Bjørn Erik Fjerdingen

Alder: 67
  RSS

Om Bjørn Erik

Følgere

Himmelen - paradiset

Publisert 22 dager siden - 84 visninger

Nå har det vært mye debatt og mange tråder om fortapelse eller ikke fortapelse. Det er mer interessant hva Bibelen og evangeliet forteller oss om Himmelen/Paradiset og hva de som ikke kommer inn går glipp av.

De første kristne snakket bare om det som venter - det glade budskapet Jesus kom med til oss i utgangspunktet alle fortapte.

Hva mister de fortapte - de som ikke får del i evig liv?

De går miste av å møte Jesus ansikt til ansikt. 1. Joh 3, 2

2 Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er  (Han er lys)

I paradiset lever de rettferdige sammen med Jesus.

Hva og hvordan er livet sammen med Jesus i paradiset?

 

Simeon Teologen forteller sin erfaring i møte med himmelen/paradiset, et glimt av herligheten.

Lyset er Jesu ansikt som stråler i en fantastisk stråleglans.  Et lys å hvile i, et lys der lyset er den rene kraftfulle kjærligheten - der lyset er rettferdigheten og barmhjerigheten.


SIMEON, DEN NYE TEOLOGEN
En beretning om en opplevelse


"Simeon ble født i år 949 og døde år 1022. Han er omtalt som den mest fremstående av middelderens bysantiske mystikere. Han fikk tittelen "Den nye teologen" på grunnlag av hans lære om Gud. Han var også enestående blant middelaldrens ortodokse mystikere ved at han åpent formidlet sine erfaringer.

Han forteller om en av sine erfaringer:

"Jeg gikk så til det sted hvor jeg vanligvis pleide å be. Jeg begynte å si: Hellige Gud . Straks ble jeg beveget til tårer og kjente en slik kjærlighetens lengsel etter Gud at jeg ikke kan beskrive med ord den glede å lykke jeg da følte.

Jeg falt med ansiktet mot bakken, og straks fikk jeg se et veldig immatrielt lys som skinte over meg, grep fatt i min sjel, slik at jeg ble slått av undring ved dette uventede mirakel, og jeg gikk inn i ekstase.

Om jeg var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke (2.kor.12.2), men jeg samtalte med dette lyset. L

yset selv vet dette, det fikk den tåke som måtte være i min sjel til å lette, og fjernet enhver jordisk bekymring.

Det løste meg fra den materielle tretthet og kroppslige tyngde som gjør mine lemmer trege og valne....... I min sjel strømmet det på en usigelig måte inn den største åndelige glede og klarsyn og en sødme som overgår en hvilken som helst smak av synlige ting, sammen med en frihet og en følelse av at alle livets tunge tanker var glemt.

På en underlig måte ble det gitt meg og åpenbart for meg hvorledes vår avskjed fra denne verden vil være. Slik var hele min oppmerksomhet, min ånd og min sjel, fullkomment konsentrert mot dette usigelige lyset."

 

Gå til innlegget

Bruker Gud lidelse til å skape noe godt?

Publisert 27 dager siden - 126 visninger

1. Mos 5o, 20: "20 Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort folk, slik vi ser i dag." Selv om Josef til slutt så alt som hadde skjedd med han som en meningsfull historie - så tjente hans historie et formål mye større enn han selv.

Veien hjem til Gud viser seg ofte å være for alle/mange og også for kristne å bevege seg i mange retninger - også lidelse.  Alle ser ut til å måtte gå sin vei til Golgata.  Via del Corso.  Veien til korset - Golgata.

Paulus er takknemlig for sin torn i legemet.  Fordi han har fått en lielse så han ikke skal bli hovmodig. 2. Kor, 12, 7.

Paulus formulerte mye av sin teologi i fengsel.  

Lidelsen holder meg nær Gud - fordi det er der Gud bor.  Hos de med de nedbrutte hjerter.  Jes 57, 15.

Lidelse hjelper oss å beholde troen og nå helt fram til seierkransen.

Kirken har korset som symbol.  Mange har krusifikset i gull rundt halsen. Vi ser korset på gravsteiner og på våre kirker.  Korset som er en brutal menneskefientlig henrettelsesmetode for romerne!

Selv Jesus måtte dø i lidelse for at de som tror skulle bli frelst - for å vise Guds og Kristus nåde.

Jesus korsfestelse og Peters benektelse og svik, viser oss det guddommelige pradokset.

Bill Wilson - en av grunnleggerne for anonyme alkoholikere:

"Fonedrelsen kommer før oppreisningen, det ser ut til at en alkoholiker må møte bunnen før vedkommende kan begynne klatringen oppover. (Min egen kommentar: Mulig det også er slik for ateister som kommer til tro igjen - slik vi ser det i lignelsen om den fortapte sønn.)

At styrke reiser seg av svakhet - at lidelse og smerte ikke bare er prisen, men er selve grunnlageet for åndelig gjenfødelse." 

 

 

Gå til innlegget

Mirakler som skjer i dag. De skal forkynnes

Publisert 29 dager siden - 338 visninger

Det er mange også i dag som erfarer den levende Jesus og DHÅ. Det har imidlertid bredd seg om en slags forståelse at slike erfaringer skal en ikke fortelle om. En skal bære perlen i sitt indre og pleie den der - det er en åpenbar misforståelse. Da lyktes ødeleggeren med sin strategi. Det ser vi i dagens sekulære samfunn og stillheten som råder om for eksempel helbredelser og bønnesvar.

Dag Hammarskjøld hadde "litt" større innsikt, ydmykhet og forståelse enn mange av oss besitter. Kanskje?


Han skriver i dagboka si i 1951.


"Først at han ser eller merker at stillheten blir krystallklar, han ser mer enn øyet ser. Så hører han at paradisets port lukkes opp. Han ser noe annet - virkeligheten." 

Det virker som han mener å se den innerste, eller om du vil, den virkelige virkeligheten. Også dette plutselige - uformidlede åpenbaring.

Åpenbaringer skjer vanligvis ikke gjennom rituelle og hellige handlinger, men som overraskende aha-opplevelser.

Åpningen av paradisets port, paradiset som kunnskapen har manglende evne til å åpne.

Da det gjelder nådegaver og mirakler som skjer i Jesu navn, sier Lukas evangeliet at det skal forkynnes.


Luka 7, 22


22 Og han svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt:
Blinde ser, lamme går,
spedalske renses, døve hører,
døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.


Denne dobbelte betydningen og henvisningen til både forkynnelse og gjerninger er karateristisk. Vi ser det samme i Matt 13, 16 og Luk 10, 23.

Det viser hvilket inntrykk Jesus og hans mirakler gjorde på folk.
Åpenbaringer og mirakler må også forkynnes i dag.

I kirkene i dag og av kristne også i dag. Ikke bare de som som skjedde for 2000 år siden i Israel, men i dagens Norge.

Også i dag virker Jesus med åpenbaringer og mirakler.

Forkynn de.  Fortell og vis fram den levende Jesus

Gå til innlegget

Er det de fattige som er privligerte?

Publisert rundt 1 måned siden - 399 visninger

Det er ikke de rike som er privilegerte sier Jesus, men de fattige. Er det korrekt at de fattige er lykkeligere enn de rike? Det er vanskelig å ta imot noe nytt når hendene er fulle. Den fattigdom Jesus priser salig er en tilstand der mennesket fullt og helt føler seg liten.

 

Jesaja 57 vers 15. Han vekker de ydmykes sinn til liv.

 

Det som Jesaja forteller om her har jeg selv opplevd. Den gangen alt var slutt, all stolthet og alle tanker om at jeg kunne greie meg selv var forsvunnet. Den gangen jeg i fjorten dager sto og ropte til Gud etter hjelp.

Den gangen jeg holdt på å dø og hvor jeg etter fjorten dagers rop til Gud om hjelp fikk frelse, fikk flere utrolige åpenbaringer om dødsriket, om det evige liv, om salme 23 hvor jeg fikk lov å hvile i de grønne enger å og kunne nyte Guds store herlighet og fikk lov å smake på det fantastiske evige liv som venter. På det som ikke kan utrykkes i ord, i hvert fall mangler jeg ord.

Der jeg fikk forstå at vi som mennesker ikke er alene i nøden. Der jeg fikk forstå at jeg som alle andre mennesker trenger å være nær Gud. Der jeg ble vist at meningen med livet er å være et lem på Jesus vår Herres legeme.

Der jeg ble pålagt å tilgi den jeg hatet og selv fikk oppleve tilgivelsens store, ja store nådegave. Ja, for en herlighet med stor H. Der jeg fikk forstå litt av evigheten, der jeg fikk forstå litt av hvor enorm stor Gud er og litt av hvor enorm stor hans kjærlighet er.

Der jeg fikk oppleve min egen litenhet, og der jeg ble fortalt at i Guds eget rike er virkelig den minste den største.

Der jeg fikk min aller største gave, frelse – Guds sanne ord i Bibelen – kjærligheten – og av alt jeg fikk, fikk jeg troens store gave og håp.

Jeg trekker fram Jesajas ord om ”Han vekker de ydmykes sinn til liv” over til saligprisningene hos Matteus. Det er ikke de rike som er privilegerte sier Jesus, men de fattige.

Det er jo provoserende og vanskelige ord, som mye annet i Bibelen.

Hvorfor er egentlig den fattige lykkeligere enn den rike? Og er det korrekt?

Den fattige er lykkelig fordi han ikke lenger har noe som skiller han fra Gud. Den fattige er åpen, naken, motstandsløs og fullstendig utlevert. Han har ingenting å forsvare.

Da Gud sender Jesus Kristus til verden for å gi menneskene det mest dyrebare han har, da er den fattige i en privilegert stilling, fordi den fattige har tomme hender. Det er vanskelig å ta i mot noe nytt når hendene på forhånd er fulle.

Den fattigdom Jesus priser salig er en tilstand der mennesket føler seg helt og holdent liten.

Et rikt menneske som vet at dets rikdom ikke betyr noe, kan også være lite. Det gjelder å være fattig å et dypt nivå.


Den som er fattig er åpen for kjærligheten.

Vanligvis er det mindre bitterhet, mindre strid og mindre sutring blant de fattige enn blant dem som ha i overflod. Mor Theresa skrev:

”I Calcutta arbeider våre søstre og brødre for de fattigste av de fattige, de som ikke er velkomne, ikke avholdt, de som er syke og døende, de spedalske og de små barna. Men jeg kan si at jeg aldri i løpet av disse 25 årene har hørt noen av disse fattige klage, forbanne eller jamre seg.”

Det er det menneske som forstår i hjertet at det trenger Gud og underkaster seg Han - som er salig.

Slik forstår jeg Jesaja 57,15 og saligprisningene.

Gå til innlegget

De nye jobbene

Publisert 6 måneder siden - 530 visninger
Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Gud hjelper på den måten
av
Benito FAUVEL
7 minutter siden / 18 visninger
0 kommentarer
All makt i denne sal
av
Rune Berglund Steen
rundt 2 timer siden / 111 visninger
0 kommentarer
Vi blir på Holmlia!
av
Silje Kivle Andreassen
rundt 3 timer siden / 130 visninger
0 kommentarer
Satan, hvor er du?
av
Astrid Sætrang Morvik
rundt 3 timer siden / 211 visninger
4 kommentarer
Kjærlighet og valg
av
Signe Sandvig
rundt 5 timer siden / 141 visninger
0 kommentarer
Et Monster ?
av
Jørgen Thorkildsen
rundt 6 timer siden / 73 visninger
0 kommentarer
Moderne tro?
av
Heidi Schmidt
rundt 6 timer siden / 83 visninger
0 kommentarer
En konge til Ingrid Alexandra
av
Berit Aalborg
rundt 6 timer siden / 449 visninger
6 kommentarer
Det aller beste til barna våre!
av
Cecilie Heian
rundt 8 timer siden / 60 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Robin Tande kommenterte på
Satan, hvor er du?
10 minutter siden / 211 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Satan, hvor er du?
14 minutter siden / 211 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Satan, hvor er du?
32 minutter siden / 211 visninger
Robin Tande kommenterte på
En konge til Ingrid Alexandra
37 minutter siden / 449 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Argumentasjon i klimadebatten
43 minutter siden / 155 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Terje Tvedt - Myteknuser eller mytespinner?
rundt 1 time siden / 1446 visninger
Benito FAUVEL kommenterte på
En konge til Ingrid Alexandra
rundt 1 time siden / 449 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Ånden i erklæringen er universell
rundt 1 time siden / 427 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Nådebevegelsen, Amazing Grace, lederskap og teologi - del 3
rundt 1 time siden / 117 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Ånden i erklæringen er universell
rundt 1 time siden / 427 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Satan, hvor er du?
rundt 2 timer siden / 211 visninger
Les flere