Bjørn Erik Fjerdingen

Alder: 69
  RSS

Om Bjørn Erik

Følgere

Debatten om den kristne mystikk

Publisert rundt 8 år siden

Martin Luther og den kristne mystikk

Vårt Land har i dag en artikkel om Martin Luther og mystikk. 

Da forstår jeg Luthers store begeistring over Mesterboken som jeg skrev om i tråden Kristen mystikk som Mons Henrik Slagsvold startet.  Artikkelen er skrevet av journalist Astrid Dåstøl.

Noen smakebiter:

Danske teologer: Luther mediterte

Luther dyrket bønn og meditasjon, men det har kirken fortrengt, mener danske teologer.

Hvis man i dag tenner et lys eller mediterer, så får man ofte høre at det er katolsk eller «uluthersk». Men skal vi være lutherske, skal vi faktisk søke tilbake til en åndelig praksis og åndelige erfaringer, sier teolog og retreatleder Lene Skovmark til Kristeligt Dagblad

Hun understreker at Luther tok et oppgjør med Den katolske kirkens maktmisbruk og teologi, ikke dens åndelige praksis

I følge Lene Skovmark var Luther selv del av en klassisk spirituell tradisjon.  Hun mener det var del av hans teologi.

Ifølge lektor i teologi Hans Raun Iversen er den den danske folkekirken blitt mer åpen for åndelige erfaringer.

Prest og retreatleder Peter Ruge mener Luthers spirituelle side bør innlemmes i folkekirken og presteutdannelsen.  Han trekker fram selverkjennelse, meditasjon og bønn som eksempler.

 Luther er opptatt av å erkjenne både syndens makt og Guds moralske kraft i sitt eget liv.  Gjennom meditativ praksis, sier Ruge.  Luther mediterte gjerne over ord, følelser eller bilder. Men det er også en lang tradisjon for å oppfatte stillheten som Guds tale. 

Men ordet står sterkest.

For Luther er det avgjørende at Gud møter mennesket gjennom Bibelen og i gudstjenestens preken og salmesang.

Luther hadde ingen sans for buddhisme og jungiansk dybdepsykologi, som spiller inn når vi snakker om moderne spiritualitet.

Gå til innlegget

Urkraften - Gud er alt

Publisert rundt 8 år siden

Tanker om universets urkraft. Skaperen.

Vårt Land har et intervju med filosofen Gabi Gleichmann lørdag 4. august.

Noen tanker kommer Gleichmann med som er verdt å dvele ved, etter min mening..  Han har vært en dedikert buddhist, og opptatt av den jødiske mystikken kabbala.

Han mener at av og til ser ikke Gud alt, fordi Han står i veien for seg selv.  Det er der menneskene trengs.  Vi har en funksjon, men vi kan ikke forstå alt.  Det er som å prøve å forklare Bethovens geni til en mus.

Det å kalle den kosmiske urkraften for Gud er i seg selv en reduksjon.

Gleichmann mener videre det finnes mange flere dimensjoner enn vi er klar over.  Blant annet en åndelig dimensjon.

Videre at mennesker ikke dør, men går over i en annen fase.  Om du titter på liket av en du hadde kjær, ser du bare en verdiløs kropp.

Hva er det som forsvinner? (mitt spørsmål)

Videre sier han - Det finnes en harmoni. en orden og en kosmisk skapelse som bare er helt ubegripelig.  Alt har sin funksjon.  Det må være skapt, det kan ikke være slump.

Katastrofer er livets vilkår, sier han.  Jorden er i stadig forandring.  Jeg tror naturkatastrofer er en del av en utvikling.  Det er ikke noen som står bak naturkatastrofer som jordskjelv eller tsunamier.

De virkelig katastrofene er når vi selv av våre egen ondskap skaper Auswitz og Gulag.

 

For min egen del tenkte jeg på det gamle ordtaket: Alle veier fører til Rom," da jeg leste interjvuet. 

Men det som festnet seg mens jeg leste intervjuet, er at alle veier fører til Gud.  Universets skaperkraft.

For meg har Bibelen svarene.  Der er urkraften og kjærligheten å finne.  Hos Gud, vår Hellige himmelske far.

Hvorfor er den jødiske og kristne Gud den rette å tro på?  NT og Jesus fører tydelig frem et ikke volds budskap.  Kjærlighetsbudskapet til oss mennesker.  Og Han vet og vi vet at uten kjærlighet, får vi en forferdelig verden og et forferdelig mørkt og trist liv. 

NT og GT viser oss at også den onde kraft eksisterer, noe vi kjenner på kroppen nærmest daglig.  Hvorfor gjør jeg det jeg ikke vil, men ikke det jeg vil.  Du skal elske din neste også om din neste er en fiende.

Det enestående enkle budskap uten for mye dikkedarer.  Du blir frelst til evig liv ved troen, og ved troen alene.  Gud elsker mennesker.  Han setter oss fri.

 

 

 

Gå til innlegget

Den treene Gud og det treene menneske

Troen på den kristne og jødiske Gud vekker anstøt, nærmest fra tidenes morgen.  På Jesu tid hos romerne og andre.  Det samme i dag hos muslimer - hos ateister og agnostikere.

Hvorfor vekker troen på en som frelser oss anstøt, som sier elsk din neste som deg selv?  Som også sier at vi skal elske våre fiender?

Har ikke alle mennesker behov for å bli elsket og godtatt?  Hvorfor slik motstand mot fredsfyrsten Jesus med budskap om håp om evig liv - kjærlighetens kraft - godhet og nåde?  Hva skjer med et menneske som aldri er blitt elsket - ikke av foreldre eller andre?

Årsaken må være at mennesket er tre, slik som den treene.  Kropp, sjel og Ånd.  Den treene Gud er:  Gud - Jesus Kristus - DHÅ.

Hadde vi kun vært kropp og fornuft, ville ikke kjærligheten fra Gud vekket anstøt.  Vi hadde rett og slett ikke brydd oss.  Vi hadde ikke kunnet skjelne mellom det onde og det gode.

Da vi også er Ånd er åndskrefter og kampen mellom det gode og det onde, noe som påvirker vår atferd.  Kampen mellom det gode og det onde fores vi daglig med nyheter om - og er noe vi mennesker slites i mellom.  Å gjøre det gode mot andre eller bare være noen store egoister.  Vi kjenner lett igjen gode gjerninger og onde gjerninger. 

Åndskrefter er ikke synlige for vårt blikk - men vi kjenner og merker det på våre handlinger. Vi merker det om vi har uro eller kjærlighet i kroppen.  Dårlig samvittighet da vi har gjort noe galt eller dummet oss ut - eller gjort noe godt og får en godhetsfølelse i kroppen.  Når vi hater og elsker - når vi er snille eller onde - når vi er lei oss eller glade.

Mennesket er mer enn en kropp.  Motstanden mot kjærligheten og det gode, viser at virkeligheten er noe mer - betydelig mer - enn det vi ser og sanser med våre 5 sanser.

Ånden viser oss kampen mellom det gode og det onde - Ånden viser oss den åndelige virkelighet og gir visdom om Gud og viser oss kampen mellom det gode og det onde.

 

Gå til innlegget

Jesus viser noe av mysteriet

Publisert over 8 år siden

Disiplene får se Jesu herlighet og Han forteller hvem Han er.

Lukas 9, 28-33

Disiplene får se Jesu herlighet

 28 Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29 Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. 30 Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. 31 De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. 32 Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. 33 Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her.

Lukas 10, 22-23  Jesus forteller videre:

Hvem Sønnen er

 
21 I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. 22 Alt har min Far overgitt til meg. Ingen vet hvem Sønnen er, unntatt Faderen, og ingen vet hvem Faderen er, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.»
    23 Da de var alene, vendte han seg til disiplene og sa: «Salige er de øynene som ser det dere ser! 24 For jeg sier dere: Mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.»

 

Erfaringer fra den åndelige virkelighet, er noe som bygger troen.  Det gjør at budskapets sprengkraft fra vitner, gjorde at kristendommen ble tro for milliarder mennesker.  2 milliarder i år og millioner på millioner de siste 2000 år. 

Disiplene Johannes - Peter - Jacob fikk sammen, alle tre, se det samme.  Alle tre fikk et stort glimt inn i herligheten, inn i den åndelige virkelighet.

Millioner, på millioner av mennesker har senere fått kjenne Guds nærhet og fått oppleve bønnens og kjærlighetens kraft.  Det er som Jesus sier i vers 24 i Lukas 10: Mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det. Høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. 

Allikevel er det lite om noe vitnemål i DnKs gudstjenester.  Det som bygde troen, og var hoveddelen i de aller første gudstjenester.  Da samlet de første kristne seg hver søndag og fortalte hverandre om alt det utrolige som skjedde.

Jesus bekrefter det som sies om de lærde i verden: "fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små."

Den viktige visdommen om livet er gitt og åpenbart de umyndige små.

Det viktigste i livet er kjærlighet og meningen med livet er å være et lem på Jesu legeme.  Og visdommen er at Jesus er livets mening og samtidig kjærlighetens kraft.

Det viktige i livet, er ikke å være størst blant mennesker, men å tro på og elske den treene og sin neste.


 

Gå til innlegget

En ateists plutselige omvendelse

Publisert over 8 år siden

En artikkel i dagens VL. Journalist Olav Solvang, Stockholm

Økonomijournalisten trodde ikke på Gud.

Hun hadde vært ateist i 32 år, da hun i datterens konfirmasjon plutselig ble overrumlet og fikk en visshet om Guds eksistens.

Under konfirmasjonsgudstjenesten var det nattverd.  Det var kun hennes datters pårørende som ikke gikk fram.  Hun tenkte det var pinlig for datteren og hun reiste seg og gikk fram.

Hun hadde hatt "feil" prest i sin egen konfirmasjon.  Og nå stod jeg og ventet på brødet (Jesu legeme) og vinen, uten egentlig å ville det, forteller hun.

Da skjedde det plutselig noe veldig rart, en visshet om at dette var for min skyld og ikke for min datter.  Det ble et vendepunkt.

Det tok allikevel noen dager før troen festet seg.  Å bortforklare det som hadde skjedd i kirken var nytteløst.  Etter den fjerde søvnløse natten bestemte hun seg.  Og sa: "Gud du har rett.  Tilgi meg for at jeg har fornektet deg."

Hun ba om tilgivelse, men trodde ikke Gud kunne tilgi alle årene med fornektelse.

Etter 6 uker fikk hun klart for seg at tilgivelsen allerede var avklart gjennom Jesu død på korset.

Guds veier er uransaklige avslutter hun med.

Min egen kommentar:  Slik handler Gud.  Gud visste før hun selv at hun søkte Gud.  Gud hjalp henne frem til nattverdsbordet og fram til visshet om Guds eksistens.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere