Bjørn Erik Fjerdingen

Alder: 69
  RSS

Om Bjørn Erik

Følgere

Publisert nesten 2 år siden
Dag Løkke – gå til den siterte teksten.
Du har nok ikke forstått meg riktig, men det er noe jeg kan leve med. 

Det var nok en villet misforståelse Dag.  -:)))

Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.
Du har virkelig studert dette ser jeg.

Jeg skrev i kommentar 414 som i et svar til Jostein Sandsmark dette:

For i boka Det store puslespillet skrevet av Johan Sagrusten, forsker ved og bibeloversetter i Bibelselskapet, viser han hvordan tekstene ble skrevet i GT og i NT.

Det jeg har skrevet om bibeltekstenes historie til deg, ettersom du var interessert, har jeg hentet fra den boka.  Jeg regnet med at du var innforstått med det.

Jeg skriver gjerne om det jeg har lest og også om det jeg har erfart selv.  Jeg ser at Dag Løkke aldri skriver om noe han har lest.

Da blir det spennende å se hva han velger å kommentere, da det ikke kan være noe om noe han har lest.  Han leser altså ikke kommentarene han beklager seg over?  


Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden
Da det i 1950 ble funnet et gammelt manuskript i Egypt var mange forskere spente.  Manuskriptet besto av en liten rest av ei side fra Romerbrevet, og hadde en tekst fra Rom 4, 25 til  5,3 på framsiden.

Forskningen konkluderer med at bøkene i NT grovt regnet ble skrevet mellom år 50 og 100.

Selv mener jeg og tror at bøkene i NT ble skrevet før år 70 - før tempelet ble ødelagt.

For ingen av forfatterne nevner med et ord - tempelets faktiske ødeleggelse og at Jerusalem legges øde.

Som ble forutsagt av Jesus. Matt 24 og Luk 21.  Mark 13 og  Joh 2, 19,  


Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden

Den eldste og den beste teksten i Romerbrevet 5, 1 er altså den som står i alle moderne Bibler: så har vi fred med Gud

Slik har arbeidet med å få fram den originale teksten i Biblen vært et puslespill.

Det konkluderes med at evangeliene er øyenvitne skildringer.

Ser en på Johannes evangeliet Papyres 52, fastslår forskningen selv om det bare ble funnet en liten papyresbit med teksten fra Johannes evangeliet, at evangelieboka hadde vært på 130 sider de den var hel og uskadd.

Den ble funnet i Egypt og viser at boka var i bruk et sted langs Nilen, allerede i den første delen av 100-tallet.

Da var den kristne troen veldig ny og nesten ingen hadde hørt om Jesus fra Nasaret.

Kvaliteten på teksten er god og det er den samme teksten vi kjenner. 

Både Papyres 52 og Papyres 90 viser den samme teksten. Innholdet her viser lidelseshistorien og forhøret  Pilatus gjorde med Jesus.  Blant annet øyeblikket der Pilatus spør Jesus om Han er jødenes konge.

Et underlig sammentreff er at de to eldste fragmentene av Johannes evangeliet overlapper dette ene utsagnet:

Hver den som er av Sannheten hører min røst.


Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.
Jeg er noe kjent med Skriftens bevarelse gjennom tiden, noe som er fantastisk tema i selv og verdt å diskutere. For bibelen autoritet er under angrep for ha blitt endret gjennom årene.

Når en bokstav har mye å si:

Slik er det med Rom 5, 1

 Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.

Er et vers som tydelig sier at den som tror har fred med Jesus.

I mange gamle manuskripter av Romerbrevet er ordet vi har, skrevet med lang å i stedet for en kort o.  

Forskjellen blir stor.  Hvis den korte o-en  skal ordet leses ekjomen, som betyr vi har .   Mens med den lange å-en ekjåmen betyr ordet da la oss ha.

Da blir betydningen en helt annen.  I stedet for en bekreftelse på at vi har fred med Gud.  Blir det en oppfordring om: La oss ha fred med Gud.  Det blir noe annet.

Da det i 1950 ble funnet et gammelt manuskript i Egypt var mange forskere spente.  Manuskriptet besto av en liten rest av ei side fra Romerbrevet, og hadde en tekst fra Rom 4, 25 til  5,3 på framsiden.

Her hadde forskerne et manuskript fra før år 300 mellom hendene, med det omdiskuterte verbet i vers 1.

Da kunne de se formen verbet hadde i de aller eldste manuskriptene.

Det var uvanlig ettersom det var skrevet på pergament, og det er bevart  5 slike pergament utskrifter til NT før år 300.

Spenningen var stor.  Hadde dette tidlige eksemplaret lang eller kort o?  Mange Bibel oversettelser måtte forandres hvis manuskriptet inneholdt en lang å, i stedet for en kort o.

Så var det hull i pergamentet akkurat der o-en må ha stått.  Et hull var det der det mest interessante stedet i hele manuskriptet var.

Da startet et nytt detektivarbeid.  Hullet hadde slukt to bokstaver.  En kj som ser ut som en x og den berømte o-en.  Forskerne måtte undersøke hvor mye plass var det til bokstaver der hullet var.  Vår det plass til både en kj og en lang å? 

De målte både størrelsen på hullet og den gjennomsnittlige bredden på de greske bokstavene.  Det viste seg at det var helt utelukket at det var plass til en lang å.

Den eldste og den beste teksten i Romerbrevet 5, 1 er altså den som står i alle moderne Bibler: så har vi fred med Gud

Slik har arbeidet med å få fram den originale teksten i Biblen vært et puslespill.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere