Axel Lundholm Saxe

Alder:
  RSS

Om Axel Lundholm

Følgere

Publisert over 2 år siden
Espen Ottosen – gå til den siterte teksten.

Det kan ikke kalles å fastholde Adam som historisk person, når man vil redusere Adam og Eva til noen av Gud "utvalgte representanter for menneskeheten", blant andre på den tid eksisterende, av evolusjonen frembrakte mennesker (s. 168)! Dermed tar man jo grunnen vekk under apostelen Paulus' argumentasjon i Rom. 5:12-19 og 1. Kor. 15:21-22 + v. 45. I samsvar hermed mener begge forfatterne jo også at "fortellingen" om syndefallet bør leses "som en almen sannhet i mytologiske klær" (s. 170). Dette har ikke noe å gjøre med "klassisk kristen tro", men det er tvertimot vranglære, jf. deres påstand om at CA art. 2 "ikke har dekning i Bibelen" (s. 173)!

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen – gå til den siterte teksten.

Svaret er at for eksempel både Institute for Creation Research og Creation Ministries International klart holder frem at man kan være frelst, selv om man ikke tror på en ung jord. Flere av medarbeiderne i disse organisasjoner har selv vært kristne gammel-jord-tilhengere / evolusjonister. 

Noe annet er spørsmålet om bibeltroskap. Det er og blir uforenelig med sann bibeltroskap å omskrive menneskets skapelse (med mer) på den måten det for eksempel gjøres i boken "Evolusjon eller kristen tro? - Ja takk, begge deler!" av Bjørn Are Davidsen og Atle Ottesen Søvik (Efrem forlag 2016). 

Espen Ottosen skrev i sin anmeldelse av denne boken i Utsyn nr. 1/17 at han syntes forfatterne "stort sett ... lykkes med sitt mål: Å vise at evolusjonslæren kan kombineres med en klassisk kristen tro". Men det er ikke i overensstemmelse med verken "klassisk kristen tro" eller bibeltroskap å sette spørsmålstegn ved om Adam og Eva virkelig har eksistert eller om det har vært et historisk syndefall, slik det gjøres på s. 165ff i nevnte bok!

Det er imidlertid dér man uunngåelig ender, når man - som de nevnte forfattere - vil forstå kristendommen "i evolusjonens lys" (s. 201).

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Espen Ottosen – gå til den siterte teksten.

Ja, jeg har f.eks. lest de to bøkene som tidligere lederen for forskning.n, Erik Tunstad, har skrevet om disse spørsmålene. Tidligere har jeg også lest andre ting, men det vil jeg ikke å forsøke å liste opp her. 

Men sannheten er altså ikke et spørsmål om hvor mange som mener det ene eller det andre. I spørsmål vedrørende fortiden, så er det - slik jeg ser Jon Kvalbein skriver i et innlegg i Dagen for 7. august - ikke mulig å teste hva som faktisk har skjedd (jf. forskjellen på eksperimentell vitenskap og historievitenskap).

Hva angår forståelsen av Bibelens skapelsesberetning i 1. Mos. 1:1 - 2:3, så kan det ikke stilles spørsmålstegn ved at det i teksten er tale om vanlige dager (og ikke perioder), og at slektstavlene i 1. Mos. 5 og 11 er konstruert på en slik måte, at man ut ifra dem kan regne ut noenlunde når skapelsen skjedde. Den jødiske tidsregningen er det beste beviset på det!

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Espen Ottosen – gå til den siterte teksten.

Du hevder at ung-jord-kreasjonisters argumentasjon er svak, og sier man må være biolog for å kunne kritisere evolusjonsteorien på en troverdig måte. I Tyskland finnes det en ung-jord-kreasjonistisk organisasjon ved navn Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Den ledes av dr. Reinhard Junker, som er både utdannet biolog og teologisk doktor. I Finland har man en prof.emer. i bioprosessteknikk, Matti Leisola, med 168 fagvitenskapelige artikler og over 6000 siteringer iflg. Google Scholar. Wort und Wissen har nettopp utgitt en bok av Leisola på tysk, der han leverer faglig begrunnet kritikk av evolusjonsteorien og radiometriske dateringsmetoder med mer. Som utdannede teologer er vi akademikere som må forventes til en viss grad å kunne sette oss inn i andre fags problemstillinger, med støtte i hva faglig kompetente folk som Junker og Leisola med flere har skrevet. Selvsagt finnes det useriøse ung-jord-kreasjonister, men det finnes også journalister som misforstår/feilsiterer - noe som jeg nå har forstått er tilfellet når det gjelder den setningen i VL-intervjuet 17. juli som du har kritisert så sterkt.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

OK, så er det "sammenfallende ordlyd", men meningsinnholdet er jo helt forskjellig i de to tekstene du siterte.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1995 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
16 dager siden / 1176 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
10 dager siden / 1164 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
29 dager siden / 958 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 766 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 644 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere