Bjørn Erik Fjerdingen

Alder: 69
  RSS

Om Bjørn Erik

Følgere

Linn Skåber - skuespiller og komiker

Publisert nesten 8 år siden

Forteller i VG Helg

I min familie har vi en stor sorg.  Min mormor, som var en finfin, vakker og snill dame, døde veldig tidlig av en sykdom som heter hjernesvinn.  Hun bare forsvant, sakte, men sikkert. 

Til slutt lå hun, 52 år gammel, i en forsterstilling på et gamlehjem.  Leddene lot seg ikke strekke ut.

Vi var der hele tiden.  Ingen kontakt, bare fjernhet.

I dødsøyeblikket, sa min mor, strakk mormor hendene mot himmelen, blikket ble klart og hun sa: "Nå kommer jeg til dere."

Dette er min families trøst.  Dette er vår tro.

Jeg trenger ingen besserwissere til å forklare meg at dette må ha vært oppspinn, fordi det hang en lampe i taket foran himmelen eller noe.

Jeg vil fortsette å tro, fundere, være nysgjerrig og finne trøst.

Vite kan jeg gjøre i grava.

Gå til innlegget

Helbredelse ved bønn

Publisert rundt 8 år siden

Lege Glenn Stamnes-Larsen (49) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) mener han både kan helbrede pasienter og fordrive onde ånder ved hjelp av bønn.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.8368392

"– Jeg kan be helbredelse inn i noen, og jeg har sett mange bli helbredet av kristen bønn, sier han."

Her bekrefter kirurgen det som skjer i dag at bønn om helbredelse fører til helbredelse.

Akkurat som på Jesu tid - da Jesus vandret om på markene i Israel og helbredet mange og drev ut onde ånder.

Det er mange som kan vitne om den samme helbredende kraften som er i bønnen.


Det er makt i de foldede hender

Tekst: Trygve Bjerkreim / Melodi: Øivind Tønnesen  

Det er makt i de foldede hender.
I seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender,
Han har lovet at svar skal du få.

Det er svar underveis,
engler kommer med bud.
Om det drøyer,
dog fram det skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

Du som ber for ditt barn, dine kjære,
Er i forbønn fra år og til år,
Om du tålmodets lekse må lære,
Himlens bønnesvar engang du får.

Det er svar underveis,
engler kommer med bud.
Om det drøyer,
dog fram det skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

Det er makt i de foldede hender
Når i frelserens navn du får be,
Og en gang når du livsløpet ender,
Hvert et bønnesvar klart skal du se.

Det er svar underveis,
engler kommer med bud.
Om det drøyer,
dog fram det skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

 

Gå til innlegget

At Gud er "Gud" er mennesket årsak til

Publisert rundt 8 år siden

Var ikke mennesket skapt, da var Gud ikke Gud. At Gud er Gud er mennesket årsak til.

Hadde ikke Gud skapt mennesket, da hadde det ikke eksistert noen bevissthet om Gud. 

Det kristne mysterium består ikke i forsoningen mellom en herre og hans tjener, men mellom en far og hans sønn.  Og denne forsoningen er ikke en gjenforening, men noe uendelig mye mer.  Den er gjenoppvekkelsen av bevisstheten om Enhet.  Enheten eller sammenhengen i at vi er skapt i Guds bilde.

Virkeligheten lærer oss at vi ikke finner meningen med livet i det skapte.  Vi tror at vi finner meningen med livet i vitenskapen, i matrialisme og økende apetitt på økende velstand.

Innerst inne har hvert menneske en følelse av at verden aldri kan tilfredsstille oss.

Hvordan frigjøre oss fra matrialismen og troen på verden som meningen med livet?

Det er det evige i oss som er vår sanne mening med livet.  Derfor vil matrialisme og økende hunger etter mer føre til en følelse av tomhet og savn.

I Brødrene Karamasov har Dostjevskij satt disse to frihetsidealer opp mot hverandre - den ytre og den indre frihet - opp mot hverandre i følgende ord som han legger munken Sosima i munnen:

"Verden har i særlig i det siste, erklært frihetens herredømme.  Men hva ser vi i denne friheten deres?  Intet annet enn slaveri og selvutslettelse.  For verden sier:  du har behov.  Tilfredstill dem, for du har samme behov som de rikeste og mektigste.  Øk dine behov.  Dette er den nye lære.  I dette ser de friheten.  Men, fortsetter Sosima, jeg sier dere at veien til friheten går bare gjennom lydighet, faste og bønn."

 

 

Gå til innlegget

Den ytre og den indre frihet

Publisert rundt 8 år siden

Kilde: Vestens tenkere. Hvor får vi denne friheten fra, spør Mark Aurel. Mitt svar på det er troen på den treene Gud.

Marcus Aurel (121-180) ble meget uvillig keiser av Romeriket.  Han ønsket ikke å bli keiser.  Han uttalte om grunnen til at han var så nedslått da han ble pålagt å flytte over i palasset, var de onder  som nødvendigvis fulgte med den keiserlige makt. 

"Vi vil bli fri i vårt indre; vi vil oppnå herredømme over oss selv.  Hva består så denne friheten i?  Og hvor er denne friheten fra?  Spurte han seg selv om.

Ordet frihet fremkaller nok hos de fleste mennesker umiddelbart forestillingen om en eller annen form for uavhengighet, ubundenhet eller uhemmhet - først og fremst da det gjelder bevegelser og handlinger.  Fritt er det mennesket som kan gjøre hva det vil, som uhemmet av ytre omstendigheter kan utfolde seg og tilfredstille sine ønsker og behov.  La oss kalle denne frihet for den ytre frihet.

Men Mark Aurel mener vi må gjøre oss fri i vårt indre.  Det dreier seg ikke om en ytre frihet.  

For å oppnå den indre frihet, kreves det ikke minst innsikt og vilje; innsikt i målet, hva denne frihetsskjenkende karakter består i; vilje til utrettelig å danne denne karakter i seg.

Den indre frihet er åpenbart ikke en frihet som består i å kunne tilfredsstillelse alle sine lyster; i såfall ville rikets enehersker være friest av alle.

Det er en sterk motsetning mellom oppfatningen av hva ytre og indre frihet er, og Mark Aurels frihetsbegrep om at selv om han var rikets enehersker ikke var den frieste av alle.

I Brødrene Karamasov har Dostjevskij satt disse to frihetsidealer opp mot hverandre - den ytre og den indre frihet - opp mot hverandre i følgende ord som han legger munken Sosima i munnen:

"Verden har i særlig i det siste, erklært frihetens herredømme.  Men hva ser vi i denne friheten deres?  Intet annet enn slaveri og selvutslettelse.  For verden sier:  du har behov.  Tilfredstill dem, for du har samme behov som de rikeste og mektigste.  Øk dine behov.  Dette er den nye lære.  I dette ser de friheten.  Men, fortsetter Sosima, jeg sier dere at veien til friheten går bare gjennom lydighet, faste og bønn."

I motsetning til den frihet som består i å tilfredsstille sine behov, og som derfor er avhengig av gunstige og ytre omstendigheter, kan Mark Aurelse indre frihet bare oppnås gjennom lydighet, faste og bønn. 

Den må vinnes - vi blir ikke født inn i den.  Den må erverves - den kan ikke arves. 

Den friheten som vinnes på denne måten, er ikke et resultat i menneskets omgivelser.  Friheten finnes inne i oss.  Denne friheten er altså avhengig av en forvandling eller utvikling i mennesket.

Gå til innlegget

Han trodde pasientene sine var desillusjonerte da de snakket om et liv etter døden. Så falt han selv i koma

Eben Alexander skriver bok om livet etter døden.  Tidligere mente han at det bare var noe tull, men det var før han selv falt i koma.  Det skjedde i 2008.

Det var en ut av kroppen opplevelse som overbeviste han om at det eksisterer en himmel.

Det han opplevde var så ekte at det ga han en vitenskapelig årsak.  Det finnes et liv etter døden.

Eben Alexander har undervist i mange år på Harvard. 

Det er det største som har hendt meg sier han.

Jeg vet nå at det eksisterer en ubetinget kjærlighet som Gud har for oss.

 

Jeg har selv hatt 3 nær døden opplevelser.  Selv om det er en forskjell på Eben Alexanders opplevelse og mine - er opplevelsen av den ubetingede og rene kjærlighet den samme.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere