Audun Hjertager

Alder: 48
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Prest stortingsgandidat

Publisert rundt 10 år siden

Tidligere kommunestyrerepresentant for KrF, Tom Sverre Tomren, er stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Hordaland. I Norge er bl.a. den internasjonalt anerkjente fredsforskeren Johan Galtung tilknyttet De Grønne, og i Frankrike stiller fransknorske korrupsjonsjeger Eva Joly til valg til EU-parlamentet. Gjett for hvilket parti? Og hvem prioriterte tidligere FARC fange Ingrid Betancourt å besøke, mens UD måtte vente på gangen? Partiet er fortsatt lite, men vokser raskt: 100% økning i medlemstallet i fjor. Kanskje De Grønne noe for deg også?

(innmeldingsskjema)

Gå til innlegget

Rovdyr og matproduksjon

Publisert rundt 10 år siden

Det blir ingen seierherrer i rovdyrdebatten. Kanskje har trusselen om utryddelse av noen rovdyrarter minket, men underveis har alt for mange sauebønder sett sine sauer revet i hjel av rovdyr. Står valget fortsatt mellom å slutte med matproduksjon og å skyte rovdyr?

Miljøpartiet De Grønne  (MDG) mener at Norge i størst mulig grad bør produsere maten sin selv, og hevder i partiprogrammet at det er absurd at jordbruk i Norge ikke lønner seg. - Når storfekjøtt transportert fra andre verdensdeler blir billigere for oss enn vårt eget fårikålkjøtt, er noe riv ruskende galt. Med såkalt ”fri handel” er det ingen forskjell på norskprodusert mat og kjøtt levert av godseiere i land med matmangel. Vi må produsere mer mat selv, og la mennesker som sulter få tilgang mat fra egen region.

Bevaring av det biologiske mangfoldet er et internasjonalt ansvar som har krevd en ny rovdyrpolitikk. - En politikk mange mener hindrer forutnyttelsen av beiteområder, og som demed er en bremse for  for økt matproduksjon. MDG mener rovdyrene våre er en naturlig del av faunaen som vi må ta vare på. Men det er behov for en snarlig løsning på negative sider ved rovdyrpolitikken. – En løsning som tar hensyn til både jordbrukere og dyr, og som gir økt matvaresikkerhet for både nordmenn og sultende.

Vi trenger tiltak som kan motivere jordbrukere til å finne løsninger som gir oss nødvendig kjøtt, ullproduksjon og kulturlandskap, og som samtidig hindrer sau fra å bli drept av rovdyr. Det er staten og skattebetalerne, velgerne, som har ansvaret for at norske bønders produkter ikke kan konkurrere i pris med produktene til rike godseiere i Afrika, og at bøndene hverken har tid eller råd til å tilpasse driften til økende rovdyrbestand. Da må staten sørge for at de får det.

MDG har en tydelig plan for matvaresikkerhet og distriktspolitikk, med et programfestet ønske om lokalt ansvar og utprøving av nye, mer miljøvennlige tiltak. I enkelte rovdyrområder kan gjerder egne seg. Mange steder kan det være aktuelt å leie inn gjetere, mens andre steder er det nødvendig med omlegging til en annen husdyrrase og kanskje annen åkerdrift. MDG vil gi tilskudd for ulv, og ikke drept sau. De som kjenner husdyrene og de lokale problemene og mulighetene best, bør få mulighet til å lete og prøve ut løsninger, og inntil landbruket har ressurser til å sikre sine beitedyr selv, kan gjerne hæren, på survivaltrening i beietsesongen, hjelpe til som gjetere.

Gå til innlegget

Om skriftærde

Publisert rundt 10 år siden

Etter det jeg har forstått, kjente de skriftlærde Skriften godt, og mente at det var essensielt å forholde seg til denne. Hva gjorde de galt? Å ha lest Skriften?? Å handle ut fra det de leste i Skriften??

En gang tok de skriftærde (og fariseerne) med seg en kvinne til Jesus som hadde begått ekteskapsbrudd og ville sette Jesus på prøve (Joh. 8.1-11): 

- "I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?" (...). Etter å ha tegnet på bakken svarte Jesus at:  "Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne". 

Her er noen utdrag fra Skriften jeg antar at de skriftlærde forsøkte å handle etter, og som underbygger testen deres: 

3. Mos 20.10:

Når en mann driver hor med en gift kvinne, skal de begge dø, både mannen og kvinnen som har brutt ekteskapet.

5.Mos 22.20-

Men hvis beskyldningen er sann, hvis det ikke finnes tegn på at piken var jomfru, da skal de føre henne ut foran døren til farens hus, og mennene i byen skal steine henne i hjel (…).

Burde de skriftlærde ha forstått ut fra Skriften at kvinnen ikke skulle steines, og hvorfor ikke? - At man ikke skal drepe i henhold til Skriften fordi man er syndig el.l.? Kan noen med bibelkunnskap kommentere dette?

- Eller er det som jeg tror, at det handler om å bruke visdommen, også dersom noe i Skriften tilsynelatende er ”klinkende klart”? 

Gå til innlegget

GLOBAL VANNMANGEL

Publisert rundt 10 år siden

26 FN-organisasjoner fremla nylig rapporten «Vann i en verden i forandring». Her konkluderes det med at verdens  vannforekomster er truet av befolkningsvekst, høyere levestandard, forurensning, økt kjøttforbruk og produksjon av biodrivstoff. 47% av verdens befolkning vil bo i områder med vannmangel allerede i 2030, og opp mot 700 milloner mennesker kan måtte flytte som følge av vannmangel de neste 40 årene.

UNESCO-leder Koichiro Matsuura skriver at "Det trengs umiddelbar handling dersom verden skal unngå en verdensomspennende krise", og formidler at på tross av hvor grunnleggende viktig vann er, har emnet vært rammet av mangel på politisk støtte, dårlig ledelse og underinvestering.

Hvem har ansvaret: Markedet, politikerne, velgerne  ?

Gå til innlegget

Blir overforbruk valgvinner i år også?

Publisert rundt 10 år siden

Vi importerer halvparten av den maten vi spiser, og vi kjøper mye kjøtt fra rike jordbrukere i verdensdeler der innbyggerne sulter. For meg er dette å glemme våre medmennesker i andre verdensdeler. Siden vi importerer så mye mat har vi heller ikke matvaresikkerhet i Norge, heller ikke kornlagre. Dette er å glemme våre etterkommere. Vi vet at klimaendringene vi opplever først og fremst skader de fattigste i verden. Men vi fortsetter som før, og glemmer menneskene. Det er begrensede ressurser på jorden. Om alle skulle levd som oss nordmenn ville vi trengt over to planeter til. Til stortingsvalget har vi en ny sjanse til å gjøre noe med det.  

Jeg har sett regnestykker som viser at økologisk jordbruk vil føre til sult i verden. Men disse forutsetter at produksjonstypene fortsetter som før, bare at den blir økologisk, og det er jo absurd. I økologisk landbruk er forholdet mellom plante- og dyreproduksjon viktig. Vi må m.a.o. finne oss i at de som trenger mat får lov til å bruke sitt eget land til egen matproduksjon, og at de vil legge om kjøttproduksjonen de har utført for oss, som skader dem selv gjennom klimaendringer, til f.eks kornproduksjon som vil gi dem betydelig mer mat, økologisk mat

.  

Tilsvarende kan vi også i Norge, med de arealene vi har, brøfø oss med økologisk mat alene. Sannsynligvis må også vi spise mer grønt. Mye handler om hva vi definerer som "økologisk mat". De fleste kjenner til  Ø’en, Debiomerket, men  ”økologisk” er mye mer enn det. Miljø og økologi handler om å tenke helhetlig og langsiktig. Et grunnleggende element i begrepet Økologisk, er at det skal være bærekraftig. Ikke-økologisk er ikke bærekraftig.

Å leve ikke-økologisk er overforbruk, og er å stjele fra de fattige slik jeg ser det. Men jeg gjør det likevel, som nesten alle andre. Og jeg har gjort det fordi jeg sammen med forrige generasjon har valgt et styresett som hjelper meg å gjennomføre denne urettferdigheten, uten å forstå det. Men dette vil jeg ikke kaste bort stemmeretten min på lengre!

Miljøpartiet De Grønne mener at solidaritet mot medmennesker, fattige i andre verdensdeler, etterkommere og naturen, vil bli bedre ved å bygge opp livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser, i Norge som i Afrika. Jeg tror partiet har funnet en nøkkel.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
5 dager siden / 4853 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
16 dager siden / 4734 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
5 dager siden / 2514 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
21 dager siden / 2297 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
19 dager siden / 1779 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
7 dager siden / 1712 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
18 dager siden / 1500 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
11 dager siden / 1343 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
10 dager siden / 1290 visninger
Kristne som lar seg bruke
av
Vårt Land
6 dager siden / 1131 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere