Asbjørn Vilkensen

Alder: 64
  RSS

Om Asbjørn

Følgere

De kristne pionerene

Publisert rundt 2 måneder siden - 646 visninger

Der kirkens kritikere viser til grums i vår fortid skal du vite med trygghet at oppsiden er langt større. Fra de tidlige katedralskoler for opplæring av prester og til konfirmasjonen, var kirken sentral i oppbygging av vår undervisning. I dag utgjør fortsatt kristne friskoler et viktig supplement og korrektiv til den offentlige skolen. De mange tusen som hvert år utdannes ved de kristne skolene får en viktig verdiforankring i deres liv, som igjen preger vårt samfunn gjennom deres arbeid og frivillig innsats.

De kristne pionerene. 

Diakonien tar utgangspunkt i den omsorgen Jesus viste for syke og forsømte. Lenge før helseforetakene ble kristne institusjoner for omsorg etablert. I dag preges hele norsk omsorg og helsesektor av de kristne pionerene. Vi har fortsatt store kristne sykehus drevet med diakonalt preg Vi har rusomsorgen hvor mennesker som er gitt opp i systemet fortsatt får sin sjanse hos Frelsesarmeen, Evangeliesenteret, Kirkens Bymisjon, Blåkors eller andre. Vi har de mange sykehjemmene, eldretreffene, besøkstjenestene. Vi har overnattingstilbud for husløse hvor korset står fremme og Bibelen ligger i nattbordsskuffen.

Kristne gjør feil og har gjort feil. Men vi gjør mer rett. Hadde vi hatt full barnehagedekning uten de mange kristne barnehagene? Er det psykologer nok til å erstatte prestenes sorgsamtaler? Hvor ville norsk bistand vært uten de kristne misjonærene? Norsk næringsliv i distriktene uten Hans Nielsen Hauge?

De kristne verdiene. 

Den skandinaviske velferdsmodellen er sterkt preget av de kristne verdiene. Vi skal ta vare på våre minste. Omsorg for barna, for de svakeste, for de eldre og trengende.

Neste gang noen skal diskutere hvem som bygde landet, kan du trygt peke på våre kristne forfedre.

Gå til innlegget

Hvor mange steiner må falle?

Publisert 2 måneder siden - 260 visninger

Kommunen gjør så godt de kan. Drahjelp fra statlige myndigheter er helt avgjørende for å berge middelalderkirkene.

Vi har en 1000-årig kirkehistorie i Norge. Blant våre fremste symboler på dette er middelalderkirkene våre. De er ikke lenger kun et gudshus, men et symbol på vår viktigste kulturarv.

Dyre å vedlikeholde. 

De middelalderkirkene som fortsatt står har til felles at de er dyre å vedlikeholde. I mange av kirkene er det alvorlige mangler og behov for hurtig oppstart av rehabilitering. Det var store forventninger til at det i statsbudsjettet ville komme et rehabiliteringsprogram for steinkirker tilsvarende stavkirkeprogrammet som nå er avsluttet.

Dette ble ikke innfridd. 

Ansvaret for vedlikeholdet er igjen skjøvet over på de kirkelige fellesrådene og kommunene. Middelalderkirkene er skjevt fordelt. Noen, som Bergen, har fire middelalderkirker, tre av disse er av katedralstørrelse. Lille Re kommune har tre. De fleste har ingen. Kulturarven er overlatt til noen enkeltkommuners årlige budsjettprioriteringer. 
Det er ikke holdbart.

I desember 2015 vedtok alle partiene på stortinget å be regjeringen «utarbeide en forsterket strategi for hvordan steinkirker fra middelalderen, fredede etterreformatoriske kirker og særlig viktige kirker fra etter 1650 kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå».

Et alvorlig signal. 

Vi ber regjeringen ikke skyve utredninger foran seg, for det er allerede nok tilstandsanalyser på dette feltet. Når en stein falt ned fra taket i Domkirken i Bergen midt under en gudstjeneste, var det et alvorlig signal om at noe må gjøres. Kommunen gjør så godt de kan. Drahjelp fra statlige myndigheter er helt avgjørende for å berge middelalderkirkene.

Det står ikke på advarsler, informasjon eller tilstandsanalyser, nå trengs det politisk beslutning!

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77225 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43404 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34800 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27777 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22426 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22135 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20026 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19033 visninger

Lesetips

Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
41 minutter siden / 43 visninger
Barnetrygd, barnehager og familiepolitikk
av
Odd Egil Rambøl
rundt 10 timer siden / 60 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
1 dag siden / 274 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
1 dag siden / 113 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
1 dag siden / 111 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
1 dag siden / 144 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
1 dag siden / 186 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
2 dager siden / 253 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
2 dager siden / 148 visninger
Styrking av fødselspengar no!
av
Aina Alfredsen Førde
2 dager siden / 106 visninger
Les flere

Siste innlegg

Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
41 minutter siden / 43 visninger
Barnetrygd, barnehager og familiepolitikk
av
Odd Egil Rambøl
rundt 10 timer siden / 60 visninger
Plikt til aktivitet
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 85 visninger
Den våkne biskopen
av
Inger Cecilie Stridsklev
rundt 23 timer siden / 109 visninger
Vägen tillbaka till Duraslätten
av
Anders Ekström
rundt 23 timer siden / 52 visninger
Katolske feltprester
av
Haakon Omejer Sørlie
rundt 23 timer siden / 92 visninger
Det som ikke sies
av
Åste Dokka
1 dag siden / 966 visninger
Jeg tror i vår tro!
av
Magne V. Kristiansen
1 dag siden / 200 visninger
Flere må delta i debattene
av
Elisabeth Hoen
1 dag siden / 192 visninger
Les flere