Bjørn Erik Fjerdingen

Alder: 69
  RSS

Om Bjørn Erik

Følgere

Den tredje Pave, den helleige Klemens, er Peters tredje etterfølger etter Linus og Anakletus.

Han bevitner at han hadde sett apostlene og at han ennå hadde ders forkynnelse i ørene og deres tradisjoner foran sine øyne.

Han skrev et brev til Kirken i Korint rundt år 96.  Dateringen av brevet går tilbake til tiden like etter keiser Domitans død og forfølgelsen ende, det vil si like etter år 96.

Klemens brev tar opp i brevet sitt til Korint de samme temaer som var kjære for Paulus, som selv hadde skrevet to store brev til korinterne.

Dette gjelder særlig det teologiske forholdet mellom frelsen indikative (handling) og den moralske pliktens imperative (befalende) stil, noe som er evig aktuelt.

Først og fremst er det den glade forkynnelsen av frelsene nåde.  Herren kommer oss i forkjøpet og gir oss tilgivelse, gir oss sin kjærlighet, gir oss nåde til å være kristne, hans brødre og søstre.  det er en forkynnelse som fyller våre liv med glede, og som gir sikkerhet til våre handlinger.  Herren kommer oss alltid i forkjøpet med sin godhet, og Herrens godhet er alltid større enn alle våre synder.

 

Brevet gjengitt fra   Benedikt XV1- Kirkefedrene

 

Gå til innlegget

Guds mysterium

Publisert over 8 år siden

1. Kor 2,  4-14

 4 Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis.  5 For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft.
   
 6 Likevel forkynner vi en visdom for dem som er modne. Men det er ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere, de som går til grunne.  7 Nei, vi forkynner et mysterium, Guds skjulte visdom. Før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss fram til herligheten.  8 Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre.  9 Men som det står skrevet:
          Det intet øye så og intet øre hørte,
          det som ikke kom opp i noe menneskehjerte,
          det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham,
10 det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. 11 Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. 12 Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. 13 Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører Ånden til.14 Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis.

Gå til innlegget

 Gud griper ikke inn i våre liv med mirakuløse helbredelser eller natur undere har vitenskapen hevdet i over 100 år.

 Det anerkjente nyhetsmagasinet Newsweek har et hovedoppslag med tittelen:

 ”Vitenskapen finner Gud”

 Selv om vitenskapen muligens snart sier noe annet, de vitenskapelige sannheter varer ikke så lenge, er det interessant når det i artikkelen fremgår følgende:

 ”At Gud kan handle i denne verden mener vitenskapen at kvantefysikken gir grunnlag for å mene er korrekt.

 Og de sier at Gud kan gjøre inngrep uten å bryte naturlovene.

 Ja, selv Jesus som sann Gud og sant menneske mener vitenskapen gir en parallell som har vært kjent siden årsskiftet 1800/1900. Nemlig at lys er både bølge og partikkel. Å finne en slik parallell fører til at folk kan si at Han er både sann Gud og sant menneske. Det er ikke bare en vill kristen ide.

 Det er også verd å merke seg det Nathan Aviezer, professor i fysikk ved Bar-loalen Universet i Israel, sier om Bibelens skapelsesberetning. En slik omfavnelse fra vitenskapen er overraskende:

 ”Hundrevis av år med intens forskning av noen av de fremste tenkere som har levd, gav oss til slutt et bilde av universets opprinnelse som stemmer slående med de enkle ord i begynnelsen av 1. Mosebok.  Han mener betegnelsen ”skapelse”, helt klart har  forlatt bibelforskernes privates sfære, og er blitt tatt opp i vitenskapelige leksika. Man kan faktisk ikke lenger føre noen meningsfull faglig diskusjon uten at skapelse spiller en sentral rolle.”

 Han siterer også professorene A.H. Guth og P. J. Steinhardt:  ”Fra et historisk synspunkt er sannsynligvis det mest revolusjonerende aspekt ved den moderne kosmologi påstanden om at stoff og energi faktisk ble skapt, noe som står i skarp kontrast til århundrers vitenskapelige tradisjon, der man trodde at intet kunne komme ut av intet.”

Gå til innlegget

Forstår vi det underet?  Et barn blir født.  Har det kun med vitenskap å gjøre?

Forstår vi kraften i det minste frøet, sennepsfrøet som vokser til et stort tre?

Vann gir styrke til frø, blomster og alt liv på jorden.  Vann vasker rent det som er blitt skittent.

Dåpsvann vasker et menneske rent.  Og føder nytt liv for den døpte og troende.

Har vi forklaringer på alt vi ikke forstår?

Det er mye å undres over på jorden og i himmelen.

Troende tror - ateister krever vitenskapelige avhandlinger.  Troende og ateister er uenige, men vi er vel ikke uenige i at vi er mennesker og vi vet ikke alt.  Vitenskapen skraper utsiden av mennesket og jorden - mennesket er mye mye mere.  Følelser - kjærlighet - omsorg - sinne - glede - depresjon - hat - anger.  Angrer dyr på samme måte som oss?

Er disse følelsene vi har skapt av vitenskapen?  Vitenskapen har gjordt mye godt og forklart fernisset rundt våre liv.  Livene våre er så mye mye mere.  Vi er skapt og vi er elsket.  Hvor kommer kjærligheten i fra om den ikke kommer fra Gud? 

Hva er i grunnen galt med at mennesket er elsket av Gud og av Jesus?

 

Kjærligheten er Guds allmakt

 Mennesket er en del av universet.  "Av jorden er vi kommet" osv.  Ser en på jorden med mine øyne, er menneskets bestandeler ganske likt jordens.  Vi har omtrent lik masse/kropp og vann/væske som jorden.  Men mennesket har sjel - linken til Gud.  Hva hadde vi vært uten sjel, et tomt skall? 

Jorden er i universet.

Når mennesket elsker, må kjærligheten være en universel kraft.  Kjærligheten er Guds allmakt.  I universet og hos oss på jorden kjenner vi denne universale kraften, kjærligheten - det gode - nåden - barmhjertigheten - frelsen.  Alt det gode.

Men, mennesket kjenner også det onde.  Da vi som en del av universet kjenner det onde, som vi kjenner kjærlighetens universelle kraft - har vi en kamp mellom det gode (kjærligheten) og det onde (ondskapen).

Denne kampen mellom det gode og onde forteller Bibelen oss om.

Jeg setter mitt håp til kjærligheten, og jeg avskyr det onde.

Jesus som Guds enebårne sønn kom til oss jordboere for å vinne den ultimate kampen mot det onde.  Ved å stå opp etter døden, vant han over døden.  Kjærligheten vant kampen mot det onde.  Her sto slaget - slik at kraften fra oppstandelsen gir de som tror på Han evig liv.

De som tror på Jesus tror på oppstandelsen og på kjærlighetens seier.

Guds allmektige kraft er kjærligheten.  Gud kan ikke gjøre det onde, kun det gode.  Akkurat som satan ikke kan gjøre det gode.

Kjærligheten er universets sterkeste kraft.

Gå til innlegget

 

En jeg kjenner reiste etter murens fall inn i ateistiske Russland og delte ut Bibler til de som ville ha.

Han forteller om en av de første turene:

"Vi kom til en landsby I Russland for å dele ut Bibler.  Vi parkerte på torget og begynte å dele ut Bibler.  Det spredde seg som ild i tørt gras at det var kommet noen fra Norge og delte Bibler ut gratis til de som ville ha.  Innbyggerne strømmet til.

Til og med ordføren/borgermesteren møtte opp for å få seg en Bibel.  Han takket nordmennene.  Han takket for at de nå kunne lære seg hvorledes hvordan livet skulle leves."  De sultet etter lærdom om livet.

Tenk det.  Under ateismens åk, var det ingen som lærte menneskene hvordan de skulle leve livene sine.  Bibelen forteller og viser mennesker veien til det gode liv, hvordan livet skal leves.  Det var deres erfaring.

Bibelen viser oss livet og at veien er både kronglete og vanskelig.  Tydeligvis veldig vanskelig i et ateistisk samfunn.

Bibelen viser livet og veien og gir gode råd til et godt liv.

Mitt spørsmål er dette: Har ateistene noe annet å vise til mennesker om hvordan livet skal leves, og hvor tar de det i fra?  Det eneste ateistene gjør her inne på VD er å kritisere og herje med troen, særlig den kristne troen.  Sharia er visst på ingen måte noe som kritiseres i samme grad.

Har ateistene noen oppskrift på livet?  En oppskrift samlet i 3500 år skrevet av ateister?  Noe som hjelper mennesket?

Nei, de har ingenting annet enn gudsfornekt. 

Hva har ateistene å vise mennesker som sliter og er på bunnen i livet sitt?  Har de noe å gi til trøst til de som lider?  I tilfelle hva?

  For all del du må ikke finne på å tro på Jesus, sier ateisten.  For der kan du risikere finne noe eller noen som gir deg trøst og styrke ut av en annen verden.  Ateisten sier til mennesker i stor nød: For all del finn nå ikke på å tro på at Gud både frelser og helbreder slik menneske har vitnet om i 3500 år.  Tro nå for all del ikke på disse menneskene, de levde tross alt for nær naturen - i stillhet og undring over livet. 

De var bare noen tullinger, langt fra oss som stresser, maser og som har som vår største interesse å tjene hauger med penger.  Du må jo tro på oss, for vi vet alt om penger, matematiske teorier, vitenskapelige avhandlinger som vi ikke forstår.  Penger det har vi sansen for og det materialistiske livet vet vi mye om. 

Akkurat slik som Jesus forteller om i lignelsen om den rike mann og Lasarus.  Gi oss rike mere penger og drit i det virkelige livet.  Det livet er uansett så raskt over allikevel.  For tiden flyr og flyr i fra oss. Vi har nesten ikke tid til å leve. Tid til undringer over livet har vi ikke. Vi har ikke vært i den ytterste nød, så hør på oss. Vi vet selvsagt alt om livet, sier ateistene her inn på VD. 

 Drep heller tro og all spire til tro med ord og unyanserte angrep.  Du må ikke finne på å tro at vitnemålene er sanne.  Ikke risiker for alt i verden å bli troende?  Det er farlig det.

For all del tro ikke på det displene og de som levde sammen med forteller om  Jesus, da han vandret på jorden.

Finn ikke på å tro på alle undrene og helbredelsene.  For alt i verden må du ikke finne på å tro at slike undere også skjer i dag.  De som forteller at de bli helbredet og de som får trøst og styrke fra Jesus.  De kan du ikke stole på, for de vet ikke hva de snakker om.

 Det vet vi, vi ateister.  For vi har ikke opplevd Gud eller Jesus, den fred og ro og trøst det kan gi.  For da vi selv har ikke opplevd det, har heller ingen andre opplevd det.  For vi vet - vi ateister vet alt om matrielle formler - fysiske ting - og  vi vet noe om vitenskapen.   

Du må ikke finne på å tro, for kanskje finner du Jesus.  Da er du ille ute.

Du må ikke risikere det for alt i verden for da taper jeg ansikt, er ateistenes trøst til lidende. 

Det er ideologien til mange ateister slik de fremstår her på VD.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere