Audun Hjertager

Alder: 48
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Hopenhagen

Publisert nesten 10 år siden

Bannerne i København, med teksten ”Hopenhagen”, forteller om et håp. Kanskje enes ikke verden i København om et klimakutt på 40% innen 2020. Like fullt kursen endres, og Norden har et spesielt ansvar. 

Siste frist

For få år siden var tilbakekoblingseffekter hypoteser. Klimaforskerne mente at menneskeskapt global oppvarming kunne initiere naturlig oppvarming gjennom en rekke effekter: Mindre opptak av CO2 i havet, frigivelse av metan fra tinende tundra (en klimagass som er 25 ganger sterkere enn CO2), redusert refleksjon av varmestråling som følge av issmelting m.m. Siden vi har begynt å måle tilbakekoblingsefektene allerede haster det med å redusere utslippene. Utkikkene har lenge meldt om fossefall forut. - Verden burde bakke umiddelbart. Men vi driver mot fallet i enda raskere fart. Det er en ting å gjøre: Å ta roret sammen og styre mot elvebredden selv om vi ikke helt vet hva som møter oss der.

(bilde: wikipedia)

Norge har et globalt ansvar

Norge er verdens mest velstående land fordi vi har solgt olje som ved forbrenning skader alle. I rettferdighetens navn kan vi forlange at Norge tar det første taket i roret og styrer i riktig retning. I teorien representerer den rødgrønne regjeringen i Norge alene nesten alt som skal til: SVs sterke sosial rettferdighetssans kan vise radikale hensyn til verdens befolkning, SP representerer et ønske om å bygge livskraftige lokalsamfunn, gjerne på bekostning av globale handelsavtaler, og Ap skal også i vår tid være villige til å styre etter en strategi med tanke på fremtidige generasjoner.

Klimakampanje

Det er ikke lett å formidle klimatrussel og klimatiltak i møte med verdens største økonomi, oljeindustrien; ja i møte med nesten hele det moderne økonomiske systemet som bygger på overforbruk. Og så lenge verdens politikere ikke våger å handle som følge av klimatrusselen, vil ikke folk flest heller ta klimatrusselen på alvor. Klimaendringene er en trussel for hele menneskeheten. Vi i Norden vet det, men mange trenger å bli minnet om det for å akseptere hvor radikal trusselen er, og godta nødvendige tiltak. Forbud mot å reklamere for tobakk, og å bli minnet om at ”RØYKING DREPER” hver gang vi ser en sigarettpakke, var radikalt for få år siden. Takket være kampanjer er dette naturlig i nærmest alle verdens land i dag. Tilsvarende har klimakampanjer potensial til å gi oss tilbake tiden som har løpt fra oss og fremme en modig politikk raskt nok til å redde verden.

Nordisk initiativ

Nordiske politikere er heldige som forvalter en sterk økonomi og har et stort flertall av befolkningen bak seg med forståelse for klimatrusselen. Det nordiske samarbeidet representerer også en politisk tyngde som har verdens blikk rettet mot seg. Få av verdens politikere, om noen, har derfor større mulighet enn de nordiske til å initiere klimatiltak med global ringvirkning. La oss se med håp til København også etter klimatoppmøtet!

Audun Hjertager

fylkesleder

Miljøpartiet De Grønne, Hedmark

Gå til innlegget

Klimaklok

Publisert nesten 10 år siden

Verdens største datamaskiner brukes til å løse verdens mest kompliserte spørsmål.

Verdens raskeste superkomputer fra 2002-2004, Earth Simulator, og muligens den mest effektive i dag, new Earth Simulator, prøver å kalkulere klimaendringer. I 2006 advarte den om temperaturøkning på 4,2'C. - Omtrent som: "Fortsetter du på denne måten kommer barnet ditt sannsynligvis til å få 41,2' i feber".  Politikerne har derfor uttalt at de ønsker å holde temperaturøkningen på under 2'C, men stadig flere forskere frykter at viljen ikke er stor nok.  

Men noen er klokere og bedre mennesker enn supercomputere og ledende politikere, og tar vare på medmennesker, spiser mer grønnsaker og lokalmat, vedlikeholder fremfor å kjøpe nytt, reiser mindre...

Gå til innlegget

Kirken redder verden!

Publisert nesten 10 år siden

Konsentrasjonen av drivhusgasser har økt eksponensielt, og prognosene forteller at verdens problemer dermed vil øke eksponensielt: Vannmangel, ressursmangel, naturkatastrofer... Fattige kommer til å lide først. Årsaken er vårt levesett og forbruksmønster.

Trenden for skylden i verden er også eksponensiell, og mye av synden er allerede begått. Vi er allerede for sent ute til å unngå skader, men vi kan begrense dem, og vi må jobbe for dette uavhengig av om politikerne blir enige om gode nok tiltak i desember eller ikke. Vi bør det, for vi er de skyldige. 

Verden trenger hjelp, og kirken har fellesskapet og verdigrunnlaget som skal til for å prioritere nestekjærlighet og sosiale verdier i møte med økonomiske krefter, kjøpepress, egoisme, materialisme.

Lyset består også av grønt, og gode menigheter lyser. 

Bygg!

Gå til innlegget

Klimaydmyk

Publisert nesten 10 år siden

Blind tro er fundamentalisme. Å lete og være ydmyk i forhold til egen og andres oppfatninger er viktig i jakten på sannhet. Kanskje også skepsis. Galskapen i vårt forbruksmønster er så stor, at det å fornekte dette kan være som å fornekte holocaust - dersom menneskeskapt global oppvarming og ressursmangel er reelle trusler. 

Det hevdes at "klimaskeptikere" lider av kognitiv dissonans ; fornektelse og forvrengning av ubehagelige sannheter til ufarlige usannheter, og ubevisst bruker stråmenn (falske bevis) i sin bevisføring. På en annen side mener noen at IPCC driver med konspirasjonsteorier, og at personer som meg er troende til "alt". 

Jeg ville frydet meg med verden dersom forskningsinstitusjonene (eller IPCC) avfeide menneskeskapte klimaendringer som falsk alarm, og jeg vil "slappe av" dersom den globale overflatetemperaturen i følge vitenskapelige målinger blir normal ett år. Er det mulig for en klimaskeptiker å endre mening? 

Jeg oppfordrer klimaskeptikere til å bestemme seg for et fakta eller to som må til, for å akseptere at mennesket mest sannsynlig har bidratt til global oppvarming.

Hva med - "Jeg aksepterer at vi står overfor meneskeskapt global oppvarming" dersom

- Det blir 2 millioner kvadratkilometer mindre Arktisk sjøis under normalen også i.l.a. neste år?

- Den globale overflatetemparaturen blir blant de topp 10 varmeste også neste år?

Her er nyttige linker for fritids-klimaovervåkere som vil gjøre opp sin egen mening:

Global overflatetemperatur

Solaktivitet

Isutbredelse

El Niño/La Niña

Her er en av tusener av forskningsrapporter som er relevante i klimaforståelsen. Det er ikke sikkert en klimaskeptiker eller en professor i geologi eller økonomi gidder å lese det, eller forstår det. - De har sine egne fagfelt og interesser. Det bør derfor være naturlig å spørre leger om sykdom, geologer om stein, solforskere om sola og klmaforskere om klimaet. I Norge gir bl.a. Norsk Senter for Klimaforskning, CICERO, forståelige klimafakta.

------------------

Juni-september i år ble den varmeste som er målt på tross av ekstremt lav solaktivitet, - noe som skulle ha ført til betydelig lavere temperatur i følge noen klimaskeptikere for et par år siden. Dette også på tross av at temperaturen i Stillehavet (El Nino/La Nina), som styrer mye av den normale globale temperaturen, ikke var usedvanlig høy denne perioden.  

------------------

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere