Bengt-Ove Nordgård

Alder:
  RSS

Om Bengt-Ove

Styreleder i Med Israel for fred

Følgere

Juleevangeliet misbrukes til Israel-kritikk

Publisert rundt 1 år siden

De kristne høytider har gjennom historien blitt brukt til å formidle antijødiske holdninger. De siste årene har Den norske kirke i større grad fått en politisk slagside til venstre, og vi har sett mange eksempler på at prester har brukt julens budskap til å fronte antiisraelske holdninger

De kristne høytider har gjennom historien blitt brukt til å formidle antijødiske holdninger. De siste årene har Den Norske Kirke i større grad fått en politisk slagside til venstre, og vi har sett mange eksempler på at prester har brukt julens budskap til å fronte antiisraelske holdninger. Selv om kirkelig kritikk av staten Israel ikke nødvendigvis er motivert av antisemittisme, omfavnes den ofte ensidige kritikken av Israel av både BDS-bevegelsen og andre mørke krefter med åpenbart antisemittiske elementer i seg.

Juleevangeliet blir gjerne fordreiet slik at Maria blir omtalt som «en ung palestinsk kvinne», og de helt nødvendige sikkerhetstiltakene mot palestinsk terror blir beskrevet som hinder for Josef og Maria dersom de i dag skulle ha lagt ut på vandringen fra Nasaret til Betlehem.

Dette er å snu virkeligheten på hodet.  Josef og Maria var jøder, og jøder har i dag av sikkerhetshensyn ikke adgang til Betlehem eller andre byer under palestinsk kontroll.

MIFF er en livssynsnøytral organisasjon som ikke bruker religiøst betingede argumenter og heller ikke tar stilling i teologiske debatter. Men når vi ser at BDS-sympatiserende og anti-israelske prester bruker juleevangeliet til å delegitimere jødisk nærvær i Betlehem, er det på sin plass å påpeke følgende fra det samme juleevangeliet som disse prester leser hver julaften:

1.       Området der Betlehem ligger (i dag kalt «Vestbredden) ble av Lukas kalt «Judea». Judea har sin rot i ordet jøde.

2.       Betlehem kalles for Davids by, med andre ord en jødisk by. Kong David var jødenes konge for ca 3000 år siden.

3.       Josef var av Davids hus og ætt, med andre ord: Josef var jødisk.

Det blir derfor fullstendig skivebom, og både historie- og kunnskapsløst å beskrive jødisk nærvær i Judea (Vestbredden) generelt og Betlehem spesielt som et hinder for juleevangeliets budskap om «Fred på jord».

 

Bengt-Ove Nordgård

Styreleder MIFF Med Israel for fred

Gå til innlegget

Historie- og kunnskapsløst kunstneropprop

Publisert over 1 år siden

Det nylige kunstneroppropet mot Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad avdekker en skremmende historie- og kunnskapsløshet blant norske kunstnere og et tydelig behov for voksenopplæring.

I oppropet omtales den 3000-årige veldokumenterte jødiske tilknytningen til Jerusalem som en «myte» som Israel «hevder» stemmer. Vel – oppropet stemmer fullstendig med de palestinske myndigheters årelange fornektelse av enhver sammenheng mellom det jødiske folk og landet Israel, og det jødiske folks tilknytning til byen Jerusalem. Denne absurde historieforfalskningen er det altså ca 1000 medlemmer av Norges kunstnerstand abonnerer på. At disse norske kunstnerne på denne måten allierer seg med reaksjonære, religiøst intolerante muslimske krefter som omtaler jøder som etterkommere av «aper og griser» er betenkelig. Jeg har heller ikke registrert noen kunstnerisk protest mot palestinernes president Mahmoud Abbas som gjentatte ganger på palestinsk TV har sagt at «jøder har ingen rett til å besudle Tempelplassen med sine skitne føtter», og som nylig i en tale omtalte Jerusalem som en hellig by KUN for muslimer og litt for kristne (men absolutt ikke for jøder). Med dette har de aktuelle kunstnerne bøyd seg for den islamske intoleransen mot jøder som står sentralt i den arabisk-israelske konflikten.

Det bør kunne forventes at disse kunstnere kjenner til Titusbuen i Roma, rett ved Colosseum, og som inneholder et relieff som skildrer romernes plyndring av skattene fra tempelet i Jerusalem, blant annet den syvarmede lysestaken i gull som er omtalt i jødenes bibel. Relieffet er et bemerkelsesverdig kunstverk fordi det er den eneste bevarte, samtidige avbildning av gjenstander fra tempelet i Jerusalem. Man behøver ikke å være en religiøs fanatiker for å erkjenne at jødene har hatt et tempel i Jerusalem. Det holder å erkjenne historiske fakta.   

Nettopp kunst- og filmarbeidere bør også kjenne til at det i utallige Hollywoodfilmer og -serier har vært skildret scener fra jødiske bryllup, der man som en del av selve vigselsritualet tramper på og knuser et glass. Dette har vært vist i kjente filmer og serier som Friends, Sex and the City, Wedding Crashers m.fl. Dette gjøres for å symbolisere ødeleggelsen av tempelet i Jerusalem i år 70, og at man selv ikke i gledens stund må glemme sorgen.

Feiringen av Hanukkah har også vært et element i mange amerikanske filmer og TV-serier. Her minnes man gjeninnvielsen av det jødiske tempelet i år 164 før Kristus. Også denne høytiden bekrefter den jødiske tilknytningen til Jerusalem, som altså ca 1000 norske kunstnere i sin selvopphøyete visdom bestrider.

Jeg vil også anta at en stor andel av Norges kunstnere husker 70-tallets monsterhit «Rivers of Babylon» av Boney M. Her siteres en av kong Davids salmer, der jødene lengter tilbake til Zion (Jerusalem). Og til informasjon ligger den historiske gamlebyen som jødene lengtet etter i dagens Øst-Jerusalem.

Ellers er det greit å påminne vår kunstnerstand om at i drøyt 2000 år har jøder – spredt omkring i hele verden- gitt hverandre samme hilsen og bønn: «Neste år i Jerusalem» – ikke «Neste år i Vest-Jerusalem».

Det er lenge siden kunstnerisk politisk korrekthet har vært så lett å imøtegå og å forakte som nå!

 

Bengt-Ove Nordgård

Styreleder MIFF Med Israel for fred

Gå til innlegget

Massiv uvitenhet av LO

Publisert nesten 2 år siden

LO-kongressens vedtak mot Israel avdekket en massiv uvitenhet om både Israel og det jødiske folks historie. Deres vedtak synliggjør et hykleri og en dobbeltmoral av verste sort.

LO-kongressen vedtok nylig en rekke uttalelser om den arabisk-israelske konflikten  som avdekket en massiv uvitenhet om Israel og det jødiske folks historie, samt en dobbeltmoralsk og hyklersk tilnærming til disse spørsmål. Det er lenge siden jeg har sett så mye komprimert dårskap (eller i beste fall; uomtenksomhet) formulert på noen få setninger.

I teksten fra redaksjonskomiteens mindretall som dessverre fikk flertall under avstemningen krever LO at «norske myndigheter fører en politikk som bidrar til at Israel avslutter okkupasjonen av vestbredden og annekteringen av palestinsk land».

Dersom LOs delegater hadde tatt til seg kunnskap utenfor den røde leir hadde de visst at det ikke er de norske – men de palestinske myndigheter som må presses til å føre en politikk som bidrar til at Israel avslutter den lovlige okkupasjonen av vestbredden.

Israel støtter tanken om to stater for to folk, under forutsetning av at den palestinske staten forblir demilitarisert, avslutter sitt fiendskap mot Israel og anerkjenner Israel som jødiske stat i et midtøsten der det allerede finnes 22 arabiske/muslimske stater. Skulle det være for mye å be om en eneste liten stat der jøder kan få utøve selvbestemmelse? Det er det tydeligvis for palestinerne og for LO.

Israels sjøblokade av Gaza er fullt lovlig, dette for å sikre at det ikke kommer inn våpen som Hamas vil bruke mot sivile israelere. Hver dag slipper Israel flere hundre trailere med mat og forsyninger inn i Gaza. Det er derfor helt feil å snakke om noen blokade av Gaza som om de skulle være hermetisk lukket fra å motta mat og andre nødvendighetsartikler.

Den såkalte muren (der ca 95% er et gjerde) har berget hundrevis av sivile israelere fra å bli drept i terroraksjoner utført av palestinere. Etter hvert som sikkerhetsgjerdet ble fullført tidlig på 2000-tallet, falt antallet av både forsøk på og utførte terrorangrep mot sivile Israelere dramatisk.

De palestinske flyktningers såkalte «rett til retur» er et urimelig krav som vil gjøre slutt på Israel som jødisk stat. Dersom 5-7 millioner etterkommere av de palestinske flyktninger fra 1948 skal presses tilbake til Israel (og ikke inn i den nye palestinske staten på vestbredden) betyr det at jødene kommer i mindretall i et palestinsk/muslimsk Israel. Da vil jødene være tilbake som en undertrykt minoritet med status som «dhimmi», dvs med begrensede fri- og rettigheter. Det må aldri skje.

Det som er så dobbeltmoralsk og hyklersk med dette forslaget, er at det finnes en rekke av folkegrupper som har opplevd befolkningsutveksling de siste 100 år – Hellas og Tyrkia, India og Pakistan, Karelenfinnene etter Russlands okkupasjon, tyskere i øst-europa etter andre verdenskrig, den gresk-tyrkiske utvekslingen etter Tyrkias okkupasjon av Nord-Kypros osv. For INGEN av disse snakker LO om noen «rett til retur». Hvorfor skal da palestinerne som den eneste flyktninggruppen ha en såkalt «rett til retur» som ingen andre har?

Til slutt kom det famøse forslaget om boikott av Israel, midtøstens eneste nasjon med velfungerende demokrati, rettsstat, ytringsfrihet og likestilling mellom kjønnene, det eneste landet med full frihet for religiøse og seksuelle minoriteter, i skarp kontrast til resten av midtøsten. Den eneste velfungerende stat i midtøsten; Israel – som heller burde bli løftet opp som et forbilde og et eksempel til etterfølgelse – blir altså av LO plukket ut som den eneste de ønsker å kritisere og å demonisere.

Dette er uvitenhet, hykleri og dobbeltmoral på sitt verste.

Gå til innlegget

De palestinske myndighetene forbereder ikke sitt folk på fred, men på «hellig» kamp mot jøder og mot staten Israels eksistens. Terrorister fremstilles som forbilder, og hele Israel omtales som "okkupert Palestina" og som en fremtidig muslimsk stat.

Med Israel for fred (MIFF) har nettopp oversatt og gitt ut en fersk rapport fra Palestinian Media Watch (PMW). Rapporten dokumenterer at de palestinske selvstyremyndighetene (PA) systematisk lærer opp sin befolkning til å avvise Israels rett til å eksistere, og til å slutte seg til kampen mot den jødiske staten. Terrorister hylles og presenteres som rollemodeller for barn og unge. Såkorn av hat plantes, og fred blir enda vanskeligere å oppnå.

Det palestinske utdanningssystemet er kun èn av flere offentlige sektorer der PA aktivt og systematisk indoktrinerer sitt folk til å hate jøder og staten Israel. PMW har dokumentert at både barnehager, skoler, moskeer, barne-TV og andre TV-program, aviser, radiosendinger, sosiale medier, idrettsturneringer og offentlig infrastruktur som gater, torg og bygninger benyttes til opplæring til hat og hyllest av terrorister med jødisk blod på sine hender. Den myndighetsinitierte hatpropagandaen er så massiv og systematisk at det ikke kan benektes at dette er en villet politikk fra PA sin side. Eksemplene er tallrike, og de handler ikke om enkeltuttalelser fra perifere personer, men fra mennesker som sitter svært sentralt i PA.

Vedlagte rapport konsentrerer seg kun om utdanningssektoren, men for den som vil lese seg mer opp på denne problematikken på andre felt i de palestinske områdene finnes flere rapporter og artikler på www.palwatch.org.

I rapporten kan man blant annet lese om 25 skoler som er oppkalt etter terrorister, og hvordan det preger elever å gå på en skole der de læres opp til å se på «sin» terrorist som et eksempel til etterfølgelse. På «Dalal Mughrabi pikeskole» i Hebron er terroristens portrett påtrykket skolegenseren. Dalal Mughrabi stod bak et av de mest dødelige terrorangrepene i Israels historie, der 37 personer – hvorav 12 barn - ble drept. Fra 1. til 8. klasse lærer jentene på denne skolen at hun er et forbilde som de bør strekke seg etter.

Videre kan man lese om hvordan ulike skoleaktiviteter benyttes til å hedre terrorister, både fotballturneringer, sjakkturneringer, bordtennisturneringer, teaterstykker og lignende. Ofte deltar representanter for PA på slike aktiviteter for å vise at dette er noe som ikke bare er godkjent av - men som også applauderes av myndighetene.

Både MIFF og PMW har i mange år påpekt at denne praksisen er et alvorlig hinder for fred, men ettersom dette bryter med det rådende narrativet i den norske offentlige debatten – der Israel er den eneste part som holdes ansvarlig og som kan kritiseres – og palestinerne stort sett blir fremstilt som ofre og underlegne- da er det vanskelig for mange å ta inn over seg at det palestinske lederskapet faktisk utgjør et alvorlig hinder for fred.

MIFF har enda en gang utfordret Utenriksministeren til å tydelig fordømme de palestinske myndighetenes oppildning til terror og glorifisering av terrorister, og det er vårt håp at denne fordømmelsen blir fremsagt i all offentlighet både i Norge og i de palestinske områdene. Det er opplagt at dette må ta slutt før det kan bli en varig fred mellom jøder og palestinere.

Les rapporten her: https://issuu.com/miff/docs/pmw-finale-screen

Gå til innlegget

I de palestinske områder oppkalles skoler etter terrorister med jødisk liv på samvittigheten. Tenk deg en "Behring Breivik skole", med ABBs portrett på skolegenseren og elever som oppfordres til å etterfølge hans eksempel. Tilsvarende skjer nå i PA .

Hvordan hadde reaksjonene blitt dersom en privat grunnskole kalte seg selv «Anders Behring Breivik barneskole», la inn massemorderens ansikt i sin logo påtrykket elevenes skolegensere – og fremstilte terroristen som en helt og et forbilde til etterfølgelse for sine elever? 

Et samlet pressekorps og samtlige politiske partier ville mest sannsynlig fordømt både skolens ledelse og foreldrene som valgte å sende sine barn til en utdanningsinstitusjon med et slikt verdigrunnlag. Myndighetene ville umiddelbart sørget for at statstilskuddet opphørte, skolen ville blitt stengt og de ansvarlige for forgiftningen av uskyldige barnesinn ville blitt påtalt og straffeforfulgt. 

Bytt ut navnet til den norske massemorderen ABB med den palestinske kvinnelige terroristen Dalal Mughrabi – og det tenkte eksempelet er ikke lenger en absurd hypotetisk fantasi, men en makaber realitet.

Dalal Mughrabi ledet kapringen av en buss utenfor Tel Aviv i 1978 der 37 sivile israelere ble drept, blant dem 12 barn. I Hebron bærer to pikeskoler hennes navn, og ellers i de palestinske områdene er det 25 skoler som er oppkalt etter ulike palestinske «martyrer» - alle med utallige jødiske liv på samvittigheten. Bildet av skolejentene med det palestinske motstykket til «Behring Breivik-genseren» finnes på side 23 i følgende rapport. Her kan du lese mer om hvordan det palestinske skolesystemet misbrukes i jødehatets tjeneste: http://palwatch.org/STORAGE/special%20reports/PA%20Education%20Report%20for%20Teachers%20Union%20210715.pdf

 Mahmoud Abbas og PA (de palestinske myndighetene)har i en årrekke bygget en kultur av jødehat og terrorglorifisering ved å oppkalle gater, torg, offentlige bygninger, idrettsstadioner og andre permanente strukturer etter «martyrer» med jødisk blod på sine hender. Barnehager, fritidsklubber, fotballag og idrettsturneringer blir hyppig oppkalt etter dømte eller døde palestinske terrorister. 

Som en absurd ironi kan nevnes at hjernen bak massakren på den israelske OL-troppen under Mûnchen-OL 1972 – der 11 israelske atleter ble myrdet; Ali Hassan Salameh – mannen som på et brutalt vis ødela den viktigste sportsbegivenheten i `72 - nettopp denne terroristen har fått både idrettsturneringer og fotballag i de palestinske områdene oppkalt etter seg. 

Palestinsk TV, PA`s dagsavis Al-Hayat al-Jadida og Fatahs facebooksider serverer jevnlig hatindoktrinering mot jøder og mot staten Israel. Det er ikke «motstand mot Israels okkupasjon» som kommuniseres, men motstand mot Israels eksistens og en benektelse av jødenes historiske tilknytning til landet Israel. 

Norsk UD og store deler av media-Norge har lenge kjent til disse forhold, men velger å vende det døve øret og det blinde øyet til – kanskje fordi virkeligheten ikke passer med det narrativet de ønsker å presentere.  Fortsatt finansierer norske skattepenger PA uten krav om reformer, og den kritiske journalistikken mot det palestinske jødehatet glimrer med sitt fravær.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere