Bjørn Erik Fjerdingen

Alder: 69
  RSS

Om Bjørn Erik

Følgere

Politisk religion - nazisme og kommunisme

Publisert rundt 8 år siden

I VL i dag. Om politisert religion - politisk religion - sekulær religion - islamisme og islam. Artikkel av Erling Rimhaug

Hitler prøvde å få nazi Tyskland til å fremstå som et alternativ til kristendommen.  Nazistene ville erstatte kristendommen med nazismen.  Skriver professor emeritus Juan J. Linz, ved Yale.

Det var de totalitære regimene til Stalin og Hitler som mest konsekvent utformet en politisk religion.  Politisk religion er av de vesentligste kjennetegnene på et totalitært system.

Politisk religion kan bare forekomme i samfunn som har gjennomlevd en sekulariseringsprosess.  De første eksemplene på politisk religion kom i kjølvannet av den franske revolusjon.

Emilio Gentile er professor i historie ved Universitet i Roma skriver at mange i samtiden oppfattet både kommunismen og fascismen som en religion.  Videre at mange som sluttet seg til dem gjorde det med den nyomvendtes glød og fanatisme.

Ingen av de totalitære bevegelsene greide å fullføre målene sine.

Eksprimentene endte med forferdelig konsekvenser - med massedrap - med ødelagte land - med forferdelige konskvenser for befolkningen.

Men hva om en tradisjonell religion utvikler seg til en politisk religion?

Islamismen er i ferd med å vokse fram som en poltisk religion.

Bassam Tibi er professor emeritus i statsvitenskasp ved Universitetet i Gøttingen.  Han skriver at jihadistisk islamisme er ideologien en transnasjonal  samtidsbevegelse som har tatt form som en ny totalitarisme.

Han betrakter islamismen som en ideologi av samme slag som nazisme og leninisme - en bevegelse som utgjør en trussel både for verdenfreden og for vestens sikkerhet.

Islamismen er en politisering av en tradisjonell religion.  Det er derfor helt avgjørende å skille mellom islam som tro og islamisme.

Prfessor Tibi blåser til alarm, mot islamismen.

  

 

Gå til innlegget

De som forsøker å ramme alle som er uenige

Publisert rundt 8 år siden

Noen ser det som en nødvendighet å sette negative merkelapper på meningsmotstandere. Enten det er politiske - religiøse - eller andre uenigheter

Det popper opp med tråder fra den krakilske venstresiden her på VD.  Tidligere har disse kalt meningsmotstandere ekstemister - rasister - nazister - fjordmanister.

Nå har de gått over til å kalle meningsmotstandere for angstbiterske, og mener da de som tror på Bibelens Gud - men eksemplene som benyttes er politiske uenigheter.

De ønsker og vil uansett uenighet klassifisere menings uenighet innenfor forskjellige rammer - som nevnt ovenfor. 

Nå ønsker de forbud mot kristne politiske partier.  Helst ønsker de et forbud mot Gud, mot troen på Gud.  Dette ønsker de skal lovfestes

Demokratisk sinnelag og respekt for kristne er totalt fraværende i argumentasjonen.

En skulle jo ikke tro det kunne gå an i et så opplyst samfunn vi lever i her i landet.

De har en totalitær tankegang.

Det er så en ikke skulle tro at de mener alvor, at de kun argumenterer som de gjør for å skape debatter.

Dessverre mener de visst alvor.    

  

Gå til innlegget

Sara Azmeh Rasmussen i en kronikk i aftenposten

Les kronikken her http://www.aftenposten.no/meninger/Politisk-kvalme-og-feig-debattstil-6993491.html

Gå til innlegget

Gode vaner for menneskene

Publisert rundt 8 år siden

Hellige vaner - godt for menigheter den enkelte

Per Arne Dahl skriver i VL lørdag om de Hellige vaner, eller gjentagelsens magi.  En av betydningene for ordet Hellig er "det som skiller seg fra" eller "det som gjør en forskjell."

De gode vaner bygger opp, frigjør krefter og holder oss sammen som fellesskap. 

Alt som bærer de menneskelige uvaners stempel bryter ned, binder krefter, reduserer glede og truer fellesskap.

De gode Hellige vaner gir gode frukter, mens de høyst forståelige menneskelige uvaner gir onde frukter.

Det er ikke likegyldig hvordan vi lever.  Det er ikke likegydlig om vi daglig leser Bibelen og ber til Gud.

Rike er de som har fasong på livet, som akter på de gode vaner og er trofaste mot de livsritualer som gir godhet og sannhet.

Hvordan gir vi rom for de Hellige vaner i et vanlig liv?

Akte dåpen - være trofast mot kirkegang - la seg nære av ordet - la seg nære av nattverdsbordet. 

Benytte seg av skriftemålet . Motta tilgivelsen av en bror eller søster på Guds vegne.

Tegne seg med korsets tegn.

Hellige vaner i det daglige livet gjør noe med oss.  Hellige vaner har forandringskraft. 

Gå til innlegget

Landets politimestere og Mæland

Publisert rundt 8 år siden

Jeg må si at landets politimestere etter klappingen av politidirektør Mæland oppover ryggen i dag, står fram i et grelt lys.  Noen få timer etter går Mæland av!!

Har vi så feige politimestere at de gjør hva som helst for å klappe for AP og justisministeren.

Noe de tydeligvis trodde var det rette for dem å gjøre i dag for å redde eget skinn.

Snakk om å bli tatt med buksa rundt anklene.

Rett og slett ynkelig.  Ikke rart politiet kommer dårlig ut i 22/7 rapporten.  De demonstrer hvorfor her.  Tenker kun kollegialt i stedenfor på sikkerheten for befolkningen.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere