Bjørn Erik Fjerdingen

Alder: 69
  RSS

Om Bjørn Erik

Følgere

Gir Thormod Nordahl i en kommentar ateistenes egen forteffelighet et riktig bilde - da han vil ta fra troende stemmeretten. Sitat: "Noe annet jeg tror er at teister burde ekskluderes fra avgjørelser som vedrører samfunnet."

Han begrunner det med: "Besluttninger bør gjøres basert på realistisk debatt og jeg finner vitenskap mer troverdig som tegn på at  en bibelsk gud er usannsynlig."

Videre sitat:

"Det har vært et geistlig mindretallsdiktatur i Norge fra Olav Tryggvason til det 20. århundre. Kanskje lenger og.

Husk at vi fortsatt har en blasfemiparagraf i vår grunnlov.

Fremdeles dømmes ikke troende til evig fortapelse.

Kristne bør være de siste som benytter menneskerettigheter i sin argumentasjon."

Han har selv bekreftet det han har skrevet og sier at han bare kaller en spade for spade.

Ateisten Thormod Nordahl går altså inn for mindretallsdiktatur - ingen stemmerett for flertallet - menneskerettigheter er bare å fnyse i nesa av - demokrati har ingen verdi.  Eneste med mennskerettigheter er ateister.

Argumentasjonen hans er nazizme eller sosialdarwinisme.  

Utrolig å lese en slik argumentasjon fra en person oppvokst i velstandssamfunnet Norge.

Og han klager på blasfemi paragraf.

Det er rett og slett skremmende å se noe så vanvittig skrevet i en debatt i Norge.  Ren og skjær rasisme - ikke på hudfarge - men på trosspørsmål. 

Nazismens kjerne og menneskesyn har følgende kjennetegn: nihilisme (fornektelse av alle verdier) idealisme - aktivisme - projeksjon.  En sosialdarwinisme som gir den sterkeste all rett og for ateistens del alle troende som allestedsværende syndebukk for hele verdens miserer.

Forakten for svakhet er selvsagt dominerende.

Sosialdarwinismen gir et verdenssyn et anstrøk av "vitenskapelig" respektabilitetÅ ha vitenskapen på sin side utgjør et kjennetegn ved alle totalitære bevegelser.  Det gir tung visshet på egen handling.  Her er det mange likheter med den andre typen totalitarisme i mellomkrigstiden, Stalins Sovjetunionen.

Ja det er jo skremmende at noen har slike synspunkter og står fast på det. Det er sosialdarwinismen som ideologi som ligger under nazismen -stalinismen - og ikke minst Maos China.

Professor Bent Hagtvet skriver om nazismen: "Det dreier seg om en sosialdarwinisme som gir den sterkeste all rett, kombinert med en tro på det tyske folk felleskap, ubetinget krav til lydighet.... og med jøden som syndebukk for alt som går galt."

Bytter en ut den sterkeste all rett, med at ateistene skal ha all rett til å uttale seg, men ikke de troende - det tyske folk med ateistene og jødene med verdens troende. Da sier og mener Thormod Nordahl akkurat det samme som Hitler. 

Menneskeliv og menneskeverd spilte ingen rolle for hverken Hitler, Stalin eller Mao.  Sosialdarwinismen gir et anstrøk av "vitenskapelig" respektabalitet.  Der er liksom om å gjøre å ha vitenskapen på sin side.

Ikke ukjent for ateister akkurat.  Det er et kjennetegn ved alle totalitære bevegelser.  Alt ifølge samme prof. Bernt Hagtvet.

Det er ren sosialdarwinisme.  Og sosialdarwinisme er en viktig del av grunnlaget for totalitære regimer som Hitler Tyskland - Stalins Sovjet og Maos China.  Kan nok også ta med Pol Pot hvor sosaldarwinismen var enda sterkere enn i Maos China.  Myrderiene tok ingen ende i noen av disse totalitære regimene. 

Alle som følger med på ateistenes kommentarer her på VD har jo fått med seg deres understreking av å ha "vitenskapelig respektabilitet."  Det gir liksom betongtung visshet på egen handling og egen forrtreffelighet. 

Egen fortreffelighet er tydeligvis ingen mangel hos ateistene som kommenterer her på VD.

En fortreffelighet de da deler med totalitære regimer.  Stalins Sovjet - Maos China - Pol Pot.  I disse landene var kristen tro og tro en fiende.  I disse landene seiret ateismen.  Konsekvensen av det vet vi.  Er økt ateisme farlig for demokrati og menneskeverd?

Er kristen tro boldverket mot det vi vet om historiens nære despoeter? 
Viser ikke utviklingen i Europa de siste 2000 år Guds kjærlighet for menneskene.  Hva skjer om troen på Gud, hans kjærlighet og det evige livet for de som tror i paradis -  forvitrer?

 

Gå til innlegget

Det som var fra begynnelsen,

Publisert nesten 8 år siden

Livets ord Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi: livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv

To sterke vitnesbyrd fra Johannes og fra Peter.  Som hadde levd sammen med Jesus.  Som hadde erfart og ved selvsyn sett Hans guddommelighet. 

  Og her forteller Peter i 2. Pet 1, 15-18

15 Og jeg vil gjøre mitt ytterste for at dere alltid skal huske dette, også etter at jeg er gått bort.
    16 Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet.

17 For han fikk ære og herlighet av Gud, sin Far, den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» 18 Vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet.

Nå går vi inn i adventstiden.  Da Gud viste sin kjærlighet til oss.  Da Hans sønn ble født for at de som tror på Han skal bli frelst og få evig liv hos Gud.  Gjenopprettelsen av Adams fall - gjenopprettet av Jesus Kristus.  Det ene rettferdige mennesket og sann Gud.  Som oppfyller Ordet fra 1. Mos 5,1:

  1. Mos, 5, 1:  Den dagen Gud skapte mennesket, gjorde han det slik at det lignet Gud.

Jesus kom i vår skikkelse, for å gi de som tror på Han nåde - frelse og evig liv hos Gud.

Gå til innlegget

Kjøper adventistene julegaver i år?

Publisert nesten 8 år siden

Skal de ikke åpnes før 24.12. 2012 er de jo totalt bortkastede.

Hadde vært interressant å høre om de fortsatt står fast på at verden undergang skjer før juleaften.

Gå til innlegget

Hvordan kommer vi til tro?

Publisert nesten 8 år siden

Paulus i Romerbrevet synes jeg gir en utrolig beskrivelse av det vi tror, men ikke ser. Et lite utdrag hvor han skriver om veien til tro og frelse. Det er det gode budskap om frelse som fører oss til tro.

Paulus forteller oss at hvis vi bekjenner at Jesus er Herre og at vi tror at Gud har oppreist Ham fra de døde - da blir vi frelst.  Og at hver den som påkaller (ber til) Herrens navn skal bli frelst.

Troen kommer av det budskapet vi hører - og budskapet er Jesu ord.  Paulus sier også i versene 2-4 at de som brenner for Guds sak, men ikke kjenner eller forstår Guds rettferdighet, men i steden vil bygge sin egen rettferdighet (lovviskhet?) ikke får frelse.

Rom 1, 5-17

2 For det vitnesbyrdet gir jeg dem at de brenner for Guds sak, men uten virkelig å kjenne ham.  3 De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet.Derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud.  4 For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig

 5 Moses skriver om den rettferdighet loven gir: Det mennesket som lever etter budene, skal ha liv ved dem.  

6 Men den rettferdigheten som kommer av tro, sier: Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si for å hente Kristus ned –  7 eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Kristus opp fra de døde.  8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord, det som vi forkynner.  

9 For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. 11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. 12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. 13  Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?15 Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap! 16 Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap? 17 Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord

Gå til innlegget

Buddhister som ber til den kristne Gud

Publisert nesten 8 år siden

Uten kontakt med andre kristne ba en Thailandsk mor til utlendingenes Gud da sønnen ble alvorlig syk. Så begynte Gud å tale til henne i hverdagen.

Da en gruppe med kristne i Chiang Mai gikk ut for å hjelpe til under de store oversvømmelsene som nylig rammet byen, traff de Ning. Mens de hjalp henne å vaske ut huset sitt, fortalte hun at hun følte seg som en utstøtt i nabolaget.. Det vil si at naboene trodde at hun hadde mistet forstanden. Da teamet med kristne begynte å stille henne spørsmål, fortalte Ning at for en stund siden var sønnen hennes blitt alvorlig syk. Ingenting hjalp, så i sin desperasjon begynte hun å be til utlendingenes Gud, og sønnen hennes ble frisk. Siden har hun følt at hun skulle fjerne alle sine Buddhiststatuer og andre Buddhist religiøse symboler som hun hadde i huset, så det gjorde hun. 


Hun fortalte at hun følte det som om hun hadde fått en sjette sans, som om noe forteller henne når hun gjør noe galt eller gir henne en følelse av hva hun skal gjøre i en gitt situasjon. Med begeistrede øyne fortalte det kristne teamet hennes at, ”Det har vi også! Det er den Hellige Ånd!”

Teamet spurte om de fikk lov til å komme tilbake neste dag og ta med seg konen til deres Thai pastor. Dagen etterpå besøkte de kvinnen igjen. Denne gangen forklarte pastorkonen Bibelen og evangeliet om Jesus til Ning. Nå er Ning med i menigheten og forteller ivrig andre om Guds kjærlighet.

I nest siste avsnitt forteller kvinnen at hun føler det som hun har fått en sjette sans.  Hun har fått i opplevelsen DHÅ og visdommen om vår Gud.  Gud virker i alle områder.  Hos meg da jeg var ateist og hos buddhister som er kommet i en vanskelig livssituasjon.  Det er kraft i de follede hender, også da buddhister ber til den kristne Gud.

Kjærlighetens kraft er en sterk kraft.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere