Ove K Lillemoen

Alder: 7
  RSS

Om Ove K

Jeg er tidligere bonde, mekaniker, båtbygger og liker alt jeg kan studere på og utvikle. På fritiden liker jeg spesielt godt å studere Bibelen. Gjennom de siste 23 årene har jeg opplevd at DHÅ har oppyst meg i de spørsmål jeg har bedt om klarhet i. Jeg opplever nå Bibelen som en åpen bok. Jeg ser frem til hver gang jeg kan få anledning til å lese. I det siste har jeg lagt mine studier inn på min hjemmeside, http://www.bibelstudie.org Studiene går ut på endetiden, både fysisk og åndelig.
Jeg vokste opp i et indremisjons miljø å bedehuset. og har drevet ungdomsarbeid på bedehuset i over 35 år. Ungdommer er fantastiske, de hungrer etter kunnskap.

Følgere

Perler for svin

Publisert over 7 år siden

Jeg er ganske ny i dette debattforumet, men ble ganske fort forundret. Dette forumet heter "verdi debatt", da regnet jeg med at det ble tatt opp forskjellige ting som mennesker tenker på og grubler på, ting som betyr noe, har verdi for folk. Slik at noen kan deler tanker og syn for å få dem debattert, for å prøve ut sine tanker og syn. Vi mennesker har ofte meninger som svirrer i våre hoder, og blir til viktige spørsmål for den som har dem. Men hvem i all verden tør åpne sine hjerter og avsløre sine perler i et slikt forum som dette? Ingen ønsker at ens perler skal trampes ned i driten av de som ikke ser forskjell på drit og perler. På dette forumet ser det mest ut som det er om å gjøre å trykke den andre ned i den samme driten de selv skvalper i. Språkbruken et uforskammet til det groveste, minner meg om fjortiser som krangler om hvem sin far som er sterkest, men da jeg sjekket alderen på en del av debattantene var de faktisk over den alderen.

At det finnes forskjellige meninger er jo et faktum. Å utveksle dem er en fin ting, det øker vår kunnskap og utvider vår horisont. Vi ser etter hvert at andre også faktisk kan ha rett. Ingen kan påtvinge en annen sin mening, det er en menneskerett å få lov å mene. Ydmykhet hadde vert et godt debattema her i dette forum.

I mitt nærmiljø er det en "besservisser" vi kaller for "sønn til nestbest", det er mange av dem her på forumet. De som vet best, kan mest, og tror best om seg selv, er de som lærer minst, for de vil ikke slippe ny kunnskap inn. Fordi to er uenige, så betyr det ikke at den andre "ikke skjønner noenting", kanskje han skjønner mye mer, når alt kommer til alt. En slik bemerkning forteller egentlig mer om den som kommer med den, enn den som den er ment for.

Fordi om en er kristen, slik meg selv, er det veldig sårende når ens tro blir holdt for narr. Du som gjør dette ønsker sikkert å bli akseptert for ditt syn. Da bør også du akseptere dem som velger en annen tro enn din. Og det gjelder selvfølgelig også for oss troende, i spesiell grad.

Om to stykker ser på ei synål kan de faktisk være uenige om hvordan den ser ut. Dersom den ene ser den fra enden, og den andre fra siden vil de oppleve at de ser den forskjellig. Dersom den som ser den fra enden påstår at den er rund, har han helt rett. Samtidig påstår den andre, som ser den fra siden, at den er avlang med spiss i den ene enden og et øye i den andre. De kan kjegle så mye de vil uten å bli enige, fordi deres synsvinkel er forskjellig. Faktisk har begge rett i dette tilfellet, selv om de ser ut til å beskrive to forskjellige ting. Dersom de lar den annens kunnskap inn hos seg selv vil de begge bli klokere og se klarere.

Ta dere sammen folkens, så kan dette bli et ordentlig godt forum for debatt om verdier. Et forum der tanker og teorier kan prøves ut, og meninger utveksles, og være til berikelse for alle som deltar.

Gå til innlegget

frelsen lik for alle

Publisert over 7 år siden

Jeg merker meg at det i mange diskusjoner og meningsutvekslinger stadig henvises til at det er forskjell på Jødedom og kristendom. Skal det liksom være to forskjellige religioner? Da må jeg spørre: er det også to Guder? Eller to måter å bli frelst på? Eller har vår Gud forskjellig vilje for "jøder og grekere"? For hvem av dem er det lettest å bli frelst?

Jeg tror det finnes bare en Gud, den Allmektige Skaper. Og bare en måte å bli frelst på. Hadde det vert noen forskjell på frelsen for forskjellige mennesker og forskjellige tider, hadde djevelen fått rett i sin anklage, Gud hadde vert urettferdig.

Djevelen vil gjerne at det skal være en forskjell. Denne forskjellen, sier han, er Loven som nå er ute av kraft. Loven er ikke ute av kraft, den forteller oss fortsatt Guds vilje. Loven er evig, og løftet er evig. Loven gjelder like mye for oss som for Jøden, eller motsatt. Guds vilje er alltid den samme. Men Loven har aldri vert en frelseskilde. Frelsen har alltid vert av Nåde.

La oss likegodt begynne fra begynnelsen, i begynnelsen. Dette var i tiden før synden kom inn i verden. Gud hadde nettopp blitt ferdig med sitt skaperverk, alt var bare godt og ingen kjente til noe vondt. Inne i hagen var bare vellyst og glede. Mennesket var skapt i Guds bilde. De elsket hverandre og de elsket Gud. De to menneskene bar sitt hellige skrud, som en lysende kappe dekket helligheten dem. De var så hellige og syndfrie at helligheten lyste om dem, akkurat slik vi leser at disiplene så da de så Herren på forklarelsens berg, da han var sammen med Moses og Elias. Ansiktene skinte som solen og klærne var som nyfallen snø.

Men snart skulle det bli forandring. Fristeren dukket opp i denne perfekte hagen. Han fristet mennesket og de falt for hans fristelser. Hva var det egentlig som skjedde? Var det at de ble fristet? Var det at de åt eple fra dette treet? Var det at de i det hele tatt lot seg tiltale av djevelen? Nei, det som var deres store synd var at de var ulydige mot sin Skaper. At de ble fristet er i seg selv ikke noen synd. At de lyttet til fristeren er heller ikke noen synd i seg selv, men har veldig lett for å føre til synd. Synden ble først et faktum da det ble en viljestyrt handling. Det var når Eva bestemte seg for å ta dette berømte eplet fra det forbudte treet at synden ble et faktum.

Hva var det Gud hadde sagt? Du har sikkert lest historien om disse to menneskene. Gud sa at de skulle dø den dagen de åt av dette treet."men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete. For på den dag du eter av det, skal du sannelig dø."(1 Mos 2,17). De hadde kun en regel, ett bud å forholde seg til, men de brøt dette ene bud fra Gud. Dette førte til død for dem, og for alle mennesker etter dem. Det skapte en avstand til Skaperen. Deres hellighets kappe var borte, de var nakne. De prøvde å skjule seg og sitt fall fra Herren, men til ingen nytte. Det mennesker kan oppnå ved eget strev er ikke nok når vi står overfor Den Allmektige.

Gud hadde en plan, en plan som var utarbeidet før Han begynte sitt skaperverk. Herren ser nemlig enden på sitt verk før Han begynner å skape det. Han visste at mennesket ville bli fristet og falle fra Ham, akkurat slik en tredjedel av englene i Himmelen hadde gjort. Og den skyldige var den samme, Djevelen.

Gud hadde allerede frelsesverket ferdig. Hans Sønn hadde sagt seg villig til å ta straffen på seg. Gud kunne tilgi disse første mennesker fordi Sønnen var villig til å ta deres straff. Men Gud ville vise dette underverk i billeder for menneskene, også for disse to første. Derfor tok Han et lam, slaktet det og laget kjortler til de to falne menneskene."Herren Gud laget kjortler av skinn til Adam og hans hustru, og Han kledde dem". (1 Mos 3,21). Så kunne Gud kle Adam og Eva i lammets klær. Det behaget Gud å slakte dette første lammet. Tenk, Gud som er så hellig og god, livets skaper, syntes det var godt å slakte dette lammet. Hvorfor? Jo, for på samme måte "behaget det Herren å knuse ham, ---"(Jes 53,10), vår gjenløser Jesus Kristus på Golgata. Ikke fordi det var Hans sønn, men fordi det behager Herren å knuse synd. Og Jesus ble gjort til synd for oss, i stedet for oss. Mennesket syndet og Jesus fikk unngjelde.

Allerede noen dager etter skapelsen av mennesket fikk Gud vise sin nåde mot menneskene. Men de ble forvist fra hagen. Tror du at blod av bukker og lam kan ta bort synd? Det kan det ikke i følge Bibelen."For det er ikke mulig at blodet av okser og bukker kan ta bort synder".(Hebr 10,4). Bare Kristi blod kan rense fra synd. Så er det da ingen forskjell på Jøde og greker i deres forhold til Gud. Og det er heller ikke noen forandring på frelsens forunderlige hemmelighet før og etter Kristi død og oppstandelse."For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;(Joh 3,16) Dette er frelsens kriterium, både for "Jøde og for Greker".

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere