Bernt Lindtjørn

Alder: 70
  RSS

Om Bernt

Bernt Lindtjørn er professor i internasjonal helse ved Universitetet i Bergen og kirurg. Jeg arbeider for det meste med helse i fattige land. Min private blogg er lindtjorn.no, og min forskningblogg er bernt.b.uib.no

Følgere

Takk!

Publisert over 7 år siden

En hjertelig takk til Hans Olav Tungesvik for et fint og konstruktivt brev til Statsråden. 

Hilsen legekollega Bernt Lindtjørn

Gå til kommentaren

Toppstyrte grasrotbevegelser?

Publisert over 9 år siden

Misjonsselskapet har hatt krisegeneralforsamling. Og, Misjonssambandets ledelse ville danne kirkesamfunn, og fikk to tre deler av generalforsamlingen mot seg. I begge organisasjonene er antallet foreninger fallende. 

Moderne misjonsorganisasjoner er toppstyrt. Fine strategier bestemmer arbeidet. Og grasrota skal gi penger. Misjonene er blitt konserner.

Men, misjonene startet som grasrotbevegelser. Enkelmennesker og foreninger eide arbeidet, gav penger, og kjente navnet på hver misjonær og lokal prest på Madagaskar, og kunne navn på flere byer i sør Etiopia enn tettsteder i Ryfylke. 

Ønsker misjonsorganisasjonene å styrke misjon og få ny vekst, må de nok legge om det toppstyrte byråkratiske tenkesettet og la misjonsbevegelsen igjen tilhøre grasrota. 

For, - konserner kan ikke drive misjon. 

Gå til kommentaren

Noen tanker etter en generalforsamling

Publisert rundt 10 år siden

NLM ønsker ikke å bli et kirkesamfunn nå. Det vedtok generalforsamlingen med nesten to tredjedels flertall. 

Det ble lagt merke til at organisasjonens høyeste organ ikke fulgte de råd som kom fra rådsmøtet, administrasjonen og hovedstyret. Flertallet på generalforsamlingen ønsket at saken skal utsettes. Men, mange var i mot å opprette egen frikirke. Og, mange vurderer fortsatt medlemskap i Den norske kirke for formålstjenlig for NLM. 

På forhand uttalte Generalsekretær Ola Tulluan at han regnet med 60 % av delegatene ville støtte forslaget om å opprette et eget trossamfunn. Det var også merkelig at personer i NLMs administrasjonen engasjerte seg så sterkt (Dagen 8. juli) i et spørsmål som avgjøres av generalforsamlingen. Rådsmøtet, generalsekretæren og administrasjonen ser ut til å være er i utakt med grasrota

Og, om NLMs Hovedstyret ønsker å fortsette utredningen av eget trossamfunn, bør dette gjøres grundigere og mer balansert. 

Men, konklusjonen fra generalforsamlingen er at organisasjonen ønsker å bringe evangeliet ut, og vil ikke kaste bort tiden på kirkepolitikk.

Gå til kommentaren

NLM trossamfunn svekker ytremisjon

Publisert over 10 år siden

Ytremisjon NLMs primærmål. Det er nedfelt i dens grunnregler.

I en tid var NLM Nord-Europas største misjonsorganisasjon. På det meste var det over 200 misjonærer bare i Etiopia. I løpet av noen måneder i 2009 er organisasjonens ytremisjonsarbeid redusert med en tredjedel, fra 180 til 120 misjonærer.  Og, denne reduksjonen er primært innen det som NLM kaller for sitt kjerneområde: evangelisk arbeid.

NLM har de siste årene vist et økende engasjement for å danne eget trossamfunn. Det er en klar tidsmessig sammenheng mellom økende fokus på dannelsen av et trossamfunn og svekket ytremisjon.

Selv om utviklingen innen Den norske kirke (Dnk) er urovekkende, er dette ikke noe nytt sett historisk. Også i dag formidles det meste av kristen tro til folket gjennom Dnk. 

NLMs kall er først og fremst ytremisjon, og organisasjonen bør bruke sine sparsomme ressurser til det som var organisasjonens opprinnelige mål.

Gå til kommentaren

Hva gjør vi?

Publisert over 10 år siden

Takk spørsmålet: So what?

·      Utfordringen er de fattiges helseproblemer.

·      De fattige land inviterer unge leger og sykepleiere til dugnad for å skaffe folket tilgang på livsviktige helsetjenester.

·      Dessverre møter flere leger og sykepleiere en stengt dør nå de spør misjonsorganisasjonene om det er behov for dem. De får ofte svaret at organisasjonene trenger spesialister.

·      Misjonsorganisasjonene må igjen prioritere helsearbeid.

·      Arbeidet må være langsiktig slik at studenter og leger og sykepleiere kan utruste seg til en innsats i verdens fattigste land.

·      bloggen min skriver jeg litt om de daglige utfordringene på et sentral og lokalsykehus og i nye områder

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere