Audun Hjertager

Alder: 48
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Norsk og uredd

Publisert over 1 år siden

Norge er bygget av trauste vikinger. Vi er kjente for å være uredde. Vi møter utfordringer med styrke og kløkt, våger oss ut i det ukjente, risikerer eget liv for medmennesker og egne verdier, og er flinke til å overleve.

Vi er ikke så pinglete at vi lukker øynene for mennesker i nød fordi vi frykter for terrorister, kriminelle og navere, selv om det ser slik ut. Og vi er ikke så tafatte at vi møter klimaendringer, oljealderens slutt og fornybarsamfunnets begynnelse, med fornektelse og handlingslammelse, selv om det ser slik ut.


Verdier er ikke noe man kan snakke seg til. Verdier er noe som måles i handlinger og/eller penger; mest objektivt av utenforstående. Utlendinger vil med rette kunne hevde at verdigrunnlaget i Norge er bygd av oljepenger og anti-nestekjærlighet, men KrF, som gir denne oppfattelsen ryggdekning som FrPs støttespiller, er bare et selvutnevnt «verdiparti». Nordmenn er vikinger, med helt andre verdier.

Ja, mange norske politikere er livredde, eller så maler de fanden på veggen: Typisk en Gammel-Erik med hijab. Det er vi ikke stolt over. For vi er vikinger, og ser at det bare er bilder: Vi tror ikke på feige politikere og radikaliserte idioter som vil styre oss gjennom frykt, enten de kommer fra Fremskrittspartiet eller Daesh.


En viktig statslederjobb har vært å egle seg inn på nye markeder på vegne av lobbyister. Som vikinger aksepreter vi at dette kan være viktig, og er glade for at noen tar slike drittjobber, men det får være grenser: - Man fornekter ikke fredsprisvinnere og brudd på menneskerettigheter fordi en ny handelsavtale krever det. Som vikinger forventer vi at lederen vår ikke er en pingle, men sørger for handelsavtaler vi kan være stolte av. Slike ledere har det bare vært litt få av i det siste, dessverre.


Det er en traust, helnorsk viking-verdi å overlate jorda i litt bedre stand til neste generasjon. At dette ikke gjenspeiles i Norsk politikk har andre årsaker: SPs alternative budsjett for 2017, som var det mest ødeleggende for klimaet ifølge CICERO – Norsk senter for klimaforskning, er et resultat av å ha ropt «Ulv!» for mye og for lenge.

Ja, vi lurte Olav Haraldson og var hedninger lenge etterpå: Vi tilba Mammon og hans sønn. Oljenæringen var en hellig, gudommelig paraplyorganisasjon for LO, NHO, røde og blå, og det var bespottende, helt til i dag, å hevde at Norge bør forberede seg på å stå på andre ben. Men vi er ikke radikaliserte! Vi ser at guden vår taper; at vi er i ferd med å tape konkurransen om å få være leverandør av varer og tjenester til fremtidens fornybare samfunn. Men vi er vikinger, så dette tapte henter vi igjen!


«Man setter ikke de som har skapt et problem, til å løse det» (fritt etter Einstein). Jeg har ikke tro på frykt, rødt eller blått, men på trauste, modige, norske verdier, så jeg har forhåndsstemt på Miljøpartiet De Grønne.

Gå til innlegget

Galskap og fornuftig skepsis

Publisert over 2 år siden

Finnes det naturvitenskapelige argumenter som gir grunn til å tvile på menneskeskapt global oppvarming, eller er slik tvil mer religiøs enn vitenskapelig?

Menneskeskapt global oppvarming (MGO) er en ting. "Klimafornektelse" er så mangt. Trump f.eks, har hevdet at MGO er et kinesisk påfunn "to make U.S. manufacturing non-competitive" -et skoleeksempel på at skepsis til MGO kan knyttes til fornektelse. - Man tviler ikke på MGO fordi det er grunn til å tvile, men fordi MGO ikke passer inn i personlig ideologi eller "vedtatte" forestillinger (1 ,  2). Eller tar jeg feil?

Finnes det seriøse, naturvitenskapelige argumenter mot at menneskeskapt global oppvarming (MGO) er en realitet? Jeg tror ikke det. 

"Klimaskeptikere"! Hvis jeg tar feil, hjelp meg å være obektiv. Hva er rett og hva er galt med følgende punkter :

1. Både drivhuseffekten og klimagassenes egenskaper «oppdages» i skolelaboratorier hver dag (har vært kjent i et århundre).

2. Spekteret fra drivhusstrålingen viser at CO2 er en vesentlig drivhusgass i atmosfæren vår. (Måles både fra bakken og fra satelitter)

3. CO2 konsentrasjonen i atmosfæren øker (er nå høyere enn Homo sapiens har opplevd).

4. Isotop-analyser av CO2 i atmosfæren viser at konsentrasjonen øker på grunn av forbrenning av fossilt brensel. Målingen kan gjentas

5. Mennesket forbrenner for tiden vesentlig mer fossilt brensel enn naturen gjør.

Ergo bidrar mennesket til oppvarming av kloden. 

Og temperaturmålinger viser at jammen! - Hav og luft varmes opp. Mennesket varmer kloden opp mer enn andre faktorer kjøler den ned, akkurat som forskerne hevder. I tillegg registrerer vi at Arktis smelter, at havet stiger pg blir surere; alvorlige ting klimaforskere jevt og trutt har minnet oss om. 

 

Gå til innlegget

Menneske i fåreklær

Publisert over 2 år siden

Vi er flokkdyr, men er vi dumme som sau, og velger vi ulv i fåreklær som ledere?

Dumme hvite

Med kikkert studerte en bekjent en flokk vanlig norsk kvit sau fra motsatt side av en dal da en ungbjørn nærmet seg flokken. Dette var før mobilalderen, og avstanden var så stor at han ble sittende maktesløs å se på. 

Da bjørnen klabbet til en sau, løp de nærmeste sauene noen titalls meter bort og beitet ufortrødent videre inntil bjørnen klabbet til neste. Bjørnen etterlot seg flere kadavre før den ble lei av leken og ruslet bort. 

Norsk kvit er avlet frem for å kunne håndteres lett av mennesket, for å produsere mye kjøtt og hvit ull. Å oppføre seg irrasjonelt i møte med farlig natur, er nok en bivirkning av avl. 

Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet. Det er mye lengre siden mennesket måtte overleve i farlig natur, men vi har neppe blitt like dumme som norsk kvit sau. Kanskje vi likner mer på de gammelnorske?

Klokere gammelnorske

I min gammelnorske spælsaueflokk er alltid en sau på vakt mens de andre spiser. Dersom en sau tydelig viser ved å rømme at en fare truer, rømmer hele flokken sammen med den; fort og langt om nødvendig. Dersom en sau møter en trussel med horn og tramp, stiller de andre seg bak. Jeg tror mennesket er mer som gammelnorsk spælsau.

 

Mennesket samarbeider som sau, i sin mest primitive form gjennom sosialisering. Vi kommuniserer, skaper normer som vi forholder oss til, og fordeler oppgaver. Sosialiseringen får oss til å fungere i samfunnet og hjelper oss å overleve.

 

Farlig flokkmentalitet

Horder meldte seg frivillig til tjeneste for å redde og bygge das Wehrmacht, men jeg nekter å tro at tyskerne var onde. Hitler var Tysklands alfahann, og situasjonen i Tyskland var slik at mange ikke så hvem mannen var. Flere steder hvisket folk at politikere var korupte og jøder var en trussel, så når Hitler klarte å lyve med overbevisning om at fiendeforestillingene av korrupt politikk og jøder var høyst reelle, og han trampet og viste horn, så samlet flokken seg rundt ham og ble stolte og klare til kamp sammen med ham.  

Men vi er mennesker: en klok, global art, og bare en rase. Vi stanger litt av og til, og kriminelle finnes, men vi må ikke bli forledet til å tro at menneskeheten består av flokker basert på nasjonalitet. - Man skal lete etter en nordmann som ikke heller vil ha en nabo fra Sverige eller Somalia, enn en nazist? Mange etniske norske vil heller ha en muslimsk nabo fra Afghanistan som nabo enn en en ivrig Frp'er. Andre føler seg mye merkomfortabel rundt en kristen kapitalister fra Pakistan fremfor en norsk kommunist osv.

Trump har sagt mye rart, fra arrestasjon av Clinton til Kinas klimaløgn, men det var ikke fordi Trump sa så mye klokt at han ble valgt. Man mente Trump viste hva han duger til gjennom sin rikdom og autorutære brøl. Og ikke minst  formidlet han tydelige fiendebilder av korrupt politikk og muslimer, som mange hadde hvisket om. Trump trampet og viste horn, og en stor flokk samlet seg rundt ham. 

 

Trump er en alfa

I ulveflokken braker lederkandidatene, alfaene, sammen, og i USA er kampen over. Jeg håper at den nye alfaen likevel ikke mener at klimaendringene er et Kinesisk påfunn, men frykter når forskere ser ut til å måtte demonstrere for sannhet.  Jeg vil aldri bli medlem i en slik flokk. Clinton ser heldigvis ikke ut til å bli arrestert, og det ser ikke ut til å bli noe av Mexico-muren de første 100 dagene i hvert fall, men man hvet aldri. Det gjenstår å se om USA har fått en ulv i fåreklær som utnytter frykt og skaper terror, eller om det er en ledersau som skaper fred, frihet og samhold, og bare gir blaffen i fakta.

 

Massepsykologi:

http://www.leeds.ac.uk/news/article/397/sheep_in_human_clothing__scientists_reveal_our_flock_mentality

https://snl.no/massesuggesjon

 

Trump:

http://nypost.com/2016/11/22/trump-wont-pursue-charges-against-clinton/

http://www.independent.co.uk/news/people/donald-trump-says-he-believes-there-is-some-connectivity-between-humans-and-climate-change-in-major-a7432671.html

http://edition.cnn.com/2016/11/22/politics/trump-first-100-days-plan/

http://abc7news.com/science/scientists-protest-trumps-over-climate-change-at-sf-conference/1654890/

 

 

Gå til innlegget

Hva er virkelig?

Publisert over 2 år siden

Kunnskap er den viktigste årsaken til menneskets suverene status i naturen. Vi har utviklet en enorm evne til å forstå sammenhenger og benytte oss av denne forståelsen. Likevel ser vi ofte ulikt og oppfører oss kunnskapsløst.

Mennesket er klodens ubestridte toppredator. Vår evne til å forstå omgivelsene og bruke kunnskap har gjort oss så suverene at det har oppstått en ny geologsk tidsalder. Vi setter spor etter oss overalt. 

Slik dyr vandrer mellom områder for å beite, flyttet vi når jorda ble for skrinn. Så lærte vi, og hentet ressurser utenfra for å kunne bli.  I vår tid bruker vi opp ressurser raskere enn kloden klarer å produsere, og vi produserer avfall raskere enn kloden klarer å omsette. Men vi har ingen planet å flytte til. Vi er ikke så kloke som vi trodde.

Vi er bare dyr

Mennesket har oppfattet seg som unike fordi vi kunne tenke, hadde husdyr og brukte verktøy. Vi var herrer i skaperverket! Dyr hadde «bare» instinkter, og planter var knapt liv.  I dag vet vi at slik kunnskap er gal. Ørsmå maur gjeter lus, mange arter bruker verktøy, aper kan læres til å telle langt raskere enn mennesker og noen trær kan kommunisere, lytte og respondere (ved kjemiske signaler). Religioner og ideologier formidler ulik tro, mens  naturvitenskapen formidler hva som er sannsynlig: Vi er dyr som ofte tar feil, og som langt ifra forstår alt vi trenger å vite for å ta kloke beslutninger. 

Sannsynligvis vet få dyr i en flokk at de løper utfor et stup før det er for sent. De følger bare på. – Det er først når man står utenfor flokken og vurderer den, at man ser hva som vil skje.  Vi må lære oss å erkjenne våre svakheter og aldri stole for mye på en leder, en kultur eller en ideologi. Vi må ta ansvar hvis flokken vi er i, er på vei mot et stup.

Flokkmentalitet

Ironisk nok er flokkmentalitet særlig tydelig blant mennesker som har så stor tro på mennesket at de benekter at vi er dyr. Slike flokker kan gå gjennom livet i blind tro på sitt eget virkelighetsbilde slik det formidles av en religiøs bok, og ikke vitenskapen. Paleogeologi, mikrobiologi og evolusjon er det særlig aktive religiøse som fornekter. I USA er «bibeltro»evangeliske protestanter særlig overbevist om sin egen, subjektive virkelighet. 

Fremmedfrykt og rasisme kan også knyttes til miljøbetinget flokkmentalitet. Noen biter på propaganda og aksepterer autoritære ledere lettere enn andre. Noen har hatt en vanskelig oppvekst. Man griper fatt i de syndebukkene og fiendene som presenteres uten å reflektere så nøye over det. "Der «politisk ukorrekthet» er tillatt, er det fristende å påpeke at forfektere av fremmedfryktpartier ikke synes å være spesielt rasjonelle. FrP har velgere med lav udannelse, svært mange trygdede. Velgermassen har lavest IQ i følge NRK.  Utenlandsk forskning viser tilsvarende. Flokkmentalitet er ofte farlig irrasjonell, og verdt å unngå.

  

Fordreie virkeligheten

Fornektelse av klimavitenskap kan ikke knyttes til "sunn skepsis". Tvert imot. Forholdet til klimavitenskap forteller mer om hvem vi er enn hvor kunnskapsrike vi er (*). Samtidig er det verdt å huske på at klimaskepsis først og fremst er noe vi finner blant fremmedfrykt-partier, og konservative og religiøse (1 2 3). En tydelig sammenheng mellom forholdet til klimavitenskap og grad av tro på frie markedskrefter, tyder også på at markedsliberalisme i ekstrem form har mer til felles med religion enn logikk.

Erkjennelse av menneskeskapte klimaendringer som forskningsinstitusjonene forfekter, innebærer en samtidig erkjennelse av at hverken individet, frie markedskrefter eller politikken vi har hatt, har fungert langsiktig nok med tanke på miljøutfordringer. For noen krever det altfor stor omstillingsevne å akseptere dette. Mennesket reagerer da ved å ikke forholde seg til de nye faktaene, eller lytte subjektivt til det man vil høre. Man overbeviser seg selv om at vitenskapen er så usikker at man har grunn til å tvile. Og gjør man det, er man troendes til hva som helst (Kulturell bias og kognitiv dissonans).

Fasiten

Mye er usikkert, noe kan være feil og mye er relativt. Man kan tro, føle og mene, men det nærmeste man kommer sikker forståelse av virkelighet og usikkerhet, er vitenskapelige artikler publisert i fagfellevurderte tidsskrifter som er anerkjent for å publisere forskning av høy kvalitet. Men de færreste forstår språket i slike artikler, som ofte forteller om sannsynligheten for en bestemt virkelighet innenfor gitte forutsetninger og innenfor et svært snevert emne. Spesialister, som leser mange artikler og fagfellevurderte sammendrag innenfor emnet, har mulighet til å danne seg et objektivt helhetsbilde, men bare andre spesialister eller forskergrupper innenfor samme fagfelt har kompetanse til å vurdere om en forsker uttaler seg subjektivt eller feil.

Det nærmeste man kommer objektiv virkelighet formidles av forskningsinstitusjoner, som representerer flere spesialister, og som kan uttale seg på vegne av alle. Guruene vi bør lytte til for å få en forståelse av virkeligheten rundt oss, er instituttenes ledere og forskningsformidlere!  

Gå til innlegget

Norsk Politisk Atlas

Publisert rundt 3 år siden

Det politiske landskapet i Norge sett med motstanderens briller. Politisk ukorrekt fremstilt fra ondskapstyranni til godhetstyranni.

Arbeiderpartiet

Politikk

Videreføring av forrige regjerings politikk, men økt offentlig forbruk.

Velgere

Tradisjonelle, offentlige ansatte og industriarbeidere som mener at store bedrifter bør eies av staten, uten at man har tenkt så nøye gjennom kapitalismens fordeler. Oppfattes av få som sosialt intelligente apekatter, men er like intelligent som Høyre-velgeren.

Føde, miljø og utbredelse

Dyrker velferdssamfunn og offentlig tjenesteyting. Tilpasningsdyktig. Svært vanlig, særlig i det offentlige. Ingen partier er i nærheten av Ap med tanke på valgkampbidrag fra arbeidslivsorganisasjoner.

Høyre

Politikk

Konservativ. Dvs. viderefører forrige regjerings politikk, men med skattelette for de rikeste. Fremstår som "økonomisk troverdig", men er det partiet som i regjering oftest etterlater budsjettunderskudd og flere arbeidsledige.

Velgere

Følelsesmennesker med behov for anerkjennelse gjennom «økonomisk ansvarlighet». Høyre-velgere er relativt harmløse og gammelmodige. Da de har mistet evne til å lete etter mening med livet og oppdage ekte verdier, har de mye sympati.

Føde, miljø og utbredelse

Dyrker privat materiell velstand. Vanlig i nabolag hvor lykke har med balanseregnskap å gjøre. Utbredt i privat næringsliv, men sjelden mer enn fire år på rad.

Fremskrittspartiet

Politikk

Spøkelseshistorier som har aspekter av virkelighet i seg, og formidles av autoriteter med talegaver. Forenkling og frykt («snakke rett fra levra») overskygger langt betydningen av faktagrunnlag og moral. I lys av frykt oppfattes godt som ondt, og omvendt. Klimavitenskap er eksempelvis altfor komplisert for dette partiet.

Velgere

Den største velgergruppen er arbeidsledige. Særegen gruppe som det har vært forsket mye på: Følger lett tydelige autoriteter som stimulerer sinne og frykt-respons. Har lavest IQ (lavere enn hjemmesittere) og ofte velutviklet amygdala; en hjernestruktur som styrer sinne. Mindreverdighetskompleks er utbredt (oppfatter seg gjerne som mobbeofre) .

Føde, miljø og utbredelse

Dyrker hat,frykt, selvmedlidenhet, og politiske ledere som «snakker rett fra levra» uavhengig av logikk og faktainnhold. Opptrer både som ensomme bjeffende, og i mer aggressive flokker. Kan da være farlig. Ikke utrydningstruede. FrP er partiet med størst andel partifinansiering fra det offentlige, og størst andel velgere på sosialstønad.

Kristelig folkeparti

Politikk

Representerer støtte til Den Norske Kirke, Indremisjonen, Det Norske misjonsselskap, Kirkens Nødhjelp og Israel.

Velgere

Eksotisk gruppe. Kjernevelgeren er pensjonert kvinne fra Sørlandet. I motsetning til vanlig ateistisk oppfatning, søker ikke tilhengerne etter en Jesus-type som folkevalgt: Statsministeren bør ha mest mulig tilknytning til mammon. Det blir sett på som fromt å undertykke undertrykte (muslimske flyktninger, palestinere, homofile) blir sett på som fromt.

Føde, miljø og utbredelse

Dyrker egen sekt. Møtes ofte i kirkebygg på søndager, og messer monotont tro på «den Hellige Aand, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kjødets opstandelse og det evige liv».Truet av utryddelse på grunn av aldrende populasjon. Mest vanlig i Agder-fylkene og på Jæren.

Venstre

Politikk

Samleparti for egoister som ønsker å fremstå som medmenneskelige og miljøvennlige. Skjuler seg helst bak høyre-orienterte partier som rydder bort innvandrere, gatemusikanter, irriterende «sosialistiske» grønne tiltak m.m.

Velgere

Uenige, intelligente individualister. Høy utdannelse og høy IQ, men med diskutable empatiske evner ut over forholdet til seg selv og nærmeste familie.

Føde, miljø og utbredelse

Dyrker primært egen frihet. Stor overlevelsesevne, men spredt og usikker status.

Senterpartiet

Politikk

Interesseorganisasjon for tilhengere av kulturlandskap. Aktiv i jordbruksforhandlingene. Svært konservativt (gammeldags), unntatt forhold tilknyttet traktor og maskinelle jordbruksredskaper.

Velgere

Utelukkende bønder, med familie og venner. Lavtlønte med usedvanlig tungvint og usikkert inntektsgrunnlag på grunn av et system med årlige jordbruksforhandlinger. Medlemmer av bondeorganisasjoner på grunn av jordbruksoppgjøret. Organisasjoner som lever av at systemet med jordbruksforhandlinger blir opprettholdt. Sterk dugnadsånd. Mot ulv.

Føde, miljø og utbredelse

Dyrker mat. Spredt bebyggelse

Miljøpartiet De Grønne

Politikk

Peace & love. Dukket opp på 70-tallet gjennom mennesker som hadde lest «limits to growth», og som druknet bekymringene i dop. Partiet skiller seg ut ved å ha folkevalgte som ikke ønsker politiske karrierer. 

Velgere

Forsket lite på, men de mest intelligente barna stemmer på De Grønne som voksne (Storbritannia). Har for høy empati. Kunstnere, studenter og mennesker med høy utdanning.

Føde, miljø og utbredelse

Dyrker kunnskap, frihet, empati og hamp. Spredt. Vanligst på universiteter i byer med svevestøvproblemer. Omtalt som politisk Svartkurle (vakker, sjelden blomst), men ble misforstått av Nettavisen (FrP) og svartelistet som fremmedart. Feilen har ikke blitt rettet opp.

Sosialistisk Venstreparti

Politikk

En protestbevegelse som gjemmer seg bak storesøster (Ap) når det blåser som verst. Representerer sosialistiske tvangstanker, miljøvern, og en voldsom økning i offentlige utgifter.

Velgere

Oppdages helst på bibliotek. Sjelden på NAV, slik liberalister tror. Kjernevelgerne er tidligere ekstremister (sosialister) som har vokst fra sin ideologi, men beholdt synet på at det politiske motstykket til SV er frihet (liberalisme).

Føde, miljø og utbredelse

Dyrker innvandrere. Spredt. Bestanden ble kraftig redusert etter at politikken ble teste ut i regjering. Truet av utryddelse.

Rødt

Politikk

Anarkistisk og revolusjonerende sosialistisk.

Velgere

Barn mellom 16 og 22 år, samt eldre tenkere som foretrekker cognac og sigar i buler på østkanten, inklusiv et par slitne stand-up komikere. Over halvparten av de yngste er åpne for væpnet revolusjon. Øvrige er mer laid-back anti-kapitalister.

Føde, miljø og utbredelse

Rødt er partiet med minst andel partifinansiering fra det offentlige, og størst andel inntekter fra egen virksomhet. Stabil (relikt) populasjon. Etterkommere fra den kalde krigen. Sjelden, men kan oppnå 3% oppslutning dersom samfunnet blir mer polarisert. Spredt i byer og tettbygde strøk. Vanligst i verneverdige bygninger.

Liberalistene

Politikk

Neoliberalisme. Grunnlagt i 2014 og tas med her som en kuriositet, da partiet har potensial til å trekke til seg de sinteste liberale i FrP. Partiet fremmer to saker: 1) Hat mot sosialisme, og 2) hat mot miljøvern. Maskoten, Libertinius, har nesten like mange følgere på Facebook som SV.

Velgere

Blandet. Neoliberalister (liberalfundamentalistiske pappagutter) og sinte konservative. Deler beundring av Donald Truph og Sarah Palin. Like mange rasister og nasonalister som i FrP. Ofte liten selvtillit og vanskelig barndom (Jfr. FrP).

Føde, miljø og utbredelse

Dyrker ekstrem subjektivitet, konspirasjonsteorier og hatretorikk. Neoliberalister blir brukt som skoleeksempler på kulturell bias og kognitiv dissonans, da de har signifikant høyere risiko for fortrenge virkeligheten og leve i en fantasiverden basert på konspirasjonsteorier. Små ansamlinger i barer, samt spredte ensomme individer på nett.

Kilder:

Nøkkeltall 2016 SSB

Valgundersøkelsen 2013

Velgernes IQ i Norge og Storbritannia

Sinte konservative (amygdala) og dumme rasister

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
11 dager siden / 5161 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
22 dager siden / 4766 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
11 dager siden / 2776 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
27 dager siden / 2330 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
6 dager siden / 1853 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
25 dager siden / 1819 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1803 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
3 dager siden / 1553 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
24 dager siden / 1545 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
17 dager siden / 1419 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere