Bjørn Erik Fjerdingen

Alder: 69
  RSS

Om Bjørn Erik

Følgere

Kan vi stole på fornuften?

Publisert nesten 8 år siden

Kan noen virkelig tro på menneskehetens fornuft etter den siste krigen? Slik spurte den russiske dikter Aleksander Blok etter 1. verdenskrig.

Den ufeilbarlige mennesklige fornuften har spilt fallitt etter fallitt.  Spørsmålet ble stilt som nevnt ovenfor, av dikteren etter 1. verdenskrig.  Men enda mye verre var i vente.  2. verdenskrigs grusomheter.  Stalins - Maos - Pol Pots grusomheter mot egen befolkning var i vente.

Det kriges rundt om i verden, hele tiden.  Er det fornuften som feiler så radikalt.  Det er i alle fall klart at mennesket ikke kan stole på fornuften som et vern mot galskap, overgrep, massemord osv.

I dag ser vi i muslimske land overgrep mot egen befolkning - nyhetene i dag om massevoldtekter av kvinner i Syrias borgekrig.

Mennesket alene med sin fornuft - er vi en fare for oss selv? 

Trenger mennesket Gud?  Gud som er kjærlighetens allmakt.  Gud som har sonet på korset for vår ufornuft og våre synder.  Eller står mennesket sterkest alene, med sin fornuft?

Gud kan ikke gjøre det onde.  Men hvordan handler Gud midt i terrorens og helvetes uhygge?  Gud kommer med håp, støtte, styrke og med bud om frelse til de som lider.  Han kommer med sin enorme kjærlighet.  

Aleksander Wat, en polsk poet som ble kastet i et bur sammen med 50 andre fanger og måtte stå månedsvis i en pøl av menneskelige ekskrementer, hadde en visjon om «djevelen i historien». «Det var der,» skriver han i Other World, «at jeg begynte å bli troende.» Alexander Wat ble troende, overlevde helvetet og ondskapen med helsen i behold.  Han kom til tro - og ble reddet fra helvetet til livet.  Gud var der og hjalp de svakeste - de reddeste - de som fryktet for sin eksistens. 

Alexander Wat beskriver da han merket djevelen i all sin grusomhet, da begynte han å bli en troende.

Hvorfor finner noen mennesker Gud midt i det ondes gjerninger.   I nærheten av slutten på sin eksistens.  Da mennesket kjenner dødrikts og djevelens krefter, finner mange mennesker troen på Gud.

Hvor er Gud i grusomhetene?  Grusomhetene som er den ondes og menneskets ansvar og gjerninger.  Hvordan virker Gud hos mennesker i sorg, midt i tragedien?  Hvor er kjærligheten da det onde herjer med mennesker?

Gud er kjærlighet og kan bare gjøre det gode.  I grusomhetene i den onde og gjennom våre onde gjerninger kommer Gud med trøst og styrke.  Gud kommer til de som lider under ondskapen med ordene om og lovnadene om frelse og et evig liv i himmelen.  Der kommer den treene med hvile fra grusomhetene, til trøst å styrke og med sin kjærlighet.

"Du kan bare se klart med hjertet, det essensielle er skjult for øyet"

 

 

 

Gå til innlegget

Abonnere på VL papirutgave?

Publisert nesten 8 år siden

Hvorfor støtte VL ved å abonnere på papiravisen. Finnes snart ingen grunn er min mening.

Ja det spør jeg meg om - om dagen.  Jeg opplever VD mer og mer som fanatikernes lekegrind.  Normal debatt er det langtifra.

Ikke et seriøst tema kan debatters seriøst.  Er det noen troende som uttaler seg om Gud eller troen, så kommer fanatikerne løpende med karakteristikker som ligner uttalelser mot utsatte grupper i mellomkrigstiden.

Gud er en gris, Gud er en massemorder, en psykopatisk Gud, gale er de som tror for det er fantasien som løper løs, gir religion skylda for alt det gale som har skjedd i verden minst de siste 3000 år.  Listen kan bli lang og lengere enn lang.

Mobbing over en lav sko av troende.

Hvorfor ser vi ikke det samme i papitavisen VL?  Det tillates jo på VD. 

Ekstremistenes og fantatikernes lekegrind må en jo kalle det.

Hvor er ansvarlig redaktør i denne saken.  Morken er jo ikke i stand til i hele tatt til å ha noe redaktøransvar - i alle fall ikke på VD.

Gå til innlegget

Nåden og frelsen må forkynnes

Publisert nesten 8 år siden

Da troen svekkes kommer forslagene om å innskrenke demokratiet fra venstresiden og nyateister. Også her i landet hvor vi svømmer i velstand i en urolig verden. En utopi å le av?.

 Under ateistiske styreformer viser historien at makthaverne, da særlig de venstreorienterte, har fremmet ateismen med til dels harde virkemidler.

Årsaken er at de har sett på kirken og kristendom som en mektig rival til det samfunnsoppbyggings prosjektet de totalitære diktatorer har satt seg fore.

Det skapte under det totalitære styre, for de som ville overleve, en medgjørlig kirke og en kirke som ble en alliert med det totalitære samfunnet kirken befant seg i.

Det har vært foreslått fra noen på denne tråden, ateistnes egen fortrefflighet og linken til totatalitære diktatorer,  å frata troende retten til å stifte politisk parti.  selv om et politisk parti hverken er en misjonsforening eller driver noen som helst forkynnende virksomhet.

Det ser vi altså her i landet i dag at noen på venstresiden vil lefle med totalitære samfunnsordninger og dermed underminere demokratiet vi har.  Hva blir det neste.  Frata troende stemmeretten?

Hvorfor ønsker noen nyateister på venstresiden å svekke demokratiske og dermed menneskerettighetene for troende her i landet.

Er det fordi kirken er en rival til politisk makt i Norge i dag?  Det er tydelig da vi leser debattene og noen tildels hissige debattanter som representerer nyateistene, at de bruker troende og kirken og kirkemakt som syndebukk.  Akkurat som som nazi Tyskland i mellomkrigstiden hadde jødene som syndebukker.  Vi kjenner historien.

Det som er farlig for totalitære bevegelser er troende og kirken.  De mener nå det selv tydeligvis, og benytter seg av vikarierende argumentasjon.  Om det nå er forfalskning - misforståelse av historien nærmest fra urtiden og Bibelens sannheter.

DnK i dag er det ikke mye sprut over som samfunnskritiker.  Der har venstrekreftene i kirka nærmest forfulgt noen med mørkemanns stempel - de liberale har benyttet staten for alt det har vært verdt for de liberal verdiers skyld.

De liberale tjener jo ikke Jesus.  Han forkynnes knapt i media, og biskopene - ja hvem vet hvor de har gjort av seg.  Det er jo ikke annet enn øredøvende stillhet fra den kanten.

Nei sier jeg.  Kirkens oppgave er å sette grenser, kritisere der sammfunnsveien går i feil retning, påpeke og kritisere fordommene både nyateister og andre ateister har om kirken.

Men det viktigste av alt.  Kirken må forkynne Jesus nåde - sannheten om frelsen vi alle trenger - kjærligheten - barmhjertigheten.  Det må gjøres kraftfullt.

Ellers ser vi jo at NRK TV ikke vil sende et pip om Jesus hverken i adventstiden eller i jula.

Det ser ut som om julenissen er blitt en sterkere sammfunnsaktør enn kirken.  På samme tiden som vi feirer vår frelsers fødselsdag.vil DnK bli en enda mer ubetydelig sammfunnsaktør enn i dag.  Og i dag tør nyateister å foreslå å innskrenke de demokratiske rettighetene for troende.  Hva med fremtiden? 

 

Gå til innlegget

Er myten om Nohas ark sann?

Publisert nesten 8 år siden

Det tror arkeologen som fant «Titanic».

Kan lese mer om det her

http://www.side3.no/article3530540.ece

Gå til innlegget

Etterlyser manglende deltagelse fra troende

Publisert nesten 8 år siden

Det pågår en debatt: Ateistenes egen fortreffelighet og linken til totalitære diktatorer

Det hadde gitt et mer blansert bilde om flere troende kunne bidra med sitt syn på debatten som går om troendes stemmerett, ytringsfrihet og om kristelige partier skal forbys i Norge.

Ifølge noen ateister er det noe de krever, da de mener at sludderet må forsvinne fra samfunnsdebatten.

Troende kan heller ikke, ifølge en ateist, benytte menneskerettigheter i sin argumentasjon.

En viktig debatt som trenger flere troendes stemmer og bidrag.

Håper på aktive bidrag fra troende i denne meget viktige debatten. 

Det rører seg utrolig mye grums hos noen ateister på VD.

Skremmende synspunkter.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere