Audun Hjertager

Alder: 48
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Verre enn to verdenskriger

Publisert nesten 10 år siden

Mennesket har reversert en naturlig trend som startet for 8000 år siden. Den nye trenden er en manifestasjon av en grådighetskultur: Klimaendringer er et resultat av gal forvaltning og feil måte å bruke ressurser på. Få rike har brukt altfor mye. 

Men noen forbilder lar seg ikke affektere av grådighetskulturen. De har tatt til etterretning at en del av "det gode liv" handler om å prioritere kjærlighet fremfor rikdom, mammon og skatter på jorden.  Andre forbilder har uavhengig av Bibelen innsett at det er begrenset med ressurser på jorda, og at en del av "det gode liv" derfor handler om å nyte det man har og dele, heller enn å ødelegge for andre og aldri bli fornøyd fordi man aldri har nok.

I en årrekke har vi kjent til faren for at vår generasjon kan ødelegge alt. Men det virker ikke som om vi har blitt mer forsiktige. Snarere tvert i mot. Den nye trenden har vært eksponensiell, og av alle klimapanelets advarsler, står vi nå overfor worst case scenarioet.

I følge Gordon Brown har verden nå bare 50 dager igjen på seg til å snu: Han mener møtet i København er siste mulighet til å slå fast en ny kurs for å unngå en selvpåført katastrofe verden aldri har sett maken til.  Han advarer mot at klimaendringene kan skape flere problemer enn to verdenskriger, noe som neppe er en overdrivelse i og med at det er en reell fare for at halvparten av verdens befolkning mangler vann om 50 år. Han er langt i fra alene med sine bekymringer.

Verden trenger flere forbilder, raskt! 

Gå til innlegget

Norge - dum og deilig

Publisert rundt 10 år siden

Norge er verdens beste land å leve i følge FN.

Vi lever så "godt" at det er behov for 3 jordkloder om alle skulle levd som oss (GFN). I tillegg er en faretruende stor del av klimagassene i atmosfæren forbrent norsk olje som der utgjør en reell trussel for hele menneskeheten. Vi er verdens beste land å leve i fordi vi holder oss rike på svart gull. Hva er verre å bli rik på ? Narkotika som ødelegger livet hundretusener? Våpen som dreper hundretusener? 

En undersøkelse Fedre for klimakutt og Natur og Ungdom i Hedmark har gjort, viser at stortingspolitikerne kjenner til at en global temperaturøkning på 2’C er kritisk, og kjenner til faren for å nå the tipping point. - Grensen for når naturlige, forsterkende effekter overstyrer menneskeskapt global oppvarming. Siden utslippene har fortsatt å øke på tross av at myndighetene har hatt denne kunnskapen, bør det ikke forundre at klimaforskerne tilsynelatende har mistet troen på at den politiske viljen er stor nok til å snu i tide. - En anonym spørreundersøkelse utført av The Guardian tidligere i år viste at flertallet av klimaforskere nå forventer en klimaøkning på 3-4’C innen utgangen av dette århundret.

En ny studie viser at temperaturøkning på 4’C vil true vanntilgangen for halvparten av jordas befolkning: Milliarder av mennesker kan mangle vann allerede om 50 år.  FN advarer mot 70% ørken innen 15 år. Hvordan kan et "godt liv" være en trussel for milliarder av uskyldige mennesker?

Det er klin kokos... er det ikke? 

Jeg tror det er grunn til å være optimist! - Det er knapt mulig å bli dummere.

Gå til innlegget

MDG - Valgvinner

Publisert rundt 10 år siden

Av alle politiske partier i Norge er Ap, R, H, FrP og MDG de eneste med registrert økt oppslutning i forhold til forrige Stortingsvalg.

Blant disse er MDG det partiet som desidert øker mest i forhold til oppslutningen i 2005: 300% flere stemte MDG ved dette stortingsvalget (fra 0,1 til 0,3%) :-).  

Som følget av offentlig støtte utløst av stemmer, bidrar MDG-velgerne bare i Hedmark fylke nå med ca 140.000,- frem mot neste Stortingsvalg (en økning fra 0,-). Medlemskontingenten er ikke medregnet, men medlemstallet har passert 1000 - en dobling i løpet av ett år. I Hedmark har medlemstallet økt med 300% på ett år... - til over 30.

Always look on the bright side of life!

De Grønne i Norge er en liten gjeng som drar et viktig lass. Bli med!


Gå til innlegget

En god grunn til å stemme MDG

Publisert rundt 10 år siden

- MDGs mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Her kan du lese mer

Gå til innlegget

Grønn fremtid

Publisert rundt 10 år siden

Skurrer det også i dine ører å ville ta opp olje fra nye felt bare produksjonen blir miljøvennlig (Ap)? Det skurrer særlig for velgerne i Nord-Norge, der et stort slag om oljens fremtid står. Her vurderer 13% av velgerne (8% - Indre Østlandet) å stemme Miljøpartiet De Grønne (MDG) i følge meningsmålingen Norstat har gjort for MDG. Det er jo praktisk talt utelukkende i utlandet, når oljen forbrennes, at den forurenser. Å stemme på tradisjonelle partier ved dette valget, betyr etter alt å dømme en regjering som fortsetter å skyve problemene foran seg og over på andre.

Oppfordringen fra Rio-konferansen i 1992 var at alle verdens kommuner skulle lage sine handlingsplaner for bærekraftige lokal samfunn innen 1996. Innen 1996! Selv om vi allerede den gang var en av verdens mest overforbrukende nasjoner, har det private forbruket økt med nesten 70%. Bare under de tre første årene til den sittende, såkalte rødgrønne regjeringen økte vi forbruket vårt med 10 prosent! - Og de som skulle være grønnest av dem oppfordret oss til å fortsette julehandelen som før, - et ekstremt overforbruk, for å redde en vekstøkonomi som er hovedårsaken til problemene verden står overfor. Det er ingen grønnfarge i dette! Da Gro Harlem Brundtland i april 1987 presenterte rapporten «Vår felles framtid» (kalt Brundtland-rapporten), ble hun spurt hva som var det viktigste ordet i rapporten. Hun svarte: - Ordet ”nå”!… Det var for over 20 år siden.

Hver stemme til MDG er en oppfordring til kommende regjering: Styr landet i en grønn retning nå! - Hver stemme utløser offentlig støtte som Miljøpartiet De Grønne vil bruke effektivt til å bygge seg større. Sammen ”De Grønne” i 79 av verdens land (Global Greens), vil vi samarbeide om å bygge livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser. Tiden er overmoden til å endre kurs.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere