Bjørn Erik Fjerdingen

Alder: 67
  RSS

Om Bjørn Erik

Følgere

Vårt liv er omringet av søvn

Publisert 4 dager siden - 117 visninger

William Shakespeare: Vi er av samme stoff - som drømmer veves av; vårt lille liv er omringet av søvn.

Et annet berømt Shakespeare sitat fra Hamlets monolog: "Å sove, mulighet til å drømme."

Hjernen er aldri uvirksom ifølge professor Jim Horne.  Han er direktør ved Loughborough Universitys søvnforskningsenter.  Leonardo da Vinci tilskrev mange av sine oppfinnelser til drømmer og undret:

"Hvorfor ser øyet  ting klarere i drømme enn fantasien gjør mens vi er våkne?"

De alminnelige drømmene går det tretten av på dusinet. 

Likevel er Bibelen tydelig på at Gud fra tid til annen viser seg også i drømmer for å kommusisere med oss.

1. Mos 12, 6

6 Så sa Herren:
Hør mine ord!
Er det en profet hos dere?
I syn gir jeg meg til kjenne for ham,
i drømmer taler jeg til ham.

Bibelen referer hundrevis av ganger til drømmer som et virkemiddel i Hans kommunikasjon med oss mennesker.

Apostelen Paulus fikk et kall i et nattlig syn.  APGJ 16, 9

9 Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedoner som sto og kalte på ham og ba: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!»

 

 

Gå til innlegget

Tegn og undre i den arabiske verden

Publisert 6 dager siden - 853 visninger

Før eller senere kommer vi til å se vekkelse bryte i Jordan. I nabolandet Irak er Guds Ånd i full gang med å gjøre klart for den messianske fredstiden som hele verden skal få oppleve. Kilde boken Mirakler blant muslimer. En gripende beretning om tegn og undere utenom det vanlige i den muslimske verden.Fortsatt fra nevnte bok.«Israel er det landet som nevnes flest ganger i Bibelen. Irak som i Bibelen dekker landområdene Assyria, Babylon, Sinear – landet og Mesopotamia – er landet som nevnes nest flest ganger.Irak er et land med dype røtter.

Kilde Mirakler blant muslimer


En gripende beretning om tegn og undere utenom det vanlige i den muslimske verden.


Fortsatt fra nevnte bok:

Jesaja 19, 21-25 (Profetien om fredsriket)


21 Da skal Herren gi seg til kjenne for egypterne, på den dagen skal egypterne lære ham å kjenne. De skal dyrke ham med slaktoffer og grødeoffer, avlegge løfter for Herren og innfri dem. 22 Herren skal slå egypterne – slå, men også helbrede. De skal vende om til Herren, og han vil bønnhøre dem og helbrede dem.
23 Den dagen skal det være en hovedvei fra Egypt til Assur. Assyrerne skal komme til Egypt og egypterne til Assur, og Egypt skal tilbe sammen med Assur.
24 Den dagen skal Israel, den tredje sammen med Egypt og Assur, være en velsignelse for hele jorden. 25 Herren over hærskarene skal velsigne dem og si:
Velsignet er Egypt, mitt folk,
Assur, et verk av min hånd,
og Israel, min eiendom!


Irak var sivilisasjonens vugge. Abraham dro ut fra Ur i Irak og i Irak bygde Noah arken.

Abraham dro ut fra Ur i Irak og i Irak bygde Noah arken. Babels tårn sto også her. Jakob fant sin kone Rakel her, da han oppsøkte sine Irakiske røtter.

Den svært så obsternasige profeten Jona ble sendt til Ninive i Irak for å forkynne et vekkelsesbudskap.


Byen heter i dag Mosul og ligger i Irak.


Assyria (Irak) beseiret Israels 12 stammer. Babylon som i dag er en provins i Irak, ødela Jerusalem under ledelse av kong Nebukadnesar.


Tre hebreere som nektet å delta i avgudsdyrkelsen ble kastet i ildovnen, men overlevde da Jesus viste seg i flammene som en fjerde person.


Profeten Daniel overlevde løvehulen.


Nebukadnesar fikk drømmer om verdenshistoriens videre utvikling og Daniel tolket dem.


Babylonerkongen Belsaar var vitne til at en overnaturlig hånd skrev et skremmende budskap på veggen.


Profeten Esekiel fikk mange profetier og viktige syn om åndelige realiteter mens han var bortført til Irak.


Og ikke minst: I NT finner vi at vismennene kom fra Irak for å hylle Jesus barnet, og Peter forkynte i Irak."

 

 

Gå til innlegget

Kan ateisme og sekularitet være årsaken til befolkningsnedgang i Europa - da en ser bort fra innvandringen? Historikere har pekt ut Europa sin nedgang i befolkning som den største reduksjonen siden svarte døden i det 1400 århundret. Den sekulære kulturen i Europa ser i større grad på barn som en byrde i motsetning til Kristendommen som ser på barn som en velsignelse.I Amerika så peker Eric Kaufmann ut at reproduksjonen i USA er nesten dobbel så høy hos religiøse som hos sekulære mennesker. Denne trenden er også blitt observert i Europa. (Eric Kaufmann, "Breeding for God," Prospect, November 2006.

Kilde: Jonas Stava:

"Utvikler vi oss fra mange guder (polyteisme) til en Gud (monoteisme) til ateisme (ingen Gud). Dette virker til å være historiens utvikling ifølge sekulære.

Denne teorien virker rasjonell fordi Vesten og spesielt Norge er blitt veldig sekulær. Men stemmer denne teorien med virkeligheten?

Ifølge European Value Survey så går 10-25% i av befolkningen i kirken. Bare 1/5 Europeere sier at religion er viktig i deres liv. Den Tsjekkiske presidenten Vaclav Havel beskrev Europa som den første ateistiske sivilisasjonen i historien.

I USA går 40% i kirken om Søndager. Mer enn 90% tror på Gud og 60% sier at troen er viktig for dem. Paul Bloom skriver i Atlantic Monthly at over halvparten av Amerikanere tror på mirakler, djevelen og engler.

Pippa Norris og Ron Inglehart oppsummerer fra et survey: The world has a whole now has more people with traditional religious views than ever before, and they constitute a growing proportion of the world's population". Consequently, the West is more secular, "the world as a whole is becoming more religious". (Pippa Norris and Ronald INglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide, Cambridge University Press, 2004, 5. 23.

Det er også interessant å observere at Kristendommen er idag en global religion. Den begynte i Israel, spredde seg utover Romerriket, Europa, Russland, Usa, Sør Amerika. Idag er land som Sør Korea landet som prosentmessig sender ut mest misjonærer. Kristendommen er veldig utbredt i Sør Afrika og Kina blir nevnt av mange religionsosiologer som landet som kan bli landet som om 20 år vil bli landet med mest Kristne. Kristendommen vokser raskere enn noen annen religion. (Her).

Sannheten er at tradisjonelle Bibeltro kirker og ikke liberale kirker som vokser. I Usa fra 1960 så vokste the Southern Baptist Convention fra 8.7 million til 16.4 million. (Institute on Religion and Democracy, 2005). Det samme gjelder i de fleste andre land.


Den kjente religions sosiologen Phillip Jenkins bekrefter mye av dette i The Next Christendom, "We should think of a woman living in a village in Nigeria or in a Brazilian favela". The vital centers of Christianity today are no longer Geneva, Rome, Paris or London. They are Buneos Aires, Manila, Kinshasa and Addis Abada. "The era of Western Christianity has passed within our lifetime, and the day of Southern Christianity is dawning.

Jenkins sine tall:

1. Europa har i dag 560 millioner Kristne

2. USA har 260 million

3. 480 millioner kristne i Sør Amerika

4. 313 millioner i Asia

5. 360 millioner i Afrika

Det er flere kirkegående Presbyterianere i Ghana enn i Scotland. Dette er interessant med tanke på at Scotland har hatt en enormt sterk Presbyteriansk arv siden Reformasjonen.


Kina har 100 millioner Kristne

Sør Koreas Yoido Full Gospel Church har 750, 000 tusen medlemmer.

Peter Berger mener at sekulariserings teorien har mistet sin troverdighet. Berger sier at modernismen skapt en krise med hensyn til livets mening. Dette er også bekreftet av Wolfhart Pannenberg som sa, "Secular culture itself produces a deep need for meaning in life therefore also for religion.

Mangelen på mening er bare ett av problemene med ateismen. Ateismens største problem er at den undergraver seg selv fordi jo mer sekulære mennesker blir jo større sjans er det for at de slutter å reprodusere seg. La det gjøres tydelig at jeg ikke nødvendigvis mener at folk trenger å få mange barn. Men en nasjon bør få nok barn til å opprettholde sin befolkning.

Pippa Norris og Ron Inglehart viser at rike mer sekulære nasjoner produserer omtrent halvparten så mange barn som en trenger for å oppretteholde befolkningen. Religiøse og fattige land produserer to til tre ganger så mange barn de trenger for å opprettholde befolkningen. Resultatet fra dette er åpenbart. Sekulære mennesker blir mindre i tall mens religiøse mennesker øker. (Pippa Norris and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide, Cambridge University Press, 2004. 24.

Russland sine fødselstall tilsier at de mister 700,000 mennesker i året. Russland er idag så påvirket av historiens mest sekulære og anti-religiøse ideologi at landet fortsatt sliter med reproduksjon. (Her)

Japan som er Asia mest sekulære land klarer ikke å reprodusere seg nok til å opprettholde befolkningen. En regner med at Japan vil gå fra 130,00 millioner til 100 millioner i løpet av de neste 30 årene."

Gå til innlegget

Oppfylles profetiene om Jesu 2. komme - snart

Publisert 20 dager siden - 259 visninger

Spissformulert faller verden fra hverandre. Et nedslående perspektiv, javel, men hvis vi unnlater å se problemene i hvitøyet gjør vi oss selv en bjørnetjeneste.

Aftenposten i dag:

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/8wobxE/Verden-faller-fra-hverandre--Sverre-Lodgaard

Noen smakebiter:

"Verden faller fra hverandre


Forhandlingsløsninger til felles beste er blitt sjelden vare i internasjonal politikk.

Folkeretten er blitt et leilighetsargument

For 20 år siden var verden unipolar: Nå er den multisentrisk, og i boken Strategic Vision (2012) sier Zbigniew Brzezinski at små stater i stormaktenes nærhet er truede arter (jf. Krim)

Det er med det amerikanske imperiet som med det britiske: Land nummer to i det internasjonale makthierarkiet (Kina) som kan detronisere lederen, er problemet, utfordringen og eventuelt fienden. Graham Allison har funnet 16 slike situasjoner de siste 500 årene, og 12 har endt i krig.

Nå mister de internasjonale institusjonene betydning. Handelskrig truer

Globaliseringen har økt den gjensidige avhengigheten, men gjensidig avhengighet er ikke ensbetydende med mindre krigsfare.

Avtalene om rustningskontroll og nedrustning faller fra hverandre.

USA er ikke lenger leder for en liberal verdensorden, men har falt tilbake til rollen som stormakt med rett til innflytelse, likt Kina og Russland."

Gå til innlegget

Dåpen - Den Hellige Ånd og det nye livet

Publisert 25 dager siden - 452 visninger

Fra Oskar Skarsaunes bok Kristendommens jødiske røtter II.Den kristne dåpen gir DHÅ og den er kraften som virker i dåpen. Da Justin Martyr forsøkte å overbevise jøden Trypho om at den messianske tidsalder tross alt var begynt med Jesu komme, pekte han først og fremst på DHÅs nærvær. Før Jesu komme var det kun noen få profeter og konger som fikk noen av Åndens gaver. Salomo fikk visdommens ånd, Daniel forståelsens ånd, Moses hadde fromhetens og maktens ånd, Elias hadde fryktens ånd - for å nevne noen

Andre fikk på samme måten enten en ånd hver, eller vekselsvis en kraft og så en annen kraft.  Slik som det var med Jermias og de tolv, samt David og profetene.

Når Åndens gaver hadde tatt opphold i Kristus, slik det var profetert,  får de som tror på Han og er døpt Åndens kraft.

Slik sies det i Ef 4, 7-8

  7 Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt. 8 Derfor heter det:
Han steg opp i det høye
og bortførte fanger,
til menneskene ga han gaver.

Se også Salme 68, 19.

Som et tydelig bevis på DHÅs nærvær konstaterer Justin Martyr følgende:

"Hver eneste dag er det noen som forlater villfarelsens vei og blir en Jesu disippel.  De mottar gaver ... en mottar kunnskapens gave, en annen rådgivningens gave, en annen maktens gave, en annen helbredelsens gave, en annen gaven til å vite noe på forhånd, en annen undervisningens gave, en annen gave å frykte Gud"  (Dialogen 39, 2.)

Vanndåpen er den nye pakt og er en overveldende gave fra Gud. 

Vi ser da Jesus døpes i vann av Johannes døperen at DHÅ kommer over Jesus.  Da vi i dåpen blir ett med Jesus får også vi DHÅ i oss eller over oss.  Og da vi blir ett med med Jesus får vi den overveldende gave - at vi blir syndfrie og renset og får evig liv i troen på Han og Hans oppstandelse.

Jeg viser også til 1. Kor 12, 4 og 28ff.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Roald Øye kommenterte på
Biskoper og kirkeledere utfordes.
4 minutter siden / 2629 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Barnets dåp - frelse eller inngang til Faderen/ Farshuset?
13 minutter siden / 167 visninger
Kersti Zweidorff kommenterte på
Det romantiserte hodeplagget
23 minutter siden / 2369 visninger
Kjellrun Marie Sonefeldt kommenterte på
Refusert
24 minutter siden / 922 visninger
Torgeir H. Persett kommenterte på
Det romantiserte hodeplagget
33 minutter siden / 2369 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Barnets dåp - frelse eller inngang til Faderen/ Farshuset?
rundt 9 timer siden / 167 visninger
Les flere