Audun Hjertager

Alder: 48
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Har den globale oppvarmingen tatt ferie?

Publisert over 6 år siden

Man kan for tiden lese små, klimafornektende drypp om som kan gi inntrykk av at den globale oppvarmingen har tatt ferie ferie. Stemmer det?

Nei, dessverre. Det stemmer ikke. Se en klimaforskers kronikk i Dagbladet.

Min lokalavis, Østlendingen, er en mindre avis som klimaforskere sjelden tar seg tid til å formidle i, og som klimafornektere derfor kan boltre seg fritt i. Men det kan bli for mye for en litt over gjennomsnittlig interessert. Følgende er mitt eget debattinnlegg i Østlendingen 11.02.13. 

Man kan av og til lese små, klimafornektende drypp fra et par gjengangere på Østlendingens debattsider. I Østlendingen 6.2 spør Trond Vivelstad: «Er den globale oppvarmingen på ferie?». Vivelstad tar forskningsdirektør James Hansen (NASA), og Met Office i Storbritannia, til inntekt for at man ikke registrerer temperaturøkning som følge av utslipp av klimagasser. Dette er svært villedende. Hør hva Met Office og James Hansen selv sier om saken:

I forbindelse med Met Offices presentasjon av nye anslag for klimasensitivitet som Vivelstad synes å ha snappet opp, forklarte de at «Vi fortsetter å se en klar oppvarmingstendens, med tiåret 2000-2009 som det desidert varmeste etter at våre målinger startet i 1850», og videre «...å påstå at de siste globale temperaturmålingene ikke viser tegn til oppvarming de siste 15 år er fullstendig villedende.».

Prof. James Hansens tale i det Hvite Hus i januar, gir et hint om hvor lite rimelig det er å ta ham til inntekt for klimafornektelse: «We have a dream – that our President will understand the intergenerational injustice of human-made climate change – that he will recognize our duty to be caretakers of creation, of the land, of the life on our planet – and that he will give these matters the priority that our young people deserve.»

Prosessen er satt i gang: Den globale temperaturen har økt vesentlig, både i havet og i atmosfæren, den ekstreme smeltingen av is i Arktis er åpenbar, metanutslipp fra tundra og økende forsuring av hav er ikke lengre en teoretisk konsekvens, men noe som registreres. Det hyppige ekstremværet som oppleves i verden, er en forsmak, og det er bare klimafornektere som benekter det. Og se hvilke argumenter de har.

En mer jordnær, om enn optimistisk, tolkning av de nye anslagene for CO2s effekt på temperaturen, er at naturlige klimavariasjoner kanskje gir oss forlenget frist til å redusere klimautslipp som politikerne vi stemte på tidligere ikke sørget for. Det kan være greit å håpe, og uansett verdt å bidra til et Storting som bygger samfunn basert på forskning, og som prioriterer å sørge for at vi etterlater våre barn et livsgrunnlag.

Gå til innlegget

Arktis forteller oss noe

Publisert nesten 7 år siden

Verden har brukt opp det økologiske budsjettet for 2012 i dag. Resten av året bruker vi mer enn jorda klarer å produsere i.l.a. året*. Samtidig settes det dramatiske rekorder i Arktis.

*"World overshoot day" 22.8 2012

Klimautslippene som varmer kloden mer enn normalt er farlig avfall, og et resultat av overforbruk. Jordkloden blir varmere av det, og snø og is smelter. I sommer har det vært rekordlite snødekke over land på den nordlige halvkulen, og smeltingen av havis i Arktis ligger an til å bryte alle rekorder

 Utbredelsen av sjøis i Arktis (IUP Ui Bremen)

Det er alarmerende: I klarvær reflekterer havis rundt 60% av sollyset. Snø reflekterer 90%. Hav derimot, absorberer normalt over 90%. Bart land absorberer også. Et voksende område, nesten på størrelse med Europa, har om sommeren og i klarvær blitt oppvarmende i stedet for å reflektere solstråler som før.

Dette kommer vi til å merke. Arktis omtales gjerne som et enormt luftkondisjons-anlegg. Området påvirker både jetstrømmer og havstrømmer som er styrende for klimaet i Europa og Nord-Amerika. Forskerne har fortalt oss at mindre sommeris kan gi tørke og hetebølger, men også kaldere vintre. At vi får mer nedbør og oftere ekstremnedbør er det få som tviler på nå. Forskerne forteller også at den tinende tundraen vi frigjøre mengder av metan, en 20x mer effektiv drivhusgass enn CO2.


FNs klimapanel har advart om at jorda på tross av solsyklus og naturlig kosmisk stråling vil bli varmere som følge av menneskeskapte klimaendringer, og at Polhavet om sommeren kan bli isfritt. I 2007 formidlet klimapanelet at dette sannsynligvis ville skje innen 100 år. Nyere forskning (f.eks. Norsk Polarinstitutt og EASA) bekrefter dette. Det antydes at Polhavet kan være isfritt allerede om 10 år. Geologene forteller at sist vi med sikkerhet kan si at dette hendte, var under en varm periode flere millioner år før det første mennesket, Cro Magnon vandret på jorda. Vi vet ikke hvordan klimaendringene vil påvirke oss i det lange løp.

Vi leker med ilden. Ilden fra forbrenning av olje først og fremst; farlig avfall etter moderne samfunns overforbruk.Jo mer materialistisk og luksuriøst vi lever, og jo lengre vi skjuler vår handlekraft bak begreper som økonomisk utvikling, materielle goder og velferdssamfunn, jo større problemer vil våre barn få. Vi kan fortsette på det samme sporet inntil kloden har blitt for varm, eller til ressursene er borte, eller vi kan legge om kursen. De Grønne vil at folkevalgte etter neste svalg skal bygge samfunn med tanke på livskraft, livsglede og langsiktighet, og vil stille med kandidater som går hardere inn for å skape medmenneskelige samfunn i økologisk balanse. Jeg mener det er på tide å få dem inn på Stortinget.

Gå til innlegget

OBS! Fjordmenn

Publisert nesten 7 år siden

Viktig å gi dem motstand

Fjordmann er tilbake. To eksperter uttaler seg til Vårt Land om Fjordmann har dempet seg etter 22. juli: Nei, meningene har kanskje blitt enda mer fascistiske.

Uimotsagt, uten motstand og motargumenter, kan fjordmenn skape fordommer, fobier, fremmedfrykt og panikk. Noen tar jo det fjordmenn sier for god fisk. Jeg håper derfor gode VD bloggere følger med hvor de er i den virtuelle verden, og tar seg bry med å delta i debatter med fjordmenn.

Begge Vårt Lands eksperter, Øyvind Strømmen og Soaib Sultan, er forøvrig tillitsvalgte i Miljøpartiet De Grønne.

Gå til innlegget

På meningsmålingene er "De andre" et av få "partier" som vokser i Norge. En av "De andre" har mangedoblet oppslutningen siden forrige stortingsvalg, og de har hatt historiske mandater på Stortinget på flere målinger. Hvem er de?

På VLs siste meningsmåling utgjør gruppen "de andre" 2,5%: Det er 1,5% mer en Rødt,  bare 1% mindre enn SV, 1,9% mindre enn V og 2,2% mindre enn KrF.  "De Andre" er blant de få "partiene" som vokser på nesten hver måling som blir publisert. Tall for KrF, SV, SP og V er stadig stabile, eller viser nedgang. Er det uinteressant for Vårt Land eller dets lesere å vite hvem "de" er ?


Noen aviser spesifiserer ikke gruppen "de andre" fordi de ikke bestiller tallene fra byråene. Men de som gjør det, forteller at det er Miljøpartiet De Grønne som står for veksten. Det anerkjente valgresultatet Poll of polls peker på at det er en trend at De Grønne vokser, og oppfordrer media til å spesifisere gruppen. Aftenposten og TV2 er blant mediene som nå publiserer resultater for De Grønne.

Jeg ble overrasket da jeg oppdaget De Grønne for få år siden. De var ikke slik jeg forestilte meg. Politikken var genial og vakker, og representerte en ideologi som klarte det jeg lengtet etter: å forene det beste av alle partiene jeg hadde stemt på tidligere, som alle manglet noe eller var for ensporet for meg. De Grønnes fundament er noe så naturlig som miljøet; livsgrunnlaget, omgivelsene og relasjoner, og det fungerer! De er ikke først og fremst sosialister eller liberalister, eller er fremfor alt opptatt av jordbruk og distriktspolitikk. Det lyser av partiprogrammet hvordan alt er viktig for De Grønne.  

For få år siden, med 0,1% oppslutning, var det det nokså "alternativt" å oppfatte De Grønne som et reelt alternativ. Slik er det ikke lengre. Ikke når Eva Joly går god for politikken. Det er også betryggende at svært mange i ledelsen av Miljøpartiet De Grønne i dag, er tidligere KrF, Ap, H, V, SP eller SV politikere.

Ressursmangel og overforbruk, klimaendringer og befolkningsvekst, forteller oss at det haster med en kursendring. Det må nok skje både på personlig og på politisk plan. Jeg er særlig spent på om det kan vise seg at en slik kursendring er på gang ved at mitt "fødefylke"  Hordaland skyver De Grønne inn på tinget neste år. - Fylket der ekspert på kontrajihadisme og høyreekstremisme Øyvind Strømmen er fylkesleder, og der sokneprest, misjonær og "Norges fremste miljøprest" Tom Sverre Tomren, er førstekandidat.

Men det er delvis avhengig av at aviser som Vårt Land forteller om alternativet De Grønne, om ikke annet så med en fotnote om hvem som utgjør "De Andre"; hvem som utgjør fremgangen på meningsmålingene. Oppfordringen er herved gitt.  

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
12 dager siden / 5180 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
23 dager siden / 4772 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
12 dager siden / 2813 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
28 dager siden / 2333 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
7 dager siden / 1889 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
26 dager siden / 1833 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1807 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
4 dager siden / 1607 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
25 dager siden / 1554 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
18 dager siden / 1428 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere