Axel Lundholm Saxe

Alder:
  RSS

Om Axel Lundholm

Følgere

Umulig grenseoppgang

Publisert 7 måneder siden

Vårt Land forsøker i sin leder i dag å skjelne mellom blant andre Otto Jespersens brenning av Bibelen på TV, og så SIANs nylige brenning av Koranen i Kristiansand. Mens det første skal være uttrykk for legitim religionskritikk, så må det siste ifølge Vårt Land anses for å være en "hatefull ytring", fordi man på SIANs Facebook-side ikke er opptatt av religionskritikk, men derimot av muslimkritikk, og fordi han som tente på Koranen i Kristiansand var iført uniform og man derved kunne få assosiasjoner til nazistenes bokbål i sin tid.


Dette blir jo en fullstendig umulig grenseoppgang. Saken er, at både offentlig bibelbrenning og offentlig koranbrenning går over grensen for det et samfunn bør tillate - slik også nazistenes offentlige bokbål i sin tid gjorde. For muslimer er Koranen en hellig bok, og det bør man respektere; og likeens bør man respektere at Bibelen fortsatt av de aller fleste kristne anses for å være "Den Hellige Skrift" (jf. for eksempel at lesninger fra Bibelen i Den norske kirke tradisjonelt har blitt avsluttet med: "Slik lyder Herrens ord!").


Norske myndigheter føler seg med rette provosert av den offentlige brenningen av norske flagg i Pakistan; men da bør man også kunne forstå at offentlig bibel/koran-brenning provoserer de fleste kristne og muslimer - og forby det! 

Gå til innlegget

Sokneprest Risholm aksepterer synd!

Publisert 11 måneder siden

"Et tradisjonelt ekteskapssyn" innebærer at homoseksuelle forhold er synd. Å akseptere at noen vil velsigne slike forhold er derfor det samme som å akseptere synd!

Hovedoppslaget i både Dagen og Vårt land for 22/8-19 er sokneprest Arne-Leon Risholms fremstilling av saken vedrørende Alv Magnus' preken i Tomb kirke 17/2-19. Risholm betegner seg i begge aviser som en konservativ prest, men bare i Vårt Land kommer det klart frem hva han legger i det: "Jeg føler det er rom for mitt syn i kirken. Jeg føler meg ikke utstøtt av biskoper, proster eller andre fordi jeg tilhører de som ikke vil vie likekjønnede. Men å leve med begge syn må innebære aksept for de med et annet syn enn oss selv."


Her tar Risholm grunnleggende feil. Det han kaller "et tradisjonelt ekteskapssyn" innebærer nemlig at homoseksuelle forhold er synd. Derfor er det ut ifra "et tradisjonelt ekteskapssyn" uakseptabelt at noen vil velsigne slike forhold. For aksepterer man dette, så har man i virkeligheten ikke "et tradisjonelt ekteskapssyn", men er blant dem som - slik Alv Magnus med forbilledlig klarhet uttrykte det i sin preken - "lokker mennesker på avveie så de står i fare for å miste hjemstavnsretten i Guds rike". Og  da aksepterer man i virkeligheten synd!


Gå til innlegget

Det er Grandhagen som dobbeltkommuniserer

Publisert rundt 4 år siden

Egil Grandhagen anklager (Vårt Land 19. mai) NLM-lederne for «dobbeltkommunikasjon» fordi dekaller Den norske kirke for en «løgnkirke» og samtidig sier at de respekterer dem som velger å bli stående i Den norske kirke.

Dobbeltkommunikasjonen i denne situasjonen er det imidlertid Grandhagen selv som står for, idet han skriver: «For meg er det fullt mulig å samarbeide med mennesker jeg er dypt uenige med, og samtidig være tydelig på eget ståsted».

Dermed underkjenner Grandhagen vedtaket som ble gjort på Calmeyergaten-møtet for snart 100 år siden, der man sa nei til «frivillig samarbeid» med dem som ikke sto fast på Guds ord, fordi man ikke anså det for mulig å samarbeide med liberale teologer, uten derved å svike Guds ord.

Det er derimot ikke dobbeltkommunikasjon å holde frem – slik NLM-lederne gjorde i sin uttalelse – at Den norske kirke har blitt en løgnkirke «ved å lære at homofilt samliv kan velsignes av kirken», og at man ikke uten fare for sin sjel kan tilpasse seg denne situasjonen – og så samtidig uttrykke sin respekt for dem som velger å forbli i Den norske kirke for å bekjempe vranglæren innenfra (blant annet ved å nekte å samarbeide med vranglærerne).

Situasjonen i dag er jo langt verre enn på Calmeyergatemøtets tid, idet vranglæren i dag er blitt offisielt «blåstemplet» av alle Den norske kirkes egne biskoper og av et stort flertall i kirkemøtet.

Derfor er det i aller høyeste grad dobbeltkommunikasjon av Grandhagen å hevde at man kan samarbeide med vranglærerne og samtidig være ­tydelig på eget ståsted. Man kan som kjent ikke både blåse og ha mel i munnen!

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 23.5.2016

• Les også Øyvind Åslands svar til Grandhagen: Samarbeidets grenser

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
18 dager siden / 1472 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
28 dager siden / 1286 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
8 dager siden / 1046 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
5 dager siden / 928 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
27 dager siden / 590 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 537 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere