Ove K Lillemoen

Alder: 7
  RSS

Om Ove K

Jeg er tidligere bonde, mekaniker, båtbygger og liker alt jeg kan studere på og utvikle. På fritiden liker jeg spesielt godt å studere Bibelen. Gjennom de siste 23 årene har jeg opplevd at DHÅ har oppyst meg i de spørsmål jeg har bedt om klarhet i. Jeg opplever nå Bibelen som en åpen bok. Jeg ser frem til hver gang jeg kan få anledning til å lese. I det siste har jeg lagt mine studier inn på min hjemmeside, http://www.bibelstudie.org Studiene går ut på endetiden, både fysisk og åndelig.
Jeg vokste opp i et indremisjons miljø å bedehuset. og har drevet ungdomsarbeid på bedehuset i over 35 år. Ungdommer er fantastiske, de hungrer etter kunnskap.

Følgere

Svar til deg Åge.

Publisert rundt 2 år siden
Men hvordan ser du da dette i forhold til det jeg i andre kommentarer  har sitert:

1,Mos,18,18 Abraham skal jo bli et stort og tallrikt folk, og alle jordens folk skal velsignes i ham;

 Hele verden skulle velsignes i Abrahams ætt. Vi har vår velsignelse fra jødenes skrifter ved evangeliet. For det sies; Det er for lite at du (Jesus) er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake; så vil jeg da gjøre dig (Jesus) til hedningenes lys, forat min frelse må nå til jordens ende. Jes,49,6

 

1,

At Israel skulle være Guds lydige tjenere og bringe Gudskjennskapen ut i verden. De ble jo betrodd Guds ord.

2,

Dette skjer når Gud åpenbarer seg ved Jesu gjenkomst, da er han konge.

3,

Dette henviser også til den nye verden, tusenårsriket der Jesus regjerer.

4. 

Ut fra sammenhengen tror jeg ikke vi deles opp i lag, saktmodige, barmhjertige,hungrige osv. Men at det er den og den som skal bli frelst.

5.
De som regnes som Abrahams ætt.


6. 

Israel, De som er omskåret på hjertet.

7.

Fredsriket.

8.

Jesu gjenkomst.

9.

Davids hytte er Israelsfolket, de han hersket over. Jesus oppreiste denne hytte åndelig, og Ordet er gått ut til hedningene. Vi er blant de som Guds navn er nevnt over, vi kalles guds barn.

10, 

Israels håp er Kristus.

Ja jeg mener at ved troen på Israels frelser, Jesus Kristus, har jeg fått del i dette. Også jeg er ved troen satt i himmelen I Ham, i Kristus. I Kristus er vi alle like for Gud, vi er alle skapt av han, frelst ved ham, elsket i ham. 

Til slutt, om ikke Israels Messias er vår Messias har vi ingen frelser, for det er kun en frelser

Gå til kommentaren

Abrahams ætt i tro eller kjød

Publisert rundt 2 år siden

.13For ikke ved loven fikk Abraham eller hans ætt det løfte at han skulde være arving til verden, men ved troens rettferdighet.
14For dersom de som holder sig til loven, er arvinger, da er troen blitt unyttig, og løftet blitt til intet;
15for loven virker vrede; men hvor det ikke er nogen lov, er det heller ingen overtredelse.
16Derfor fikk han løftet ved troen, forat det kunde være som en nåde, så løftet kunde stå fast for hele ætten, ikke bare for den som har loven, men også for den som har Abrahams tro, han som er far til oss alle
17— som skrevet er: Til mange folks far har jeg satt dig — for Guds åsyn, hvem han trodde, han som gjør de døde levende og nevner det som ikke er til, som om det var til

Det var altså ikke loven som gav Abraham løfter om å være arving til verden, men troen, av nåde.

Så gjelder da løftene også de som har Abrahams tro.

Til mange folks far har Gud satt Abraham, også de som har Abrahams tro.

Og som Paulus sier et annet sted: Så er vi da alle som tror Abrahams barn og har del i løftene.

Så er det da ikke kjødelig avstamning som skiller, men tro. Om det er jøde, greker eller noen annen nasjonalitet så er det troen som avgjør om vi har del i løftene.

Gå til kommentaren

Nødvendig med bakgrunns kunnskap.

Publisert rundt 2 år siden

Min far satt og snakka med nabogutten. Han kom til å snakke om kuer og at melka kom derfra. Hvorpå gutten utbryter; “Neida, melka kommer fra butikken!” Årsaken til misforståelsen var nok kunnskapsmangel hos den lille. Men han var overbevist om at han hadde rett.

Å lese kun Nt minner om det samme. Uten Gt’s skrifter mangler man grunnlaget til å forstå og kjenne Gud. Dette er nødvendig for å forstå Nt's evangelium om livet og frelsen i Kristus, og behovet for tilgivelse og lydighet. Kunnskap om å leve som Guds barn i hverdagen. Kunnskapen om Gud er begynnelsen til visdom, sier skriften.

GT viser oss Guds kjærlighet og omsorg, hans uendelige nåde, hans rettferdighet, hans vrede over synd. Om Gud bare var jødenes Gud, så har vi ingen gud, for det finnes bare en levende Gud.

Gå til kommentaren

Ok

Publisert rundt 2 år siden

Ok, dersom de ikke kan gjøre hverken godt eller ondt, er du vel menneskeskapte. Det finnes bare en levende Gud, han som skapte alle ting.

Men vi er vel sklidd litt ut fra temaet i tråden. Er vi ikke. Den handler jo om hvor det 2bud gitt av den levende Gud er blitt av. 

Fjernet av de som ønsket å ha hedningenes guder med seg i tillegg til Gud, og derved å vekke Guds vrede. For det gjør de.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 2 år siden
Hvor tror du Apollo, Zevs, Odin og muslimenes Allah kommer fra?

Er det noe trygghet og hjelp i disse guder da? Har de gjort noe som helst, enten godt eller ondt?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere