Asbjørn Vilkensen

Alder: 64
  RSS

Om Asbjørn

Følgere

De kristne pionerene

Publisert 8 måneder siden

Der kirkens kritikere viser til grums i vår fortid skal du vite med trygghet at oppsiden er langt større. Fra de tidlige katedralskoler for opplæring av prester og til konfirmasjonen, var kirken sentral i oppbygging av vår undervisning. I dag utgjør fortsatt kristne friskoler et viktig supplement og korrektiv til den offentlige skolen. De mange tusen som hvert år utdannes ved de kristne skolene får en viktig verdiforankring i deres liv, som igjen preger vårt samfunn gjennom deres arbeid og frivillig innsats.

De kristne pionerene. 

Diakonien tar utgangspunkt i den omsorgen Jesus viste for syke og forsømte. Lenge før helseforetakene ble kristne institusjoner for omsorg etablert. I dag preges hele norsk omsorg og helsesektor av de kristne pionerene. Vi har fortsatt store kristne sykehus drevet med diakonalt preg Vi har rusomsorgen hvor mennesker som er gitt opp i systemet fortsatt får sin sjanse hos Frelsesarmeen, Evangeliesenteret, Kirkens Bymisjon, Blåkors eller andre. Vi har de mange sykehjemmene, eldretreffene, besøkstjenestene. Vi har overnattingstilbud for husløse hvor korset står fremme og Bibelen ligger i nattbordsskuffen.

Kristne gjør feil og har gjort feil. Men vi gjør mer rett. Hadde vi hatt full barnehagedekning uten de mange kristne barnehagene? Er det psykologer nok til å erstatte prestenes sorgsamtaler? Hvor ville norsk bistand vært uten de kristne misjonærene? Norsk næringsliv i distriktene uten Hans Nielsen Hauge?

De kristne verdiene. 

Den skandinaviske velferdsmodellen er sterkt preget av de kristne verdiene. Vi skal ta vare på våre minste. Omsorg for barna, for de svakeste, for de eldre og trengende.

Neste gang noen skal diskutere hvem som bygde landet, kan du trygt peke på våre kristne forfedre.

Gå til innlegget

Hvor mange steiner må falle?

Publisert 8 måneder siden

Kommunen gjør så godt de kan. Drahjelp fra statlige myndigheter er helt avgjørende for å berge middelalderkirkene.

Vi har en 1000-årig kirkehistorie i Norge. Blant våre fremste symboler på dette er middelalderkirkene våre. De er ikke lenger kun et gudshus, men et symbol på vår viktigste kulturarv.

Dyre å vedlikeholde. 

De middelalderkirkene som fortsatt står har til felles at de er dyre å vedlikeholde. I mange av kirkene er det alvorlige mangler og behov for hurtig oppstart av rehabilitering. Det var store forventninger til at det i statsbudsjettet ville komme et rehabiliteringsprogram for steinkirker tilsvarende stavkirkeprogrammet som nå er avsluttet.

Dette ble ikke innfridd. 

Ansvaret for vedlikeholdet er igjen skjøvet over på de kirkelige fellesrådene og kommunene. Middelalderkirkene er skjevt fordelt. Noen, som Bergen, har fire middelalderkirker, tre av disse er av katedralstørrelse. Lille Re kommune har tre. De fleste har ingen. Kulturarven er overlatt til noen enkeltkommuners årlige budsjettprioriteringer. 
Det er ikke holdbart.

I desember 2015 vedtok alle partiene på stortinget å be regjeringen «utarbeide en forsterket strategi for hvordan steinkirker fra middelalderen, fredede etterreformatoriske kirker og særlig viktige kirker fra etter 1650 kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå».

Et alvorlig signal. 

Vi ber regjeringen ikke skyve utredninger foran seg, for det er allerede nok tilstandsanalyser på dette feltet. Når en stein falt ned fra taket i Domkirken i Bergen midt under en gudstjeneste, var det et alvorlig signal om at noe må gjøres. Kommunen gjør så godt de kan. Drahjelp fra statlige myndigheter er helt avgjørende for å berge middelalderkirkene.

Det står ikke på advarsler, informasjon eller tilstandsanalyser, nå trengs det politisk beslutning!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Bryllup med bismak
av
Trond Langen
28 dager siden / 2310 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
20 dager siden / 1895 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
13 dager siden / 1891 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1809 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
25 dager siden / 1763 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
13 dager siden / 1531 visninger
Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 1300 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
13 dager siden / 1226 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
16 dager siden / 1158 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
20 dager siden / 1096 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere