Bjørn Erik Fjerdingen

Alder: 66
  RSS

Om Bjørn Erik

Følgere

Jesu hodeklede

Publisert 1 dag siden - 143 visninger

Oddvar Søvik om Jesu hodeklede.

 

Hele artikkelen kan leses i avisen Dagen i dag side 33.

Et lite utdrag:

"Apostelen Johannes forteller at hodekledet«lå sammenrullet på et sted for seg selv», se Joh 20,7. Dette hodekledet, på gresk sudarion, ble vist fram nå på langfredag i San Salvadorkatedralen. Det var en sterk opplevelse å se Jesu blod på en slik dag.

Dette kledet ble brukt til å samle opp blod fra Jesu sår i hodet og blod som rant fra nesa hans da de tok ham ned fra korset. Med kledet surret rundt hodet ble Jesus båret til graven. Før de svøpte ham i likkledet, dro de av hodekledet som da ble liggende sammenrullet for seg selv.

Siden 1985 er det forsket intenst på dette kledet også, og det er samstemmig oppfatning blant vitenskapsmennene at samme person har hatt begge kledene på seg. Legger man blodflekkene på hodekledet over blodflekkene på Likkledet er det 100 prosent match. Det er samme blodtype på begge kledene og pollenkorn viser dets ferd fra Israel, gjennom Nord-Afrika til Spania.Kledets historie er godt bevitnet. Det ble oppbevart i et kloster i Jordandalen til 570 e. Kr. Så ble det flyttet til Jerusalem i 614. Men da perserne angrep byen, flyktet de med kledet til Alexandria. Siden kom muslimene, og hodekledet ble fraktet gjennom Nord-Afrika til Spania. Muslimene erobret Spania også fra 711, men kom ikke så langt nord som til Oviedo. Der bygget kong Alfonso II et kapell for kledet i 812, Camara Santa, som siden ble bygget inn i katedralen i 1388.

Jostein Andreassen har skrevet en fascinerende bok om forskningen på hodekledet og dets historie: «Jesu hodeklede: Sudariet i Oviedo –hemmeligheten langs pilgrimsveien til Santiago de Compostela». Her viser han hvordan de to kledene stadfester hverandre og bekrefter evangelienes sannhetsinnhold."

Mer utfyllende her:

http://torinokledet.no/jesu-hodeklede--sudariet-i-oviedo

 

Gå til innlegget

Jesus det sanne påskelammet

Publisert 24 dager siden - 172 visninger

Påsken feires om noen dager. Evangeliet og Skriften forteller oss om det sanne påskelammet som åpenbares - som følger Skriften helt tilbake til mosebøkene.

 

Jesus ofret sitt blod for oss, som vår stedfortreder, Han er vårt påskelam da Han korsfestes. De som ikke forstår det, forstår ingenting av kristendommen og ingenting av Bibelens budskap.


Jødene, er fremdeles i Egypt i forholdet til Gud. De brøt den 1. pakt, allerede før Moses kom ned fra fjellet med steintavlene. Det beviste menneskenes skrøpelig vilje, og at en evig pakt aldri kunne eller kan bero på noen annen - enn mennesket Jesus Kristus.


Ettersom jødene ikke har tatt imot evangeliet og frelsen, vil de først bli frelst ved Jesu 2. komme.


Jesus er i dag, lever i dag og kan erfares som den levende Han er i dag.


Vi kan se hvor eksakt Jesus oppfyller profetiene fra mosebøkene til Johannes døperen, og på korset helt fram til han døde på korset.


Jødisk rett krevde at de korsfestede må dø og gravlegges samme dagen. 5. Mos 21, 22 ff.


Det var derfor bødlenes oppgave å fremskynde ofrenes død ved å knuse bena deres. Det skjer også i dette tilfellet med de korsfestede på Golgata.


De to røverne får bena knust. Men Jesu ben knuses ikke.


Soldatene ser at Jesus alt er død. I stedet gjennomborer en av dem Jesus side med et spyd og straks kom det ut blod og vann. Joh 19, 34.


Det skjer i den timen påskelammet slaktes. For påskelammet gjelder det Skriften forteller - at ikke et ben skal brytes.


2. Mos 12, 46.

Bena må ikke brytes på lammet.


Slik oppfyller Jesus alle forskriftene om det sanne påskelam, rent og fullkomment. Også det Johannes døperen sier i Joh 1, 29. Se Guds lam som bærer bort verdens synd.


Samtidig oppfyller Jesus Salme 34,20f.
Han bevarer hvert bein i hans kropp, ikke ett av dem skal brytes.

Mika 5, 1-3 viser Sannheten og keiser Augustus oppfyller profetien fra Mika om at fredsfysten skal fødes iBetlehem.


Fredsfyrsten fra Betlehem

5 Du, Betlehem, Efrata,
minst blant slektene i Juda!
Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme.
Hans opphav er fra gammel tid,
fra eldgamle dager.

2 Derfor skal han overgi dem,
helt til tiden er kommet da hun som skal føde, har født.
Da skal resten av hans brødre
komme tilbake til Israels barn.

3 Han skal stå og gjete i Herrens kraft,
i Herren sin Guds høye navn.
Og de skal bo trygt,
for nå rekker hans makt til jordens ender.


Det viser hvordan Gud handler i verden. Det viser at Bibelen taler sant. Slik som ødeleggelsen av Tempelet viser. Vers 3 viser også Guds makt og at de troende som er Jesu flokk blir tatt godt vare på. Det viser at Gud er Gud med makt også over dødsriket.

Allerede her vises evangeliet.

Gå til innlegget

Ord for dagen

Publisert rundt 1 måned siden - 90 visninger

Trygve Bjerkrheim skrev disse versene i 1969

Et ord for dagen:

"Kristus død for mine synder, oppreist i fra dødens blund, levende for meg i himmelen, Det er salighetens grunn.

På Hans soningsverk jeg bygger.  Blodet gjelder hver en stund.  Han har fullført frelsesverket.   Det er  salighetens grunn.

Den som tror på meg skal leve!  Slik lød ordene fra Hans munn.  Evig fast står frelsesfjellet.  Det er salighetens grunn.

Gå til innlegget

Hareide og Trump- Like flåsete og useriøse?

Publisert 3 måneder siden - 588 visninger

Hareide forsøpler den politiske debatten. Ser han ikke bjelken i eget øye. Hareide om Listhaug: "Hun er et større problem enn kontantstøtten"

Han respekterer ikke at andre f.eks. Listhaug har egne meninger.

Han viser ikke nestekjærlighet til en søster i troen - det virker nærmest hatefullt.

Da en som er leder i et kristent politisk parti, tuftet på kristne verdier - så viser Hareide seg å stå langt unna.

Han ser flisen i Listhaugs øye, men ikke bjelken i sitt eget.

Og så tror han at AP og SV skal støtte videre kontantstøtten - i sin nåværende form.  Det er lite realistisk.

Det må da være bedre å gå inn i en politisk debatt hvor de utveksler synspunkter og mulige løsninger, enn slik retorisk forsøpling.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Johannes Taranger kommenterte på
Snikturbanisering
8 minutter siden / 414 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Norge bør ta imot 10 000 kvoteflyktninger
12 minutter siden / 1277 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Livsfjern teologi
26 minutter siden / 5478 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Livsfjern teologi
43 minutter siden / 5478 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Livsfjern teologi
rundt 1 time siden / 5478 visninger
Søren Ferling kommenterte på
"Den muslimske fare"?
rundt 1 time siden / 1560 visninger
Sten André Fagermo kommenterte på
Livsfjern teologi
rundt 1 time siden / 5478 visninger
Jarl Henning Ulrichsen kommenterte på
"Den muslimske fare"?
rundt 1 time siden / 1560 visninger
Sten André Fagermo kommenterte på
Økende antisemittisme
rundt 1 time siden / 308 visninger
Sten André Fagermo kommenterte på
Snikturbanisering
rundt 1 time siden / 414 visninger
Sten André Fagermo kommenterte på
Kristendom og makt er en usunn blanding
rundt 1 time siden / 76 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Norge bør ta imot 10 000 kvoteflyktninger
rundt 1 time siden / 1277 visninger
Les flere