Bjørn Erik Fjerdingen

Alder: 69
  RSS

Om Bjørn Erik

Følgere

Det spørsmålet stiller filosofen Mark Mark Aurel, som motvillig ble keiser i Roma.  Han levde 121 - 180 e.K-.

Han ble keiser i år 161.  Det fortelles at han med tungt hjerte tok i mot valget som tronfølger og påbudet om å flytte over til det keiserlige palass.  Da han ble spurt om grunnen til at han var så nedslått, ga han en utredning om de onder som følger den keiserlige makt.  Han skrev tankene ned i dagboken sin som hadde tittlen "Til meg selv."

Vi vil bli fri i vårt indre; mennesket vil oppnå herredømme over seg selv.  Hva består denne friheten i?  Og hva er den en frihet fra?  Dette er spørsmål han stiller til seg selv.

Fritt er det menneske som kan gjøre hva det vil, som uhemmet av ytre omstendigheter kan utfolde seg og tilfredsstille sine ønsker og behov.  Den ytre frihet.

Det Mark Aurek forsøker å få frem er at vi må gjøre oss fri i vårt indre.  Denne indre friheten går ut på at bare de mennesker kan kalles frie, er de som er i besittlse av en viss karakter eller har oppnådd en viss sinnstilstand.

Denne indre frihet er åpenbart ikke en frihet som består i å kunne tilfredstille sine lyster.  For da, skriver han, at da ville rikets enehersker være den frieste av alle.

I "brødrene Karamosow" har Dostojevskij satt disse to frihetsidealer - den ytre og den indre frihet - opp mot hverandre i følgende ord som han legger munken Sosisma i munnen:

 "Verden har, særlig i det siste, erklært frihetens herredømme.  Men hva ser vi i denne friheten deres?  Intet annet enn slaveri og selvutslettelse.  For verden sier:  Du har behov.  Tilfredsstill dem, fordi du har de samme rettigheter som de rikeste og mektigste.  Øk dine behov.  Dette er den nye lære.  I dette ser de friheten.  Men, sier Sosima, " jeg sier dere at veien til friheten går bare gjennom lydighet - faste og bønn."

Mark Aurel skriver at egenskapene et menneske bør ha for å oppnå denne friheten er - visdom - rettferdighet - godhet - sunnhet.  Denne formuleringen viser at han klart går i mot de som har den oppfatningen at frihet består i å kunne tilfredstille sine lyster.  Se inn i deg selv, sier han, inne i deg er den gode kilde.

For Mark Aurel er derfor det vise menneske, det menneske som vet forskjell på godt og ondt, og som lar denne innsikt bestemme sine handlinger - ubetinget fritt og bare dette menneske er fritt.  Den indre frihet er evnen til å ville handle som en bør.  Det er den gode vilje og hensikt som er avgjørende, enten den lar seg gjennomføre eller ikke.

Du består av tre deler, sier han, kropp - livsevne og ånd.  To av dem tilhører deg selv, i den forstand  at du må ta vare på dem.  Bare den tredje delen, ånden, er i sannhet din egen

 

Gå til innlegget

Vitenskapen - en vrangforestilling

Publisert over 8 år siden

Kopiert fra:  http://www.riksavisen.no/?p=9096.

Foto: (c) CERN

Det er tide for vitenskapen å gå videre fra ren materialisme, å se mennesket som et avansert dyr – bare kropp, til å bli hel, se det dualistiske menneske som både kropp og ånd, de de-materialiserte interdimensjonale åndsvesener de i virkeligheten er og alltid har vært.

Werner Heisenberg, en av kvantefysikkens oppdagere og grunnleggere, observerte en gang at historien kan deles inn i perioder etter hva folk i tiden laget av materien. I sin bok fysikk og filosofi, utgitt i begynnelsen av 60-årene, hevdet han at på begynnelsen av det 20. århundre gikk vi en ny periode. Det var da kvantefysikken kastet av seg materialismen som dominerte naturvitenskapene i det 19. århundre.

Verdens store tenkere, forfattere og mystikere innen åndsvitenskapen mener at det må en slags gjenfødsel for å bli åpnet for de åndelige uendelige dimensjoner, for de som vil, og at mennesket selv begrenser seg for evig liv ved å begrense seg til materialister, i sin tro på at de kun er kropp, så er det som blir deres skjebne, at enhver får etter sin tro. WHYSIWYG (What You See Is What You Get). De-materiliseringer har altså ingenting med penger eller ikke-penger å gjøre, idet materialisme ofte forbindes med kommunismens hat mot kapitalismen, men har mer å gjøre med synet på mennesket.

Vi trenger derfor på langt nær alle å bli kommunister for å bli de-materialisert, tvertimot, og vi trenger snart ikke mer av denne ensidige kvasi-vitenskap – som egentlig er en hån mot fornuften og rasjonaliteten; naturvitenskap uten menneskets bevissthet og åndskraft vil aldri finne svarene på menneskenes problemer. «En kan ikke løse verdens problemer med den samme bevissthet som skapte dem«, sa Albert Einstein.

Om materialismen, skriver Heisenberg:

«[Denne] rammen var så smal og rigid at det var vanskelig å finne en plass i den for mange begreper i språket vårt som alltid hadde tilhørt dens egne basisegenskaper, for eksempel begrepet sinnet, den menneskelige sjel eller livet. Sinnet kunne bli introdusert i det generelle bildet kun som et slags speil av den materielle verden.»

 

Rupert Sheldrake

I dag lever vi i det 21. århundre, og det synes som de fleste fortsatt er hengiven til dette smale og begrensede syn på tingene. Som Rupert Sheldrake sier det i sin nye bok, utgitt nylig, «The Science Delusion»: «Dette trossystem som styrer konvensjonell vitenskapelig tenkning er en handling av tro, forankret i en 19. århundres ideologi.»

Fra bokpresentasjonen:

Vitenskapen villfarelse er troen på at vitenskapen allerede forstår innholdet av hele virkeligheten. De grunnleggende spørsmålene er besvart, slik at bare de detaljene som skal fylles i. I denne boken, viser Dr. Rupert Sheldrake, en av verdens mest innovative forskere, at vitenskap blir innsnevret av antakelser som har befestet seg i dogmer. Det ‘vitenskapelige verdensbilde «har blitt et trossystem; At alt i virkeligheten er materialistisk eller fysisk. Verden er en maskin, som består av død materie. Naturen er formålsløs. Bevissthet er ingenting, men den fysiske aktiviteten i hjernen er alt mener de. Fri vilje er en illusjon. Gud eksisterer bare som en idé i menneskesinnet.

Sheldrake undersøker disse dogmer vitenskapelig, og viser på en overbevisende måte at vitenskapen ville vært bedre uten disse begrensninger: friere, mer interessant, og mer moro

 

Om forfatteren:

Dr Rupert Sheldrake er biolog, og forfatter av mer enn 80 tekniske avhandlinger og 10 bøker, inkludert «A New Science of Life». Han var en Fellow ved Clare College, Cambridge, hvor han var direktør for studier i cellebiologi, og var også en Stipendiat til Royal Society. Fra 2005-2010 var han direktør for Perrott-Warrick Prosjekt til forskning på uforklarlige menneskelige evner, finansiert av Trinity College, Cambridge. Han er i dag medlem av Institute of Noetic Sciences i California, og en gjesteprofessor ved Graduate Institute i Connecticut. Han er gift, har to sønner og bor i London. Hans webisde er www.sheldrake.org

David Berlinski

David Berlinski, forfatter av «The Devil’s Delusion: Atheism and Its Scientific Pretensions».

Berlinski, selv en sekulær jøde, har i debatt med Hitchens hevdet at fascistiske og kommunistiske regjeringer, inkludert Nazi-Tyskland og Sovjet-Russland hadde felles ideene om at «Ingen makt var større enn deres egen, og de handlet på dette.» De var gudløse regjeringer, til tross for noen «infiltrasjoner av religiøse tanker», sa han.

Berlinski sa han har skrevet boken for å motvirke argumentene gjort av aggressive ateister fordi han ble irritert «av ulike hardtslående tomskaller i det naturvitenskapelige miljøet.»

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=5948544&rom=MP

 

Petter Wilberg

The Science Delusion – Why God is real and science is religious myth: 1

Fra bokpresentasjonen:

Science Delusion tilbyr et motstykke til den bølgen av aggressiv anti-religøsitet eksemplifisert ved Richard Dawkins ‘vitenskapelige’ kritikk av religionen og religiøse i «The God Delusion». Målet er ikke å forsvare noen spesifikke religiøse trosretninger, men å vise hvordan det vi kaller «vitenskap» er like mye basert på irrasjonelle og dogmatisk ubetinget tro som den mest «fundamentalistiske» religion. Ved å skjære gjennom de vanlige myter og vrangforestillinger som utgjør vår idé om «vitenskapen», samt de som vitenskapen selv er grunnlagt på, utlegger filosofen Peter Wilberg en «kjettersk» hvor han utfordrer den kvasi-religiøse autoritet som det moderne vitenskapelige verdensyn holder monoplistisk i dagens globaliserte vestlige media og kultur. I motsetning til dem tankeløse debatten mellom sekulære ateister og religiøse teister, hevder han at spørsmålet om Guds virkelighet er ikke avhengig av eksistensen eller ikke-eksistensen av et Høyeste vesen ‘med’ bevissthet – men kan besvares gjennom en ny forståelse av Gud som bevissthet.

Om forfatteren:

Født i London i 1952. Peter Wilberg studerte ved Oxford og ved Antioch Universitetet. Han har brukt livet sitt forske på og skrive innen filosofi medisin, psykiatri, psykoterapi, vitenskap og religion. Han har en spesiell interesse i indisk tantrisk metafysikk og teologi, og i de østliges røtter for tidlig kristendom. Hans publiserte bøker inkluderer «The Awareness Principle – en radikal ny livsfilosofi, vitenskap og religion»; Heidegger, medisin og «vitenskapelig metode» og «The QUALIA Revolution – fra kvantefysikken til kosmisk Qualia vitenskap.

http://www.amazon.co.uk/Science-Delusion-real-science-religious/dp/1904519067

Manglende sjelsdybder

Eller ‘mangelfullt utviklede sjelsevner’ som disse samme folk sa om Knut Hamsun. :)

De møter snart seg selv i døren, dundrende psykologiske projeksjonsmekanismer de lider under.

De som har virkelig utforsket menneskenes miljø vitenskapelig, åndsvitenskapelig, vil synest svært synd på dem for den manglende sjelelige dybde hos mennesker som denne almenlege og alle hans religions trosfeller, som også selvfølgelig må få lov å utbre sin tro, men fattig høres det ut som lell.

Deres ensidighet gjør at sykdommer klarer de ikke kurere, de ser ikke de åndsmessige betingelser fyisk sykdom springer ut ifra. De som vil holde seg i live så lenge som mulig bør helst finne seg leger som ser mennesket som det hele vesenet det er, og behandler problemet, og ikke bare symptomene, som pilleselgere for syntetiske kjemikalier på kommisjon fra Rockefeller & Co., med sin norske salgsavdeling FHI med Camilla Stoltenberg i spissen.

Pemger i kassen gir det nok, men særlig suksessfull i sin gjerning utenom det tror jeg ikke slike noensinne vil føle seg suksessfulle på den måten de helst burde satt pris på å ha suksess; kurere sykdom. Men, men – materialismen, suksess målt på skattelistene i kroner og øre, er bedre enn noen annen suksess – også bedre enn den lykke å gjøre ærlig arbeid og virkelig kunne behjulpet å kurere noen, eller?

Om forfatteren

Jarle Johansen har skrevet 543 artikler.

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”..................................................................... Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2010..................................................................................... "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel........................................................ http://www.dissident-net.info

 

Gå til innlegget

Er mennesket kun kropp?

Publisert over 8 år siden

 Så vidt jeg har forstått, først nå i det siste, så består mennesket av legeme - sjel - ånd.

Sjelen er psyken vår, følelsene våre og fornuften.  Mens ånden er linken til Gud.  Så vidt jeg har forstått er mennesket alene om å ha ånd av levende vesener.

Sjel har vært benyttet så vidt meg bekjent om ånden vår siden de første kristne.  I alle fall er det oversatt til sjel av mange kristne tenkere. Slik har jeg også forstått det tidligere.  At mennesket er kropp og sjel.

Men, mennesket er : Legeme - sjel - ånd, et menneske?

På tråden "Hvorfor i all verden ha en kristen tro?"  Stiller Lilli Spæren dette spørsmålet:

Hva er en sjel?

Hva er en sjel? Hva er det å ubevisst vite noe? Hva betyr det å være mer enn bare en kropp?

Hun svarer selv dette:

”Dette er store filosofiske spørsmål som ikke er lette å svare på, på en skikkelig måte.

Sjelen slik jeg forstår den er mitt innerste jeg, den kommer fra Gud og er på vei tilbake til Gud. Den er laget av et slikt stoff som aldri dør.

Jeg tror at sjelen har hukommelse, det er den ubevisste kunnskapen vi har i oss, som gjør at vi lengter etter det ubeskrivelig rene, vakre og evige. Drømmen om den store evige kjærligheten er av en slik art.

Å være mer enn bare en kropp handler kanskje om å erfare at vi undrer oss, lengter, og savner mening og sammenheng i livet vårt. Vi er kreative og trenger noe og noen å leve for.

Interessant at du spør om dette. Det skal jeg undre meg mere over.

Merkelig i grunnen hvordan vi slår om oss med påstander, når vi bare forstår stykkevis. Vi har noen kloke mennesker som vi kan stå på skuldrene til vi som lever nå, samtidig som vi kan utfordre hverandre til å grave dypere.”

Mitt svar er:

Takk for fint svar. 

Prester sier det jeg skrev at mennesket er legeme - sjel - ånd.  At sjelen er vår psyke og vår hukommelse.

Følelser som vår glede - vår anger - våre bekymringer - osv er det meste av vårt liv.  Jeg pleier å si at følelsene er opptil 70 % av våre liv.  Våre liv leves i følelsene.  Materialisme eller status i samfunnet betyr lite for livet eller ingenting da det lir mot slutten.  Det er også 0 verdt da det virkelig blåser hardt i livet, og ved dødsrikets porter.

Da betyr kjærligheten det aller meste.  Alt det vi ikke gjorde mot våre nærmeste neste.  Mest typisk for menn kanskje at vi arbeidet for mye på bekostning av barn og familie.

Så ånden vår, herligheten vi kan oppleve, det som varmer hjertet ved å lese om Gud og Jesus i Bibelen - høre eller lese om gode vitnesbyrd. 

Gjenkjennelse av det dypeste i oss - det poetiske i Ordet - kjærligheten - det vakre i naturen -opplevelsen av Guds nærvær - linken til Gud. 

Slik jeg forstår jeg ånden nå.  Det er til å undre over - til kontemplasjon.

Håper vi kan fortsette denne diskusjonen - i undring over alt vi ikke forstår.  Er f.eks. ånden vår intuisjon eller vår magefølelse?

Paulus sier i 1. Kor 9-11 om Ånden:

9 Men som det står skrevet:
          Det intet øye så og intet øre hørte,
          det som ikke kom opp i noe menneskehjerte,
          det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham,
10 det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. 11 Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske?

Da kan ikke jeg annet enn å forstå at mennesket har 3 deler: Legeme - sjel – ånd

Samtidig at vi dør, lever vi som tror videre i paradis.  Dette er nåden Jesus kom med til oss. Det er korsets og oppstandelsens seier over dødsriket.  Det er frelsen - det evige liv - bryllupet - herligheten - paradis

Sykepleiere jeg har snakket med og som har sittet ved en rekke dødsleier har fortalt meg det de har opplevd da dødsøyeblikket inntreffer.  Et lys farer ut av kroppen og ut i rommet.  Er det Ånden?

Hva sier Bibelen om menneskets egen Ånd?

 Job 15, 13

    13 Du vender din ånd mot Gud,
          tar sterke ord i din munn

.Salme 31,6

  6 I dine hender overgir jeg min ånd,
          du løser meg ut, Herre, du trofaste Gud.

 Luk 1, 47

47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.

1. Kor 2, 12

12 Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss

Så vet vi at det også finnes onde ånder:

Matt 12, 22

22 Nå kom de til ham med en mann som hadde en ond ånd

Gå til innlegget

Den hellige Klemens av Alexandria

Publisert over 8 år siden

Klemens av Alexandria døde rundt år 215.  Han skriver om Jesus Kristus som Sannheten - Guds ord.  Det er troen selv som bygger sann filosofi, det vil si sann omvendelse på livsreisen.  Det er autentisk trosutvikling inspirert av Jesus Kristus i den sjel som er forenet med Han.  Alle kristne må starte en en søken ved troens felles grunnlag; de må tillate seg å bli ledet av Kristus og slik oppnå kunnskap om Sannheten og de sannheter som konstituerer troens innhold.  Denne kunnskap sier Klemens, blir en levende virkelighet i sjelen.

Den er ikke bare teori, men en livskraft, et forvandlende kjærlighetsfellesskap.  Kunnskapen om Kristus er ikke kun en tanke, men kjærlighet som åpner øynene, forvandler mennesket og skaper fellesskap med Logos, det guddommelige Ord som er Sannheten og Livet.

Det er Klemens som tar opp dialogen med greske filosofer etter at Paulus på Areopagos i Athen - Klemens fødeby - hadde gjort et forsøk på dialog med gresk filosofi.  Klemens gikk så langt som til å hevde at Gud hadde gitt filosofien til grekerne.

Noen ord fra den berømte bønnen til Kristus Logos som Klemens bruker i avslutningen av Paedagogys :

Måtte du hjelpe dine barn;

gi oss å leve i din fred,

å bli ført til din by, å krysse over

uten å bli senket i syndens bølger

å føres i ro av den Hellige Ånd

og av den uutrgrunnelige Visdom:

Vi som dag og natt

like til den siste dag

synger en takksigelsessang

til den ene Fader.....

til Sønnen som er læreren og mesteren,

sammen til Den Hellige Ånd

Amen

Gå til innlegget

Opplevelse av "the promised land"

Publisert over 8 år siden

Gud er Gud om alle mann er døde.  Gud er Gud om alle land er øde.

 

Ingen av oss er dommere i det hinsidige, og bra er det. 

Det jeg vet om dødsriket er det jeg kan lese i bibelen.  I tillegg til at jeg selv har hatt tre nær døden opplevelser.  Jeg har selv vært i dødsriket.  Der jeg var, var det en ubeskrivelig fred, den rene kjærlighet, fri fra alle bekymringer - det ord ikke greier å beskrive.  En ubeskrivelig herlighet.  Jeg har vært der og jeg vet og tror på herligheten i det evige livet for Kristus troende.

Dette var den første av en rekke opplevelser.

Vi mennesker kjenner til det gode og det onde.  Det kjenner vi på hver eneste dag.

Det er en nådig Gud, som gir de som tror på Han evig liv i herlighet. 

Alle menneskers sjel har evig liv.  

Hvordan ville verden vært om det ikke var et krav om å følge kjærligheten?  Verden hadde godt helt av hengslene av ondskap.  Det ser vi jo i dag.  Om ikke menneskene strever med å gjøre det gode mot sin neste, ville det ondskapen herje fritt. 

Røveren på korset trodde Jesus og fikk bli med til Hans Paradis.  Han kom til tro da dødsangsten hans sikkert var på sitt verste.  Hva som skjer like før dødsøyeblikket?  Hvem vet.

 Om Gud ikke kom til oss mennesaker med frelse og nåde, kjærlighet, barmhjertighet og godhet, ville alle komme til dødsriket.  Nå har Gud ordnet det slik at de som tror på Jesus får et evig liv i himmelen.  Dette forteller Jesus om i lignelsen.  Den rike mann og Lasarus. 

Mennsket har sjel og sjelen er linken til Gud. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2816 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1270 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
6 dager siden / 1185 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
12 dager siden / 857 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
4 dager siden / 724 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
16 dager siden / 546 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
4 dager siden / 539 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 490 visninger
NLM og ukultur
av
Gunnar Hansen
rundt 1 måned siden / 429 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere