Audun Hjertager

Alder: 49
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Penger er verdt det de brukes til

Publisert rundt 11 år siden

Stoler vi på at pengene utfører gode gjerninger for oss? 

I følge Redd Barna kommer 140 millioner barn hvert år til å dø av menneskeskapte klimaendringer de kommende årene. I følge Fremtiden i våre hender er vi, pga vårt levesett, inne i en periode med masseutryddelse av arter verden ikke har sett maken til på 65 millioner år. Det er ikke rart Kirkens Nødhjelp, tynget av å pleie symptomer i felten, stadig arbeider mer blant politikere for at de skal ta ansvar. Men hva gjør de? Hva gjør vi?

Vi har vendt oss til det moderne samfunnet vårt, som i følge lærebøkene er  ”demokratisk, markedsstyrt”. Mange stoler på det. Man mener at markedskreftene har bidratt med økonomisk vekst og skapt mye glede, også i form av u-hjelp. Men det samme systemet forteller oss at verdier har med penger å gjøre, selv om mange frivillig tar seg av trengende, at velstand har med høyt brutto nasjonalprodukt (BNP) å gjøre, selv om livsglede ikke er et tema der, og selv om økte boligpriser faktisk skrur BNP opp.  Har vi egentlig fri handel? Jeg mener vi er rævediltere. Vi følger blindt et system som i verdi ikke skiller mellom norsk, økologisk mat, og storfekjøtt transportert fra og masseprodusert i andre verdensdeler av godseiere med sultende naboer. Vi følger et system som sørger for at fattige i Afrika ikke får lov til å dyrke frø pga. opphavsrett. De må i stedet handle genmodifisert fra multinasjonale selskaper. Kan vi stole på at et system som har bidratt til å skape urettferdig handel, konflikter om ressurser, og ikke minst klimaendringer, vil ordne opp i de samme problemene? Nei, selvsagt ikke! Det er på tide å ta egne, nye valg.   

Omlegging er et stort skritt som må være nøye gjennomtenkt, og som kun de modigste våger å ta. Men gjennom finanskrisen har muligheten aldri vært bedre til å prøve seg fram.

Ap, SV og SP møtte finanskrisen med betydelige banklån for å holde hjulene i gang. - Hjulene på toget som går på skinner mot stupet, og som vi er rævediltere i. Det blir sagt at det er oljepengene vi har klart å spare, som har "reddet oss hittil". Hallo?? Kanskje har vi også bidratt litt selv, ved å følge finansministerens oppfordring i juletider om å handle som før.

De "rødgrønne" har ikke mye å skryte av. Kina, som har en betydelig lengre vei å gå enn Norge, hadde en finanspakke som var dobbelt så grønn som vår. USA som også regnes som "værre" enn oss, er i ferd med å stake ut en retning på få måneder, som vår "rødgrønne" regjering i 4 år ikke våget å lette etter.  Siste rest av grønnfarge i regjeringen er borte.

Vi vil ha en politikk som hjelper oss å prioritere andre verdier enn materiell velstand, og det haster!

Audun Hjertager

Miljøpartiet De Grønne, Hedmark

Gå til innlegget

De Grønne og andre farger

Publisert rundt 11 år siden

KrF og FrP

Vi tror vi er rike, men i dag har få som ønsker det, råd til å være hjemme med pleietrengende. Familien er essensiell del av de fleste menneskers miljø, og Miljøpartied De Grønne samarbeider gjerne med KrF om dette. Det er også eldreomsorg, som vi vet Pensjonistpartiet og FrP er opptatt av. Miljøpartiet De Grønne er et inkluderende parti, både innvadringspolitisk og religiøst. Partiets hovedbidrag i både flyktninge- og helsepolitikk er forebygging i videste forstand.

Ap

”Arbeid for alle” er viktig, og vi mener som Ap at arbeid gir lykke. Men mye viktig arbeid er i dag verken lønnet eller verdsatt. Omsorgsarbeid hjemme er blant mye samfunnsnyttig arbeid som tapte i kampen om materiell velstand. Slikt arbeid er godt og ”grønt”, og bør belønnes. Minst like viktig som solidaritet mellom arbeidere, og ”arbeid for alle”, er solidaritet med undertrykte og utstøtte i eget land, med folk i andre deler av verden, med naturen, og med framtidige generasjoner.

Alle lokalsamfunn bør bli livskraftige. Vi bør klare oss uten EU-direktiver som hindrer oss i å skape matvaresikkerhet, og WTO-avtaler som ”tvinger” oss til å kjøpe miljøskadelig og hindrer fattige i produsere egne frø. Det er også for stor avstand mellom mennesker og natur. Sammen med SP kan vi formidle noe alle trenger å vite - hvor maten kommer ifra. Med truende skyer i horisonten er det stort behov for matvaresikkerhet i Norge. Det må derfor satses på jordbruk, samtidig som vi tar vare på rovdyr, og stimulerer til grønn byutvikling.

Høyre

Verden trenger at vi jobber effektivt. Da er frihet, lokal kompetanse og lokale ressurser essensielt. I likhet med Høyre mener vi det er mye å spare på å redusere byråkratiet. Men grønn økonomi handler verken om månelanding på Mongstad eller om å handle som før for å dempe en økonomisk krise. Grønn økonomi handler om å skifte spor, og ta tilbake makten i et samfunn som i følge lærebøkene er ”markedsstyrt”, slik at vi får frihet til å handle selvstendig, og logisk ut fra menneskelige verdier. Markedspresset er stort nok. Vi vil ha et rent offentlig rom, uten reklame, men gjerne med mye grøntarealer og flere lekeområder.

SV og Rødt

De Grønne er et ikke-volds parti, og mener fred er den eneste måten å unngå krig. Fred bør sikres av et sterkt FN, og ikke av NATO eller av USA. De Grønnes forsvarspolitiske alibi er fredsforskeren Johan Galtung. Vi kan nok samarbeide godt med SV og Rødt i forsvarspolitiske spørsmål. Vi ønsker heller klassekamp enn klassekløft og heller likelønn enn diskriminering. Men samtidig vil vi heller ha frihet til å være ulik, enn å bli tvunget til å være lik.

Venstre

Venstre, og også SV og Rødt, har lansert gode klimatiltak. Men for De Grønne er klimautslippene et symptom, og miljø er ikke ”naturvern”, men alt som omgir oss, også arbeidsmiljøet. De Grønne tror verken på egoisme eller statlig overformynderi, og har liten tiltro til et økonomisk system som har ledet oss dit vi er i dag; på kanten av stupet. Vi kan klare oss uten økonomisk rikdom, arbeid og materiell velstand som gir tidsnød og overforbruk, og ønsker en dreining hvor rikdom måles mer i livsglede og frisk natur. Det er sykdommen som må behandles.

Miljøpolitikk handler om å tenke langsiktig og helhetlig, heller enn snevert og kortsiktig på egen vinning. Grønn politikk er ikke selvdestruktiv, men fokuserer på livskraft.

Audun Hjertager

fylkesleder og stortingskandidat

Miljøpartiet De Grønne, Hedmark

Gå til innlegget

Hvem er ”De Andre”?

Publisert rundt 11 år siden

Vi ser at ”De andre” har et par prosent oppslutning på meningsmålingene i Norge. Hvem er de? I Hedmark har den internasjonalt anerkjente fredsforskeren Johan Galtung æresplassen på stortingslisten til ”de andre”.  På den samme listen finner du Jon Bøhmer fra Brummunddal, som har tidenes beste klimaprosjekt på gang i følge Financial Times. Juryen besto av Rajendra K Pachauri, FNs klimapanels leder, og Virgin gründer Sir Richard Branson m.fl. Landets fremste miljøprest (i følge Vårt Land), og tidligere kommunestyrerepresentant for KrF, Tom Sverre Tomren, er stortingskandidat for ”de andre” i Hordaland. 

Dette er ”de andre” Miljøpartiet De Grønne. Hvem andre valgte i høst tidligere presidentkandidat i Colombia, Ingrid Betancourt å besøke, mens UD måtte vente på gangen? Som nylig løslatt FARC fange, mager og sliten, oppfordret hun ”de andre” til å beholde sin ærlige og modige omtanke for alt og alle, når partiet også i Norge vokser seg til makt. I Europaparlamentet har De Grønne over 40 mandater. Det er valg 7. juni, og det er De Grønne i Frankrike – ”de andre” i Norge, fransknorske korrupsjonsjeger Eva Joly stiller til valg for.

De Grønne er en tett, internasjonal partipolitisk koalisjon, ikke bare i navn men også i gavn. Ute i verden kjenner de fleste De Grønne. I Norge er partiet fortsatt lite, men mens neste alle andre politiske partiene mister medlemmer, opplevde De Grønne 100% økning i medlemstallet i fjor, både i Norge og i Hedmark.

I konkurranse med FrPs årlige statsstøtte på ca kr 50.000.000, basert på stemmetallet ved forrige valg, har De Grønne i Norge skarve 250.000,-  å drive valgkamp for. Jeg ber avisene gi De Grønne og de få andre usynlige partiene en fair chance! Vis hvem ”de andre” er, - meningsmålingene er en god start. Formidle alle partiene folk kan stemme på, og hjelp oss å unngå et valgresultat styrt av penger mer enn politisk innhold.  

Audun Hjertager

Fylkesleder og stortingskandidat

Miljøpartiet De Grønne, Hedmark

(sendt media i Hedmark, mai 2009)

Gå til innlegget

Politisk tankespinn

Publisert rundt 11 år siden

Heller langsiktig helhet, enn kortsiktig sneverhet (miljø), og heller livskraftighet enn selvdestruktitet (grønn). Og heller...

familie, frihet til å tro og hjelp til medmennesker, enn overformynderi og egoisme (KrF)

mulighet for eldre til å velge omsorg, enn å stue gamle bort (FrP)

likelønn, enn diskriminering (SV)

frihet til å være ulik, enn å bli tvunget til å være lik (V)

arbeid for alle, enn mange uten (Ap)

klassekamp, enn klassekløft (Rødt)

kompetanse, enn byråkrati (H)

landbruk i Norge enn matmangel i Afrika (Sp)

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1499 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1288 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1095 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 995 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 818 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 488 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
21 dager siden / 453 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere