Audun Hjertager

Alder: 48
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Rike, kristne samfunn

Publisert rundt 6 år siden

Samfunn av kristne er ikke destruktive. Samfunn som skaper tørke i fattige land og ødelegger skaperverket, er ikke kristne. Ergo er ikke vårt samfunn kristent.

Det er mulig jeg gikk glipp av en bibeltime, men jeg fikk ikke med meg at den rike mannen, som ikke solgte noe av det han eide, ble oppfordret til å kjøpe mer. Fikk han høre at "alt er mulig for Gud", og gikk derfor lykkelig bort, kjøpte mer, og levde på bekostning av andre mens han ropte "Hallelujah, jeg er frelst av Jesus!"? Hvis dette er kristendom, hva er da Mammon-tilbedelse? 

Jeg kan ikke forstå at verdiene i et "kristent" samfunn kan være kortsiktige, materielle og økonomiske. I Norge finner vi knapt noen som kaller seg "kristen", og som samtidig lever bærekraftig. Gjennomsnittet av oss lever som om vi hadde 3 jorkloder.

Norge synes å være et Brian-kristent land, frelst av Brian: Always look on the bright side of life: Vi kjenner til konsekvensene, men nyter livet. Mange skyver ansvaret over på politikerne, og skalker lukene for advarslene. Andre skalker lukene på et synkende skip, og håper at Jesus viser nåde. 

Både Jesus og vitenskapen forteller oss at det ikke er bra å samle skatter på jorda slik vi gjør. Det går galt på den måten vi lever og styrer samfunnet på, både med tanke på økonomiklimaendringer og overforbruk, masseutryddelser (1,2), surere havhavstigning ... 

De økonomiske og økologiske kostnadene av livsstilen vår, overstiger langt gevinsten velferdssamfunnet gir, og personlige materielle og økonomiske gevinster. På sikt er balansen i budsjettet ekstremt negativ: Vi går i dundrende underskudd, og kassen er nokså skrapt allerede.

Likviditeten, verdiene våre, begrenser seg i praksis til økonomi, familiære relasjoner og medmenneskelighet gjennom det staten ordner for oss. Dette er forsvinnende små verdier om man tenker på alt verdier kan være, og at vi kjenner til de langsiktige konsekvensene av å fokusere på de verdiene vi har valgt å fokusere på.

BUDSJETT: SKATTER PÅ JORDEN, DRAP PÅ SALIGE (fattige), ØDELEGGELSE AV SKAPERVERK:

Shakun_Marcott_HadCRUT4_A1B

Graf på bakgrunn av Marcott et al 2013 (Nature): Viser at temperaturendringene verden har opplevd og står overfor er svært dramatiske i et historisk perspektiv.

VERDIBALANSE:
Sjøisutbredelsen i Arktis stuper. Hastigheten synes å være uten sidestykke i menneskehetens historie (Kinnard 2011, Nature). 

Mange triste tap, fra menneskeliv til natur, også tap av frihet, følger i kjølvannet av materialisme: Det er dokumentert at mennesker som har materialistiske mål, er mindre lykkelige en de som har immaterielle mål, som for eksempel relasjoner og personlig utvikling. Hvorfor klamre seg fast til det materielle, når både Gud og vitenskap advarer mot det?

Alt fra natur til verdens fattige, og vårt eget samfunn, vil bli lykkeligere av et mer immaterielt fokus. Men det krever et samfunn rikt på andre verdier enn dem vi har i dag.

Gå til innlegget

Modig omtanke på vei til Stortinget

Publisert rundt 6 år siden

Samfunnet er markedsstyrt står det i lærebøkene. Det går ikke bra sier forskerne. Konservativ sosialisme vs konservativ liberalisme er derfor et uinteressant valg for meg. Vi må ha noe nytt.

ADVARSLER FRA ALLE FAGOMRÅDER

Vitenskapen har lenge fortalt at det går "nedenom og hjem" på den måten vi lever og styrer samfunnet på. Det gjelder økonomi, klimaendringer og overforbrukmasseutryddelser (1, 2), surere hav, havstigning osv . Stadig flere forskere mener det er for sent å unngå såkalt 'farlig' oppvarming på 2'C, og stadig flere mener at temperaturen på bakgrunn av klimautslippene vi allerede er ansvarlige for, vil føre til en temperatur på over 4'C. Nedsmeltingen av havisen i Arktis, kan ha vært et vippepunkt:

DET STEMMER DET VI HAR VISST

Forskerne bekrefter at de første klimamodellene var riktige (i motsetning til hva en del rykter sier), og temperaturøkningen bekreftes å være ekstremt dramatiske i jordklodens historie.  

Illustrasjon: Grafen nedenfor er hentet her, på bakgrunn av Marcott et al 2013 (Nature): En seriøs studie som ikke bare bekrefter at "Hockeykølla" var riktig, men også at temperaturendringene er svært dramatiske i et større historisk perspektiv. 

Shakun_Marcott_HadCRUT4_A1B

- Derfor støtter jeg ingen politiske organisasjoner som ikke har sørget for at jeg reduserte forbruket mitt nok. Fremover vil jeg derfor bli ledet av politikere som sørger for at mine valg ikke går utover andre.  Men da kan jeg ikke se at jeg kan stemme på noen som sitter på Stortinget i dag. Vi må ha noen som tenker nytt. Vi går mot nye tider som må takles på en ny måte.

DET VI TRENGER ER MODIGE OMTANKE

Det er for meg litt absurd, at vi det for noen er radikalt å ønske å bevare livsgrunnlaget som politisk førsteprioritet, å ønske noen som tenker nytt med tanke på fredsbevaring, og å se for seg et nytt økonomisk system. Men, men.  Slik er jeg. Og jeg fant ut at De Grønne tenker på samme måten.

Bedre å stemme på Miljøpartiet De Grønne, enn å bidra til Stortingsplass for noen av de andre, tenker jeg, så kommer jeg ikke til å ha dårlig samvittighet. Om de grønne kommer på Stortinget, kan de være en ideskaper og vaktbikkje, og om de ikke kommer på stortinget, så kan jeg trøste meg med at jeg ikke bidrog til mer destruktivitet. 

De Grønne består liksom ikke av rike som går lykkelig bort og lever på bekostning av andre, og som peker fordømmende på naboer, enten de har begått synd eller ei... 

1. kandidat i Hordaland (og prest), Tom Sverre Tomren, er på vei til Stortinget, etter at lokale og nasjonale meningsmålinger viser bortimot 1000% framgang siden forrige stortingsvalg :) (Hordaland: 2,5%Nasjonalt: 2,3%).

Dette vesle partiet støttes internasjonalt av politiske tungvektere gjennom et felles nytt politiske ståsted. Ståstedet bygger på "modig omtanke", og ikke 

Gå til innlegget

Norges luksusproblem

Publisert rundt 6 år siden

Hvordan skal vi leve i overflod: Vil vi ha mer, eller vil vi sikre fremtiden for våre barn og etterkommere?

Menneskets primære behov er mat og drikke, søvn og ly. I mange land går man til valg i håp om at flere får dekket disse behovene. Men i Norge lever gjennomsnittsmennesket i overflod. Vårt luksusproblem er "hvordan skal vi leve i overflod?". Dette er ingen konklusjon vi kan slå oss til ro med og takke Gud for. Det er både et viktig spørsmål og et alvorlig problem: Hvodan vi løser problemet avgjør om våre primærbehov blir dekket i fremtiden.  

Klimaendringer, tap av regnskog, forsuring av hav, overfiske og ressursmangel er blant mange symptomer på at vi har valgt feil til nå. Vi lever på en måte som skader miljøet. Slik oppførsel er ingen menneskerett, men det er en naturrett å ikke ødelegge eget livsgrunnlag: Organismer som bryter regelen blir utsvist. Naturen har gitt mennesket gult kort.

Vi burde sikre miljøet først, livsgrunnlaget vårt, og deretter krangle om andre prioriteringer. Det er egentlig et banalt resonnement: Uten livsgrunnlag, ingen politikk. Men i iver etter å gi mest mulig mer til bortskjemte barn, og p.g.a. frykt for at vi skal sende andre antroposentriske politikere til Stortinget, blir ikke livsgrunnlaget vårt tatt vare på. Det er mange regjeringer siden samfunnet var bærekraftig.

Også på Stortinget snakkes det mye om 'miljø', men ikke som livsgrunnlag. Der er 'miljø' noe mennesket skaper eller har makt over, f.eks til å utnytte eller bevare. Der snakkes om «å kjøpe andres regnskog» (for å kunne produsere og forbruke olje), utrede naturmangfold i forbindelse med motorveiutbygging, verne områder. På Stortinget har naturen praktisk talt ingen egenverdi, for menneskets egenverdi rager så mye høyere. 

Se på Stortingspartienes slagord hvordan de krangler om hvem som setter mennesket lengst frem:

  • V: "Folk først"
  • FrP: "For folk flest"
  • Høyre: "Muligheter for alle"
  • SV:"Ulike mennesker, like muligheter"
  • Krf: «Menneskeverd i sentrum».
  • SP: "Vi tar hele Norge i bruk"
  • Ap: "Vi tar Norge videre"

 

Mennesket er løftet så høyt hevet over naturen, at man har vanskelig for å forstå at naturen ikke kan gi oss alt vi vil ha. Vi tar for gitt at naturen tåler alt. Selv om alt vi gjør påvirker miljøet, særlig forbruket og det økonomiske systemet vårt, er det kun i svært få tilfeller man utreder miljøkonsekvenser.  

Jeg anklager min egen kultur for at vi ikke har lengtet etter politikere som har tatt vitenskapens formidling av naturens advarsler om vår livsstil seriøst, og sett naturens egenverdi mer enn menneskets 'overveldende makt og myndighet'. Å ta vare på naturen for å sikre miljøet og primærbehovene våre, krever i vår kultur å sette seg selv uvant lavt.  

De tradisjonelle partiene prøver, men gamle, antroposentriske ideologier, og krangling mellom tradisjonelle politiske fløyer drukner miljøfokuset.  Det vi trenger er "Et friskt pust" (Miljøpartiet De Grønne).

Gå til innlegget

Rekord for De Grønne

Publisert rundt 6 år siden

For første gang i historien har De Grønne stor nok oppslutning (2,3%) til å havne på Stortinget.

Dette i følge en stor, nasjonal måling for Aftenposten, BT, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad. På meningsmålingen er Rasmus Hansson inne på Stortinget for Oslo.

Med 2,3% av oppslutningen puster De Grønne alle mellomstore partier i nakken. Framgangen og medlemsveksten er stor. Hvor langt kan de nå?

Miljøpartiet De Grønne tar velgere fra alle. Hvorfor?

- De tenner kristenfolk som setter skaperverket høyt. De som synes kontantstøtte er en bra ide, som mener familiepolitikk er viktig, og som synes det er supert at De Grønne hevder at god familiepolitikk og frivillig omsorgsarbeid er grønt. Blant KrFs politikere setter mange Kjell Magne Bondevik høyt, og de liker at han jobber med fredsforskning og menneskerettigheter. 

- De vekker Venstre-velgere som hverken liker Civita-trenden eller FrP-samarbeid. De som vil ha så mye frihet som mulig, men som misliker frihet til å ødelegge for andre. Alle er usikre på hvordan Venstre egentlig vil få dette til, og de er usikre på hvilken V-politiker de vil ha inn på Stortinget. Mange velger De Grønne fordi de tror V vil gå i den samme fella som SV, og fordi de mener å ha oppdaget at De Grønne faktisk er mer seriøse.  

- De tar de velgerne fra SV og Rødt som først og fremst protesterer mot ødeleggelse av livsgrunnlaget. De håper at rød ekstremsosialisme aldri vil få makt i Norge, fordi de vil ha frihet, bl.a. til å leve enkelt og til å vise personlig omsorg. De håpte at SV ville bidra med noe grønt i regjeringen, men mener at SV fikk sin siste sjanse ved forrige valg. Men de tok den ikke. Erik Solheim var blant de mest «ufarlige» sosialistene i SV tenker de kanskje. Synd han fikk sparken. 

- De frister SP-velgere som misliker sterkt det oljeministeren driver med under deres flagg. Lundteigen mener mange er blant de få kloke som er igjen. De har oppdaget at De Grønne mener at livskraftige lokalsamfunn er en av forutsetningene for målet om medmenneskelige samfunn i økologisk balanse.

- De skaper nysgjerrighet hos Høyre-folk som likte Børge Brende. De mener gjerne at noe av det beste med en konservativ regjering er at man ikke får overbyråkratisering, at man ikke er dumsnille, og ikke blir overstyrt gjennom alternativet Ap. De Grønne appellerer til de i Høyre som ikke har som mål å bli 'rik', men som mener det må være lov å ha lite penger, kjøpe lite, og være lykkelig uten å bli kalt 'fattig'. For disse konservative er vitenskap viktig, og de ser at man må styre markedskreftene inn på en grønnere kurs enn Høyre kan få til uten et grønt parti som kan selge ideer og pushe på. 

- De appellerer til grønne AuF'ere. De som vifter med røde flagg som advarsel mot overforbruk heller en for å markere arbeidermakt og "arbeid for alle". Elde Ap-velgere går over til grønt fordi det å stemme Høyre også fører at man biter seg selv i halen: Vi må tenke nytt hvis den gamle tenkemåten ødelegger for oss. 

- De frelser noen svært få FrP'ere som mener at de har blitt lurt av klimafornektere, ID-forfektere, kristenfundamentalister o.l., og som mener å ha oppdaget at populisme bidrar til at livsgrunnlaget ødelegges. 

Gå til innlegget

Døden som vitenskap

Publisert rundt 6 år siden

Døden er et begrep som ikke er så lett å definere: Legevitenskapen kan tilsynelatende vekke til live igjen, og noen pasienter påstår at de var i live, mens legene hevder at de var døde.

Det er naturlig for en realist å definere døden for et menneske som en tilstand uten bevissthet, der kroppens molekyler går fra en tilstand til en annen gjennom nedbrytingsprosesser. Nedbrytningsprosessene starter umiddelbart etter at blodet slutter å strømme gjennom årene.

Mange som har våknet opp etter at blodomløpet har blitt satt i gang igjen har et godt liv. De som har hatt hjertestans lengst, har ofte vært nedkjølt, og på den måten unngått alvorlig nedbrytning. Hvorvidt pasienten i slike tilfeller har vært død, eller bare nesten, er et definisjonsspørsmål. 

Døden er vanskeligere å definere enn før. Tidligere ble man regnet som død dersom hjertet og pusten var stanset. I dag er man ikke nødvendigvis hinsides gjennoppliving selv om EEGen viser null tegn til hjerneaktivitet. Stadig flere pasienter våkner til live bl.a. takket være hjertestarter og kunnskap om nedbrytningsprosessene.

I Norge er den juridiske definisjonen på død hos mennesker at det foreligger irreversibelt totalt opphør av alle hjernens funksjoner. Våkner man mot alle odds til live, var man per. def. ikke død. Jon Schau er et eksempel på det: Legen ringte broren hans to ganger for å fortelle at Jon Schau var død, og to ganger hadde Schau "Nær døden opplevelser" (NDE). Var han død? Burde opplevelsen hans kalles en opplevelse av døden?

Ca 20% av alle som opplever hjertestans har erindringer (NDE). Opplevelsene er ofte ekstremt positive. Forskning synes å vise at manges liv forandres radikalt etter NDE. Dette taler imot at pasientene opplevde hallusinasjoner.  

Tilsynelatende oppegående leger påstår at pasienter har vært klinisk døde under opplevelsene (ingen hjerneaktivitet). Gjengs oppfatning er at dette er umulig, så forskningen har vært kontroversiell og av mange kalt parapsykologi. Jeg oppfatter at fagfeltet er i ferd med å bli tatt inn i den faglige varmen. Spennende å følge med på er det uansett!

Sosiobiologi, som er nærmere mitt fagfelt, kan gjennom evolusjon og naturlig seleksjon, teoretisk forklare generelle tanker, følelser og oppførsel. Men den tradisjonelle vitenskapen har store utfordringer i møte med NDE: 

Det er faglig naturlig å tenke at NDE forekommer fordi det er egenskap naturen har selektert for. Men positive dødsopplevelser kan vanskelig forklares ved hjelp av sosiobiologi. For det første virker naturlig seleksjon på liv, ikke på død. Og hjertestartere er moderne: Det er vanskelig å forestille seg at det gjennom vår utvikling har vært seleksjonspress i forbindelse med nær døden situasjoner. Tidligere var man jo praktisk talt alltid død når hjertet stanset. Og om dødskamp skulle føre til økt sjanse for reproduksjon, kunne man tenke seg at NDEer var forferdelige, slik at man sørget for å ikke dø igjen. Men negative NDE er svært sjeldne, og ofte knyttet til selvmord i følge noen av forskerene. 

Det er et stort mysterium hva som skaper tanker og følesler. Vi registrerer kun elektriske signaler som blir produsert i ulike deler av hjernen avhengig av hva vi tenker på og drømmer om. Kan det tenkes at sjelen er vår bevissthet, og det som gir informasjon til hjernen, som får kroppen til å utføre oppgaver? Kan det på faglig grunnlag tenkes at sjelen lever videre når kroppen dør?

"Livet efter livet" DR2

NRK

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
11 dager siden / 5161 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
22 dager siden / 4766 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
11 dager siden / 2776 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
27 dager siden / 2330 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
6 dager siden / 1853 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
25 dager siden / 1819 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1803 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
3 dager siden / 1553 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
24 dager siden / 1545 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
17 dager siden / 1419 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere