Audun Hjertager

Alder: 48
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

3.største parti !

Publisert rundt 10 år siden

Vi har visst om våre klimautslipp og vårt overforbruk i 35 år. Flere regjeringer har vi visst at det trengs flere jordkloder om alle skulle levd som nordmen.  

Alle partier på Stortinget har hatt mulighet til å handle: KrF, SV, Venstre, Høyre, Ap, et stort FrP... Men klimautslippene har økt og det blir fremdeles oppmuntret til overforbruk. Ingen unntatt De Grønne våger å si STOPP! Valg'09 står derfor ikke mellom ulike onder. Det vesle partiet, som først og fremst vil arbeide for en verden med omtanke for medmennesker, natur og etterkommere ønsker din stemme. "En stemme til et lite pati er bortkastet" vil noen si. Men hvor ender ikke verden, om ingen lytter til hjertet! I Sverige er Miljøpartiet De Grønne nå 3. største parti, og de vokser.

Gå til innlegget

Advarsel: Klimaendring

Publisert rundt 10 år siden

I 35 år har forskerne advart mot menneskeskapt global oppvarming. Tidligere denne måneden formidlet FNs generalsekretær Ban Ki-moon at vi bare har 10 år på oss til å forsøke å unngå ”katastrofale klimaendringer for menneskeheten og for planeten” 0. Årets stortingsvalg kan m.a.o. være den nest siste muligheten vi har i Norge, til å velge politikere som er villige til å handle for oss. I et demokrati er ikke klimaproblemet politikernes ansvar: Det er ditt og mitt. 

Hvis klimautslipp og temperatur når et nivå som fører til at også tundra og hav avgir klimagasser, kan vi havne i en negativ klimaspiral menneskeheten ikke kan komme ut av. I løpet av det siste året har flere uavhengige studier vist at utslipp av den sterke klimagassen metan, fra tundra1 og havbunn 2 3, har startet som følge av den globale oppvarmingen; tidligere enn forventet. I april i år kunne vi lese at 39% av klimaforskerne mener at det nå er for sent å nå målet om 2ºC oppvarming 4. Den samme undersøkelsen viste at 90% ikke tror politikernes handlingsvilje er stor nok til at målet kan nås. Senere, i juni, konkluderte over 1000 klimaforskere i en rapport i forbindelse med et klimamøte i København, at vi står overfor klimapanelets worst case scenario 5. – Vi har ikke tid til å leke månelanding på Mongstad, Jens!

Politikerne har nølt i 35 år. Derfor spør mange seg selv fremdeles om klimatrusselen er reell, i følge en ny studie av BI-professor Jørgen Randers 6. - Hvis politikerne ikke handler, hvordan kan det da være sant at det haster med tiltak? - Kanskje det hele er kvakksalveri og konspirasjoner, og kanskje solflekkaktiviteten kan forklare det hele? - Det tillates jo utbygging av stadig flere oljefelt, legges til rette for økende personbiltransport, stimuleres til økt økonomisk utvikling og forbruk… Politikernes dilemma er at den radikale trusselen vi står overfor krever radikal omlegging: Den krever omlegging fra oljenæring til bærekraftige næringer, og fra et fokus på økonomisk vekst og materielle verdier, til medmenneskelige, grønne verdier.

Skal vi tro Ban Ki-moon, Kofi Annan, hundrevis av vitenskapelige og ideelle organisasjoner og tusener av spesialister, er vi i ferd med å bli ansvarlige for utryddelse av mennesker i en størrelsesorden som gjør historiske massakre til dråper i havet. Det er absurd at vi fremdeles ikke har grepet godt nok fatt i problemet. Alle valgkampsaker blir bagateller i møte med klimatrusselens utfordringer, og som velger har jeg nå kanskje bare to stortingsvalg igjen å handle på, kanskje ikke det en gang.

I regjeringer som har hatt mulighet til å håndtere klimakrisen, har praktisk talt alle partier med uttalt ønske om å håndtere den, vært representert. Men Norges utslipp har økt, klimatrusselen har vokst seg større, og matvaresikkerheten i Norge, som er det minste vi bør ha på plass for å kunne møte utfordringene som vil komme, er praktisk talt fraværende.

Klimatrusselen er radikal og har dyptrekkende årsaker. Det er vår tids største urett7. Den grønne politiske viljen som er nødvendig for å møte klimautfordringene må derfor uredd våge å rokke ved tradisjonelle politiske og økonomiske systemer som har ført oss inn i den klimakrisen verden har havnet i. Den ser tydelig at det er miljøet politikken virker i; både natur, kultur, samfunn og økonomi, i Norge og andre land, i nåtid og fremtid. Derfor oppdager den trusler og stimulerer til livskraftig livsstil med omtanke for både medmennesker, skaperverket, våre etterkommere og fattige i andre land.

Audun Hjertager, Miljøpartiet De Grønne

Gå til innlegget

Nei til overforbruk

Publisert rundt 10 år siden

Miljøpartiet De Grønne håper at et nei til oljeleting nord for Polarsirkelen kan bli starten på en lykkelig slutt for oljeeventyret. De Grønne i EU er med oss, med  55 seter i EU parlamentet. Stans i oljeleting og boring her, kan gi et tydelig internasjonalt signal om at Norge nå mener klimatrusselen er alvorlig nok: Det er på tide å avslutte jakten på økt oljerikdom, til fordel for andre verdier som reduserer både klimatrussel og energibehov. 

Energibruken kan ikke vokse evig. Derfor bør også flere planer om fornybar vannkraftutbygging byttes ut med ENØK tiltak. I mitt fylke, Hedmark, bør vi etter råd fra både naturvernere og lokale jordbrukere, verne Einundalen mot videre utbygging. Vi bør verne av hensyn til seterdrift, flora og fauna, og med dette formidle at frisk natur og kultur er viktigere for oss enn mer energi og økende overforbruk.
Gå til innlegget

Grønn kontantstøtte

Publisert rundt 10 år siden

Tre av fire foreldre mener barn bør vente til de er 18 måneder før de begynner i barnehage. Dette er et viktig signal til Stortinget om at kontantstøtten må styrkes, ikke fjernes.

Mange ettåringer begynner i disse dager i barnehage, men 73 % av respondentene i en undersøkelse bladet Foreldre & barn har gjort blant sine lesere mener det først burde skje ved halvannet års alder eller senere. Kontantstøtten er et klapp på skulderen til mange småbarnsfamilier som prioriterer tid til egne barn fremfor karriere og økonomisk sikkerhet. Å velge å bli hjemme med egne barn er for mange en prioritering av omsorg fremfor materiell levestandard. For mange er slik omsorg en rikdom som ikke kan måles i penger, og er en type rikdom vi bør legge til rette for at flere kan oppleve. - Styrket kontantstøtte kan gi flere småbarnsforeldre mulighet til å velge. Miljøpartiet De Grønne mener det offentlige må sørge for nok og varierte omsorgstilbud som lekeparker og kort- og heltidsbarnehager i nærmiljøet, i tillegg til kontantstøtte

Gå til innlegget

Grønn fremtid

Publisert rundt 10 år siden

Grønt er symbolet på livskraft, og på natur. Skal jorden være levelig for våre etterkommere må vi planlegge langsiktig og være villige til å ofre noen av våre kortsiktige behov. I møte med politiske utfordringer, enten det er arbeidsledighet, jordbrukspolitikk eller økonomisk krise, bør vi alltid spørre oss om tiltakene er bærekraftige, både økologisk og sosialt.

Mennesket lever av naturen, men har utnyttet den fremfor å forvalte den. Jordkloden viser tegn på å bli utpint av klimaendringer, utryddelse av arter og mangel på resurser. Delvis er problemene et resultat av rike lands grådighet. Delvis har vi hatt nok med oss selv, og hatt et ensformig fokus på sosialisme, liberalisme og kapitalisme. Fokuset har vært på mennesket alene. Men i grønn politikk har både menneske og natur høy egenverdi.

I et demokrati har både politikere og velgere ansvaret for den situasjonen man havner i. Forrige generasjon kan be seg unnskyldt av mangel på kunnskap: ”Vi visste ikke hva vår drøm om stadig større økonomiske og materielle verdier kunne føre til”. Denne unnskyldningen har vi ikke lengre. Det haster med lokale og globale grønne tiltak, og vi trenger en kursendring.

Derfor er det en fryd å se at den nye politiske retningen Miljøpartiet De Grønne er en del av (Global Greens), er i vekst over hele verden. I EU har De Grønnes representant Eva Joly nylig blitt leder av komiteen for utviklingssaker, og vil arbeide for en grønn, langsiktig utviklingspolitikk. Miljøpartiet De Grønnes hovedmål er ”Et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse”.

Det er trygt å gå på grønt.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5194 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
30 dager siden / 3194 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
22 dager siden / 2351 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2213 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1782 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
24 dager siden / 1761 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1744 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1677 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere