Audun Hjertager

Alder: 49
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Betalt moral

Publisert rundt 11 år siden

Bruker vi pengene slik vi vil? Korrupte bruker pengene umoralsk. Men vi jobber redelig for å betale samfunnsnyttige goder...eller? Jeg synes det er verdt å bli minnet om at vi har valgt (i det minste under stortingsvalg) å kjøpe gode gjerninger, og slippe å gjøre gjerningene selv. Vi betaler for praktisk talt all stell av eldre, all u-hjelp, barnepass... Vi overlater dette til andre, til institusjoner, og betaler for dette kanskje uten å tenke oss om. For "alle" gjør det jo slik, og på denne måten får vi råd til, og tar opp så mye lån, at vi kan samle på så mange materielle goder at verden trenger 3,5 jordkloder om alle skulle levd som oss. 

Jeg tror min partikollega Eva Joly i Frankrike kunne sagt det slik : Med penger kan man kjøpe og selge moral og ansvar.

...og vi har fraskrevet oss så mye ansvar at vi ikke legger merke til at toget vi sitter på går på skinner mot stupet.

Måten vi innretter det økonomien på er avgjørende for hva som er mulig å få til på de fleste politiske områder. Økonomien knytter sammen teknologi, livsstil, kultur og moral. Og ikke minst: Når livsgrunnlaget vårt trues og blir ødelagt, skjer det som regel med argumenter fra økonomien. Å nærme seg en grønn samfunnsøkonomi er derfor en hovedutfordring for både Norge og verdenssamfunnet.

Våkne opp! Vi må bremse og skifte spor.

Gå til innlegget

Ny verden, ny kultur

Publisert rundt 11 år siden

Er det ikke selvsagt at retten til å dele, retten til personvern, ytringsfrihet, retten til å lære, retten til tilgang på kunnskap, retten til møtevirksomhet samt forbrukerrettigheter også må gjelde på internett? Datalagringsdirektivet og den svenske FRA-loven er eksempler på tiltak som åpner for masseovervåkning og kontroll. Er det riktig?

Dataverdenen er en ny arena med en ny kultur man må kjempe for rettferdighet i. Miljøpartiet De Grønne ønsker å endre lovverket slik at det blir enklere å lovlig dele kulturprodukter ikke-kommersielt. Samtidig er det viktig at et nytt lovverk sikrer opphavspersonens rettigheter. 

Fildeling kan ikke sammenlignes med forbrytelser som organisert kriminalitet og terrorisme. Miljøpartiet har en offensiv kulturpolitikk, og fremmer "smal" kultur, og mener opphavspersoner og kunstnere må sikres et rimelig levebrød på andre måter enn kriminalisering av privat fildeling.

Miljøpartiet De Grønne arbeider for

  • En ny opphavsrettslov som åpner for privat deling av digital kultur, med en lisensavgiftsløsning for kompensasjon av opphavspersoner.
  • Økt bruk av fri programvare i offentlig sektor, spesielt i skolen.
  • Fri tilgang på og bruk av offentlig finansierte prosjekter som for eksempel vitenskapelig forskning og fjernsynsprogrammer.
  • Universell utforming av alle offentlige datasystemer, med strenge krav om bruk av åpne standarder og filformater.
  • Les mer om vår politikk for digitale rettigheter i arbeidsprogrammets kapittel 8: Digitale rettigheter.
Gå til innlegget

Er oljefondet vårt?

Publisert rundt 11 år siden

Er oljefondet vårt? Er det ikke mer enn nok mennesker i verden som trenger pengene mer enn oss? De som blir mest skadelidende av vårt overforbruk, og de klimaendringene rammer hardest, - har ikke de større krav på disse pengene enn oss?

Fondet er basert på klimaskadelig produksjon, fondet investeres i menneske- og miljøfiendtlig næringsliv og fondet setter opp spekulasjon i markedet som en løsning på framtidige utfordringer. Fondet bør brukes grønt: På grønn teknologi, grønne arbeidsplasser, på utviklingstiltak, miljøtiltak og helsearbeid, og bør underlegges langt strengere etiske regler enn i dag. Oljefondet må bli et framtidsfond.

Gå til innlegget

Rødt, blått og ...

Publisert rundt 11 år siden

Tre partier går fram på NRKs siste meningsmåling. Det er Høyre (+3%), Rødt (+1,2%) og "andre" (+1,5%). Resten viser nedgang.

Miljøpartiet De Grønne jobber kontinuerlig for å få pressedekning. Men det er ikke uvant stille, selv etter De Grønnes valgseier i EU. Jeg håper media snart våger å vise den nye politiske retningen De Grønne står for. Økende medlemstall og prognosene (?) viser at andre enn pressen har oppdaget oss allerede.

Det er en stor medietabbe at radio i Norge innviterer Venstre til å fortelle om de Grønnes valgseier i Europa slik MDG Telemark påpeker. De Grønne i Norge er MDG, ikke Venstre!?! Det er en nesten like stor tabbe at Amnesty Magasinet i siste nummer formidler oppfatininger om menneskerettigheter hos det som i følge redaksjonen er "alle partier", uten å nevne meningene til menneskerettighetspartiet MDG. Noe sitter "i blodet" hos mange, men jeg tror proppen snart går ut.

MDG vant en halv seier under EU-valget. En annen halvdel satser vi på å ta under stortingsvalget, praktisk talt uten budsjett til formidling, med eller mot strømmen, med eller uten mediedekning.

Gå til innlegget

De Grønne valgvinner!

Publisert rundt 11 år siden

Eva Joly er som første nordmann valgt inn i Europaparlamentet. Hun ble valgt inn for De Grønne (Ecologie-Europe) i Frankrike, og Miljøpartiet De Grønne graulerer henne med valget. Valget er historisk, både for Norge og for De Grønne i Europa. Mens det totale antall seter i europaparlamentet ble redusert med 49 seter, kapret De Grønne (Greens EFA) 10 nye seter, tilsammen 52! I både Tyskland, Latvia og Frankrike er De Grønne nå 3. største parti. I Europa har oppslutningen til De Grønne steget til 5-15%!: Europe 2009.  

Hva Miljøpartiet De Grønne i Norge har felles med De Grønne i Europa?  

Miljøpartiet De Grønne er den norske grenen av den globale grønne bevegelsen. Det Europeiske Grønne Partiet som Miljøpartiet De Grønne er en del av, består av 34 Grønne partier fra hele Europa. - Så valget i EU er en halv seier for De Grønne i Norge. Vi håper det er en forsmak på stortingsvalget i høst! Miljøpartiet De Grønne i Norge påvirker allerede den grønne politikken i EU. Det er vi stolte av:  I oktober vedtok alliansen, etter initiativ fra Miljøpartiet De Grønne i Norge, enstemmig en all-europeisk innstats for å forhindre oljeleting og- boring i områdene nord for Polarsirkelen, spesifikt i Lofoten. Det ble også vedtatt en resolusjon med sterk kritikk av StatoilHydros rolle i utvinning av olje fra tjæresand i Canada, og det ble etterlyst en diplomatisk innsats fra EU overfor Russland, Canada og USA med målsetting om å begrense og forhindre oljeindustri i Arkiske områder.   - Norge er ikke med i EU, men De Grønne i Europa jobber for oss, og sammen med oss. 

Hvorfor er ikke De Grønne større i Norge?

I Norge er det sterk tradisjon for å stemme på partier langs partiskalaen: sosialistisk/venstre - sentrum - markedsliberalisme/høyre. De Grønne faller på mange måter utenfor denne skalaen, men representerer en ny internasjonal politisk retning verden er i ferd med å oppdage. Norge også, skal man tro økningen i medlemstallene. Jeg håper og tror at ikke Norges velstand og vårt oljemaskineri hindrer Norske velgere fra å komme etter resten av Europa.

Den Grønne politikken handler om solidaritet, men med fattige i andre verdensdeler, med våre etterkommere, med undertrykte og utstøtte i eget land, og med naturen.

Audun Hjertager, Miljøpartiet De Grønne,

Hedmark fylkesleder og 1. stortingskandidat

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
18 dager siden / 1472 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
28 dager siden / 1286 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
8 dager siden / 1046 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
5 dager siden / 928 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
27 dager siden / 590 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 537 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere