Audun Hjertager

Alder: 48
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Jenta som stoppet verden

Publisert nesten 10 år siden

Dette er ikke riktig forum å legge ut videosnutter på, men jeg synes denne jenta på youtube fortjener en plass på verdidebatt.no. Opptaket er gjort for 17 år siden. - For 17 år siden!

Gå til innlegget

13% til Miljøpartiet De Grønne?

Publisert nesten 10 år siden

På en spørreundersøkelse Norstat har utfør for Miljøpartiet De Grønne (MDG), svarer nå 13% i Nord-Norge at de vurderer MDG. Det er i Nord-Norge det første, store slaget om en fortsatt svart eller grønn fremtid står. Mange i Nord-Norge har innsett at det er absurd i en verden med klimakatastrofe i sikte, å åpne for nye oljefelt, og at det også er absurd "å åpne for nye felt bare produksjonen blir utslippsfri". - Det er jo forbruket av oljen som er problemet.

- Vi må stoppe å skyve problemet foran oss, over på andre land og fremtidige generasjoner! Et nei fra Norge til oljeproduksjon nord for Polarsirkelen, er et signal til verden om at vi har innsett alvoret, og at vi ønsker å ta konsekvensen av det. 

Vi bør ikke velge politikere som oppfordrer til å opprettholde overforbruket, eller som unnlater å snakke om det.  Politikere hevder at omlegging "ikke skal ramme forbrukerne". Kanskje de ikke våger å si noe annet, eller kanskje de nekter å se realitetene? Det opplagt oss velgere som ødelegger ved å forbruke mer enn verden har mulighet til å produsere og fordøye. - Vi bør be politikerne om tiltak som rammer oss! 

Det store antall velgere som nå vurderer MDG, kan tyde på at samfunnet er i ferd med å innse at vi er en del av problemet, og som våger å ta konsekvensene av en omlegging. Miljøpartiet De Grønne mener verden vil bli lykkeligere av det. - Til og med vårt "rike" samfunn vil glede seg hvis vi bytter ut jaget etter materiell velstand mot tid til omsorg og medmennesker i en frisk verden. 

Gå til innlegget

Økonomi eller økologi

Publisert nesten 10 år siden


Det er svært viktig å forstå at klimaendringene bare er et symptom. - Vi  redusere forbruket. Vi trenger et nytt fokus, bort fra den økonomiske tankegangen om økonomisk vekst: Vi må nedprioritere "økonomi", og opprioritere "økologi", menneskerettigheter og moralsk ansvar.

Jeg er overbevist om at vi "blir lurt" til å tro at vi blir lykkeligere av å ha mange av tingene vi higer etter. Vi tror vi er rike og har tid, men rekker ikke å forstå at vi forbruker mer enn jordkloden klarer å produsere, at det trengs flere jordkloder om alle skulle levd som oss, eller at vi ødelegger både for oss selv, våre medmennesker og våre etterkommere.

Det haster mer med omlegging enn folk flest klarer å fatte. Stadig flere forskere mener at vi allerede har passert ”the tipping point” for klimaet, - noe som betyr at menneskeheten står i fare pga selvforsterkende global oppvarming.  Mangel på forståelse for at vår livsstil er destruktiv, kan sammenlignes med den mentale utfordringen det en gang var å omstille seg fra en flat verden til en kulerund jordklode.

For å forstå hvor sårbare menneskeheten er, tror jeg vi må oppjustere naturens egenverdi, og innse at jordkloden er liten. Naturen, med både mineraler, planter og dyr, må forvaltes med større respekt og større forsiktighet, og vi må tilpasse oss, mer enn omvendt.   

Vi kan ikke regne med at amerikanere, kinesere eller indere vil starte den nødvendige omleggingen. Men jeg er optimist, kall det gjerne idealist. Norge og Norden kan og bør vise vei for resten av verden, og i Sverige er Milöpartiet De Gröna nå det 3. største partiet. I forhold til andre, har nordmenn alt vi trenger. Vi må bruke all vår kunnskap for å bevare godene vi har, kvitte oss med dårlige uvaner, jakte på er flere venner og mer tid, og skape en bedre og mer rettferdig verden for alle.

Gå til innlegget

8% til Miljøpartiet De Grønne?

Publisert nesten 10 år siden

En meningsmåling Norfact har gjort for Miljøpartiet De Grønne (MDG), viser at 8% vurderer å stemme på MDG ved årets stortingsvalg. I Aftenposten fikk MDG nylig en oppslutning på 1,1 %, nevnt som en fotnote til kategorien "andre" som fikk 1,5%. 

Hvis alle som vurderer å stemme MDG følger hjertet, og virkelig gir oss sin stemme, kan MDG allerede ved dette valget være større enn både Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og andre. Tenk stort, stem grønt!

Gå til innlegget

MDG

Publisert nesten 10 år siden

Svar på Vårt Lands spørsmål om kristne verdier. Audun Hjertager, Miljøpartiet De Grønne (MDG)

*Hva er kristne verdier - etter din mening ?

For meg er den viktigste betydningen av "Jesu' navn" betingelsesløs kjærlighet. Kristne verdier handler for meg derfor om grenseløs omtanke, respekt og omsorg, - overfor fiender og venner; utover landegrenser og genarasjoner, og overfor både mennesker og natur. Mine kristne forbilder er radikale; de selger gjerne alt de eier for å hjelpe fattige. Troen trøster, gir håp om et evig liv, og kan hjelpe kristne å vise modig kjærlighet.

* Er noen kristne verdier viktigere enn andre?

Vi har hørt om ”tro, håp og kjærlighet”. Kjærlighet er viktigst. 

* På hvilken måte og i hvilket omfang bør kristne verdier ligge til grunn for politikken?

Siden jeg mener kristne verdier handler om kjærlighet, - omtanke for mennesker og natur, med undertrykte i eget samfunn, mennesker i andre deler av verden, og med kommende generasjoner, bør kristne verdier være grunnlaget for løsning av alle politiske spørsmål. Men det er stor uenighet, også blant kristne, om hva som er kristne verdier. Jeg mener i likhet med MDG at livssyn er en privatsak. Men jeg tror kunnskapen om godt og ondt ligger gjemt i oss, og at vi lettere vil velge det som er godt, og den universelle kirken, uten en statlig religion.

Selv om mange vil si at radikal kjærlighet er idealistisk og urealistisk politikk, tror jeg at dette er den eneste farbare veien for menneskeheten. Vi vet at vi forbruker mer enn verden klarer å produsere, og at det trengs flere jordkloder om alle skulle levd som oss. Det sier seg selv at det er umulig å leve slik vi gjør i dag. Derfor venter vi klimaendringer, naturkatastrofer, klimaflyktninger og krig. Stadig flere forskere tror at vi allerede har nådd ”the tipping point”, - punktet da naturlige selvforsterkende effekter fortsetter den menneskeskapte globale oppvarmingen uavhengig av hvor mye vi reduserer våre egne klimautslipp. - Det er vitenskapelig grunnlag for å hevde at menneskeheten står i fare, og at det er jakten på økonomisk vekst, overforbruk, og mangel på respekt for medmennesker og skaperverket som er årsaken.

Kristne verdier er idealistiske og optimistiske. Hvis realisme er å fortsette som før, står valget vårt mellom å være idealist og optimist, eller realist og pessimist.

Audun Hjertager

Miljøpartiet De Grønne

1. stortingskandidat, Hedmark 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
22 dager siden / 3421 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
28 dager siden / 2459 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
16 dager siden / 2457 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 2369 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1833 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
13 dager siden / 1667 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
29 dager siden / 1511 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
10 dager siden / 1405 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere