Bjørn Erik Fjerdingen

Alder: 69
  RSS

Om Bjørn Erik

Følgere

Det store spørsmålet?

Publisert over 2 år siden

Gud er stor? Hvorfor ser ikke alle det tydelig og klart? Hvorfor ser ikke vitenskapsmenn som lever av å studere skapelsens undere, eller mindre tilbøyelige til å gi Gud æren for Skapelsen enn en ulærd? Hvorfor har det våre liv og våre århundre vært hjemsøkt av så mange gudløse tyranner? Stalin, Hitler. Mao og Pol Pot. Hvorfor har flere kristne og jøder dødd for sin tros skyld i vår tid enn i alle tidligere tider til sammen?

Gud er god.  Hva skjer?

Gir Salmene i Bibelen svar på noe av dette?

Et enkelt eksempel: Hvorfor måtte David, som var salvet av Gud til å være konge, gjemme seg i 10 år i hulerfor å lure seg unna Sauls sverd?

Leser en Salmene forteller Salme 23 om den gode Gud, den gode hyrde med fullkomment velvære.  Den kommer rett etter Salme 22, som åpner med ordene Jesus ropte ut på korset.  Min Gud min Gud -  hvorfor har du forlatt meg.

Kontrastene er voldsomme.  Vi ser det samme i Salme 1020 og 103.

Hva er det Salmene her forteller oss.  Det viser meg at Gud trøster da det virkelig røyner på.  Jeg viser til Jes 57, 15 Den som er knust og nedbøyd i ånden.  Der er Gud med hjelp og trøst.

Salmene sett sammen viser det realistiske livet.  Det går i bølger og ingen er fri fra lidelse - og at bak skyene er himmelen alltid blå.

Det er mange eksempler på og sterke eksempler på hva Ordet og Salmene kan gjøre for mennesker i vanskeligheter.

"I 1977, da den kalde krigen var på sitt høyeste, ble Anatoly Scharansky, en framragende ung matematiker og sjakkspiller, arrestert av KGB fordi han hadde gjort flere forsøk på å emigrere til Israel.  Han tilbrakte 13 år i Gulag.  Fra morgen til kveld studerte han Salmene - på hebraisk.

Hva gir dette meg? spurte han i et brev.  Og han svarte selv:" Gradvis forandres min følelse av et stort tap og sorg til en følelse av skinnende håp."

Da det gjelder forfølgelsene og drap på kristne, massemordene verden aldri har sett maken til på egen befolkning og på jødene i vår tid - hvorfor tier Gud?  Eller tar Gud til orde?

Profetene i GT stiller de samme spørsmålene.  Finner vi noen svar der?

Gud peker på profetene selv - de som stiller spørsmålene om Guds taushet.  Han gjør det som et bevis på at Han bryr seg.  For Gud gjør ingenting uten å åpenbare planene sine for profetene.

Hvordan kan en nasjon klage da de har slike folk som Esekiel,Jeremia Daniel og Jesaja?

Det gir 5. Mosebok svaret på.  Guds avgjørels

e er tatt på bakgrunn av at Israel hadde svart på disse tegnene med trassig opprør.  Gud vil ikke repetere fortiden.

Gjennom profetene vender Gud seg nå i stedet til Ordets makt.

Profetbøkene viser en engasjert lidenskapelig Gud.  En Gud som bøyer seg ned for å erkjenne sin kjærlighet til menneskene, fortvilet over vår manglende respons.

Etter en nasjonal tragedie slik som jødene opplevde invasjonen av assyria, Babylon og Persia - så har jøden kun et sted å trekke seg tilbake til.  Ta gjerne også med jødeutryddelsene under 2. verdenskrig.  De trekker seg inn i armene på Guds skapende kjærlighet.

Hver gang lover gud å begynne på nytt.  Vi ser det da Han lover å sende en frelser, puste liv i stor haug av tørre bein.  Hver gang lover Gud at Han aldri skal gi opp,  Han skal alltid elske.

Den Gud som skriker av smerte på grunn av menneskets handlinger.  Grusomme handlinger, bøyer seg allikevel ned for å erkjenne sin kjærlighet til oss feilende menneskelige skapninger.

I Jer 9, 7 hører vi hvordan Gud føler det

7 Derfor sier Herren over hærskarene:
Se, jeg vil smelte dem og prøve dem.
Hva kan jeg ellers gjøre for folket, min datter?

Spørmålet er også: Gjør det noen forskjell?

Kilde: Philip Yancy

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Vårt liv er omringet av søvn

Publisert over 2 år siden

William Shakespeare: Vi er av samme stoff - som drømmer veves av; vårt lille liv er omringet av søvn.

Et annet berømt Shakespeare sitat fra Hamlets monolog: "Å sove, mulighet til å drømme."

Hjernen er aldri uvirksom ifølge professor Jim Horne.  Han er direktør ved Loughborough Universitys søvnforskningsenter.  Leonardo da Vinci tilskrev mange av sine oppfinnelser til drømmer og undret:

"Hvorfor ser øyet  ting klarere i drømme enn fantasien gjør mens vi er våkne?"

De alminnelige drømmene går det tretten av på dusinet. 

Likevel er Bibelen tydelig på at Gud fra tid til annen viser seg også i drømmer for å kommusisere med oss.

1. Mos 12, 6

6 Så sa Herren:
Hør mine ord!
Er det en profet hos dere?
I syn gir jeg meg til kjenne for ham,
i drømmer taler jeg til ham.

Bibelen referer hundrevis av ganger til drømmer som et virkemiddel i Hans kommunikasjon med oss mennesker.

Apostelen Paulus fikk et kall i et nattlig syn.  APGJ 16, 9

9 Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedoner som sto og kalte på ham og ba: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!»

 

 

Gå til innlegget

Tegn og undre i den arabiske verden

Publisert over 2 år siden

Før eller senere kommer vi til å se vekkelse bryte i Jordan. I nabolandet Irak er Guds Ånd i full gang med å gjøre klart for den messianske fredstiden som hele verden skal få oppleve. Kilde boken Mirakler blant muslimer. En gripende beretning om tegn og undere utenom det vanlige i den muslimske verden.Fortsatt fra nevnte bok.«Israel er det landet som nevnes flest ganger i Bibelen. Irak som i Bibelen dekker landområdene Assyria, Babylon, Sinear – landet og Mesopotamia – er landet som nevnes nest flest ganger.Irak er et land med dype røtter.

Kilde Mirakler blant muslimer


En gripende beretning om tegn og undere utenom det vanlige i den muslimske verden.


Fortsatt fra nevnte bok:

Jesaja 19, 21-25 (Profetien om fredsriket)


21 Da skal Herren gi seg til kjenne for egypterne, på den dagen skal egypterne lære ham å kjenne. De skal dyrke ham med slaktoffer og grødeoffer, avlegge løfter for Herren og innfri dem. 22 Herren skal slå egypterne – slå, men også helbrede. De skal vende om til Herren, og han vil bønnhøre dem og helbrede dem.
23 Den dagen skal det være en hovedvei fra Egypt til Assur. Assyrerne skal komme til Egypt og egypterne til Assur, og Egypt skal tilbe sammen med Assur.
24 Den dagen skal Israel, den tredje sammen med Egypt og Assur, være en velsignelse for hele jorden. 25 Herren over hærskarene skal velsigne dem og si:
Velsignet er Egypt, mitt folk,
Assur, et verk av min hånd,
og Israel, min eiendom!


Irak var sivilisasjonens vugge. Abraham dro ut fra Ur i Irak og i Irak bygde Noah arken.

Abraham dro ut fra Ur i Irak og i Irak bygde Noah arken. Babels tårn sto også her. Jakob fant sin kone Rakel her, da han oppsøkte sine Irakiske røtter.

Den svært så obsternasige profeten Jona ble sendt til Ninive i Irak for å forkynne et vekkelsesbudskap.


Byen heter i dag Mosul og ligger i Irak.


Assyria (Irak) beseiret Israels 12 stammer. Babylon som i dag er en provins i Irak, ødela Jerusalem under ledelse av kong Nebukadnesar.


Tre hebreere som nektet å delta i avgudsdyrkelsen ble kastet i ildovnen, men overlevde da Jesus viste seg i flammene som en fjerde person.


Profeten Daniel overlevde løvehulen.


Nebukadnesar fikk drømmer om verdenshistoriens videre utvikling og Daniel tolket dem.


Babylonerkongen Belsaar var vitne til at en overnaturlig hånd skrev et skremmende budskap på veggen.


Profeten Esekiel fikk mange profetier og viktige syn om åndelige realiteter mens han var bortført til Irak.


Og ikke minst: I NT finner vi at vismennene kom fra Irak for å hylle Jesus barnet, og Peter forkynte i Irak."

 

 

Gå til innlegget

Kan ateisme og sekularitet være årsaken til befolkningsnedgang i Europa - da en ser bort fra innvandringen? Historikere har pekt ut Europa sin nedgang i befolkning som den største reduksjonen siden svarte døden i det 1400 århundret. Den sekulære kulturen i Europa ser i større grad på barn som en byrde i motsetning til Kristendommen som ser på barn som en velsignelse.I Amerika så peker Eric Kaufmann ut at reproduksjonen i USA er nesten dobbel så høy hos religiøse som hos sekulære mennesker. Denne trenden er også blitt observert i Europa. (Eric Kaufmann, "Breeding for God," Prospect, November 2006.

Kilde: Jonas Stava:

"Utvikler vi oss fra mange guder (polyteisme) til en Gud (monoteisme) til ateisme (ingen Gud). Dette virker til å være historiens utvikling ifølge sekulære.

Denne teorien virker rasjonell fordi Vesten og spesielt Norge er blitt veldig sekulær. Men stemmer denne teorien med virkeligheten?

Ifølge European Value Survey så går 10-25% i av befolkningen i kirken. Bare 1/5 Europeere sier at religion er viktig i deres liv. Den Tsjekkiske presidenten Vaclav Havel beskrev Europa som den første ateistiske sivilisasjonen i historien.

I USA går 40% i kirken om Søndager. Mer enn 90% tror på Gud og 60% sier at troen er viktig for dem. Paul Bloom skriver i Atlantic Monthly at over halvparten av Amerikanere tror på mirakler, djevelen og engler.

Pippa Norris og Ron Inglehart oppsummerer fra et survey: The world has a whole now has more people with traditional religious views than ever before, and they constitute a growing proportion of the world's population". Consequently, the West is more secular, "the world as a whole is becoming more religious". (Pippa Norris and Ronald INglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide, Cambridge University Press, 2004, 5. 23.

Det er også interessant å observere at Kristendommen er idag en global religion. Den begynte i Israel, spredde seg utover Romerriket, Europa, Russland, Usa, Sør Amerika. Idag er land som Sør Korea landet som prosentmessig sender ut mest misjonærer. Kristendommen er veldig utbredt i Sør Afrika og Kina blir nevnt av mange religionsosiologer som landet som kan bli landet som om 20 år vil bli landet med mest Kristne. Kristendommen vokser raskere enn noen annen religion. (Her).

Sannheten er at tradisjonelle Bibeltro kirker og ikke liberale kirker som vokser. I Usa fra 1960 så vokste the Southern Baptist Convention fra 8.7 million til 16.4 million. (Institute on Religion and Democracy, 2005). Det samme gjelder i de fleste andre land.


Den kjente religions sosiologen Phillip Jenkins bekrefter mye av dette i The Next Christendom, "We should think of a woman living in a village in Nigeria or in a Brazilian favela". The vital centers of Christianity today are no longer Geneva, Rome, Paris or London. They are Buneos Aires, Manila, Kinshasa and Addis Abada. "The era of Western Christianity has passed within our lifetime, and the day of Southern Christianity is dawning.

Jenkins sine tall:

1. Europa har i dag 560 millioner Kristne

2. USA har 260 million

3. 480 millioner kristne i Sør Amerika

4. 313 millioner i Asia

5. 360 millioner i Afrika

Det er flere kirkegående Presbyterianere i Ghana enn i Scotland. Dette er interessant med tanke på at Scotland har hatt en enormt sterk Presbyteriansk arv siden Reformasjonen.


Kina har 100 millioner Kristne

Sør Koreas Yoido Full Gospel Church har 750, 000 tusen medlemmer.

Peter Berger mener at sekulariserings teorien har mistet sin troverdighet. Berger sier at modernismen skapt en krise med hensyn til livets mening. Dette er også bekreftet av Wolfhart Pannenberg som sa, "Secular culture itself produces a deep need for meaning in life therefore also for religion.

Mangelen på mening er bare ett av problemene med ateismen. Ateismens største problem er at den undergraver seg selv fordi jo mer sekulære mennesker blir jo større sjans er det for at de slutter å reprodusere seg. La det gjøres tydelig at jeg ikke nødvendigvis mener at folk trenger å få mange barn. Men en nasjon bør få nok barn til å opprettholde sin befolkning.

Pippa Norris og Ron Inglehart viser at rike mer sekulære nasjoner produserer omtrent halvparten så mange barn som en trenger for å oppretteholde befolkningen. Religiøse og fattige land produserer to til tre ganger så mange barn de trenger for å opprettholde befolkningen. Resultatet fra dette er åpenbart. Sekulære mennesker blir mindre i tall mens religiøse mennesker øker. (Pippa Norris and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide, Cambridge University Press, 2004. 24.

Russland sine fødselstall tilsier at de mister 700,000 mennesker i året. Russland er idag så påvirket av historiens mest sekulære og anti-religiøse ideologi at landet fortsatt sliter med reproduksjon. (Her)

Japan som er Asia mest sekulære land klarer ikke å reprodusere seg nok til å opprettholde befolkningen. En regner med at Japan vil gå fra 130,00 millioner til 100 millioner i løpet av de neste 30 årene."

Gå til innlegget

Spissformulert faller verden fra hverandre. Et nedslående perspektiv, javel, men hvis vi unnlater å se problemene i hvitøyet gjør vi oss selv en bjørnetjeneste.

Aftenposten i dag:

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/8wobxE/Verden-faller-fra-hverandre--Sverre-Lodgaard

Noen smakebiter:

"Verden faller fra hverandre


Forhandlingsløsninger til felles beste er blitt sjelden vare i internasjonal politikk.

Folkeretten er blitt et leilighetsargument

For 20 år siden var verden unipolar: Nå er den multisentrisk, og i boken Strategic Vision (2012) sier Zbigniew Brzezinski at små stater i stormaktenes nærhet er truede arter (jf. Krim)

Det er med det amerikanske imperiet som med det britiske: Land nummer to i det internasjonale makthierarkiet (Kina) som kan detronisere lederen, er problemet, utfordringen og eventuelt fienden. Graham Allison har funnet 16 slike situasjoner de siste 500 årene, og 12 har endt i krig.

Nå mister de internasjonale institusjonene betydning. Handelskrig truer

Globaliseringen har økt den gjensidige avhengigheten, men gjensidig avhengighet er ikke ensbetydende med mindre krigsfare.

Avtalene om rustningskontroll og nedrustning faller fra hverandre.

USA er ikke lenger leder for en liberal verdensorden, men har falt tilbake til rollen som stormakt med rett til innflytelse, likt Kina og Russland."

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2816 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1270 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
6 dager siden / 1185 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
12 dager siden / 857 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
4 dager siden / 724 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
16 dager siden / 546 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
4 dager siden / 539 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 490 visninger
NLM og ukultur
av
Gunnar Hansen
rundt 1 måned siden / 429 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere