 3,15 milliarder kroner.

Terroristene som er ansatt av de Palestinske selvstyremyndighetene er ansatt både som levende og døde terrorister,

Selvstyremyndighetene har en lov som tilsier at 7 % av budsjettet skal gå til terrorister eller til familien i tilfeller der terroristen dør i angrepet.  

Jo verre og større en terroristhandling en utfører, desto større blir belønningen.

(Kilde Dagbladet Dagen 20.3.18)

Gå til innlegget

De liberale elitene hevder at de har brukt sin makt «til beste for nasjonen». Men egentlig har det vært til beste for dem selv, mener den britiske forfatteren og kommentatoren David Goodhart.

Aftenposten:

https://www.aftenposten.no/kultur/i/qn7960/-De-liberale-elitenes-politikk-er-med-pa-a-uthule-det-nasjonale-demokratiet

Noen smakebiter:

Gruppene er høyst reelle
– Helt siden du skrev essayet «Too diverse?» i 2004 – et essay som skapte mye debatt i Storbritannia – har du vært opptatt av temaer som identitet, innvandring, multikultur og demografi. I den siste boken din introduserer du begrepsparet «somewheres/anywheres». Hvorfor kom du opp med disse to begrepene?

– Det som har vokst seg større og sterkere enn jeg forutså i 2004, er den politiske reaksjonen mot mangfold og masseinnvandring. En av hoveddrivkreftene bak populismen i Europa er uten tvil en lenge ulmende hvit identitetspolitikk.

Forskjellene er høyst reelle, og alle som følger litt med på menings- og verdimålinger, kan ikke unngå å få øye på det todelte mønsteret jeg påpeker. Spenningsforholdet mellom «anywheres» og «somewheres» er etter mitt syn den viktigste skillelinjen i den vestlige politiske sjel, kanskje til og med i selve den menneskelige sjel.

Du er nærmest blitt utstøtt fra din egen leir av liberale, og beskyldt for å spre tankegods fra ytre høyre. Noen kalte deg rasist. Så kom brexit og Trump. Hva tenkte du da?

– Jeg tror jeg tidlig ble var en omfattende mangel på tilfredshet med den rådende liberalismen som «anywheres» står for. De har ikke i tilstrekkelig grad reflektert over konsekvensene av sin egen makt. De har dominert og hersket «til beste for nasjonen», men det har vært til beste for dem selv."

 

Min kommentar:  De har fylt de rikes lommer og det fortsetter de med, samtidig som de uthuler nasjonene.

Det må da alle se å forstå er en helt feil retning.  Det er å overgi seg og sine nærmeste neste til ødeleggelse.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
15 dager siden / 1919 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1732 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
13 dager siden / 1721 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
6 dager siden / 1023 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
9 dager siden / 876 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
20 dager siden / 860 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 819 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere